Εισαγωγή φύλλου δεδομένων σε φόρμα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα φύλλο δεδομένων είναι μια απλή προβολή δεδομένων που είναι τακτοποιημένα σε γραμμές και στήλες. Εάν κάνετε διπλό κλικ σε έναν πίνακα στο "Παράθυρο περιήγησης", η Microsoft Office Access 2007 εμφανίζει τον πίνακα ως φύλλο δεδομένων. Εξαιτίας της συμπιεσμένης παρουσίασης των δεδομένων, τα φύλλα εργασίας λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται σε δευτερεύουσες φόρμες για την εμφάνιση δεδομένων από την πλευρά "πολλά" μιας σχέση ένα-προς-πολλά. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης φύλλων δεδομένων στις φόρμες σας, στην Office Access 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δείτε ένα παράδειγμα ενός φύλλου δεδομένων σε μια φόρμα

Δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων

Δημιουργία φόρμας που περιέχει ένα φύλλο δεδομένων, χρησιμοποιώντας το εργαλείο φόρμας

Δημιουργία φόρμας που περιέχει ένα φύλλο δεδομένων με χρήση της προβολής διάταξης

Εισαγωγή φύλλου δεδομένων σε μια υπάρχουσα φόρμα με χρήση της προβολής διάταξης

Εισαγωγή φύλλου δεδομένων σε μια υπάρχουσα φόρμα, χρησιμοποιώντας την προβολή σχεδίασης

Κατανόηση των διαφορών μεταξύ μιας φόρμας διαίρεσης και μιας φόρμας που περιέχει ένα φύλλο δεδομένων

Προβολή ενός παραδείγματος φύλλου δεδομένων σε μια φόρμα

Υποθέστε ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια φόρμα στην οποία να εμφανίζονται δεδομένα σχετικά με κατηγορίες προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Τα δεδομένα του πίνακα "Κατηγορίες" αντιπροσωπεύουν την πλευρά "ένα" της σχέσης και τα δεδομένα του πίνακα "Προϊόντα" αντιπροσωπεύουν την πλευρά "πολλά" της σχέσης. Κάθε κατηγορία είναι δυνατό να έχει πολλά προϊόντα.

Φόρμα που περιέχει δευτερεύουσα φόρμα

1. Η κύρια φόρμα εμφανίζει δεδομένα από την πλευρά "ένα" της σχέσης.

2. Το φύλλο δεδομένων εμφανίζει δεδομένα από την πλευρά "πολλά" της σχέσης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σχέσεων μεταξύ πινάκων

Πριν σχεδιάσετε μια φόρμα που περιέχει ένα φύλλο δεδομένων, πρέπει να εξετάσετε τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων και να προσθέσετε τις σχέσεις που λείπουν. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στην Access να δημιουργήσει αυτόματα τις συνδέσεις μεταξύ φύλλων δεδομένων και κύριων φορμών. Για να προβάλετε, να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε σχέσεις μεταξύ των πινάκων της βάσης δεδομένων σας, στην καρτέλα Σύνθετα εργαλεία, στην ομάδα Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σχέσεων, ανατρέξτε στις συνδέσεις της ενότητας Δείτε επίσης .

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Φόρμα"

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Φόρμα" για να δημιουργηθεί μια φόρμα που βασίζεται σε πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στην πλευρά "ένα" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά, η Access εισάγει αυτόματα ένα φύλλο δεδομένων που εμφανίζει τα δεδομένα στην πλευρά της σχέσης "πολλά".

Για παράδειγμα, όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, η Access εισαγάγει ένα φύλλο δεδομένων, στο οποίο εμφανίζει όλες τις παραγγελίες για κάθε πελάτη:

 • Δημιουργείτε μια απλή φόρμα με βάση τον πίνακα "Πελάτες".

 • Έχετε καθορίσει μια σχέση ένα-προς-πολλά με τον πίνακα "Παραγγελίες", μέσω της οποίας καθορίζεται μια εγγραφή στον πίνακα "Πελάτες" που μπορεί να συσχετιστεί με πολλές εγγραφές του πίνακα "Παραγγελίες".

 • Ο πίνακας "Πελάτες" δεν βρίσκεται στην πλευρά "ένα" οποιασδήποτε άλλης σχέσης ένα-προς-πολλά.

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε κλικ στον πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης ένα-προς-πολλά.

 • Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα φόρμες, κάντε κλικ στην επιλογή φόρμα. Εικόνα κουμπιού

Η Access δημιουργεί τη φόρμα τοποθετώντας το φύλλο δεδομένων στο κάτω μέρος της φόρμας. Στην περίπτωση που η Access δεν δημιουργήσει φύλλο δεδομένων, σημαίνει ότι είτε ο πίνακας που χρησιμοποιήσατε για τη φόρμα δεν αποτελεί μέρος της σχέσης ένα-προς-πολλά είτε ότι ο πίνακας αποτελεί μέρος περισσότερων από μιας σχέσεων ένα-προς-πολλά.

Σημειώσεις: 

 • Εκτός από τη δημιουργία της κύριας φόρμας, αυτή η διαδικασία δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα φόρμας. Το φύλλο δεδομένων είναι μια απευθείας προβολή του πίνακα.

 • Για να κάνετε απόκρυψη μιας στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων    Κάντε δεξιό κλικ στη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη στήλης. Αυτή η ρύθμιση αποθηκεύεται. Εάν αποθηκεύσετε και κλείσετε τη φόρμα και, στη συνέχεια, την ανοίξετε ξανά, η στήλη θα εξακολουθήσει να παραμένει κρυφή.

 • Για να επαναφέρετε μια κρυφή στήλη σε ένα φύλλο δεδομένων    Κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα στήλης του φύλλου δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση στηλών. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε στήλη την οποία θέλετε να επαναφέρετε στην προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα, χρησιμοποιώντας την "Προβολή διάταξης"

Εάν έχετε καθορίσει ήδη τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων της βάσης δεδομένων σας, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια νέα φόρμα που περιέχει ένα φύλλο δεδομένων, χρησιμοποιώντας την "Προβολή διάταξης". Όταν προσθέτετε ένα πεδίο από την πλευρά "πολλά" μιας σχέσης σε μια φόρμα η οποία βασίζεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης, η Access δημιουργεί αυτόματα ένα φύλλο δεδομένων σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", η οποία εμφανίζει τις σχετικές εγγραφές.

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα φόρμες, κάντε κλικ στην επιλογή Κενή φόρμα. Εικόνα κουμπιού

  Η Access ανοίγει μια κενή φόρμα σε "Προβολή διάταξης" και εμφανίζει το παράθυρο Λίστα πεδίων.

  Σημείωση: Εάν κλείσετε κατά λάθος το παράθυρο Λίστα πεδίων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά, κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8.

   —ή—

   Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων. Εικόνα κουμπιού

 2. Κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" δίπλα στον πίνακα ο οποίος βρίσκεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης ένα-προς-πολλά και, στη συνέχεια, σύρετε το πρώτο πεδίο που θέλετε μέσα στη φόρμα.

  Παρατηρήστε ότι η Λίστα πεδίων διαιρεί τους πίνακες σε δύο ενότητες: την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα για αυτήν την προβολή και, κάτω από αυτήν, την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες. Στο κάτω μέρος του παραθύρου Λίστα πεδίων, όλοι οι υπόλοιποι πίνακες που δεν σχετίζονται απευθείας με τον κύριο πίνακα παρατίθενται στην ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες.

 3. Από την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα για αυτήν την προβολή, σύρετε οποιοδήποτε άλλο πεδίο θέλετε στην κύρια φόρμα.

 4. Από την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες, σύρετε το πρώτο πεδίο που θέλετε για το φύλλο δεδομένων, μέσα στη φόρμα.Η Access δημιουργεί ένα φύλλο δεδομένων και του προσθέτει το πεδίο.

 5. Για να προσθέσετε πεδία στο νέο φύλλο δεδομένων πρέπει πρώτα να κάνετε κλικ στο φύλλο δεδομένων για να το επιλέξετε. Σημειώστε ότι η Access τακτοποιεί ξανά το παράθυρο Λίστα πεδίων, ώστε να είναι στην αρχή τα διαθέσιμα πεδία για το φύλλο δεδομένων. Από την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες, σύρετε όλα τα υπόλοιπα πεδία που θέλετε στο φύλλο δεδομένων. Καθώς μετακινείτε κάθε πεδίο μέσα στο φύλλο δεδομένων, η Access σχεδιάζει μια γραμμή εισαγωγής για να δείξει τη θέση όπου θα εισαχθεί το πεδίο μόλις απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

 6. Μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε πεδία στην κύρια φόρμα ή το φύλλο δεδομένων, αν κάνετε πρώτα κλικ στην κύρια φόρμα ή το φύλλο δεδομένων για να το επιλέξετε και στη συνέχεια σύρετε το πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων.

Στην ενότητα πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες από το παράθυρο Λίστα πεδίων περιέχει πίνακες που δεν έχουν άμεση σχέση με τον πίνακα ή το ερώτημα που είναι βάσει της επιλεγμένης φόρμας ή φύλλου δεδομένων. Εάν έχετε καθορίσει όλες τις έγκυρες σχέσεις πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις", στη συνέχεια, τα πεδία στην ενότητα πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες δεν είναι πιθανό να μην είναι έγκυρες επιλογές για τη φόρμα που δημιουργείτε. Εάν σύρετε ένα πεδίο από αυτήν την ενότητα στη φόρμα, η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός σχέσης. Πρέπει να εισαγάγετε το πεδίο ή τα πεδία που αφορούν τους δύο πίνακες μεταξύ τους, πριν να συνεχίσετε. Εάν το κάνετε αυτό, το παράθυρο Λίστα πεδίων δεν θα είναι πλέον ταξινομημένο ενότητες σύμφωνα με τις προκαθορισμένες σχέσεις. Ίσως είναι προτιμότερο να κάντε κλικ στην επιλογή " Ακύρωση " στο παράθυρο διαλόγου και να reexamine τις σχέσεις πίνακα αντί για αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή φύλλου δεδομένων σε μια υπάρχουσα φόρμα, χρησιμοποιώντας την προβολή "Διάταξη"

Εάν έχετε ήδη ορίσει τη σχέση μεταξύ των πινάκων στη βάση δεδομένων σας, μπορείτε γρήγορα να προσθέσετε ένα φύλλο δεδομένων σε μια υπάρχουσα φόρμα, χρησιμοποιώντας την "Προβολή διάταξης". Όταν προσθέτετε ένα πεδίο από την πλευρά "πολλά" μιας σχέσης σε μια φόρμα που βασίζεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης, η Access δημιουργεί αυτόματα ένα φύλλο δεδομένων για την εμφάνιση των σχετικών εγγραφών.

 1. Ανοίξτε την υπάρχουσα φόρμα σε "Προβολή διάταξης", κάνοντας δεξιό κλικ στο Παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην Προβολή διάταξης του μενού συντόμευσης.

  Στην περίπτωση που το παράθυρο Λίστα πεδίων δεν εμφανίζεται:

  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8.

   —ή—

   Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων. Εικόνα κουμπιού

   Σημειώστε ότι το παράθυρο Λίστα πεδίων διαιρείται σε ενότητες: την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα για αυτήν την προβολή και, κάτω από αυτήν, την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες. Στο κάτω μέρος του παραθύρου Λίστα πεδίων, όλοι οι υπόλοιποι πίνακες που δεν σχετίζονται απευθείας με τον κύριο πίνακα παρατίθενται στην ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες.

 2. Στην ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες, αναπτύξτε τον πίνακα που περιέχει το πρώτο πεδίο που θέλετε για τη δευτερεύουσα φόρμα και σύρετε το πεδίο μέσα στη φόρμα. Η Access δημιουργεί ένα φύλλο δεδομένων και του προσθέτει το πεδίο.

 3. Για να προσθέσετε πεδία στο νέο φύλλο δεδομένων πρέπει πρώτα να κάνετε κλικ στο φύλλο δεδομένων για να το επιλέξετε. Σημειώστε ότι η Access τακτοποιεί ξανά το παράθυρο Λίστα πεδίων, ώστε να είναι στην αρχή τα διαθέσιμα πεδία για το φύλλο δεδομένων. Από την ενότητα Πεδία που είναι διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες, σύρετε όλα τα υπόλοιπα πεδία που θέλετε στο φύλλο δεδομένων. Καθώς μετακινείτε κάθε πεδίο μέσα στο φύλλο δεδομένων, η Access σχεδιάζει μια γραμμή εισαγωγής για να δείξει τη θέση όπου θα εισαχθεί το πεδίο μόλις απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

 4. Μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε πεδία στην κύρια φόρμα ή το φύλλο δεδομένων, αν κάνετε πρώτα κλικ στην κύρια φόρμα ή το φύλλο δεδομένων για να το επιλέξετε και στη συνέχεια σύρετε το πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων.

Στην ενότητα πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες από το παράθυρο Λίστα πεδίων περιέχει πίνακες που δεν έχουν άμεση σχέση με τον πίνακα ή ερώτημα που βασίζεται σε της επιλεγμένης φόρμας. Εάν έχετε καθορίσει όλες τις έγκυρες σχέσεις πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις", στη συνέχεια, τα πεδία στην ενότητα πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες δεν είναι πιθανό να μην είναι έγκυρες επιλογές για τη φόρμα που δημιουργείτε. Εάν σύρετε ένα πεδίο από αυτήν την ενότητα στη φόρμα, η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός σχέσης. Πρέπει να εισαγάγετε το πεδίο ή τα πεδία που αφορούν τους δύο πίνακες μεταξύ τους, πριν να συνεχίσετε. Εάν το κάνετε αυτό, το παράθυρο Λίστα πεδίων δεν είναι πλέον θα ταξινομηθούν σε ενότητες σύμφωνα με τις προκαθορισμένες σχέσεις. Ίσως είναι προτιμότερο να κάντε κλικ στην επιλογή " Ακύρωση " στο παράθυρο διαλόγου και να reexamine τις σχέσεις πίνακα αντί για αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή φύλλου δεδομένων σε μια υπάρχουσα φόρμα, χρησιμοποιώντας την προβολή "Σχεδίαση"

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να προσθέσετε ένα φύλλο δεδομένων, το οποίο βασίζεται απευθείας σε έναν πίνακα ή ερώτημα, σε μια υπάρχουσα φόρμα σε προβολή "Σχεδίαση".

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή "Σχεδίαση", κάντε δεξιό κλικ στο "Παράθυρο περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ επάνω του για να καταργήσετε την επιλογή του.

  Εικόνα κουμπιού

  Γιατί?

  Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται, ο "Οδηγός στοιχείων ελέγχου" της δευτερεύουσας φόρμας δημιουργεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο φόρμας και βασίζει το στοιχείο ελέγχου της δευτερεύουσας φόρμας σε αυτό το αντικείμενο. Αντίθετα, αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα φύλλο δεδομένων, το οποίο βασίζεται απευθείας σε πίνακα ή ερώτημα αντί για φόρμα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού Δευτερεύουσας φόρμας/έκθεσης. Εικόνα κουμπιού

 4. Κάντε κλικ στο πλέγμα σχεδίασης της φόρμας, όπου θέλετε να εισαχθεί το φύλλο δεδομένων.

 5. Επανατοποθέτηση και αλλαγή μεγέθους του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας, μετακινώντας τις λαβές στα άκρα και τις γωνίες του στοιχείου ελέγχου.

 6. Επεξεργαστείτε τη συνημμένη ετικέτα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας, κάνοντας πρώτα κλικ στην ετικέτα, έπειτα διπλό κλικ επάνω της για να επιλέξετε το κείμενο που περιέχει και, στη συνέχεια, πληκτρολογώντας μια νέα ετικέτα. Εάν προτιμάτε να διαγράψετε την ετικέτα, κάντε κλικ μία φορά επάνω της και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο DELETE.

 7. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 8. Στην περίπτωση που το στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας δεν είναι επιλεγμένο αυτή τη στιγμή, κάντε κλικ μία φορά επάνω του για να το επιλέξετε.

 9. Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα Αντικείμενο προέλευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον πίνακα ή το ερώτημα που θέλετε να εμφανιστεί στο φύλλο δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εμφανιστούν δεδομένα από τον πίνακα "Παραγγελίες", κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.Παραγγελίες.

 10. Εάν ορίσετε τις σχέσεις σωστά πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, η Access ορίζει αυτόματα τις σωστές τιμές για τις ιδιότητες Σύνδεση εξαρτημένων πεδίων και Σύνδεση κύριων πεδίων, οι οποίες συνδέουν την κύρια με το φύλλο δεδομένων.

  Οι ιδιότητες μου σύνδεση θυγατρικών πεδίων και σύνδεση πρωτευόντων πεδίων είναι κενή

  Στην περίπτωση που η Access δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου της δευτερεύουσας φόρμας με την κύρια φόρμα, οι ιδιότητες Σύνδεση εξαρτημένων πεδίων και Σύνδεση κύριων πεδίων του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας παραμένουν κενές. Πρέπει να ορίσετε τις τιμές αυτών των ιδιοτήτων με μη αυτόματο τρόπο, κάνοντας τα εξής:

  1. Ανοίξτε την κύρια φόρμα ή την έκθεση σε προβολή "Σχεδίαση".

  2. Κάντε κλικ μία φορά στο στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας για να το επιλέξετε.

  3. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, πιέστε το πλήκτρο F4.

  4. Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο στοιχείο ... δίπλα στο πλαίσιο ιδιοτήτων Σύνδεση εξαρτημένων πεδίων.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πεδίων από δευτερεύουσες φόρμες.

  5. Στις αναπτυσσόμενες λίστες Κύρια πεδία και Εξαρτημένα πεδία, επιλέξτε τα πεδία με τα οποία θέλετε να συνδέσετε τις φόρμες. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τα πεδία που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εισήγηση ώστε να καθορίσει η Access τα πεδία σύνδεσης. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται το πεδίο το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε τις φόρμες, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε την προέλευση εγγραφών της κύριας ή της εξαρτημένης φόρμας για να βεβαιωθείτε ότι περιέχει το πεδίο. Για παράδειγμα, όταν η φόρμα βασίζεται σε ερώτημα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πεδίο σύνδεσης βρίσκεται στα αποτελέσματα του ερωτήματος.

  6. Αποθηκεύστε την κύρια φόρμα και μεταβείτε σε προβολή "Φόρμα" για να βεβαιωθείτε ότι η φόρμα λειτουργεί όπως αναμένεται.

 11. Αποθηκεύστε τη φόρμα κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή Εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S.

 12. Μεταβείτε στην προβολή φόρμας και βεβαιωθείτε ότι το φύλλο εργασίας λειτουργεί όπως αναμένεται.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση των διαφορών μεταξύ μιας φόρμας διαίρεσης και μιας φόρμας που περιέχει ένα φύλλο δεδομένων

Μια φόρμα που περιέχει ένα φύλλο δεδομένων, εμφανίζει δεδομένα από διαφορετικές (αλλά συνήθως σχετιζόμενες) προελεύσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, μια φόρμα ενδέχεται να εμφανίζει υπαλλήλους και ενδέχεται επίσης να διαθέτει ένα φύλλο δεδομένων, το οποίο να εμφανίζει τις εργασίες που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε υπάλληλο. Το φύλλο δεδομένων έχει διαφορετικά δεδομένα προέλευσης σε σχέση με τη φόρμα που την περιέχει. Σε αντίθεση, μια φόρμα διαίρεσης έχει δύο ενότητες (μια φόρμα και ένα φύλλο δεδομένων), αλλά τα ίδια δεδομένα εμφανίζονται και στις δύο ενότητες. Οι δύο ενότητες παρακολουθούνται μεταξύ τους και παρέχουν δύο διαφορετικές προβολές των δεδομένων σας ταυτόχρονα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την εργασία με μια διαιρεμένη φόρμα, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία διαιρεμένης φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×