Εκτέλεση μιας ενέργειας διακομιστή OLAP σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Η αναφοράς σας Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάλυσης (Online Analytical Processing-OLAP) των υπηρεσιών ανάλυσης του Microsoft SQL Server, τότε μπορείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια διακομιστή χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Excel. Η ενέργεια διακομιστή είναι μια βοηθητική εντολή που εκτελεί σχετιζόμενες εργασίες επάνω στα δεδομένα της αναφοράς σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα για τις ενέργειες διακομιστή

Εκτέλεση ενέργειας διακομιστή

Μάθετε περισσότερα για τις ενέργειες διακομιστή

Η ενέργεια διακομιστή είναι μια προαιρετική αλλά χρήσιμη δυνατότητα που μπορεί να καθορίσει ένα διαχειριστής κύβου OLAP σε ένα διακομιστή, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα μέλος κύβου ή ένα μέτρο ως παράμετρο σε ένα ερώτημα είτε για να συγκεντρώσει λεπτομέρειες στον κύβο είτε για να ξεκινήσει μια άλλη εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Παρακάτω δίνονται συνηθισμένα παραδείγματα σχετικά με τη χρήση ενεργειών διακομιστή σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα:

 • Είστε αντιπρόσωπος πωλήσεων και θέλετε να προετοιμαστείτε για την επίσκεψη ενός σημαντικού πελάτη. Χρησιμοποιείτε μια ενέργεια διακομιστή για να εμφανίσετε ένα προφίλ του πελάτη σε μια ιστοσελίδα απευθείας από την τυπική αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα για τις πωλήσεις της περιοχής σας. Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις προς πρόσθετες πληροφορίες, όπως χάρτες και προτεινόμενα εστιατόρια.

 • Είστε ένα αναλυτής επιχειρήσεων για έναν προμηθευτή νοσοκομειακού υλικού και προσέξατε ότι ένας σημαντικός πελάτης έχει ελαττώσεις τις παραγγελίες του κατά 35% τη χρονιά που πέρασε. Θέλετε να μάθετε την αιτία, επομένως χρησιμοποιείτε μια ενέργεια διακομιστή για να προβάλετε το ιστορικό των παραγγελιών του πελάτη σε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας.

 • Είστε περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων και θέλετε να δείτε το μέγεθος των πωλήσεων ενός προϊόντος για να δείτε ποιοι πελάτες έχουν συνεισφέρει περισσότερο σε αυτές τις πωλήσεις αναλύοντας τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε έναν πίνακα πραγματικών στοιχείων στο κύβο, ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε τους στόχους των πωλήσεων του επόμενου οικονομικού τριμήνου.

Υπάρχουν πέντε τύποι ενεργειών διακομιστή.

Διεύθυνση URL     Αυτή η ευρύτατα χρησιμοποιούμενη ενέργεια διακομιστή εμφανίζει μια διεύθυνση Ενιαίου εντοπιστή πόρων (Uniform Resource Locator-URL) σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα ενός πελάτη και, στη συνέχεια, να εμφανίσετε το προφίλ ενός πελάτη σε μια ιστοσελίδα.

Ένα διαχειριστής κύβου OLAP μπορεί να καθορίσει μια ενέργεια διακομιστή "Διεύθυνση URL" σε μέλη διαστάσεων, σε ιεραρχίες, σε μέλη ιεραρχιών, σε μέλη χαρακτηριστικών, σε κελιά μέτρων ή σε ολόκληρο τον κύβο.

Έκθεση     Αυτή η ενέργεια διακομιστή δημιουργεί μια αναφορά των υπηρεσιών αναφοράς του Microsoft SQL Server δημιουργώντας μια διεύθυνση URL με βάση μια αναφορά, η οποία θα έχει την παρακάτω μορφή σύνταξης:

http://<όνομα διακομιστή αναφοράς>/<κατάλογος διακομιστή>

Ένα διαχειριστής κύβου OLAP μπορεί να καθορίσει μια ενέργεια διακομιστή "Αναφορά" σε μέλη διαστάσεων, σε ιεραρχίες, σε μέλη ιεραρχιών, σε μέλη χαρακτηριστικών, σε μέτρα ή σε ολόκληρο τον κύβο.

Σύνολο γραμμών     Αυτή η ενέργεια επιστρέφει ένα σύνολο γραμμών με βάση μια συνθήκη που έχει καθοριστεί σε μια πρόταση MDX. Αυτή η ενέργεια είναι χρήσιμη για τη σύνδεση ενός συνόλου γραμμών με ένα σύνολο δεδομένων σε ένα διαφορετικό αλλά σχετικό κύβο, μέσα στην ίδια βάση δεδομένων OLAP, όπως είναι οι πωλήσεις λιανικής προηγούμενων ετών. Τα δεδομένα εμφανίζονται σε ένα φύλλο εργασίας με τη μορφή πίνακα του Excel.

Ένα διαχειριστής κύβου OLAP μπορεί να καθορίσει μια ενέργεια διακομιστή "Σύνολο γραμμών" σε μέλη διαστάσεων, σε ιεραρχίες, σε μέλη ιεραρχιών, σε μέλη χαρακτηριστικών, σε μέτρα ή σε ολόκληρο τον κύβο.

Λεπτομερής έρευνα     Αυτή η ενέργεια εφαρμόζει ένα ερώτημα στον κύβο με βάση μια συνθήκη που έχει καθοριστεί σε μια πρόταση MDX και επιστρέφει δεδομένα από τον πίνακα πραγματικών στοιχείων, που αποτελεί την προέλευση των συγκεντρωτικών τιμών των μέτρων. Τα δεδομένα εμφανίζονται σε ένα φύλλο εργασίας με τη μορφή πίνακα του Excel. Η πρόταση MDX καθορίζει τις στήλες που θα επιστραφούν από τον πίνακα πραγματικών στοιχείων, καθώς και το μέγιστο πλήθος των εγγραφών που θα επιστραφούν, όπως καθορίστηκε στην ιδιότητα Μέγιστος αριθμός εγγραφών για ανάκτηση στην ενότητα Λεπτομερής έρευνα OLAP της καρτέλας Χρήση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιότητες σύνδεσης.

Ένα διακομιστής κύβου OLAP μπορεί να καθορίσει την ενέργεια "Λεπτομερής έρευνα" μόνο σε μέτρα.

Εμφάνιση λεπτομερειών     Αυτή η ενέργεια ερωτήματα στον κύβο με βάση μια συνθήκη που καθορίζονται σε ένα φύλλο Εργασίας και επιστρέφει δεδομένα από τον πίνακα δεδομένων προέλευσης από την του Excel. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη από προεπιλογή, αλλά μπορεί να ελέγχεται από το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση εμφάνισης λεπτομερειών κάτω από την ενότητα Δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα στην καρτέλα δεδομένα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ένα κύβο OLAP μπορεί να καθορίσει μια ενέργεια διακομιστή εμφάνιση λεπτομερειών μόνο σε μέτρα.

Σημειώσεις: 

 • Οι παρακάτω ενέργειες διακομιστή δεν υποστηρίζονται στο Office Excel: Αποκλειστικό, Πρόταση και Σύνολο δεδομένων.

 • Παρόλο που ο διαχειριστής κύβο OLAP μπορεί να καθορίσει μια ενέργεια διακομιστή σε ένα σύνολο, μια ενέργεια διακομιστή σε ένα σύνολο δεν υποστηρίζεται από το Office Excel.

 • Οι Ενέργειες διακομιστή δεν υποστηρίζονται σε ένα φίλτρο αναφοράς.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Εκτέλεση ενέργειας διακομιστή

 • Σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε δεξί κλικ σε μια στήλη ή γραμμή ετικετών, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ενέργειες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή που ορίζονται από το διαχειριστή του κύβου OLAP.

  Για παράδειγμα:

  • Διεύθυνση URL     Μια εντολή ενέργειας διακομιστή "Διεύθυνση URL", όπως η Προφίλ πελάτη.

  • Αναφορά     Μια εντολή ενέργειας διακομιστή "Αναφορά", όπως η Σύνοψη Τριμ. 1.

  • Σύνολο γραμμών     Μια εντολή ενέργειας διακομιστή "Σύνολο γραμμών", όπως η Λεπτομέρειες προϊόντος.

  • Λεπτομερής έρευνα     Μια εντολή ενέργειας διακομιστή "Λεπτομερής έρευνα", όπως η Αριθμοί πωλήσεων.

  • Εμφάνιση λεπτομερειών    

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο κελί ου περιέχει το μέτρο.

   Εάν υπάρχουν ενέργειες διακομιστή που ορίζονται από το διαχειριστή του κύβου OLAP, μπορείτε να δείτε την καταχώρηση μενού (χωρίς καθορισμένες ενέργειες).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×