Εκτύπωση διαφανειών ή σημειώσεων ακροατηρίου του PowerPoint

Μπορείτε να εκτυπώσετε:

 • Σημειώσεις και διαφάνειες

 • Μόνο διαφάνειες

 • Σημειώσεις ακροατηρίου

 • Διαρθρώσεις

Σημειώσεις ακροατηρίου
Οι σημειώσεις ακροατηρίου με τρεις διαφάνειες ανά σελίδα περιλαμβάνουν γραμμές τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακροατήριο για να κρατήσει σημειώσεις.

Στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος των διαφανειών, τον προσανατολισμό της σελίδας και τον αριθμό της εναρκτήριας διαφάνειας, να ορίσετε επιλογές εκτύπωσης και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 2. Καθορίστε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.

  Επιλογή αριθμού αντιγράφων για εκτύπωση
 3. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος εκτυπωτής είναι αυτός που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Ο εκτυπωτής που είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή

  Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, όπως φαίνεται, για να δείτε περισσότερες επιλογές εκτυπωτή, όπως την εντολή Προσθήκη εκτυπωτή που σας βοηθά να συνδεθείτε σε έναν διαφορετικό εκτυπωτή που είναι διαθέσιμες στο δίκτυό σας:

  Αναπτυσσόμενη λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών
 4. Εάν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε Εκτύπωση. Διαφορετικά, συνεχίστε με τη διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων (όπως ποιες διαφάνειες θα εκτυπωθούν και τη διάταξη των σημειώσεων ή των σημειώσεων ακροατηρίου) όπως περιγράφεται στις παρακάτω διαδικασίες.

Εάν αποφασίσετε να μην εκτυπώσετε αφού ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, μεταβείτε απλώς σε μια άλλη καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint, όπως την Κεντρική, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

Όταν εκτυπώνετε τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να λάβετε μία διαφάνεια ανά σελίδα, με χώρο που προορίζεται για τις σημειώσεις του ομιλητή κάτω από τη διαφάνεια. Το παράθυρο προεπισκόπησης στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" δείχνει πώς θα εμφανίζεται η εκτυπωμένη σελίδα.

 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο (το οποίο είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στην επιλογή Διαφάνειες πλήρους σελίδας) για να αναπτύξετε τη λίστα των επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε Σημειώσεις σελίδων.

  Η διάταξη των σημειώσεων
 2. Εάν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε Εκτύπωση. Διαφορετικά, συνεχίστε με τη διαμόρφωση των άλλων ρυθμίσεων, όπως περιγράφεται στις άλλες διαδικασίες σε αυτό το άρθρο.

Οι άλλες επιλογές στην περιοχή "Διάταξη εκτύπωσης" και όλες οι επιλογές στην περιοχή "Σημειώσεις ακροατηρίου" εκτυπώνουν μόνο τις διαφάνειες ή το περιεχόμενο των διαφανειών, όχι τις σημειώσεις ομιλητή.

Μπορείτε να εκτυπώσετε σημειώσεις ακροατηρίου που εμφανίζουν 1, 2, 3, 4, 6 ή 9 διαφάνειες ανά σελίδα. Εάν εκτυπώνετε τρεις διαφάνειες ανά σελίδα, οι διαφάνειες εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας με εκτυπωμένες γραμμές για σημειώσεις στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Αυτή η διάταξη τριών διαφανειών είναι η μόνη που περιέχει εκτυπωμένες γραμμές για λήψη σημειώσεων.

(Για πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση των σημειώσεων ακροατηρίου, όπως τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάταξη ή τον προσανατολισμό των διαφανειών ή να αλλάξετε τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα ή το φόντο, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ή αλλαγή των σημειώσεων ακροατηρίου μιας παρουσίασης.)

 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο (το οποίο είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στην επιλογή Διαφάνειες πλήρους σελίδας) για να αναπτύξετε τη λίστα των επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Σημειώσεις ακροατηρίου, επιλέξτε τη διάταξη σελίδας που θέλετε.

  Η διάταξη για την εκτύπωση σημειώσεων ακροατηρίου

  Για τις σελίδες σημειώσεων ακροατηρίου που περιέχουν τέσσερις, έξι ή εννέα διαφάνειες, υπάρχουν δύο επιλογές για την καθεμία: οριζόντια διάταξη (όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα παρακάτω) ή κατακόρυφη διάταξη (στη δεύτερη εικόνα παρακάτω).

  Οριζόντια διάταξη πολλών διαφανειών σε μια εκτυπωμένη σελίδα

  Κάθετη διάταξη πολλών διαφανειών σε μια εκτυπωμένη σελίδα

 2. Εάν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε Εκτύπωση. Διαφορετικά, συνεχίστε με τη διαμόρφωση των άλλων ρυθμίσεων, όπως περιγράφεται στις άλλες διαδικασίες σε αυτό το άρθρο.

Με αυτή την επιλογή, έχετε μία διαφάνεια ανά σελίδα. Ο προσανατολισμός (κατακόρυφος ή οριζόντιος) των εκτυπωμένων σελίδων αντιστοιχίζεται αυτόματα στον προσανατολισμό της διάταξης της διαφάνειας.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, στην ενότητα Ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι το δεύτερο παράθυρο έχει οριστεί σε Διαφάνειες πλήρους σελίδας. Εάν δεν έχει οριστεί, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο στοιχείο ελέγχου, για να αναπτύξετε τη λίστα των επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε Διαφάνειες πλήρους σελίδας.

  Το πλήρες μέγεθος της διάταξης διαφάνειας
 2. Εάν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε Εκτύπωση. Διαφορετικά, συνεχίστε με τη διαμόρφωση των άλλων ρυθμίσεων, όπως περιγράφεται στις άλλες διαδικασίες σε αυτό το άρθρο.

Άλλες επιλογές διάταξης: Επιλέξτε Πλαίσιο διαφανειών για να εκτυπώσετε ένα λεπτό πλαίσιο γύρω από κάθε διαφάνεια. Επιλέξτε Προσαρμογή στο μέγεθος σελίδας για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο της διαφάνειας θα εκτυπωθεί στο μέγιστο μέγεθος που θα ταιριάζει στο μέγεθος και τον προσανατολισμό της σελίδας που έχετε επιλέξει. Ενεργοποιήστε την επιλογή Υψηλή ποιότητα για να αυξήσετε την ανάλυση, να συνδυάσετε διαφανή γραφικά και να εκτυπώσετε απαλές σκιές στην εκτύπωση. Εάν επιλέξετε Εκτύπωση σχολίων και σήμανσης με γραφή, εκτυπώνεται μια ξεχωριστή σελίδα για τα σχόλια που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση.

 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, στην περιοχή Ρυθμίσεις, επιλέξτε το δεύτερο πλαίσιο (το οποίο είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή στην επιλογή Διαφάνειες πλήρους σελίδας) για να αναπτύξετε τη λίστα των επιλογών. Στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε Διάρθρωση.

  Η διάταξη για την εκτύπωση μιας διάρθρωσης
 2. Εάν έχετε ολοκληρώσει τη ρύθμιση των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε Εκτύπωση. Διαφορετικά, συνεχίστε με τη διαμόρφωση των άλλων ρυθμίσεων, όπως περιγράφεται στις άλλες διαδικασίες σε αυτό το άρθρο.

Καθορισμός των σελίδων για εκτύπωση

Από προεπιλογή, η πρώτη επιλογή στην περιοχή Ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση έχει οριστεί σε Εκτύπωση όλων των διαφανειών.

Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες, στο πλαίσιο Διαφάνειες, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς των διαφανειών που θέλετε να εκτυπώσετε. Πληκτρολογήστε μεμονωμένους αριθμούς διαφανειών ή/και περιοχές διαφανειών με ενωτικό και διαχωρίστε τους με κόμμα (τα κενά διαστήματα δεν είναι απαραίτητα):

Καθορίστε μια περιοχή διαφανειών για εκτύπωση

Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας: 1,3,5-7,10 θα εκτυπωθούν οι διαφάνειες 1,3, 5, 6, 7 και 10.

Μπορείτε επίσης να κάντε κλικ στο κάτω βέλος και να αλλάξετε την επιλογή Εκτύπωση όλων των διαφανειών σε μια άλλη επιλογή, όπως Εκτύπωση τρέχουσας διαφάνειας ή Εκτύπωση επιλογής:

Επιλογές για να επιλέξετε ποιες διαφάνειες θα εκτυπωθούν
 • Για να εκτυπώσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες που έχετε επιλέξει, επιστρέψτε στην Κεντρική καρτέλα και στην "Κανονική" προβολή, επιλέξτε τις διαφάνειές σας από το παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά. Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, πατήστε παρατεταμένα Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να εκτυπώσετε. Όταν τελειώσετε με την επιλογή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση και χρησιμοποιήστε την εντολή Εκτύπωση επιλογής.

 • Για να εκτυπώσετε τη διαφάνεια στην οποία εργάζεστε, πριν επιλέξετε Αρχείο > Εκτύπωση, χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτύπωση επιλογής. (Αφού ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το παράθυρο προεπισκόπησης σάς υποδεικνύει ποια διαφάνεια θα εκτυπωθεί.)

Ο εκτυπωτής που είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή

Επιλέξτε το κουμπί Ιδιότητες εκτυπωτή για να:

 • Επιλέξετε ένα μέσο εξόδου από την καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα: Κανονικό χαρτί, Διαφάνεια, Δεσμίδα καρτών, Χαρτί ιλουστρασιόν και ούτω καθεξής.

 • Επιλέξετε ποιότητα εκτύπωσης για τα γραφικά: Αυτή η επιλογή μπορεί να διαφέρει ανά εκτυπωτή, αλλά, για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή 600 x 600 κουκκίδες ανά ίντσα ή την επιλογή υψηλότερης ανάλυσης με 1.200 x 1.200 κουκκίδες ανά ίντσα.

 • Επιλέξετε τον προσανατολισμό σελίδας: Το PowerPoint επιλέγει συνήθως τον κατάλληλο προσανατολισμό σελίδας ανάλογα με τις επιλογές που έχετε ορίσει ήδη. Μπορείτε όμως να επιλέξετε τον προσανατολισμό σελίδας (Κατακόρυφος ή Οριζόντιος) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στη λίστα Χρώμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

Επιλογές χρώματος στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"

Επιλογή

Περιγραφή

Χρώμα

Αυτή η επιλογή εκτυπώνει έγχρωμα σε έγχρωμο εκτυπωτή.

Για να αποτρέψετε την εκτύπωση του έγχρωμου φόντου, μπορείτε να εκτυπώσετε τις διαφάνειές σας σε διαβαθμίσεις του γκρι (ανατρέξτε στο θέμα Διαβαθμίσεις του γκρι παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή μπορείτε να καταργήσετε το χρώμα φόντου από την παρουσίασή σας. Για να καταργήσετε το χρώμα φόντου, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ φόντου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Στυλ 1.

Διαβαθμίσεις του γκρι

Αυτή η επιλογή εκτυπώνει εικόνες και περιέχει παραλλαγές των τόνων του γκρι μεταξύ άσπρου και μαύρου. Τα γεμίσματα φόντου εκτυπώνονται λευκά, ώστε το κείμενο να είναι πιο ευανάγνωστο. (Μερικές φορές, η διαβάθμιση του γκρι μοιάζει με την επιλογή Αμιγώς ασπρόμαυρο.)

Αμιγώς ασπρόμαυρο

Η συγκεκριμένη επιλογή εκτυπώνει τις σημειώσεις ακροατηρίου χωρίς γκρι γεμίσματα.

Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις εκτύπωσης για μια συγκεκριμένη παρουσίαση, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές > Για προχωρημένους.

 2. Επιλέξτε Χρήση των πιο πρόσφατων ρυθμίσεων εκτύπωσης ή Χρήση των ακόλουθων ρυθμίσεων εκτύπωσης. Εάν ορίσετε την τελευταία επιλογή, καθορίστε τις ρυθμίσεις που θέλετε, όπως τη διάταξη που θα χρησιμοποιήσετε και εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις κρυφές διαφάνειες:

  Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης για μια συγκεκριμένη παρουσίαση

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για μία παρουσίαση. Δεν ισχύουν για όλες τις παρουσιάσεις που μπορείτε να εκτυπώσετε στο εξής.

Για βοήθεια σχετικά με την εκτύπωση στο PowerPoint 2007, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση των διαφανειών σας.

Στον Mac σας, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος των διαφανειών, τον προσανατολισμό της σελίδας και τον αριθμό της εναρκτήριας διαφάνειας, να κάνετε προεπισκόπηση της παρουσίασής σας και να ορίσετε επιλογές εκτύπωσης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέτετε περιεχόμενο. Εάν αλλάξετε το μέγεθος ή τον προσανατολισμό της διαφάνειας μετά την προσθήκη περιεχομένου, η κλίμακα του περιεχομένου μπορεί να ρυθμιστεί εκ νέου.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στις επιλογές Μέγεθος διαφάνειας > Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στη λίστα Διαφάνειες προσαρμοσμένες για, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση: Για να εκτυπώσετε μια διαφάνεια στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφάνεια.

 3. Εάν επιλέξετε Προσαρμοσμένο στο βήμα 2, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις διαστάσεις που θέλετε στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος.

 4. Για να ορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας των διαφανειών, στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

  Σημείωση: Όλες οι διαφάνειες σε μια παρουσίαση έχουν τον ίδιο προσανατολισμό Οι σημειώσεις, οι σημειώσεις ακροατηρίου και οι διαρθρώσεις μπορεί να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό από τις διαφάνειες σε μια παρουσίαση.

 5. Για να αριθμήσετε τις διαφάνειές σας:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Κεφαλίδα/Υποσέλιδο.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός διαφάνειας και στο πλαίσιο Έναρξη από, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να εμφανίζεται στην πρώτη διαφάνεια ή τις σημειώσεις ακροατηρίου. Οι επόμενες διαφάνειες θα αριθμούνται διαδοχικά.

 6. Επιλέξτε Εφαρμογή και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του μεγέθους των διαφανειών και την αποθήκευση των επιλογών σας για μελλοντικές παρουσιάσεις, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του μεγέθους των διαφανειών.

Οι παρουσιάσεις μπορούν να περιέχουν γραφικά στοιχεία που ενδέχεται να μην εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο μετά την εκτύπωση. Επομένως, καλό θα είναι να κάνετε προεπισκόπηση των διαφανειών, πριν από την εκτύπωση.

Εάν χρησιμοποιείτε PowerPoint 2016 για Mac

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση > Εμφάνιση λεπτομερειών.

 2. Επιλέξτε μια διάταξη από τη λίστα Διάταξη. Για παράδειγμα, επιλέξτε Σημειώσεις ακροατηρίου (2 διαφάνειες ανά σελίδα).

  Θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση της διάταξης στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου προς τα εμπρός και προς τα πίσω για να περιηγηθείτε στην προεπισκόπηση.

Εάν χρησιμοποιείτε PowerPoint για Mac 2011

Για γρήγορη προεπισκόπηση μικρογραφιών της κάθε σελίδας:

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση γρήγορης προεπισκόπησης.

  Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση γρήγορης προεπισκόπησης, κάντε κλικ στο βέλος Βέλος ανάπτυξης παραθύρου διαλόγου "Εκτύπωση" για να αναπτύξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη κάτω από το παράθυρο προεπισκόπησης για να δείτε τις διαφάνειες της παρουσίασής σας.

Για να κάνετε προεπισκόπηση των σελίδων σε πλήρη οθόνη:

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ορίσετε τις επιλογές εκτύπωσης (μεταξύ άλλων, τον αριθμό των αντιγράφων, τον εκτυπωτή, τις διαφάνειες που θέλετε να εκτυπώσετε, τον αριθμό των διαφανειών ανά σελίδα, τις επιλογές χρώματος και πολλά άλλα) και, στη συνέχεια, εκτυπώστε τις διαφάνειές σας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint για Mac 2016, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση > Εμφάνιση λεπτομερειών.

 3. Στο πλαίσιο Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. (Εάν θέλετε να εκτυπώσετε έγχρωμα, επιλέξτε έναν έγχρωμο εκτυπωτή.)

 4. Στο πλαίσιο Αντίτυπα, καταχωρήστε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 5. Δίπλα στις Διαφάνειες, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να εκτυπώσετε:

  • Για να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες.

  • Για να εκτυπώσετε μια σειρά διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Από και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τους αριθμούς των διαφανειών στα πλαίσια Από και Προς.

  • Για να εκτυπώσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες που έχετε επιλέξει, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση και στην καρτέλα Προβολή, στην "Κανονική" προβολή, επιλέξτε τις διαφάνειές σας από το αριστερό τμήμα του παραθύρου. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο command COMMAND ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να εκτυπώσετε. Όταν τελειώσετε με την επιλογή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση > Επιλεγμένες διαφάνειες.

  • Για να εκτυπώσετε συγκεκριμένες διαφάνειες κατά αριθμό, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση όλων των διαφανειών > Προσαρμοσμένη περιοχή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια λίστα μεμονωμένων διαφανειών κατά αριθμό, μια περιοχή ή και τα δύο. Χρησιμοποιήστε κόμμα για να διαχωρίσετε τους αριθμούς και όχι διαστήματα, π.χ. 1,3,5-12.

 6. Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2016 για Mac, στη λίστα Διάταξη, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές. Εάν χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2011 για Mac, ορίστε τις επιλογές σας από το αναδυόμενο πλαίσιο Αντικείμενο εκτύπωσης .

  • Για να εκτυπώσετε μια διαφάνεια σε μια πλήρη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφάνειες.

  • Για να εκτυπώσετε μία ή πολλές διαφάνειες ανά σελίδα σε μορφή σημειώσεων ακροατηρίου, στην περιοχή Σημειώσεις ακροατηρίου, κάντε κλικ στον αριθμό των διαφανειών που θέλετε ανά σελίδα.

  • Για να εκτυπώσετε την παρουσίασή σας με σημειώσεις παρουσιαστή, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις.

  • Για να εκτυπώσετε μια διάρθρωση της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Διάρθρωση.

 7. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κατακόρυφος ή Οριζόντιος προσανατολισμός.

 8. Στην ενότητα Έξοδος, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές.

  Σημείωση: Στο PowerPoint για Mac 2011, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο βέλος Βέλος ανάπτυξης παραθύρου διαλόγου "Εκτύπωση" για να αναπτύξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

  • Χρώμα - Αυτή η επιλογή εκτυπώνει έγχρωμα σε έγχρωμο εκτυπωτή. Για να αποτρέψετε την εκτύπωση του έγχρωμου φόντου, μπορείτε να εκτυπώσετε τις διαφάνειές σας σε διαβαθμίσεις του γκρι (ανατρέξτε στο θέμα Διαβαθμίσεις του γκρι παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή μπορείτε να καταργήσετε το χρώμα φόντου από την παρουσίασή σας. Για να καταργήσετε το χρώμα φόντου, στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση φόντου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη γραφικών φόντου.

  • Διαβαθμίσεις του γκρι Η συγκεκριμένη επιλογή εκτυπώνει εικόνες που περιέχουν παραλλαγές των τόνων του γκρι μεταξύ άσπρου και μαύρου. Τα γεμίσματα φόντου εκτυπώνονται λευκά, ώστε το κείμενο να είναι πιο ευανάγνωστο. (Μερικές φορές, η διαβάθμιση του γκρι μοιάζει με την επιλογή Αμιγώς ασπρόμαυρο.) Δείτε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομερή περιγραφή των επιλογών διαβάθμισης του γκρι.

  • Αμιγώς ασπρόμαυρο Η συγκεκριμένη επιλογή εκτυπώνει τις σημειώσεις ακροατηρίου χωρίς γκρι γεμίσματα.

 9. Για να συμπεριλάβετε ή να αλλάξετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στο κουμπί Κεφαλίδα/υποσέλιδο και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές σας. Η επιλογή Διαφάνειες μπορεί να έχει μόνο υποσέλιδα. Η επιλογή Σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου μπορεί να έχει κεφαλίδες και υποσέλιδα. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλες για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 10. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Αντικείμενο

Εμφανίζεται σε διαβαθμίσεις του γκρι ως

Εμφανίζεται σε ασπρόμαυρο υψηλής αντίθεσης ως

Κείμενο

Μαύρο

Μαύρο

Σκίαση κειμένου

Κρυφό

Κρυφό

Ανάγλυφη όψη

Κρυφό

Κρυφό

Γεμίσματα

Διαβαθμίσεις του γκρι

Λευκό

Πλαίσια

Μαύρο

Μαύρο

Γεμίσματα μοτίβων

Διαβαθμίσεις του γκρι

Λευκό

Γραμμές

Μαύρο

Μαύρο

Σκιές αντικειμένων

Διαβαθμίσεις του γκρι

Μαύρο

Εικόνες bitmap

Διαβαθμίσεις του γκρι

Διαβαθμίσεις του γκρι

Φόντο διαφάνειας

Λευκό

Λευκό

Γραφήματα

Διαβαθμίσεις του γκρι

Διαβαθμίσεις του γκρι

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×