Εκτύπωση ενός εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό στο Word για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το έγγραφο (ή τμήματά του) σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Κατακόρυφος χρησιμοποιείται συνήθως για τα γράμματα, αναφορές και άλλα έγγραφα. Οριζόντιος χρησιμοποιείται συχνά σε έγγραφα με πίνακες.

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας για ένα έγγραφο

 1. Στην καρτέλα Διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή Προσανατολισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

  Κάντε κλικ για να ορίσετε περιθώρια, τον προσανατολισμό και το μέγεθος

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Αλλαγή του προσανατολισμού για συγκεκριμένες σελίδες

 1. Επιλέξτε όλο το κείμενο στις σελίδες που θέλετε να αλλάξετε.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό για όλες τις σελίδες μετά το δρομέα, αντί να επιλέξετε κείμενο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά ο νέος προσανατολισμός σελίδας. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Δίπλα στην ένδειξη Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά το τρέχον σημείο.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο.

 3. Στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση σελίδας.

 4. Δίπλα στην ένδειξη Προσανατολισμός, κάντε κλικ στον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Δίπλα στην ένδειξη Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Αλλαγή του προσανατολισμού για μια συγκεκριμένη ενότητα

Σημαντικό: Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό μιας συγκεκριμένης ενότητας, το έγγραφό σας πρέπει να διαιρείται με αλλαγές ενοτήτων. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε αλλαγές ενοτήτων.

 1. Για να εμφανίζονται οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες, όπως τα σημάδια παραγράφου (¶), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων Εμφάνιση όλων των μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων στην Κεντρική καρτέλα.

  Στην καρτέλα "Κεντρική", είναι επισημασμένη η επιλογή "Προβολή σημαδιών επεξεργασίας"
 2. Κάντε διπλό κλικ στην αλλαγή ενότητας που ακολουθεί την ενότητα που θέλετε να αλλάξετε.

  Οι αλλαγές ενότητας έχουν την εξής μορφή:

  Εικόνα αλλαγής ενότητας

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 4. Δίπλα στην ένδειξη Προσανατολισμός, κάντε κλικ στον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Δίπλα στην ένδειξη Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Σε αυτή την ενότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

Εκτύπωση εγγράφου

Αλλαγή μεγέθους χαρτιού

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση μιας εικόνας, πλαίσιο κειμένου ή άλλο αντικείμενο

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας για ένα έγγραφο

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη , στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Προσανατολισμός και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδα" του Word

 3. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Αλλαγή του προσανατολισμού για συγκεκριμένες σελίδες

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε όλο το κείμενο στις σελίδες που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 5. Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το Word εισάγει μια αλλαγή ενότητας πριν και μετά το κείμενο που επιλέξατε και αλλάζει τον προσανατολισμό για αυτές τις ενότητες.

 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό για όλες τις σελίδες μετά το δρομέα, αντί να επιλέξετε κείμενο, κάντε κλικ μέσα στο έγγραφο για να ορίσετε τη θέση του δρομέα. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά το τρέχον σημείο.

Αλλαγή του προσανατολισμού για μια συγκεκριμένη ενότητα

Σημαντικό: Αλλαγή του προσανατολισμού μιας συγκεκριμένης ενότητας, το έγγραφο πρέπει να κάνετε αλλαγές ενοτήτων.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Για να εμφανίζονται οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες, όπως τα σημάδια παραγράφου (¶), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων Εμφάνιση όλων των μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων στη Βασική γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην αλλαγή ενότητας που ακολουθεί την ενότητα που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 5. Στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Σε αυτή την ενότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το Word εισάγει αλλαγές ενότητας πριν και μετά τις ενότητες που επιλέξατε και αλλάζει τον προσανατολισμό για αυτές τις ενότητες.

 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό για όλες τις σελίδες μετά το δρομέα, αντί να επιλέξετε κείμενο, κάντε κλικ μέσα στο έγγραφο για να ορίσετε τη θέση του δρομέα. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά το τρέχον σημείο.

Δείτε επίσης

Εκτύπωση εγγράφου

Αλλαγή μεγέθους χαρτιού

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×