Εκτέλεση και λήψη κλήσεων ήχου

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του Microsoft Office Communicator 2007 για την εκτέλεση και τη λήψη κλήσεων ήχου.

Τι θέλετε να κάνετε;Εκτέλεση κλήσης

Εκτέλεση κλήσης ήχου με ένα κλικ

Κλήση του εναλλακτικού αριθμού μιας επαφής

Πληκτρολόγηση νέου αριθμού κλήσης

Εκτέλεση κλήσης διάσκεψης

Προσθήκη θέματος ή σημαίας υψηλής σπουδαιότητας σε μια κλήση

Απάντηση μιας κλήσης

Ανακατεύθυνση σε εναλλακτικό αριθμό ή σε τηλεφωνητή

Απάντηση με άμεσο μήνυμα

Ρύθμιση της κατάστασης σε "Μην ενοχλείτε" κατά τη λήψη μιας κλήσης

Άρνηση μιας κλήσης

Εκτέλεση κλήσης ήχου με ένα κλικ

Όλες οι επαφές της λίστας επαφών έχουν έναν προεπιλεγμένο αριθμό που μπορείτε να καλέσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί κλήσης στη δεξιά πλευρά της επαφής. Ο προεπιλεγμένος αριθμός μιας επαφής καθορίζεται με έναν από δύο τρόπους:

 • Εάν έχετε καλέσει την επαφή στο παρελθόν, ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι ο τελευταίος αριθμός που χρησιμοποιήσατε

 • Εάν δεν έχετε καλέσει την επαφή στο παρελθόν, ο προεπιλεγμένος αριθμός καθορίζεται από τη ρύθμιση των παραμέτρων τηλεφωνίας στον οργανισμό σας. Κατά κανόνα, η προεπιλογή είναι ένας αριθμός εργασίας της επαφής ή μια κλήση Communicator (VoIP).

Εκτέλεση κλήσης ήχου με ένα κλικ

 • Στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης στη δεξιά πλευρά της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Για να προσδιορίσετε πριν από την κλήση τον αριθμό που θα κληθεί με απλό κλικ, θέστε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί κλήσης και μετά περιμένετε λίγο για να εμφανιστεί η επεξήγηση.

Αρχή της σελίδας

Κλήση του εναλλακτικού αριθμού μιας επαφής

Οι χρήστες του Communicator μπορούν να δημοσιεύσουν προαιρετικούς αριθμούς τηλεφώνου και να εκχωρούν σε άλλα άτομα δικαιώματα επιπέδου πρόσβασης Ομάδα ή Προσωπικό για την προβολή των αριθμών.

Κλήση ενός εναλλακτικού αριθμού ή συσκευής

 1. Στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στο βέλος κουμπιού κλήσης στη δεξιά πλευρά της επαφής που θέλετε να καλέσετε.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα ή στον αριθμό που θέλετε ή εισαγάγετε έναν καινούργιο αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Πληκτρολόγηση νέου αριθμού κλήσης

Επιπρόσθετα με τη χρήση της κλήσης ενός κλικ ή του βέλους κουμπιού κλήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

Κλήση ενός νέου αριθμού

 1. Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, στο πλαίσιο "Αναζήτηση", εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Για οδηγίες μορφής κατά την εισαγωγή ενός νέου αριθμού, δείτε την ενότητα Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου.

 2. Στο παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης", κάντε κλικ στο κουμπί κλήσης στη δεξιά πλευρά του αριθμού τηλεφώνου που εισαγάγατε.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση κλήσης διάσκεψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Communicator για την εκτέλεση κλήσεων διάσκεψης χωρίς τη χρήση υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικών διασκέψεων.

 1. Στη λίστα επαφών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και μετά επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε στην φωνητική κλήση.

 2. Όταν φτάσετε στην τελευταία επαφή που θέλετε να προσκαλέσετε στην κλήση, κάντε δεξιό κλικ στην επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη κλήσης διάσκεψης και, κατόπιν, επιλέξτε τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε την κλήση διάσκεψης. Όταν επιλέγετε τον αριθμό ή τη συσκευή για την έναρξη της διάσκεψης, γίνεται προετοιμασία εκκίνησης της κλήσης και προσκαλούνται οι συμμετέχοντες στην κλήση. Σε αυτό το σημείο, το παράθυρο "Συνομιλία" ανοίγει, σάς εμφανίζει ως προεδρεύοντα της διάσκεψης και εμφανίζει την κατάσταση όλων των συμμετεχόντων στην κλήση διάσκεψης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη θέματος ή σημαίας υψηλής σπουδαιότητας σε μια κλήση

Για την προσθήκη θέματος ή σημαίας σπουδαιότητας πριν από την κλήση

 1. Στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στο βέλος κουμπιού κλήσης στη δεξιά πλευρά της επαφής που θέλετε να καλέσετε.

 2. Στο πλαίσιο "Θέμα συνομιλίας", πληκτρολογήστε το θέμα που θέλετε.

 3. Για να επισημάνετε την κλήση ως σημαντική, κάντε κλικ στο κουμπί υψηλής σπουδαιότητας στη δεξιά πλευρά του θέματος συνομιλίας.

Για την προσθήκη θέματος ή σημαίας σπουδαιότητας στη διάρκεια της κλήσης

 • Στο παράθυρο Συνομιλία, στη δεξιά πλευρά του κουμπιού "Αποστολή αρχείου", κάντε κλικ στο βέλος "Προβολή περισσότερων επιλογών" και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή θέματος συνομιλίας ή Υψηλή σπουδαιότητα, όπως απαιτείται.

Σημείωση: Το θέμα συνομιλίας και η σημαία υψηλής σπουδαιότητας είναι ορατά μόνο στις επαφές που εκτελούν τον Office Communicator 2007.

Αρχή της σελίδας

Απάντηση μιας κλήσης

 • Για την απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης, κάντε κλικ στο όνομα της επαφής στην ειδοποίηση κλήσης που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας.

Αρχή της σελίδας

Ανακατεύθυνση σε εναλλακτικό αριθμό ή σε τηλεφωνητή

 • Για την ανακατεύθυνση μιας κλήσης, κάντε κλικ στο βέλος Ανακατεύθυνση της ειδοποίησης κλήσης και, κατόπιν, επιλέξτε εναλλακτικό αριθμό ή ενεργοποιήστε την επιλογή Τηλεφωνητής.

Αρχή της σελίδας

Απάντηση με άμεσο μήνυμα

Μερικές φορές δεν είναι βολική η αποδοχή μιας φωνητικής κλήσης, ακόμα και αν θέλετε να μιλήσετε στον καλούντα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να βρίσκεστε σε μη προγραμματισμένη σύσκεψη ή να έχετε μια σημαντική συνομιλία με κάποιον στο γραφείο σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με ένα άμεσο μήνυμα, ενδεχομένως για να υποδείξετε ότι θα επιστρέψετε την κλήση ή ότι θα είστε διαθέσιμος ξανά αργότερα μέσα στην ημέρα.

 • Για την απάντηση σε μια φωνητική κλήση με άμεσο μήνυμα, κάντε κλικ στο βέλος Ανακατεύθυνση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή ή πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση της κατάστασης σε "Μην ενοχλείτε" κατά τη λήψη μιας κλήσης

Κάποιες φορές εμφανίζεστε ως διαθέσιμος, αλλά στην πραγματικότητα είστε σε μη προγραμματισμένη σύσκεψη ή έχετε μια σημαντική συνομιλία με κάποιον συνεργάτη σας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις στις οποίες δεν θέλετε να ενοχληθείτε, μπορείτε να ορίσετε την κατάστασή σας σε Μην ενοχλείτε, όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση κλήσης.

 • Στην ειδοποίηση κλήσης, κάντε κλικ στο κουμπί "Μην ενοχλείτε" και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση κατάστασης σε "Μην ενοχλείτε". Η νέα κατάσταση της παρουσίας σας διαρκεί μέχρι την έναρξη της επόμενης ώρας.

Αρχή της σελίδας

Άρνηση μιας κλήσης

 • Για να αρνηθείτε μια φωνητική κλήση, στην ειδοποίηση κλήσης κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο". Εάν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής, η κλήση ανακατευθύνεται στον τηλεφωνητή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×