Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εισαγωγή χρονοδιακόπτη οθόνης

Μπορείτε να προσθέσετε και να κάνετε κίνηση στο χρονόμετρο οθόνης ή στη γραμμή προόδου για να κάνετε την παρουσίασή σας πιο ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε ένα επίκαιρο κουίζ στο άκρο μιας εκπαίδευσης με μια οθόνη αντίστροφης μέτρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες κίνησης στο PowerPoint για να δημιουργήσετε πολλά διαφορετικά είδη χρονόμετρων.

Εάν αναζητάτε ένα χρονόμετρο για να παρακολουθείτε τη διάρκεια της ομιλίας σας για να παραμείνετε εντός των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων, ανατρέξτε στο θέμα έναρξη της παρουσίασης και εμφάνιση των σημειώσεών σας στην προβολή παρουσιαστή.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε άλλους τύπους χρονομέτρων, όπως χρονόμετρα με χρονόμετρο, στο Office Store.

Δημιουργία χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης

Αυτός ο χρονιστής χρησιμοποιεί μια απλή αλλά δραματική ακολουθία κίνησης. Εμφανίζει μια αντίστροφη μέτρηση σε διαστήματα ενός δευτερολέπτου από 5 σε 1.

 1. Ξεκινήστε δημιουργώντας πέντε πλαίσια κειμένου με τους αριθμούς 5 έως 1. Θα ζωντανέψουμε αυτά τα βήματα για να εξαφανιστούμε ένα κάθε φορά, σε χρονικά διαστήματα του ενός δευτερολέπτου.

  Πλαίσια αντίστροφης μέτρησης.

  Συμβουλή: Δημιουργήστε τα πλαίσια με τη σειρά από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο, ώστε να είναι πιο εύκολο να τα προσθέσετε με τη σειρά.

 2. Για να δημιουργήσετε πλαίσια κειμένου, στην καρτέλα Εισαγωγή , στην ομάδα κείμενο , κάντε κλικ στην επιλογή πλαίσιο κειμένουκαι σχεδιάστε το πλαίσιο κειμένου στη διαφάνειά σας. Στη συνέχεια, προσθέστε τον αριθμό. Μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση σε διπλότυπο και, στη συνέχεια, να επεξεργαστείτε τα νέα πλαίσια.

 3. Κάντε κλικ μέσα στο ορθογώνιο κειμένου με τον αριθμό.

 4. Στην καρτέλα κινήσεις , στην ομάδα Σύνθετη κίνηση , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κίνησηςκαι προχωρήστε προς τα κάτω για έξοδο. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε την κίνηση που θέλετε, για παράδειγμα, να εξαφανιστείτε.

  Στην καρτέλα ΚΙΝΉΣΕΙς, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κίνησης. Έχετε πολλές επιλογές κίνησης.
 5. Επιλέξτε τα υπόλοιπα ορθογώνια 4, 3, 2, 1 με τη σειρά και εφαρμόστε την ίδια κίνηση εξόδου, εξαφανίζονται, σε κάθε μία, μία κάθε φορά.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή κινήσεις> παράθυρο κίνησης για να εμφανίσετε το παράθυρο κίνησης. Η αρίθμηση των ορθογωνίων μπορεί να είναι λίγο συγκεχυμένη, επειδή το PowerPoint είναι υπόλογο για άλλα αντικείμενα στη διαφάνεια. Εξετάστε τον αριθμό στα δεξιά, ο οποίος εμφανίζει το κείμενο στο ορθογώνιο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή ΚΙΝΉΣΕΙς και, στη συνέχεια, στο παράθυρο κίνησης για να εμφανίσετε το παράθυρο κίνησης. Ο αριθμός στα δεξιά της άνω και κάτω τελείας απεικονίζει τον αριθμό στο ορθογώνιο.
 7. Θέλετε μόνο το πρώτο ορθογώνιο με τον αριθμό 5 να ξεκινά με ένα κλικ και θέλετε να παραμένει στην οθόνη για ένα δευτερόλεπτο πριν να εξαφανιστεί. Θέλετε τα άλλα πλαίσια να περιμένονται ένα δευτερόλεπτο πριν να εξαφανιστεί αυτόματα, ένα προς ένα.

  Επιλέξτε ορθογώνιο 5και, στην ομάδα κινήσεις> χρονισμό , αφήστε τις ρυθμίσεις Έναρξη: με κλικ και διάρκεια: .01, αλλά ορίστε την καθυστέρηση στο 01,00, ένα δευτερόλεπτο.

  Στην ομάδα "Χρονισμός", ρυθμίστε το στοιχείο "Έναρξη" στην επιλογή "Με κλικ".
 8. Τώρα, στο παράθυρο κίνησης, επιλέξτε τα υπόλοιπα ορθογώνια ένα κάθε φορά, από το 4 προς το 1. Ξανά στην ομάδα χρονισμός , ορίστε τις λεπτομέρειες χρονισμού ως εξής: Έναρξη: μετά το προηγούμενο, διάρκεια: αυτόματηκαι καθυστέρηση: 01:00.

  Στην ομάδα "Χρονισμός", μπορείτε να καθορίσετε τις λεπτομέρειες χρονισμού.
 9. Όταν τελειώσετε, δοκιμάστε το, μεταβαίνοντας στη λειτουργία παρουσίασης και παίζοντας από την τρέχουσα διαφάνεια. Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση!

Συμβουλές: 

 • Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των εφέ κίνησης οποιαδήποτε στιγμή. Στην καρτέλα κινήσεις , στην ομάδα Προεπισκόπηση , κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

 • Μετά την αντίστροφη μέτρηση, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε μια κίνηση, όπως ένα πλαίσιο κειμένου που διαβάζεται τελειωμένο! Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το, μεταβείτε στις κινήσεις > Σύνθετη κίνηση > εμφανίζεται> Είσοδος . Στη συνέχεια, στην ομάδα χρονισμός , ορίστε την επιλογή Έναρξη σε μετά το προηγούμενο, ορίστε τη διάρκεια σε Αυτόματηκαι ορίστε την καθυστέρηση στο 00,00. Παρατηρήστε ότι αυτό το πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται επίσης στο παράθυρο κίνησης.

Σημείωση: Μπορείτε εξίσου εύκολα να προσθέσετε κίνηση σε σχήματα ώστε να εμφανίζονται ή να εξαφανίζονται χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές κινήσεις εισόδου και εξόδου στο PowerPoint. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, αλλά είναι καλή ιδέα να ορίζετε την ίδια καθυστέρηση για κάθε αντικείμενο της ακολουθίας.

Μετά την αντίστροφη μέτρηση, μπορείτε να προσθέσετε μια κίνηση με την ένδειξη "Ολοκληρώθηκε!"

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χρονόμετρο γραμμής προόδου

Ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος για να προσθέσετε ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης είναι να μιμηθείτε την εμφάνιση μιας γραμμής προόδου.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή , στην ομάδα απεικονίσεις , κάντε κλικ στην επιλογή σχήματακαι επιλέξτε ένα ορθογώνιο.

  Μπορείτε να επιλέξετε ένα σχήμα, όπως ένα ορθογώνιο, στην ενότητα "Σχήματα" της ομάδας "Απεικονίσεις".
 2. Στη διαφάνεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε τη γραμμή προόδου και σχεδιάστε ένα ορθογώνιο με την άκρη του στο αριστερό περίγραμμα της διαφάνειας.

  Η γραμμή προόδου.
 3. Μπορείτε να χρωματίσετε τη γραμμή όπως θέλετε. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος > επιλογές σχήματος > Γέμισμα > συμπαγές γέμισμα.

  Γραμμή προόδου με μπλε γέμισμα.
 4. Στην καρτέλα κινήσεις , στην ομάδα κίνηση , επιλέξτε fly in.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέκαι επιλέξτε από αριστερά.

 6. Στην ομάδα χρονισμός , ορίστε τη διάρκεια με τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να εκτελείται η γραμμή προόδου, για παράδειγμα, 30 δευτερόλεπτα. Για Έναρξη, επιλέξτε με κλικ.

  Δείτε πώς θα πρέπει να φαίνονται οι ρυθμίσεις σας:

  Ρυθμίσεις για συγκεκριμένο εφέ της γραμμής προόδου.

Όταν τελειώσετε, δοκιμάστε το, μεταβαίνοντας στη λειτουργία παρουσίασης και παίζοντας από την τρέχουσα διαφάνεια. Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο. Η γραμμή προόδου πρέπει να φαίνεται ότι αναπτύσσεται από την αριστερή πλευρά της οθόνης για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, να σταματήσει.

Δείτε επίσης

Εφαρμόστε εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών

Ορισμός του χρονισμού και της ταχύτητας μιας μετάβασης

Κίνηση εικόνων, εικόνων clip art, κειμένου και άλλων αντικειμένων

Δοκιμή χρονισμών για μια προβολή παρουσίασης

Χρήση υποδειγμάτων διαφανειών για την προσαρμογή παρουσίασης

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×