Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εκτύπωση φύλλου ή βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε ολόκληρα ή μερικά φύλλα και ολόκληρα βιβλία εργασίας, ένα κάθε φορά ή πολλά ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε επιλογές από πολλά φύλλα την ίδια στιγμή. Εάν τα δεδομένα που θέλετε να εκτυπώσετε βρίσκονται σε έναν πίνακα του Excel, μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο τον πίνακα του Excel.

Εκτύπωση μέρους φύλλου εργασίας, ολόκληρου φύλλου ή ολόκληρου βιβλίου εργασίας

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εκτυπώσετε ένα μέρος ενός φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στο φύλλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή δεδομένων που θέλετε να εκτυπώσετε.

  • Για να εκτυπώσετε ένα ολόκληρο φύλλο, κάντε κλικ στο φύλλο ή την καρτέλα φύλλου.

  • Για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα φύλλα του.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Στο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 4. Η προεπιλογή είναι η εκτύπωση όλων των ενεργών φύλλων. Για να αλλάξετε τι θα εκτυπωθεί, επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

 5. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εκτύπωση, ενεργοποιήστε την επιλογή που αντιστοιχεί σε αυτό που θέλετε να εκτυπώσετε (Επιλογή, Ενεργά φύλλα ή Ολόκληρο βιβλίο εργασίας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση.

Εκτύπωση πολλών φύλλων ταυτόχρονα

 1. Επιλέξτε τα φύλλα που θέλετε να εκτυπώσετε.

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Δύο ή περισσότερα συνεχόμενα φύλλα

  Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ κάνετε κλικ στην καρτέλα του τελευταίου φύλλου που θέλετε να επιλέξετε.

  Δύο ή περισσότερα μη συνεχόμενα φύλλα

  Επιλέξτε την καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND, ενώ κάνετε κλικ στις καρτέλες των άλλων φύλλων που θέλετε να επιλέξετε.

  Όλα τα φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κάντε κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Επιλογή όλων των φύλλων από το μενού συντόμευσης.

  Σημείωση: Όταν είναι επιλεγμένα πολλά φύλλα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ομάδα] στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του φύλλου. Για να ακυρώσετε την επιλογή πολλών φύλλων σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο δεν έχει επιλεγεί. Εάν δεν είναι ορατό κάποιο μη επιλεγμένο φύλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κάντε κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων στο μενού συντόμευσης.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Στο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 4. Επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

 5. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εκτύπωση , επιλέξτε Ενεργά φύλλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση.

Εκτύπωση επιλογών από πολλά φύλλα ταυτόχρονα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή δεδομένων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

 4. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εκτύπωση , επιλέξτε Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση.

Εκτύπωση πολλών βιβλίων εργασίας ταυτόχρονα

Σημείωση: Όλα τα αρχεία των βιβλίων εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Για τα γειτονικά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και επιλέξτε το όνομα του κάθε βιβλίου εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Ή, για τα μη γειτονικά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND και επιλέξτε το όνομα του κάθε βιβλίου εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Εκτύπωση ενός πίνακα του Excel

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί μέσα στον πίνακα, για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 3. Επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

 4. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εκτύπωση , επιλέξτε Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση.

Άλλες επιλογές εκτύπωσης

 • Επιλέξτε " Εμφάνιση λεπτομερειών " στο παράθυρο διαλόγου " Εκτύπωση " για να εκτυπώσετε σε ένα αρχείο PDF ή για να ορίσετε ποιες σελίδες θα εκτυπωθούν, επιλογές χειρισμού χαρτιού, περιθώρια και κλιμάκωση.

 • Η καρτέλα " διάταξη σελίδας " στην κορδέλα περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές για τη διαμόρφωση και την εκτύπωση της σελίδας, όπως ο προσανατολισμός της σελίδας, το μέγεθος του χαρτιού και εάν θα εκτυπωθούν γραμμές πλέγματος και επικεφαλίδες.

Δείτε επίσης

Εκτύπωση επικεφαλίδων ή τίτλων σε κάθε σελίδα

Εκτύπωση φύλλου σε μία μόνο σελίδα

Προσαρμογή μεγέθους φύλλου για εκτύπωση

Εκτύπωση μέρους φύλλου εργασίας, ολόκληρου φύλλου ή ολόκληρου βιβλίου εργασίας

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εκτυπώσετε ένα μέρος ενός φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στο φύλλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή δεδομένων που θέλετε να εκτυπώσετε.

  • Για να εκτυπώσετε ένα ολόκληρο φύλλο, κάντε κλικ στο φύλλο ή την καρτέλα φύλλου.

  • Για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα φύλλα του.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 4. Δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση τι, κάντε κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί σε αυτό που θέλετε να εκτυπώσετε (επιλογή, ενεργά φύλλαή ολόκληρο βιβλίο εργασίας) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Εκτύπωση πολλών φύλλων ταυτόχρονα

 1. Επιλέξτε τα φύλλα που θέλετε να εκτυπώσετε.

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Δύο ή περισσότερα συνεχόμενα φύλλα

  Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ κάνετε κλικ στην καρτέλα του τελευταίου φύλλου που θέλετε να επιλέξετε.

  Δύο ή περισσότερα μη συνεχόμενα φύλλα

  Επιλέξτε την καρτέλα του πρώτου φύλλου. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κάντε κλικ στις καρτέλες των άλλων φύλλων που θέλετε να επιλέξετε.

  Όλα τα φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κάντε κλικ στην καρτέλα ενός φύλλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Επιλογή όλων των φύλλων από το μενού συντόμευσης.

  Σημείωση: Όταν είναι επιλεγμένα πολλά φύλλα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ομάδα] στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του φύλλου. Για να ακυρώσετε την επιλογή πολλών φύλλων σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο δεν έχει επιλεγεί. Εάν δεν είναι ορατό κάποιο μη επιλεγμένο φύλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κάντε κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων στο μενού συντόμευσης.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 4. Δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση τι, κάντε κλικ στην επιλογή ενεργά φύλλακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Εκτύπωση επιλογών από πολλά φύλλα ταυτόχρονα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή δεδομένων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Εκτύπωση πολλών βιβλίων εργασίας ταυτόχρονα

Σημείωση: Όλα τα αρχεία των βιβλίων εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κάντε κλικ στο όνομα κάθε βιβλίου εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Εκτύπωση ενός πίνακα του Excel

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί μέσα στον πίνακα, για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 3. Δίπλα στην επιλογή Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Συμβουλή: Η καρτέλα " διάταξη " στην κορδέλα περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές για τη διαμόρφωση και την εκτύπωση σελίδας, όπως ο προσανατολισμός της σελίδας και οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.

Δείτε επίσης

Εκτύπωση επικεφαλίδων ή τίτλων σε κάθε σελίδα

Προεπισκόπηση σελίδων πριν από την εκτύπωση

Εκτύπωση με οριζόντιο προσανατολισμό

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×