Εισαγωγή στους τύπους περιεχομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τύποι περιεχομένου δυνατότητα στις εταιρείες να οργανώσετε, να διαχειριστείτε και να χειρίζονται περιεχόμενο με συνεπή τρόπο σε μια συλλογή τοποθεσιών. Ορίζοντας τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη εγγράφων ή προϊόντων πληροφοριών, μια εταιρεία να εξασφαλίσετε ότι κάθε μία από αυτές τις ομάδες περιεχομένου γίνεται με συνεπή τρόπο.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένας τύπος περιεχομένου;

Πώς λειτουργούν οι τύποι περιεχομένου σε επίπεδο τοποθεσίας

Πώς λειτουργούν οι τύποι περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες

Τι είναι ένας τύπος περιεχομένων;

Στην πορεία ενός μονού έργου, μια επιχείρηση ενδέχεται να παράγει πολλούς διαφορετικούς τύπους περιεχομένων, για παράδειγμα, προτάσεις, νομικές συμβάσεις, δηλώσεις εργασίας ή προδιαγραφές σχεδίασης προϊόντος. Αν και αυτά τα έγγραφα ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα μαζί, επειδή σχετίζονται όλα με ένα έργο, μπορούν να δημιουργούνται, να χρησιμοποιούνται, να θέτονται σε κοινή χρήση και να διατηρούνται με διάφορους τρόπους. Μια επιχείρηση ενδέχεται να θέλει να συλλέγει και να διατηρεί διάφορους τύπους μετα-δεδομένων σχετικά με κάθε τύπο περιεχομένων.

Windows SharePoint Services 3.0 επιτρέπει εταιρείες για να ορίσετε αυτά τα διαφορετικά σύνολα εγγράφων ως τύπους περιεχομένου. Ένας τύπος περιεχομένου είναι μια ομάδα με δυνατότητα επανάληψης χρήσης ρυθμίσεων που περιγράφουν τις κοινόχρηστες συμπεριφορές για ένα συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου. Τύποι περιεχομένου μπορεί να οριστεί για κάθε τύπο στοιχείου στο Windows SharePoint Services 3.0, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, στοιχείων λίστας ή φακέλων. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να καθορίσει:

  • Τις στήλες (μετα-δεδομένα) που θέλετε να αναθέσετε στοιχεία αυτού του τύπου.

  • Το πρότυπο εγγράφου στο οποίο θα βασίζονται τα νέα στοιχεία αυτού του τύπου (μόνο τύποι περιεχομένων εγγράφων).

  • Τις προσαρμοσμένες φόρμες "Δημιουργία", "Επεξεργασία" και "Εμφάνιση" που θα χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τύπο δεδομένων.

  • Τις ροές εργασίας που είναι διαθέσιμες για στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένων.

  • Τις προσαρμοσμένες λύσεις ή δυνατότητες που σχετίζονται με στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένων.

Οι τύποι περιεχομένων προσφέρουν στις επιχειρήσεις έναν τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης των περιεχομένων με ομοιομορφία σε διάφορες λίστες και βιβλιοθήκες μιας συλλογή τοποθεσιών και επιτρέπουν επίσης σε μια μονή λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας των τύπων περιεχομένων σε επίπεδο τοποθεσίας

Οι τύποι περιεχομένων οργανώνονται βάσει μιας ιεραρχίας που επιτρέπει σε έναν τύπο περιεχομένων να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά του από άλλον τύπο περιεχομένων. Αυτό επιτρέπει στις κατηγορίες εγγράφων να κάνουν κοινή χρήση χαρακτηριστικών σε μια επιχείρηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις ομάδες να προσαρμόζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή λίστες.

Οι τύποι περιεχομένων μιας τοποθεσίας καθορίζονται πρώτα κεντρικά στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας. Οι τύποι περιεχομένων που καθορίζονται στο επίπεδο τοποθεσίας ονομάζονται τύποι περιεχομένων τοποθεσίας. Οι τύποι περιεχομένων τοποθεσίας είναι διαθέσιμοι για χρήση σε οποιαδήποτε δευτερεύουσα τοποθεσία της τοποθεσίας για την οποία καθορίστηκαν. Για παράδειγμα, εάν ένας τύπος περιεχομένων τοποθεσίας καθορίζεται στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου σε μια συλλογή τοποθεσιών, είναι διαθέσιμος για χρήση σε όλες τις τοποθεσίες αυτής της συλλογής τοποθεσιών. Οι τύποι περιεχομένων τοποθεσίας μπορούν να προστίθενται ξεχωριστά σε λίστες ή βιβλιοθήκες και να προσαρμόζονται για χρήση σε αυτές τις λίστες ή βιβλιοθήκες. Όταν προστίθεται μια εμφάνιση τύπου περιεχομένων τοποθεσίας σε λίστα ή βιβλιοθήκη, ονομάζεται τύπος περιεχομένων λίστας. Οι τύποι περιεχομένων λίστας είναι θυγατρικοί τύποι των τύπων περιεχομένων τοποθεσίας από τους οποίους δημιουργήθηκαν.

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένων τοποθεσίας

Όταν καθορίζετε για μια τοποθεσία έναν καινούριο προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένων τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας, ξεκινάτε με αφετηρία την επιλογή ενός υπάρχοντος γονικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας. Στον καινούριο τύπο περιεχομένων τοποθεσίας που δημιουργείτε μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας, όπως είναι το πρότυπο εγγράφων, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, οι ροές εργασίας και οι στήλες. Αφού δημιουργήσετε αυτόν τον καινούριο τύπο περιεχομένων τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε οποιαδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Όποτε κάνετε αλλαγές σε τύπους περιεχομένων τοποθεσίας, μπορείτε να καθορίζετε αν θέλετε αυτές οι συγκεκριμένες αλλαγές να εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε άλλο θυγατρικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας ή τύπο περιεχομένων λίστας, οι οποίοι λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά τους από αυτούς τους τύπους περιεχομένων τοποθεσίας. Μπορούν να ενημερώνονται μόνο τα χαρακτηριστικά των θυγατρικών τύπων περιεχομένων τοποθεσίας ή τύπων περιεχομένων λίστας που βρίσκονται σε κοινή χρήση με έναν γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας. Εάν ένας τύπος περιεχομένων τοποθεσίας έχει προσαρμοστεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο γονικός τύπος περιεχομένων τοποθεσίας (για παράδειγμα, πρόσθετες στήλες), αυτές οι προσαρμογές δεν αντικαθίστανται κατά την ενημέρωση του θυγατρικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας. Οι αλλαγές που κάνετε σε έναν τύπο περιεχομένων τοποθεσίας δεν επηρεάζουν τον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας από τον οποίο δημιουργήθηκε ο τύπος περιεχομένων τοποθεσίας.

Τρόπος υποστήριξης της διαχείρισης περιεχομένων από τους τύπους περιεχομένων τοποθεσίας

Καθορίζοντας τύπους περιεχομένων τοποθεσίας, μπορείτε να διασφαλίζετε ότι γίνεται ομοιόμορφη διαχείριση ολόκληρων των κατηγοριών εγγράφων στην επιχείρησή σας. Για παράδειγμα, όλα τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες ενδέχεται να απαιτούν σε μια επιχείρηση ένα συγκεκριμένο σύνολο μετα-δεδομένων, όπως είναι αριθμός λογαριασμού, αριθμός έργου και υπεύθυνος έργου. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι αριθμοί λογαριασμού και οι αριθμοί έργων της επιχείρησής σας σχετίζονται με όλα τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες, δημιουργώντας έναν τύπο περιεχομένων τοποθεσίας "Παραδοτέα πελατών", ο οποίος να διαθέτει απαιτούμενες στήλες για καθένα από αυτά τα στοιχεία μετα-δεδομένων. Όλοι οι τύποι εγγράφων παράδοσης σε πελάτες της συλλογής τοποθεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν χαρακτηριστικά από αυτόν τον τύπο περιεχομένων τοποθεσίας, απαιτούν κατόπιν από τους χρήστες να καθορίζουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις στήλες. Εάν χρειάζεται να παρακολουθείτε πρόσθετα μετα-δεδομένα που σχετίζονται με αυτά τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες, μπορείτε να προσθέσετε άλλη μία απαιτούμενη στήλη στον τύπο περιεχομένων "Παραδοτέα πελατών". Κατόπιν μπορείτε να ενημερώνετε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένων λίστας που λαμβάνουν χαρακτηριστικά από αυτόν τον τύπο περιεχομένων τοποθεσίας, προσθέτοντας τη νέα στήλη σε όλα τα έγγραφα παράδοσης σε πελάτες.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας των τύπων περιεχομένων σε λίστες και βιβλιοθήκες

Εάν έχετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που είναι ρυθμισμένη να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένων, μπορείτε να προσθέσετε τύπους περιεχομένων σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη από την ομάδα των τύπων περιεχομένων τοποθεσίας που είναι διαθέσιμοι για την τοποθεσία σας.

Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτή η λίστα ή βιβλιοθήκη μπορεί κατόπιν να περιέχει στοιχεία αυτού του τύπου. Η εντολή Δημιουργία στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν νέα στοιχεία αυτού του τύπου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των τύπων περιεχομένων για λίστες και βιβλιοθήκες είναι ότι επιτρέπουν σε μια μεμονωμένη λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων, καθένας από τους οποίους ενδέχεται να έχει μοναδικά μετα-δεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορές.

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένων λιστών

Όταν προστίθεται μια εμφάνιση τύπου περιεχομένων τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, τότε είναι θυγατρικός τύπος του τύπου περιεχομένων τοποθεσίας από τον οποίο δημιουργήθηκε. Σε αυτόν τον τύπο περιεχομένων λίστας μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας, όπως είναι το πρότυπο εγγράφων, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, οι ροές εργασίας και οι στήλες. Ένας τύπος περιεχομένου λίστας μπορεί να προσαρμοστεί για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη στην οποία έχει προστεθεί. Αυτές οι προσαρμογές δεν εφαρμόζονται στον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας. Εάν ο γονικός τύπος περιεχομένων τοποθεσίας ενημερωθεί για έναν τύπο περιεχομένων λίστας, αυτές οι αλλαγές μπορούν να μεταβιβαστούν στο θυγατρικό τύπο περιεχομένων λίστας (εάν το άτομο που διατηρεί τον τύπο περιεχομένων τοποθεσίας επιλέξει να εφαρμόσει τις ενημερώσεις σε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένων). Εάν κάποιο από τα χαρακτηριστικά που μοιράζεται ο θυγατρικός τύπος περιεχομένων λίστας με τον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας είχε προσαρμοστεί για τον τύπο περιεχομένων λίστας, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αυτών των προσαρμογών, όταν στον τύπο περιεχομένων λίστας μεταβιβάζονται οι αλλαγές από τον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας. Εάν ο τύπος περιεχομένων λίστας έχει προσαρμοστεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο γονικός τύπος περιεχομένων (για παράδειγμα, πρόσθετες στήλες), αυτές οι προσαρμογές δεν αντικαθίστανται όταν στο θυγατρικό τύπο περιεχομένων λίστας μεταβιβάζονται αλλαγές από τον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×