Εμφάνιση ή απόκρυψη των οπτικών βοηθημάτων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν εργάζεστε με σελίδες στην προβολή Σχεδίαση, μπορεί μερικές φορές να θέλετε να τροποποιήσετε στοιχεία της σελίδας ώστε να μην είναι συνήθως ορατά στη συγκεκριμένη προβολή, όπως περιοχές περιεχομένου ή τα περιθώρια και τις κενές θέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα οπτικά βοηθήματα επιτρέπουν την προβολή όλων των αόρατων στοιχείων ή των στοιχείων σχεδίασης κενής σελίδας, προσφέροντάς σας έτσι απόλυτο έλεγχο της δομής και της διάταξης της σελίδας. Τα οπτικά βοηθήματα σας διευκολύνουν να εργαστείτε με το περιεχόμενο, τη σχεδίαση, τη διάταξη και τη δομή της σελίδας.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα οπτικά βοηθήματα, περιγράφει τι κάνει κάθε ένα από αυτά και σας δείχνει το τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα εμφανίσετε ή να τα αποκρύψετε γρήγορα ενώ εργάζεστε στην προβολή Σχεδίαση.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι τα οπτικά βοηθήματα;

Τι δείχνει κάθε οπτικό βοήθημα;

Εμφάνιση ή απόκρυψη των οπτικών βοηθημάτων

Τι είναι τα οπτικά βοηθήματα;

Τα Οπτικά βοηθήματα είναι δείκτες που μπορείτε να εμφανίσετε σε μια σελίδα σε προβολή Σχεδίαση για να βλέπετε όλα τα αόρατα και τα κενά στοιχεία και ιδιότητες στη σελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπτικά βοηθήματα για να αναγνωρίσετε στοιχεία που έχουν αόρατα ή κενά στυλ, όπως οι κενές ετικέτες HTML και τα αόρατα στοιχεία ελέγχου του Microsoft ASP.NET. Επίσης, τα Οπτικά βοηθήματα σας επιτρέπουν να βλέπετε τα περιθώρια και τις κενές θέσεις στοιχείων σελίδας, μπλοκ περιεχομένου και περιοχές περιεχομένου (μόνο στις σελίδες του ASP.NET και στα Δυναμικά πρότυπα Web) σε μια σελίδα.

Όταν κρύβετε τα οπτικά βοηθήματα, η διάταξη σελίδας στην προβολή Σχεδίαση ταιριάζει πολύ με τη διάταξη σελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σελίδα στην προβολή σχεδίασης με την οπτική βοήθεια απενεργοποιημένη

Στην επόμενη εικόνα, η ίδια σελίδα — ακόμη σε προβολή Σχεδίαση, αλλά πλέον εμφανίζοντας τα προεπιλεγμένα οπτικά βοηθήματα — εμφανίζεται διαφορετικά.

Σελίδα στην προβολή σχεδίασης με την προεπιλεγμένη οπτική βοήθεια ενεργοποιημένη

Όταν εμφανίζετε οπτικά βοηθήματα, μερικά από τα στοιχεία εμφανίζονται σε διακεκομμένα περιγράμματα σε διάφορα χρώματα. Κάθε διακεκομμένο περίγραμμα αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό οπτικό βοήθημα. Στην προηγούμενη απεικόνιση, για παράδειγμα, το οπτικό βοήθημα "Ορατά περιγράμματα" εμφανίζει τις περιοχές περιεχομένου σε ροζ διακεκομμένα περιγράμματα, τα στοιχεία πίνακα σε λευκά διακεκομμένα περιγράμματα και τις περιοχές χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας με γκρι σκίαση. Ανάλογα με τα οπτικά βοηθήματα που επιλέγετε, μπορείτε να δείτε και τις περιοχές περιεχομένου, στοιχεία με κρυφά ή αόρατα στυλ, αόρατα στοιχεία ελέγχου ASP.NET και σφάλματα στοιχείων ελέγχου ASP.NET σε μία σελίδα. Η επόμενη ενότητα περιγράφει κάθε οπτικό βοήθημα λεπτομερώς.

Αρχή της σελίδας

Τι δείχνει κάθε οπτικό βοήθημα;

Η ενότητα αυτή αναγνωρίζει τα οπτικά βοηθήματα που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Office SharePoint Designer 2007, περιγράφει τη χρήση και τη συμπεριφορά κάθε οπτικό βοήθημα (και επίσης τυχόν περιορισμούς στη χρήση του), και απεικονίζει την εμφάνιση του κάθε οπτικού βοηθήματος σε προβολή Σχεδίαση.

Μια σελίδα σε μια τοποθεσία του Microsoft SharePoint έχει τυπικά πολλά στοιχεία σελίδας και σχεδίασης. Για να απομονώσετε κάθε οπτικό βοήθημα και να δείτε καλύτερα τι κάνει, θα πρέπει ίσως να δημιουργήσετε μια κενή σελίδα και να εισάγετε μερικά στοιχεία.

Ομαδική επιλογή

Το οπτικό βοήθημα "Ομαδική επιλογή" εμφανίζεται με δύο τρόπους:

 • Όταν κάνετε κλικ μέσα σε ένα μπλοκ,εμφανίζεται ένα ορθογώνιο με διακεκομμένες γραμμές γύρω του.

 • Επίσης, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα ετικέτας στην Γρήγορη επιλογή ετικέτας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην ετικέτα για να επιλέξετε το μπλοκ και να εμφανίσετε περιθώρια και κενές θέσεις.

Το οπτικό βοήθημα "Ομαδική επιλογή" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ετικέτες που ακολουθούν: παράγραφος,λίστα, στοιχείο λίστας, φόρμα, η τοποθετημένο div, διεύθυνση, συνολική αναφορά, οριζόντια γραμμή και κέντρο.

Σημείωση: Το ορθογώνιο με διακεκομμένες γραμμές, το περιθώριο και οι λαβές αλλαγής μεγέθους για κάποια στοιχεία όπως τις εικόνες, τα τοποθετημένα divs και τους πίνακες είναι διαθέσιμα ακόμη και όταν το οπτικό βοήθημα "Ομαδική επιλογή" δεν είναι επιλεγμένο.

Μπλοκ με τον δρομέα σε αυτό και την οπτική βοήθεια 'Ομαδική επιλογή' ενεργοποιημένη

Μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα από τη Γρήγορη επιλογή ετικέτας κάνοντας κλικ στο βέλος και έπειτα κάνοντας κλικ στην εντολή Επιλογή ετικέτας. Όταν το κάνετε αυτό, εμφανίζονται τα περιθώρια και οι κενές θέσεις της ομάδας, μαζί με λαβές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λαβές για να αλλάξετε το μέγεθος της ομάδας και τα περιθώρια και τις κενές θέσεις της. Τα περιθώρια εμφανίζονται με σκίαση σε κόκκινο και οι κενές θέσεις με σκίαση σε μπλε, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση.

Σημείωση: Η επιλογή μιας ομάδας με χρήση της δυνατότητας Γρήγορη επιλογή ετικέτας εμφανίζει τα περιθώρια και τις κενές θέσεις της ομάδας ακόμη και αν δεν εμφανίζεται το οπτικό βοήθημα "Περιθώρια και κενές θέσεις".

Επιλεγμένο μπλοκ με την αντίστοιχη ετικέτα επιλεγμένη στη Γρήγορη επιλογή ετικέτας

1. Η δυνατότητα Γρήγορη επιλογή ετικέτας που εμφανίζει το αντίστοιχο όνομα ετικέτας

2. Εμφανιζόμενα περιθώρια με σκίαση σε κόκκινο

3. Κενές θέσεις με σκίαση σε μπλε

4. Λαβή αλλαγής μεγέθους για την ομάδα

5. Λαβή αλλαγής μεγέθους για το περιθώριο

Για να μετακινήσετε απολύτως τοποθετημένα στοιχεία (όπως εικόνες) γύρω από τη σελίδα, μπορείτε να τα σύρετε. Μπορείτε να σύρετε την ετικέτα που αντιστοιχεί στην ομάδα αυτού του στοιχείου οπουδήποτε στη σελίδα.

Ορατά περιθώρια

Το οπτικό βοήθημα "Ορατά περιθώρια" εμφανίζει διακεκομμένα περιθώρια γύρω από τα στοιχεία που έχουν κρυφά ή καθόλου περιγράμματα σε μια σελίδα. Τα Ορατά περιθώρια εμφανίζονται γύρω από στοιχεία όπως πίνακες, τοποθετημένα στοιχεία, πλαίσια φόρμας και περιοχές περιεχομένου. Τα στοιχεία με περίπλοκο στυλ όπως οι εικόνες δεν εμφανίζονται με ορατά περιθώρια όταν είναι επιλεγμένο το οπτικό βοήθημα. Τα Ορατά περιθώρια εμφανίζονται επίσης γύρω από στοιχεία συγκεκριμένου μεγέθους (στοιχεία με συγκεκριμένο πλάτος και ύψος) που δεν έχουν περιγράμματα. Όταν πραγματοποιείτε αλλαγή μεγέθους σε μια παράγραφο και έπειτα κάνετε κλικ οπουδήποτε αλλού στη σελίδα, το στοιχείο παραγράφου εμφανίζει ορατά περιθώρια.

Σε μια κύρια σελίδα, οι περιοχές περιεχομένου εμφανίζουν ροζ περιγράμματα με κουκκίδες, τα στοιχεία πίνακα εμφανίζουν λευκά διακεκομμένα περιγράμματα και οι περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η επεξεργασία εμφανίζονται με γκρίζα σκίαση, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση.

Σελίδα με την οπτική βοήθεια 'Ορατό περίγραμμα' ενεργοποιημένη

1. Οι περιοχές περιεχομένου εμφανίζονται με ροζ διακεκομμένα περιγράμματα.

2. Τα στοιχεία πίνακα εμφανίζονται με λευκά διακεκομμένα περιγράμματα.

3. Οι περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η επεξεργασία εμφανίζονται με γκρίζα σκίαση.

Κενά κοντέινερ

Το οπτικό βοήθημα "Κενά κοντέινερ" εμφανίζει ένα ορθογώνιο με διακεκομμένες γραμμές γύρω από κενά στοιχεία σε μια σελίδα, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση.

Σημείωση: Στην προβολή Σχεδίαση,το Office SharePoint Designer 2007 συμπτύσσει τα κενά στοιχεία επειδή αυτό κάνουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Όταν εμφανίζετε το οπτικό βοήθημα Κενά κοντέινερ, εμφανίζονται όλα τα κενά στοιχεία σε μια σελίδα, τα οποία μπορεί να αλλάξουν τη διάταξη της σελίδας στην προβολή Σχεδίαση αλλά όχι στο πρόγραμμα περιήγησης.

Σελίδα με την οπτική βοήθεια 'Κενά κοντέινερ' ενεργοποιημένη

1. Κενά στοιχεία σε μια σελίδα που περικλείονται σε ορθογώνια με διακεκομμένες γραμμές

Περιθώρια και αναπλήρωση

Το οπτικό βοήθημα "Περιθώρια και αναπλήρωση" εμφανίζει τα περιθώρια και τις κενές θέσεις γύρω από στοιχεία της σελίδας. Τα περιθώρια εμφανίζονται με κόκκινη σκίαση και η αναπλήρωση με μπλε. Αυτό το οπτικό βοήθημα εμφανίζει τα περιθώρια και την αναπλήρωση κάθε στοιχείου της σελίδας.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οπτικό βοήθημα "Περιθώρια και αναπλήρωση" για να τροποποιήσετε περιθώρια και κενές θέσεις. Αντίθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οπτικό βοήθημα "Ομαδική επιλογή", που σας επιτρέπει να σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

Σελίδα με την οπτική βοήθεια 'Περιθώρια και αναπλήρωση' ενεργοποιημένη

1. Κενές θέσεις με σκίαση σε μπλε

2. Εμφανιζόμενα περιθώρια με σκίαση σε κόκκινο

CSS Display:none Elements

Το οπτικό βοήθημα "CSS Display:none Elements" εμφανίζει τα στοιχεία που ορίζονται στο αντίστοιχο φύλλο στυλ τις σελίδας με το display:none.

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά δεν εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης.

CSS Visibility:hidden Elements

Το οπτικό βοήθημα "CSS Visibility:hidden elements" εμφανίζει τα στοιχεία που ορίζονται στο αντίστοιχο φύλλο στυλ τις σελίδας με το visibility:hidden.

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά δεν είναι ορατά στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά η διάταξή τους παραμένει ορατή στην προβολή "Σχεδίαση".

Μη ορατά στοιχεία ελέγχου ASP.NET

Το οπτικό βοήθημα "Μη ορατά στοιχεία ελέγχου ASP.NET" εμφανίζει όλα τα μη ορατά στοιχεία ελέγχου του ASP.NET  — για παράδειγμα, τα στοιχεία ελέγχου "HiddenField" ή "Data Source" — σε μια σελίδα.

Σελίδα που εμφανίζει τα μη ορατά στοιχεία ελέγχου ASP.NET

1. Εμφάνιση των Μη ορατών στοιχείων ελέγχου ASP.NET σε μια σελίδα ASP.NET

Σφάλμα στοιχείου ελέγχου ASP.NET

Το οπτικό βοήθημα "Σφάλματα στοιχείου ελέγχου ASP.NET" εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όταν ένα στοιχείο ελέγχου ASP.NET σε μια σελίδα αντιμετωπίζει ένα σφάλμα (όπως την αποτυχία σύνδεσης με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων ή την παρουσία λανθασμένων ιδιοτήτων σελίδας).

Σελίδα που εμφανίζει σφάλματα στοιχείων ελέγχου ASP.NET

Ετικέτες περιοχής προτύπου

Το οπτικό βοήθημα "Ετικέτες περιοχής προτύπου" εμφανίζει ένα μοβ περίγραμμα γύρω από τις περιοχές περιεχομένου και επίσης μια κράτηση θέση που υποδεικνύει το όνομα κάθε περιοχής περιεχομένου.

Σημείωση: Αυτό το οπτικό βοήθημα μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε σελίδες που δημιουργούνται είτε από κύριες σελίδες του ASP.NET είτε από Δυναμικά πρότυπα του Web.

Σελίδα με την οπτική βοήθεια 'Ετικέτες περιοχής προτύπου' ενεργοποιημένη

1. Περιοχές περιεχομένου με μοβ περίγραμμα σε κύρια σελίδα του ASP.NET

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη των οπτικών βοηθημάτων

Όταν εργάζεστε σε προβολή Σχεδίαση, μπορείτε να εμφανίσετε και να αποκρύψετε γρήγορα τα οπτικά βοηθήματα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να τα εμφανίσετε ώστε να εργάζεστε πιο εύκολα με τις περιοχές περιεχομένου. Μπορείτε ακόμη να τα αποκρύψετε ώστε να ταιριάζει η διάταξη σελίδας στην προβολή Σχεδίαση με τη διάταξη σελίδας που θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Ανοίξτε μια σελίδα για επεξεργασία σε προβολή Σχεδίασης.

  Σημείωση: Η εντολή Οπτική βοήθεια είναι διαθέσιμη μόνο σε μία από τις Προβολές σελίδας. Επίσης, η εντολή Οπτική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη για αρχεία όπως τα φύλλα στυλ, όπου δεν εργάζεστε με στοιχεία σχεδίασης.

 2. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα οπτικά βοηθήματα, κάντε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

  • Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Οπτική βοήθεια και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται ή αποκρύπτονται τα οπτικά βοηθήματα που είναι επιλεγμένα στο δευτερεύον μενού. Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη κάθε οπτικού βοηθήματος, κάντε κλικ στο δευτερεύον μενού Οπτική βοήθεια.

  • Πιέστε τα πλήκτρα CTRL+/. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται ή αποκρύπτονται τα οπτικά βοηθήματα που είναι επιλεγμένα στο δευτερεύον μενού Οπτική βοήθεια

  • Κάντε διπλό κλικ στο δείκτη οπτικών βοηθημάτων στη γραμμή κατάστασης. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται ή αποκρύπτονται τα οπτικά βοηθήματα που είναι επιλεγμένα στο δευτερεύον μενού Οπτική βοήθεια

   Σημείωση: Τα οπτικά βοηθήματα που επιλέγετε στο δευτερεύον μενού Οπτική βοήθεια παραμένουν επιλεγμένα μέχρι να επιλέξετε να μην εμφανίζονται. Αυτό σημαίνει ότι όταν πιέζετε τα πλήκτρα CTRL+/ ή κάνετε διπλό κλικ στο δείκτη της γραμμής κατάστασης για να εμφανιστούν τα οπτικά βοηθήματα, εμφανίζονται πάντα τα οπτικά βοηθήματα που είναι επιλεγμένα στο δευτερεύον μενού Οπτική βοήθεια.

Η απεικόνιση που ακολουθεί εμφανίζει τον τρόπο εμφάνισης ή απόκρυψης των οπτικών βοηθημάτων.

Μενού 'Προβολή' που εμφανίζει το υπομενού 'Οπτική βοήθεια'

1. Κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα επιλεγμένα οπτικά βοηθήματα.

2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε μεμονωμένο οπτικό βοήθημα για να το εμφανίσετε ή να το αποκρύψετε όταν έχετε επιλέξει τη εντολή Εμφάνιση.

3. Εμφάνιση των επιλεγμένων οπτικών βοηθημάτων. Αυτά είναι και τα προεπιλεγμένα οπτικά βοηθήματα.

4. Εμφάνιση των οπτικών βοηθημάτων που δεν είναι επιλεγμένα.

Για να βρείτε γρήγορα αν η εντολή Οπτική βοήθεια είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε τη γραμμή κατάστασης. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στην ενότητα Οπτική βοήθεια, στη γραμμή κατάστασης για να αλλάξετε τη ρύθμιση Οπτική βοήθεια μεταξύ των επιλογών Ενεργοποιημένη και Απενεργοποιημένη.

Ένδειξη 'Οπτική βοήθεια' στη γραμμή κατάστασης

Επίσης, όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην ενότητα Οπτική βοήθεια της γραμμής κατάστασης, εμφανίζεται μια σημείωση που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει η ρύθμιση Οπτική βοήθεια τη διάταξη σελίδας στο Office SharePoint Designer 2007.

Ειδοποίηση οπτικής βοήθειας στη γραμμή κατάστασης

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×