Εκτύπωση επαγγελματικών καρτών, ετικετών, ταχυδρομικών καρτών ή ετικετών ονομάτων σε μια συγκεκριμένη θέση σε ένα φύλλο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε δημοσιεύσεις σε ένα φύλλο χαρτιού ή ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή και μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τη δημοσίευσή σας, ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί ακριβώς στη θέση που θέλετε.

Για να διευκολύνετε τη στοίχιση μιας δημοσίευσης με ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή ή εκτύπωση πολλών αντιτύπων μιας δημοσίευσης σε ένα φύλλο χαρτιού κατά την εκτύπωση, ενεργοποιήστε σημάδια περικοπής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σημάδια περικοπής για την μετά από την στοίχιση τη δημοσίευσή σας σε ένα φύλλο χαρτιού.

Σημείωση: Εάν θέλετε να εκτυπώσετε διαφορετικές σελίδες στο ίδιο φύλλο χαρτιού — για παράδειγμα, κατά τη χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για να δημιουργήσετε ετικέτες αλληλογραφίας, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ετικετών με διαφορετικές διευθύνσεις στον Publisher.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καθορισμός μη εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή στην επιφάνεια εργασίας σας

Στοίχιση στο κέντρο τη δημοσίευσή σας σε ένα φύλλο χαρτιού

Εκτύπωση σε άλλη θέση στη σελίδα

Καθορισμός της μη εκτυπώσιμης περιοχής στον επιτραπέζιο εκτυπωτή

Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε τα περιθώρια της εργασίας εκτύπωσης, είναι καλή ιδέα να πρώτα να προσδιορίσετε μη εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή σας. (Για να βεβαιωθείτε ότι θα εκτυπωθούν όλες οι πλευρές του περιγράμματος, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση τη δημοσίευσή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή αρχείο > Προεπισκόπηση εκτύπωσης.)

 1. Άνοιγμα εκτυπώσιμης.

  Σημείωση: Για να ανοίξετε το WordPad, στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή WordPad.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Διαμόρφωση σελίδας.

 3. Ορίστε τα αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω περιθώριο τιμές σε μηδέν. Τα περιθώρια θα γίνει επαναφορά αυτόματα την ελάχιστη τιμή που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή.

 4. Σημειώστε τα ελάχιστα περιθώρια.

Αρχή της σελίδας

Στοίχιση στο κέντρο τη δημοσίευσή σας σε ένα φύλλο χαρτιού

Εάν θέλετε να ευθυγραμμίσετε τη δημοσίευση σε ένα φύλλο χαρτιού (για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δοκίμιο πριν από την εκτύπωση περισσότερων αντιγράφων), μπορείτε να γρήγορα κάνετε αυτό, κάνοντας κλικ σε μία σελίδα ανά φύλλο στο παράθυρο Εκτύπωση.

Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ σε μία σελίδα ανά φύλλο, δεν θα μπορείτε να προσαρμόσετε τους οδηγούς περιθωρίου.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 2. Στο παράθυρο " Εκτύπωση ", στην περιοχή σελίδων, κάντε κλικ σε μία σελίδα ανά φύλλο.

Εκτύπωση σε άλλη θέση στη σελίδα

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα κενό φύλλο ή χαρτιού ή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή, η διαδικασία είναι η ίδια.

Σημαντικό: Όταν δημιουργείτε μια δημοσίευση, όπως μια επαγγελματική κάρτα, που θέλετε να εκτυπώσετε στο προϊόν συγκεκριμένου κατασκευαστή, όπως του NCR #NCR 982403 επαγγελματική κάρτα, φροντίστε να επιλέξετε το πρότυπο για το συγκεκριμένο προϊόν, πριν να δημιουργήσετε τη δημοσίευση επαγγελματικής κάρτας. Αν σχεδιάσετε πρώτα την επαγγελματική κάρτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το προϊόν του κατασκευαστή, ίσως χρειαστεί να σχεδιάσετε ξανά την κάρτα, ώστε να χωράει στο προϊόν.

Εάν δεν παρατίθεται το προϊόν του κατασκευαστή, μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεγέθους σελίδας στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσιεύσεων και να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή μεγέθους σελίδας ή χαρτιού στον Publisher.

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές εκτύπωσης για να επιλέξετε μια θέση

Προσαρμόζοντας τις επιλογές εκτύπωσης στο παράθυρο Εκτύπωση, μπορείτε να καθορίσετε πού σε ένα φύλλο χαρτιού δημοσίευσή σας θα εκτυπωθεί.

Προσαρμογή επιλογών εκτύπωσης
 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε μια δημοσίευση που είναι μικρότερη από το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να εκτυπώσετε, για παράδειγμα, μια επαγγελματική κάρτα.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 3. Στο παράθυρο " Εκτύπωση ", στην περιοχή Ρυθμίσεις, αυξήστε ή μειώστε τα αντίγραφα κάθε σελίδας.

 4. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και επιλέξτε κατακόρυφο ή οριζόντιο.

 5. Στο παράθυρο "Εκτύπωση", κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές διάταξης. Αλλάξτε τις διαστάσεις Πλάγιο περιθώριο, επάνω περιθώριο, Οριζόντιο διάκενο και Κατακόρυφο διάκενο έτσι ώστε το παράθυρο προεπισκόπησης το εμφανίζει τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε.

  Επιλογές διάταξης εκτύπωσης

Συμβουλή: Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή, προσπαθήστε να εκτυπώσετε σε μια κενή σελίδα πρώτα για να βεβαιωθείτε ότι η δημοσίευσή σας θα εκτυπωθεί στη σωστή θέση για το προϊόν.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Καθορισμός μη εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή στην επιφάνεια εργασίας σας

Στοίχιση στο κέντρο τη δημοσίευσή σας σε ένα φύλλο χαρτιού

Εκτύπωση σε άλλη θέση στη σελίδα

Καθορισμός της μη εκτυπώσιμης περιοχής στον επιτραπέζιο εκτυπωτή

Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε τα περιθώρια της εργασίας εκτύπωσης, είναι καλή ιδέα να πρώτα να προσδιορίσετε μη εκτυπώσιμη περιοχή του εκτυπωτή σας. (Για να βεβαιωθείτε ότι θα εκτυπωθούν όλες οι πλευρές του περιγράμματος, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση τη δημοσίευσή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή αρχείο > Προεπισκόπηση εκτύπωσης.)

 1. Άνοιγμα εκτυπώσιμης.

  Σημείωση: Για να ανοίξετε το WordPad, στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή WordPad.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Διαμόρφωση σελίδας.

 3. Ορίστε τα αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω περιθώριο τιμές σε μηδέν. Τα περιθώρια θα γίνει επαναφορά αυτόματα την ελάχιστη τιμή που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή.

 4. Σημειώστε τα ελάχιστα περιθώρια.

Αρχή της σελίδας

Στοίχιση στο κέντρο τη δημοσίευσή σας σε ένα φύλλο χαρτιού

Εάν θέλετε να ευθυγραμμίσετε τη δημοσίευση σε ενός φύλλου χαρτιού (για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δοκίμιο πριν από την εκτύπωση περισσότερων αντιγράφων), μπορείτε να να το κάνετε γρήγορα, κάνοντας κλικ σε μία σελίδα ανά φύλλο στην καρτέλα δημοσιεύσεις και ρυθμίσεις του στην Εκτύπωση παράθυρο διαλόγου.

Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ σε μία σελίδα ανά φύλλο, δεν θα μπορείτε να προσαρμόσετε τους οδηγούς περιθωρίου.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Εκτύπωση ", κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις δημοσίευσης και χαρτιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία σελίδα ανά φύλλο.

Εκτύπωση σε άλλη θέση στη σελίδα

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα κενό φύλλο ή χαρτιού ή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή, η διαδικασία είναι η ίδια.

Σημαντικό: Όταν δημιουργείτε μια δημοσίευση, όπως μια επαγγελματική κάρτα, που θέλετε να εκτυπώσετε στο προϊόν συγκεκριμένου κατασκευαστή, όπως του NCR #NCR 982403 επαγγελματική κάρτα, φροντίστε να επιλέξετε το πρότυπο για το συγκεκριμένο προϊόν, πριν να δημιουργήσετε τη δημοσίευση επαγγελματικής κάρτας. Αν σχεδιάσετε πρώτα την επαγγελματική κάρτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το προϊόν του κατασκευαστή, ίσως χρειαστεί να σχεδιάσετε ξανά την κάρτα, ώστε να χωράει στο προϊόν.

Εάν δεν παρατίθεται το προϊόν του κατασκευαστή, μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεγέθους σελίδας στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσιεύσεων και να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή μεγέθους σελίδας ή χαρτιού στον Publisher.

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές εκτύπωσης για να επιλέξετε μια θέση

Παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση Περισσότερες επιλογές εκτύπωσης

Προσαρμόζοντας τις επιλογές εκτύπωσης στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, μπορείτε να καθορίσετε πού σε ένα φύλλο χαρτιού δημοσίευσή σας θα εκτυπωθεί. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε εκτύπωσης δύο στήλες και μία γραμμή του επαγγελματικές κάρτες (για ένα σύνολο δύο επαγγελματικές κάρτες) σε δύο στήλες και τριών γραμμών (για ένα σύνολο έξι επαγγελματικών καρτών), αυξάνοντας το κατακόρυφο διάκενο μεταξύ των αντιγράφων της δημοσίευσής σας. Ή μπορείτε να εκτυπώσετε μία στήλη και πέντε γραμμές επαγγελματικών καρτών (για ένα σύνολο πέντε επαγγελματικών καρτών), αυξάνοντας το οριζόντιο διάκενο μεταξύ των αντιγράφων της δημοσίευσής σας.

Προσαρμογή επιλογών εκτύπωσης
 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε μια δημοσίευση που είναι μικρότερη από το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να εκτυπώσετε, για παράδειγμα, μια επαγγελματική κάρτα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Εκτύπωση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις δημοσίευσης και χαρτιού.

 3. Στην περιοχή περισσότερες επιλογές εκτύπωσης, εισαγάγετε τη γραμμή και στήλη όπου θέλετε να ξεκινήσει η εκτύπωση της σελίδας

 4. Αλλάξτε τις διαστάσεις Πλάγιο περιθώριο, επάνω περιθώριο, Οριζόντιο διάκενο και Κατακόρυφο διάκενο έτσι ώστε το παράθυρο προεπισκόπησης το εμφανίζει τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να εκτυπώσετε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή, προσπαθήστε να εκτυπώσετε σε μια κενή σελίδα πρώτα για να βεβαιωθείτε ότι η δημοσίευσή σας θα εκτυπωθεί στη σωστή θέση για το προϊόν.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×