Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα με χρήση μορφοποίησης υπό όρους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους στο Microsoft Office InfoPath, για να καθορίσετε διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης για ένα στοιχείο ελέγχου που βασίζεται σε συνθήκες που προκύπτουν στη φόρμα. Εάν οι καθορισμένες συνθήκες είναι αληθείς όταν κάποιος χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια γραμμή σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα ή μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, ανάλογα με τη συνθήκη εάν τα δεδομένα σε μια γραμμή ταιριάζουν με την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φόρμας σας διαθέτει ένα επαναλαμβανόμενο πίνακα που περιέχει γραμμές προϊόντων που υπάγονται σε μία από τρεις κατηγορίες (A, B ή Γ), τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να καθορίσετε ποιες γραμμές θα εμφανίζονται, με βάση τις επιλογές που έχουν κάνει οι χρήστες στη φόρμα.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να επιτρέψετε στους χρήστες για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις πληροφορίες σε μια φόρμα. Ωστόσο, επειδή τα φίλτρα δεν υποστηρίζονται για πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης, μορφοποίηση υπό όρους είναι μια χρήσιμη εναλλακτική λύση στα φίλτρα στα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Σε αυτό το άρθρο

Βήμα 1: Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου

Βήμα 2: Καθορίστε τη μορφοποίηση υπό όρους

Βήμα 3: Προεπισκόπηση του προτύπου φόρμας

Βήμα 1: Προσθέστε τα στοιχεία ελέγχου

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, το πρότυπο φόρμας σας πρέπει να περιέχει ένα πλαίσιο λίστας και έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα. Για να προσθέσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, κάντε τα εξής:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το πλαίσιο λίστας και τον επαναλαμβανόμενο πίνακα.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου του παραθύρου εργασιών Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Πλαίσιο λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναλαμβανόμενος πίνακας.

 4. Όταν εισαγάγετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε τον αριθμό των στηλών. Αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή 3 και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Επάνω από το πλαίσιο λίστας που έχετε εισαγάγει στο πρότυπο φόρμας, πληκτρολογήστε μια ετικέτα με το κείμενο Φιλτράρισμα με βάση τον τύπο:.

 6. Πληκτρολογήστε ετικέτες στηλών στην πρώτη γραμμή του επαναλαμβανόμενου πίνακα, έτσι ώστε η πρώτη στήλη να έχει τίτλο Προϊόν, η δεύτερη στήλη να έχει τίτλο Τύπος και η τρίτη στήλη να έχει τίτλο Τιμή.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Καθορίστε τη μορφοποίηση υπό όρους

Αφού προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε την κατάλληλη μορφοποίηση υπό όρους.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο λίστας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Στην περιοχή Καταχωρήσεις πλαισίου λίστας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Στο πλαίσιο τιμή, στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη επιλογής, πληκτρολογήστε Ακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 και προσθέστε τιμές για τα B, C και D.

 6. Στη λίστα τιμών, επιλέξτε Δ και κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός προεπιλογής.

 7. Επιλέξτε τον επαναλαμβανόμενο πίνακα στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση υπό όρους.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 9. Στην περιοχή Εάν είναι αληθής αυτή η συνθήκη στο πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε το πεδίο που αντιστοιχεί στη δεύτερη στήλη του επαναλαμβανόμενου πίνακα.

 10. Στο δεύτερο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Δεν είναι ίσο με.

 11. Στο τρίτο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πεδίου ή ομάδας.

 12. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, επιλέξτε το πεδίο που αντιστοιχεί στο πλαίσιο λίστας που έχετε εισαγάγει στο πρότυπο φόρμας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Η συνθήκη θα συγκρίνει δυναμικά τις δύο τιμές.

 13. Στην περιοχή Εφαρμογή αυτής της μορφοποίησης: του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη αυτού του στοιχείου ελέγχου.

  Σημείωση: Αυτή η συνθήκη τώρα δηλώνει ότι, εάν το περιεχόμενο της δεύτερης στήλης ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα διαφέρει από την επιλογή στο πλαίσιο λίστας, τότε οι αντίστοιχες γραμμές του επαναλαμβανόμενου πίνακα θα πρέπει να αποκρυφτούν.

 14. Για να επιστρέψετε στο πρότυπο φόρμας, κάντε δύο φορές κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 15. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου της δεύτερης στήλης του επαναλαμβανόμενου πίνακα.

 16. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 17. Πληκτρολογήστε D στο πλαίσιο Τιμή.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Κάντε προεπισκόπηση του προτύπου φόρμας

Αφού προσθέσετε μορφοποίηση υπό όρους στο πρότυπο φόρμας, συνιστάται να ελέγξετε τις αλλαγές προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.

 1. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η επιλογή στο πλαίσιο λίστας είναι D. Ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε προς τα επάνω στο πλαίσιο κειμένου για να δείτε τις άλλες τιμές.

 2. Για να προσθέσετε μερικές γραμμές στον επαναλαμβανόμενο πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή στοιχείου αρκετές φορές.

 3. Για κάθε γραμμή στη δεύτερη στήλη του επαναλαμβανόμενου πίνακα, αντικαταστήστε την προεπιλεγμένη τιμή από D σε A, B και C.

  Σημείωση: Στις εκφράσεις γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 4. Αλλάξτε την επιλογή του πλαισίου λίστας. Οι γραμμές στον επαναλαμβανόμενο πίνακα θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται καθώς κάνετε διάφορες επιλογές.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×