Εμφάνιση ή απόκρυψη συμβουλών οθόνης και ιδιοτήτων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια συμβουλή οθόνης παρέχει συμφραζόμενα ή συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως ιδιότητες μέλους σε έναν κύβο ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), σχετικά με ένα πεδίο σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος.

Μια συμβουλή οθόνης με βάση τα συμφραζόμενα είναι συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή, τη γραμμή ή τη στήλη για ένα πεδίο. Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα κελί στην περιοχή "τιμές", μια συμβουλή οθόνης με βάση τα συμφραζόμενα εμφανίζει την τρέχουσα τιμή και τη θέση γραμμής και στήλης. Αυτή η συμβουλή οθόνης με βάση τα συμφραζόμενα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν εργάζεστε με μια μεγάλη αναφορά και δεν θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη ή να κάνετε κύλιση στην αναφορά για να εντοπίσετε ή να επαληθεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα ανάλυση , στην ομάδα Συγκεντρωτικός πίνακας , κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συμβουλών σχετικά με τα συμφραζόμενα.

Εάν η αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα είναι συνδεδεμένη με έναν κύβο OLAP των υπηρεσιών ανάλυσης του Microsoft SQL Server 2005 και ο διαχειριστής του κύβου έχει ενεργοποιήσει την εμφάνιση των πληροφοριών της ιδιότητας μέλους, μπορείτε να εμφανίσετε τις τιμές ιδιοτήτων σε μια συμβουλή οθόνης όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια πεδίο. Για παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες ιδιοτήτων, όπως έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος, μια τιμή εμπόρου και ένα επίπεδο μετοχών. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ιδιοτήτων θα εμφανίζονται στη συμβουλή οθόνης.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία απαιτεί ένα πεδίο για την ορισμός και την ενεργοποίηση των ιδιοτήτων στον κύβο OLAP. Για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ιδιότητες, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ιδιοτήτων στην αναφορά στο μενού συντόμευσης. Εάν εμφανιστεί το μενού συντόμευσης (δεν έχουν οριστεί ιδιότητες), δεν είναι διαθέσιμες ιδιότητες για να εμφανιστούν.

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι ιδιότητες μέλους εμφανίζονται για την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάνοντας τα εξής:

  1. Στην καρτέλα ανάλυση , στην ομάδα Συγκεντρωτικός πίνακας , κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ιδιοτήτων σε συμβουλές εργαλείων .

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα πεδίο στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος, επιλέξτε Εμφάνιση ιδιοτήτων σε συμβουλές εργαλείων στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλωντων ιδιοτήτων, Απόκρυψη όλων των ιδιοτήτωνή μιας μεμονωμένης λεζάντας ιδιότητας.

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες ιδιοτήτων μέλους ως δεδομένα στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να ταξινομήστε, να φιλτράρετε ή να εκτυπώσετε τις πληροφορίες της ιδιότητας.

Όταν φιλτράρετε δεδομένα ιδιότητας μέλους, η λεζάντα της ιδιότητας μέλους εμφανίζεται μαζί με το όνομα του πεδίου. Για παράδειγμα, εάν το χρώμα είναι ιδιότητα μέλους του πεδίου "προϊόν", μπορείτε να φιλτράρετε προϊόντα με βάση το ασημένιο χρώμα.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία απαιτεί ότι ένα πεδίο έχει καθορισμένες και ενεργοποιημένες ιδιότητες στον κύβο OLAP. Για να μάθετε εάν είναι διαθέσιμες οι ιδιότητες, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ιδιοτήτων στην αναφορά στο μενού συντόμευσης. Εάν εμφανιστεί το μενού συντόμευσης (δεν έχουν οριστεί ιδιότητες), δεν είναι διαθέσιμες ιδιότητες για να εμφανιστούν.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Βεβαιωθείτε ότι οι ιδιότητες μέλους εμφανίζονται για την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάνοντας τα εξής:

  1. Στην καρτέλα ανάλυση , στην ομάδα Συγκεντρωτικός πίνακας , κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ιδιοτήτων σε συμβουλές εργαλείων .

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο της ιεραρχίας διαστάσεων για την οποία θέλετε να εμφανίσετε τα πεδία ιδιοτήτων.

  Εάν τα επίπεδα για τα οποία επιλέξατε πεδία ιδιοτήτων δεν εμφανίζονται στην αναφορά, κάντε κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ανάπτυξη Πλαίσιο συν .

 4. Στην καρτέλα ανάλυση , στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAPκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία ιδιοτήτων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίων ιδιοτήτων για διάσταση .

 5. Στη λίστα Επιλογή ιδιοτήτων από το επίπεδο , κάντε κλικ σε κάθε επίπεδο για το οποίο θέλετε να εμφανίσετε τα πεδία ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στα πεδία ιδιοτήτων που θέλετε να δείτε.

 6. Στο πλαίσιο ιδιότητα πεδία για να εμφανίσετε , χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εικόνα κουμπιού και εικόνα κουμπιού για να τακτοποιήσετε τα πεδία ιδιοτήτων με τη σειρά που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά.

 7. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πεδίων για αυτήν τη διάσταση σε μορφή διάρθρωσης είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Στα πεδία στηλών, τα πεδία ιδιοτήτων εμφανίζονται μόνο για τα στοιχεία στο χαμηλότερο επίπεδο λεπτομερειών που εμφανίζεται στην αναφορά. Για να εμφανίσετε τα πεδία ιδιοτήτων για άλλα επίπεδα, μετακινήστε το πεδίο στην περιοχή ετικετών γραμμών.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο πεδίο ετικέτα, να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εμφάνιση ιδιοτήτων στην αναφορά στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των ιδιοτήτων, Απόκρυψη όλων των ιδιοτήτωνή μιας μεμονωμένης λεζάντας ιδιότητας.

Μια συμβουλή οθόνης με βάση τα συμφραζόμενα είναι συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή, τη γραμμή ή τη στήλη για ένα πεδίο. Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα κελί στην περιοχή "τιμές", μια συμβουλή οθόνης με βάση τα συμφραζόμενα εμφανίζει την τρέχουσα τιμή και τη θέση γραμμής και στήλης. Αυτή η συμβουλή οθόνης με βάση τα συμφραζόμενα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν εργάζεστε με μια μεγάλη αναφορά και δεν θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη ή να κάνετε κύλιση στην αναφορά για να εντοπίσετε ή να επαληθεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συμβουλών σχετικά με τα συμφραζόμενα.

Εάν η αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα είναι συνδεδεμένη με έναν κύβο OLAP των υπηρεσιών ανάλυσης του Microsoft SQL Server 2005 και ο διαχειριστής του κύβου έχει ενεργοποιήσει την εμφάνιση των πληροφοριών της ιδιότητας μέλους, μπορείτε να εμφανίσετε τις τιμές ιδιοτήτων σε μια συμβουλή οθόνης όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια πεδίο. Για παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες ιδιοτήτων, όπως έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος, μια τιμή εμπόρου και ένα επίπεδο μετοχών. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ιδιοτήτων θα εμφανίζονται στη συμβουλή οθόνης.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία απαιτεί ένα πεδίο για την ορισμός και την ενεργοποίηση των ιδιοτήτων στον κύβο OLAP. Για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ιδιότητες, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ιδιοτήτων στην αναφορά στο μενού συντόμευσης. Εάν εμφανιστεί το μενού συντόμευσης (δεν έχουν οριστεί ιδιότητες), δεν είναι διαθέσιμες ιδιότητες για να εμφανιστούν.

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι ιδιότητες μέλους εμφανίζονται για την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάνοντας τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ιδιοτήτων σε συμβουλές εργαλείων .

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα πεδίο στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος, επιλέξτε Εμφάνιση ιδιοτήτων σε συμβουλές εργαλείων στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλωντων ιδιοτήτων, Απόκρυψη όλων των ιδιοτήτωνή μιας μεμονωμένης λεζάντας ιδιότητας.

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες ιδιοτήτων μέλους ως δεδομένα στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να ταξινομήστε, να φιλτράρετε ή να εκτυπώσετε τις πληροφορίες της ιδιότητας.

Όταν φιλτράρετε δεδομένα ιδιότητας μέλους, η λεζάντα της ιδιότητας μέλους εμφανίζεται μαζί με το όνομα του πεδίου. Για παράδειγμα, εάν το χρώμα είναι ιδιότητα μέλους του πεδίου "προϊόν", μπορείτε να φιλτράρετε προϊόντα με βάση το ασημένιο χρώμα.

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία απαιτεί ότι ένα πεδίο έχει καθορισμένες και ενεργοποιημένες ιδιότητες στον κύβο OLAP. Για να μάθετε εάν είναι διαθέσιμες οι ιδιότητες, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ιδιοτήτων στην αναφορά στο μενού συντόμευσης. Εάν εμφανιστεί το μενού συντόμευσης (δεν έχουν οριστεί ιδιότητες), δεν είναι διαθέσιμες ιδιότητες για να εμφανιστούν.

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Βεβαιωθείτε ότι οι ιδιότητες μέλους εμφανίζονται για την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάνοντας τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα , κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ιδιοτήτων σε συμβουλές εργαλείων .

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο της ιεραρχίας διαστάσεων για την οποία θέλετε να εμφανίσετε τα πεδία ιδιοτήτων.

  Εάν τα επίπεδα για τα οποία επιλέξατε πεδία ιδιοτήτων δεν εμφανίζονται στην αναφορά, κάντε κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ανάπτυξη Πλαίσιο συν .

 4. Στην καρτέλα Επιλογές , στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAPκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία ιδιοτήτων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίων ιδιοτήτων για διάσταση .

 5. Στη λίστα Επιλογή ιδιοτήτων από το επίπεδο , κάντε κλικ σε κάθε επίπεδο για το οποίο θέλετε να εμφανίσετε τα πεδία ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στα πεδία ιδιοτήτων που θέλετε να δείτε.

 6. Στο πλαίσιο ιδιότητα πεδία για να εμφανίσετε , χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εικόνα κουμπιού και εικόνα κουμπιού για να τακτοποιήσετε τα πεδία ιδιοτήτων με τη σειρά που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά.

 7. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πεδίων για αυτήν τη διάσταση σε μορφή διάρθρωσης είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Στα πεδία στηλών, τα πεδία ιδιοτήτων εμφανίζονται μόνο για τα στοιχεία στο χαμηλότερο επίπεδο λεπτομερειών που εμφανίζεται στην αναφορά. Για να εμφανίσετε τα πεδία ιδιοτήτων για άλλα επίπεδα, μετακινήστε το πεδίο στην περιοχή ετικετών γραμμών.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο πεδίο ετικέτα, να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εμφάνιση ιδιοτήτων στην αναφορά στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των ιδιοτήτων, Απόκρυψη όλων των ιδιοτήτωνή μιας μεμονωμένης λεζάντας ιδιότητας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×