Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εισαγωγή στους τύπους περιεχομένου και τη δημοσίευση τύπων περιεχομένου

Ένας SharePoint τύπος περιεχομένου συγκεντρώνει ένα στοιχείο και πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο. Το στοιχείο μπορεί να είναι ένα από τα πολλά διαφορετικά είδη αρχείων, ένα έγγραφο, ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή ακόμη και μια ένδειξη κατάστασης για μια αναφορά προόδου. Μπορεί επίσης να είναι λίστα ή φάκελος. Ένας τύπος περιεχομένου συσχετίζει αυτό το στοιχείο με βασικά μετα-δεδομένα ή άλλες πληροφορίες, όπως ένα πρότυπο ή μια πολιτική διατήρησης.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο περιεχομένου συμβολαίου πωλήσεων και να τον προσθέσετε στη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιεί η ομάδα σας. Στη συνέχεια, οποιαδήποτε στιγμή κάποιος θέλει να δημιουργήσει μια πρόταση πώλησης, απλώς επιλέγει τη σύμβαση πώλησης από το μενού " Δημιουργία εγγράφου ".

Ένας τύπος περιεχομένου εγγράφου, όπως αυτή η σύμβαση πώλησης, μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά:

 • Το πρότυπο για το έγγραφο

 • Στήλες που σχετίζονται με το περιεχόμενο, όπου κάθε στήλη αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μετα-δεδομένων. Για παράδειγμα, η παρακάτω λίστα εμφανίζει ορισμένα μετα-δεδομένα εγγράφου που χρησιμοποιούνται συχνά:

  • Άτομο πωλήσεων

  • Εταιρεία-πελάτης

  • Αριθμός
   παραγγελίας αγοράς και ούτω καθεξής...

 • Απαίτηση για την αυτόματη εμφάνιση του πλαισίου πληροφοριών εγγράφου και τη συλλογή απαιτούμενων πληροφοριών κάθε φορά που ένας χρήστης δημιουργεί ένα νέο αρχείο αυτού του τύπου

 • Ρυθμίσεις διαχείρισης πληροφοριών που εξηγούν την πολιτική διατήρησης, ανεξάρτητα από το εάν μπορεί να ελεγχθεί και ούτω καθεξής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους περιεχομένου

Προεπιλεγμένοι και προσαρμοσμένοι τύποι περιεχομένου

Προεπιλεγμένοι τύποι περιεχομένου

Προσαρμοσμένοι τύποι περιεχομένου

Δημοσίευση τύπου περιεχομένου

Προεπιλεγμένοι και προσαρμοσμένοι τύποι περιεχομένου

Από προεπιλογή, το SharePoint περιλαμβάνει πολλούς τύπους περιεχομένου. Κάθε τμήμα του περιεχομένου στο SharePoint δημιουργείται από έναν τύπο περιεχομένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους προκαθορισμένους τύπους περιεχομένου, όπως κενό έγγραφο ή ανακοίνωση, χωρίς καμία αλλαγή ή μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους τύπους περιεχομένου.

Ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη τύπου περιεχομένου σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Εδώ θα βρείτε μια σύντομη λίστα με ορισμένους μόνο προεπιλεγμένους τύπους περιεχομένου στο SharePoint. Υπάρχουν πολλά περισσότερα, τα οποία μπορείτε να δείτε εξετάζοντας τη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" σε μια τοποθεσία του SharePoint.

 • Τύποι περιεχομένου ψηφιακών στοιχείων   : ήχος, βίντεο και εικόνα

 • Τύποι περιεχομένου εγγράφου   : βασική σελίδα, έγγραφο, φόρμα, σύνδεση και σελίδα wiki

 • Τύποι περιεχομένου λίστας   : ανακοίνωση, επαφή, εργασία

Αυτό είναι απλώς ένα δείγμα της ευρείας περιοχής των τύπων περιεχομένου που είναι διαθέσιμοι. Για να δείτε τους προεπιλεγμένους τύπους που είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Δείτε όλους τους προεπιλεγμένους τύπους περιεχομένου

 1. Επιλέξτε τη λίστα με την οποία θέλετε να εργαστείτε στη γρήγορη εκκίνηση ή κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Κουμπί "ρυθμίσεις σχήματος γραναζιού" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή τύποι περιεχομένου τοποθεσίας στην περιοχή συλλογές σχεδίασης Web.

 3. Στη σελίδα "τύποι περιεχομένου τοποθεσίας", θα δείτε τους τύπους περιεχομένου (όπως την αναφορά, την εικόνα ή το έγγραφο), το γονικό (όπως το έγγραφο, το στοιχείο ή το στοιχείο εμπλουτισμένου περιεχομένου πολυμέσων) και την προέλευση (συνήθως την τρέχουσα τοποθεσία σας).

Οι προσαρμοσμένοι τύποι περιεχομένου μπορούν να διευκολύνουν τους χρήστες να είναι συνεπείς. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί ενσωματωμένοι τύποι περιεχομένου, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους τύπους περιεχομένου για τον οργανισμό σας. Κάθε οργανισμός διαθέτει μοναδικές απαιτήσεις και διαφορετικά είδη περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν επίσημες συμβάσεις, αναφορές, προτάσεις πωλήσεων, προδιαγραφές σχεδίασης, εταιρικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστούς τύπους περιεχομένου για να σας βοηθήσουν στη διαχείριση αυτής της ποικιλίας.

Για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, ξεκινάτε πάντα από έναν υπάρχοντα τύπο περιεχομένου. Μπορείτε να επιλέξετε από τη μεγάλη συλλογή των προκαθορισμένων τύπων περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή Web Designer. Ο νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένου, όπως το πρότυπο εγγράφου, τη ρύθμιση "μόνο για ανάγνωση" ή τις στήλες. Αφού τη δημιουργήσετε, μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό πρότυπο από αυτό που καθορίζεται στο γονικό στοιχείο.

Οι τύποι περιεχομένου μπορούν να οριστούν για σχεδόν οποιοδήποτε στοιχείο στο SharePoint. Αυτό περιλαμβάνει έγγραφα και άλλα αρχεία, στοιχεία λίστας, αρχεία πολυμέσων και φακέλους. Μπορείτε να καθορίσετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο περιεχομένου. Αυτά τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται αυτόματα κάθε φορά που κάποιος δημιουργεί ένα νέο έγγραφο ή άλλο αρχείο ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου,

 • Το πρότυπο εγγράφου, εάν είναι έγγραφο

 • Πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών που δηλώνουν πολιτικές διατήρησης και ελέγχου

 • Στήλες (μετα-δεδομένα) που σχετίζονται με το περιεχόμενο

 • Ροές εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου

 • Προσαρμοσμένες δυνατότητες

Για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Δημιουργία προσαρμοσμένων τύπων περιεχομένου

 1. Επιλέξτε τη λίστα με την οποία θέλετε να εργαστείτε στη γρήγορη εκκίνηση ή κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Κουμπί "ρυθμίσεις σχήματος γραναζιού" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή τύποι περιεχομένου τοποθεσίας στην περιοχή συλλογές σχεδίασης Web.

 3. Στη σελίδα τύποι περιεχομένου τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 4. Στη σελίδα νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας, συμπληρώστε ένα όνομα και μια Περιγραφή για τον προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου.

 5. Στην περιοχή Γονικός τύπος περιεχομένου, επιλέξτε ένα γονικό στοιχείο, όπως τύπους περιεχομένου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή τύπους περιεχομένου εγγράφου. Στην περιοχή "Γονικός τύπος περιεχομένου", το αναπτυσσόμενο πλαίσιο θα αλλάξει. Επιλέξτε έναν πιο συγκεκριμένο γονικό τύπο περιεχομένου. Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε τύπους περιεχομένου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, μπορείτε να τον περιορίσετε σε βίντεο ή ήχο σε αυτό το πλαίσιο.

 6. Τέλος, καθορίστε μια ομάδα για να τοποθετήσετε τον τύπο περιεχομένου, όπως προσαρμοσμένους τύπους περιεχομένου ή τύπους περιεχομένου φακέλων.

Δημοσίευση τύπου περιεχομένου

Οι τύποι περιεχομένου ορίζονται για μια τοποθεσία και εφαρμόζονται σε αυτήν την τοποθεσία και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες της. Ωστόσο, ορισμένες φορές, θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου σε πολλές τοποθεσίες ή κατά τη διάρκεια συλλογών τοποθεσιών. Για παράδειγμα, η εταιρεία σας μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τυπικό πρότυπο για έγγραφα που απαιτούν τυποποιημένα μετα-δεδομένα. Επειδή θέλετε όλοι οι χρήστες της εταιρείας να χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο περιεχομένου για έγγραφα, είναι καλό να κάνετε δημοσίευση σε όλες τις συλλογές τοποθεσιών. Ή, ίσως το τμήμα μηχανικής δημιουργεί έναν τύπο περιεχομένου για τις προδιαγραφές σχεδίασης και θέλει να το δημοσιεύσει μόνο στις συλλογές τοποθεσιών μηχανικής.

Επειδή οι τύποι περιεχομένου περιλαμβάνουν μετα-δεδομένα, οι τύποι περιεχομένου και τα μετα-δεδομένα είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Μια υπηρεσία διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στο SharePoint δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε έναν τύπο περιεχομένου στις τοποθεσίες όπου χρησιμοποιείται. Οι τοποθεσίες και οι συλλογές τοποθεσιών που αποτελούν μέρος της υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων καλούνται "τοποθεσίες συνδρομητών".

Μια υπηρεσία διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων πρέπει να δημιουργηθεί και να ρυθμιστεί ρητά. Για να συμπεριλάβετε τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου, ο διαχειριστής καθορίζει μια συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών ως διανομέας. Οι συνδεδεμένες εφαρμογές και οι συλλογές τοποθεσιών μπορούν να εγγραφούν στους τύπους περιεχομένου του διανομέα. Με τη ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, μπορείτε να διαχειριστείτε κεντρικά τους τύπους περιεχομένου. Οι τύποι περιεχομένου δημιουργούνται στην τοποθεσία Hub και οι ενημερώσεις μπορούν να διανέμονται αυτόματα στις τοποθεσίες συνδρομητών.

Ανατρέξτε στο θέμα δημοσίευση τύπου περιεχομένου από διανομέα δημοσίευσης περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση τύπων περιεχομένου.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Προσθήκη στηλών μετα-δεδομένων σε έναν τύπο περιεχομένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×