Εισαγωγή στο Τμήμα Web γραφήματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Τμήμα Web γραφήματος είναι ένα Τμήμα Web που μπορεί να δημιουργηθεί και να προστεθεί σε μια τοποθεσία του SharePoint προκειμένου να επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν πληροφορίες επιδόσεων και άλλους τύπους πληροφοριών με μια ματιά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Τμήμα Web γραφήματος για να δείτε τα ποσά πωλήσεων σε διαφορετικές ομάδες ή γεωγραφικές περιοχές σε μια εταιρεία λιανικής πώλησης.

Διαβάστε αυτό το άρθρο για μια επισκόπηση του Τμήματος Web γραφήματος και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην εταιρεία σας. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τμήμα Web γραφήματος, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ενός γραφήματος, χρησιμοποιώντας το τμήμα Web γραφήματος.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είδους γραφήματα μπορούν να εμφανιστούν με τη χρήση του Τμήματος Web γραφήματος;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα Web γραφήματος;

Τι είδους αρχεία προέλευσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τμήμα Web γραφήματος;

Επόμενα βήματα

Τι είδους γραφήματα μπορούν να εμφανιστούν με τη χρήση του Τμήματος Web γραφήματος;

Τα γραφήματα μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εμφάνιση και στις πληροφορίες που εμφανίζονται. Για παράδειγμα, ένα γράφημα ράβδων που έχει δημιουργηθεί με χρήση του Τμήματος Web γραφήματος ενδέχεται να μοιάζει με την εικόνα που ακολουθεί:

Τμήμα Web γραφήματος

Τα γραφήματα που έχουν δημιουργηθεί με χρήση του Τμήματος Web γραφήματος εμφανίζονται ως στατικές εικόνες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε ενημερωμένες πληροφορίες στο γράφημα, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή για να δείτε υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα πληροφοριών. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι του γραφήματος, ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε υπερ-συνδέσεις που είναι συνδεδεμένες με τη σειρά γραφήματος, το υπόμνημα ή τις ετικέτες δεδομένων.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναπαραστήσετε οπτικά δεδομένα χρησιμοποιώντας το Τμήμα Web γραφήματος. Ο πίνακας που ακολουθεί περιγράφει τους διάφορους τύπους γραφημάτων που είναι διαθέσιμοι με το Τμήμα Web γραφήματος:

Τύπος γραφήματος

Περιγραφή

Γράφημα ράβδων

Γράφημα ράβδων

Ένα γράφημα ράβδων εμφανίζει συγκρίσεις ανάμεσα σε ξεχωριστά στοιχεία.

Γράφημα περιοχής

Γράφημα περιοχής

Το γράφημα περιοχής χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση σε ένα βαθμό αλλαγής μέσα στο χρόνο και για να εμφανίσει τη σχέση των μερών του προς το σύνολο.

Γράφημα γραμμών

Γράφημα γραμμών

Το γράφημα γραμμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση των τάσεων σε δεδομένα με το πέρασμα του χρόνου.

Γράφημα σημείων/φυσαλίδας

Γράφημα φυσαλίδας

Τα γραφήματα φυσαλίδας εμφανίζουν σημεία δεδομένων ως φυσαλίδες διαφορετικού μεγέθους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των δεδομένων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η φυσαλίδα στο γράφημα. Παρόλο που το γράφημα ονομάζεται "φυσαλίδα", μπορεί να εμφανίζει και άλλα σχήματα, όπως τετράγωνα, ρόμβους, τρίγωνα και σταυρούς.

Οικονομικό γράφημα

Οικονομικό γράφημα

Το οικονομικό γράφημα είναι χρήσιμο για την εμφάνιση οικονομικών πληροφοριών, όπως οι τιμές μετοχών.

Γράφημα πίτας

Γράφημα πίτας

Το γράφημα πίτας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τμήματα των δεδομένων, που εμφανίζονται ως κομμάτια πίτας, συμβάλλουν στα δεδομένα ως σύνολο.

Αραχνοειδές γράφημα

Αραχνοειδές γράφημα

Ένα αραχνοειδές γράφημα, γνωστό και ως γράφημα αράχνη ή γράφημα αστέρι λόγω της εμφάνισής του, είναι ένα κυκλικό γράφημα το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο σύγκρισης δεδομένων. Αυτά τα γραφήματα συνήθως έχουν κυκλικό σχήμα, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και ως πολύγωνο.

Γράφημα Gantt/στήλης εύρους

Γράφημα Gantt

Τα γραφήματα Gantt ή γραφήματα χρόνου, εμφανίζουν ξεχωριστά γεγονότα που έχουν τιμές έναρξης και λήξης. Αυτά τα γραφήματα είναι εξαιρετικά για το σχεδιασμό χρήσης των πόρων και τα δεδομένα μπορούν να σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας κλίμακα ημερομηνίας/ώρας ή αριθμητική κλίμακα.

Γράφημα εύρους

Γράφημα εύρους

Το γράφημα εύρους εμφανίζει μια περιοχή δεδομένων σχεδιάζοντας δύο τιμές Y ανά σημείο δεδομένων, με κάθε τιμή Y να σχεδιάζεται ως γράφημα γραμμών. Η περιοχή ανάμεσα στις τιμές Y μπορεί, στη συνέχεια, να συμπληρωθεί με χρώμα ή με μια εικόνα.

Γράφημα γραμμής σφαλμάτων

Γράφημα γραμμής σφαλμάτων

Τα γραφήματα γραμμής σφαλμάτων αποτελούνται από γραμμές με δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση στατικών πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα γράφημα. Ένα τύπος γραφήματος γραμμής σφαλμάτων είναι μια σειρά με τρεις τιμές Y. Παρόλο που αυτές οι τιμές μπορούν να αντιστοιχηθούν σε κάθε σημείο σε ένα γράφημα γραμμής σφαλμάτων, οι τιμές υπολογίζονται συνήθως από τα δεδομένα που υπάρχουν σε άλλη σειρά.

Γράφημα BoxPlot

Γράφημα BoxPlot

Ο τύπος γραφήματος BoxPlot αποτελείται από ένα ή περισσότερα σύμβολα πλαισίου που συνοψίζουν τη διανομή δεδομένων μέσα σε ένα ή περισσότερα σύνολα δεδομένων. Το γράφημα πλαισίου εμφανίζει ένα ορθογώνιο με γραμμές whisker που εκτείνονται και από τα δύο άκρα.

Γράφημα ομαδοποίησης

Γράφημα ομαδοποίησης

Ο τύπος γραφήματος ομαδοποίησης εμφανίζει δεδομένα που ισούνται με το 100% όταν αθροίζονται. Αυτός ο τύπος γραφήματος είναι μια σειρά γραφήματος που αναπαριστά τα δεδομένα ως τμήματα του 100%.

Γράφημα πυραμίδων

Γράφημα πυραμίδων

Το γράφημα πυραμίδων εμφανίζει δεδομένα που ισούνται με το 100% όταν αθροίζονται. Το γράφημα πυραμίδων μπορεί να εμφανιστεί ως πυραμίδα ή κωνικό σχήμα.

Τα γραφήματα που δημιουργούνται με χρήση του Τμήματος Web γραφήματος αποθηκεύονται ως πάγια τοποθεσίας που είναι συγκεκριμένα στις σελίδες του SharePoint, στις οποίες έχουν δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα συγκεκριμένο γράφημα σε άλλες σελίδες.

Αρχή της σελίδας

Γιατί να χρησιμοποιηθεί ένα Τμήμα Web γραφήματος;

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους τύπους γραφημάτων που ενδέχεται να δείτε στις τοποθεσίες του SharePoint, το Τμήμα Web γραφήματος σάς επιτρέπει να δείτε πληροφορίες επιδόσεων με μια ματιά. Το Τμήμα Web γραφήματος είναι επίσης χρήσιμο όταν θέλετε να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα ένα γράφημα και να το προσθέσετε σε μια τοποθεσία του SharePoint χωρίς να απομακρυνθείτε από την τοποθεσία του SharePoint.

Στη συνέχεια, θα βρείτε μερικά παραδείγματα της ενδεχόμενης χρήσης ενός Τμήματος Web γραφήματος:

 • Σε ένα γράφημα που να προσαρμόζουν την προβολή μιας τοποθεσίας του SharePoint δημιουργούν γρήγορα και εύκολα.   
  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι προβάλλετε μια τοποθεσία του SharePoint που περιέχει επιδόσεων ή άλλους τύπους πληροφοριών για μια ομάδα ή μιας εταιρείας. Ας υποθέσουμε ότι περαιτέρω ότι θέλετε να προσθέσετε μια άλλη προβολή έκθεσης στη σελίδα που εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες που θέλετε να δείτε. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα τμήμα Web γραφήματος.

 • Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα που χρησιμοποιεί δεδομένα από ένα άλλο γράφημα.   
  Ένα από τα πλεονεκτήματα του Τμήματος Web γραφήματος είναι ότι είναι σε θέση να τόσο αποστολή και λήψη δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα Web γραφήματος ως προέλευση δεδομένων για ένα άλλο Τμήμα Web γραφήματος.

 • Για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα που συνδέεται με εξωτερικά δεδομένα.   
  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα που εμφανίζει πληροφορίες από ένα εργαλείο διαχείρισης (CRM) σχέση πελάτη. Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS), μπορείτε να συνδεθείτε το τμήμα Web γραφήματος σε ένα στοιχείο BCS για να εμφανίσετε τα δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Τι είδους προελεύσεις δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το Τμήμα Web γραφήματος;

Το Τμήμα Web γραφήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις εξής προελεύσεις δεδομένων:

 • Τμήμα Web μια άλλη. Μπορείτε να συνδεθείτε το τμήμα Web γραφήματος σε άλλο Τμήμα Web που έχει τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων. Παραδείγματα των τμημάτων Web, όπως περιλαμβάνουν μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή λίστα επαφών.

 • Μια λίστα του SharePoint. Μπορείτε να συνδεθείτε το τμήμα Web γραφήματος σε μια λίστα του SharePoint που βρίσκεται στην ίδια συλλογή τοποθεσιών.

 • Ένα στοιχείο Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε το τμήμα Web γραφήματος σε στοιχείο BCS για να εμφανίσετε εξωτερικών ή γραμμή εταιρικών δεδομένων.

 • Ένα αρχείο στις υπηρεσίες Excel Services. Μπορείτε να συνδεθείτε το τμήμα Web γραφήματος σε βιβλίο εργασίας του Excel που έχουν δημοσιευτεί στις υπηρεσίες Excel Services.

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τμήμα Web γραφήματος, ανατρέξτε στο θέμαΔημιουργία ενός γραφήματος, χρησιμοποιώντας το τμήμα Web γραφήματος.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιχειρηματική ευφυΐα SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η επιχειρηματική ευφυΐα SharePoint;

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×