Εισαγωγή στους τύπους περιεχομένου και τη δημοσίευση τύπων περιεχομένου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι τύποι περιεχομένου σάς επιτρέπουν να οργανώνετε, να διαχειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο με ομοιομορφία στις τοποθεσίες σας. Καθορίζοντας τους τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη εγγράφων ή προϊόντα πληροφοριών, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι κάθε ομάδα περιεχομένου χρησιμοποιείται με ομοιομορφία. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται βασικές έννοιες για τους τύπους περιεχομένου και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημοσίευση τύπων περιεχομένου για κοινή χρήση τύπων περιεχομένου σε συλλογές τοποθεσιών.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ο τύπος περιεχομένου;

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης τύπου περιεχομένου

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένων τοποθεσίας

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένων λιστών

Δημοσίευση τύπου περιεχομένου

Σχετικές εργασίες

Τι είναι ο τύπος περιεχομένου;

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ένας τυπικός οργανισμός παράγει πολλά διαφορετικά είδη περιεχομένου, όπως για παράδειγμα: νομικές συμβάσεις, προτάσεις μάρκετινγκ, προδιαγραφές σχεδιασμού προϊόντων, έγγραφα κατασκευαστικών διαδικασιών, κλπ. Παρόλο που αυτοί οι διαφορετικοί τύποι εγγράφων μπορεί να έχουν ένα μικρό σύνολο κοινών ιδιοτήτων, κάθε τύπος περιεχομένου έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και μπορεί να δημιουργηθεί, να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή από κοινού και να διατηρηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ένας οργανισμός μπορεί να θέλει να διατηρήσει διάφορα είδη μεταδεδομένων για αυτά τα διαφορετικά είδη περιεχομένου ή μπορεί να θέλει να εφαρμόσει διαφορετικά είδη πολιτικών διατήρησης ή εμπιστευτικότητας σε αυτά.

Οι οργανισμοί μπορούν να ορίζουν καθένα από αυτά τα διαφορετικά σύνολα εγγράφων ως τύπους περιεχομένου. Ο τύπος περιεχομένου είναι μια ομάδα επαναχρησιμοποιήσιμων ρυθμίσεων που περιγράφουν τα κοινά χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές για ένα συγκεκριμένο είδος περιεχομένου. Οι τύποι περιεχομένου μπορούν να οριστούν για κάθε τύπο στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, στοιχείων λίστας, αρχείων πολυμέσων και φακέλων.

Μπορείτε να ορίσετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά για κάθε τύπο περιεχομένου:

  • Τις στήλες (μεταδεδομένα) που θέλετε να αναθέσετε στοιχεία αυτού του τύπου.

  • Τις προσαρμοσμένες φόρμες "Δημιουργία", "Επεξεργασία" και "Εμφάνιση" που θα χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τύπο δεδομένων.

  • Τις ροές εργασίας που είναι διαθέσιμες για στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένων.

  • Τις προσαρμοσμένες λύσεις ή δυνατότητες που σχετίζονται με στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένων.

  • Τις πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών που σχετίζονται με τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

  • Το πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου, που εμφανίζεται σε συμβατά προγράμματα του Microsoft Office για τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

  • Το πρότυπο εγγράφου για νέα στοιχεία αυτού του τύπου (μόνο τύποι περιεχομένων εγγράφων).

  • Τις μετατροπές εγγράφων που είναι διαθέσιμες για τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου (μόνο για τύπους περιεχομένου εγγράφου).

Οι τύποι περιεχομένων προσφέρουν στις επιχειρήσεις έναν τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης του περιεχομένου με ομοιομορφία σε διάφορες τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες και επιτρέπουν σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων.

Αν μια βιβλιοθήκη έχει ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει πολλούς τύπους περιεχομένου, το μενού Νέο έγγραφο θα εμφανίζει χρήστες με λίστα των διαθέσιμων τύπων περιεχομένου οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν τον τύπο που αντιστοιχεί στο είδος εγγράφου που θέλουν να δημιουργήσουν.

Οι τύποι περιεχομένου εμφανίζονται στο μενού Νέο για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης τύπου περιεχομένου

Οι τύποι περιεχομένου οργανώνονται με βάση μια ιεραρχία που επιτρέπει σε έναν τύπο περιεχομένου να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά του από άλλον τύπο περιεχομένου. Αυτό επιτρέπει στις κατηγορίες εγγράφων να κάνουν κοινή χρήση χαρακτηριστικών σε μια επιχείρηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις ομάδες να προσαρμόζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή λίστες.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι περιεχομένου: τύποι περιεχομένου τοποθεσίας και τύποι περιεχομένου λίστας.

Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας    Τύποι περιεχομένου που ορίζονται σε επίπεδο τοποθεσίας ονομάζονται τύποι περιεχομένου τοποθεσίας και διαχείριση γίνεται στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας για μια τοποθεσία. Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας είναι διαθέσιμες για χρήση σε τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες της τοποθεσίας για την οποία έχουν καθοριστεί. Για παράδειγμα, εάν έχει οριστεί έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου μιας συλλογής τοποθεσιών, είναι διαθέσιμη για χρήση σε λίστες και βιβλιοθήκες σε όλες τις τοποθεσίες σε αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών. Εάν έχει ρυθμιστεί δημοσίευση τύπου περιεχομένου και αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών είναι κέντρο διανομής για δημοσίευση τύπου περιεχομένου, μπορεί να δημοσιευτεί αυτούς τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας για εγγραφή συλλογές τοποθεσιών και τις εφαρμογές Web. Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας μπορεί να προστεθεί ξεχωριστά σε λίστες ή βιβλιοθήκες και να προσαρμοστούν για χρήση σε αυτές τις λίστες ή βιβλιοθήκες.

Τύποι περιεχομένου λίστας    Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ονομάζεται έναν τύπο περιεχομένου λίστας. Τύποι περιεχομένου λίστας είναι θυγατρικά στοιχεία από τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από το οποίο δημιουργήθηκε.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας

Όταν καθορίζετε για μια τοποθεσία ένα νέο προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας, ξεκινάτε με αφετηρία την επιλογή ενός υπάρχοντος γονικού τύπου περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας. Έχετε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό προεπιλεγμένων τύπων περιεχομένου τοποθεσίας, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσαρμοσμένους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας. Στο νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που θα δημιουργήσετε μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένου, όπως το πρότυπο εγγράφου, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση ή οι στήλες. Αφού δημιουργήσετε το νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Όποτε κάνετε αλλαγές σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να καθορίσετε, εάν θέλετε επίσης να ενημερώνετε τους τύπους περιεχομένου θυγατρικής τοποθεσίας ή λίστας που λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά τους από τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που ενημερώνετε. Μπορείτε να ενημερώνετε μόνο τα χαρακτηριστικά που η θυγατρική τοποθεσία ή λίστα χρησιμοποιεί από κοινού με έναν γονικό τύπο περιεχομένου. Εάν ο τύπος περιεχομένου μιας θυγατρικής τοποθεσίας έχει προσαρμοστεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο γονικός τύπος περιεχομένου τοποθεσίας (για παράδειγμα, πρόσθετες στήλες), αυτές οι προσαρμογές δεν αντικαθίστανται, όταν ενημερώνεται ο τύπος περιεχομένου θυγατρικής τοποθεσίας. Οι αλλαγές που κάνετε σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας δεν επηρεάζουν το γονικό τύπο περιεχομένου από τον οποίο έχει δημιουργηθεί.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει πώς λειτουργεί η μεταβίβαση τύπου περιεχομένου. Η συλλογή τύπου περιεχομένου τοποθεσιών για αυτήν την τοποθεσία ανωτέρου επιπέδου περιέχει τρεις τύπους περιεχομένου τοποθεσιών: Έγγραφο, Προδιαγραφές σχεδίασης και Υπόμνημα. Οι τύποι περιεχομένου Προδιαγραφές σχεδίασης και Υπόμνημα είναι θυγατρικοί στον τύπο περιεχομένου Έγγραφο και μοιράζονται από κοινού τη στήλη Συντάκτη επειδή την έχουν κληρονομήσει από τον τύπο περιεχομένου Έγγραφο. Σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία σε αυτή τη συλλογή τοποθεσιών έχει χρησιμοποιηθεί ο τύπος περιεχομένου Προδιαγραφές σχεδίασης ώστε να δημιουργεί έναν νέο τύπο περιεχομένου θυγατρικής τοποθεσίας με όνομα "Προδιαγραφές προϊόντος Χ", που περιέχει μια πρόσθετη στήλη. Παρουσίες του νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας Προδιαγραφές προϊόντος Χ και του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας Υπόμνημα προστίθενται σε μια βιβλιοθήκη όπου λειτουργούν ως τύποι περιεχομένου λίστας. Η βιβλιοθήκη εμφανίζει στήλες που είναι σχετικές και με τους δύο τύπους περιεχομένου, όπως η στήλη Συντάκτη την οποία μοιράζονται και οι δύο τύποι περιεχομένου.

Διάγραμμα μεταβίβασης τύπου περιεχομένου

1. τύπου περιεχομένου τοποθεσίας με στήλες που αντιπροσωπεύονται από κειμένου με πλάγια γραφή.

2. τύπος περιεχομένου λίστας

3. η βιβλιοθήκη στην οποία έχει προστεθεί και οι δύο τύποι περιεχομένου εμφανίζει στήλες που έχουν σχέση με και τα δύο και στοιχεία κάθε τύπου περιεχομένου έχετε μετα-δεδομένων στις συγκεκριμένες στήλες που έχουν σχέση με τους.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένου λιστών

Εάν έχετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που είναι ρυθμισμένη να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένων, μπορείτε να προσθέσετε τύπους περιεχομένων σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη από την ομάδα των τύπων περιεχομένων τοποθεσίας που είναι διαθέσιμοι για την τοποθεσία σας.

Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτή η λίστα ή βιβλιοθήκη μπορούν, στη συνέχεια, να περιέχουν στοιχεία αυτού του τύπου. Η εντολή Νέο στοιχείο ή Νέο έγγραφο σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν νέα στοιχεία του συγκεκριμένου τύπου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των τύπων περιεχομένου για λίστες και βιβλιοθήκες είναι ότι επιτρέπουν σε μια μεμονωμένη λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχουν πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων, καθένας από τους οποίους ενδέχεται να έχει μοναδικά μετα-δεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορές.

Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη ώστε να τον καταστήσετε διαθέσιμο για χρήση στη συγκεκριμένη θέση, ο τύπος αυτός είναι γνωστός ως τύπος περιεχομένου λίστας και αποτελεί θυγατρικό τύπο του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας από τον οποίο δημιουργήθηκε. Σε αυτόν τον τύπο περιεχομένου λίστας μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας, όπως είναι το πρότυπο εγγράφων, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, οι ροές εργασίας και οι στήλες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε έναν τύπο περιεχομένου λίστας για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη στην οποία τον προσθέτετε. Αυτές οι προσαρμογές δεν επηρεάζουν τον τύπο περιεχομένου της γονικής τοποθεσίας. Αν ο τύπος περιεχομένου γονικής τοποθεσίας για έναν τύπο περιεχομένου λίστας ενημερώνεται, αυτές οι αλλαγές θα μεταβιβαστούν στον τύπο περιεχομένου λίστας (αν το άτομο που διατηρεί τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας επιλέξει να εφαρμόσει τις ενημερώσεις σε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένου. Αν έχετε προσαρμόσει όλα τα χαρακτηριστικά που ο τύπος περιεχομένου λίστας σας χρησιμοποιεί από κοινού με το περιεχόμενο γονικής τοποθεσίας, οι προσαρμογές σας θα αντικατασταθούν, αν οι ενημερώσεις στον τύπο περιεχομένου γονικής τοποθεσίας προωθούνται προς τα κάτω σε όλους τους τύπους μεταβιβάσιμου περιεχομένου. Αν έχετε προσαρμόσει τον τύπο περιεχομένου λίστας προσθέτοντας χαρακτηριστικά που ο γονικός τύπος περιεχομένου δεν διαθέτει (για παράδειγμα, επιπλέον στήλες), αυτές οι προσαρμογές δεν θα αντικατασταθούν, αν οι ενημερώσεις στον γονικό τύπο περιεχομένου τοποθεσίας προωθηθούν προς όλους τους τύπους μεταβιβάσιμου περιεχομένου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημοσίευση τύπου περιεχομένου

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τύπους περιεχομένου σε συλλογές τοποθεσιών στην ανάπτυξή τους, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μεταδεδομένων για τη ρύθμιση της δημοσίευσης τύπου περιεχομένου. Η δημοσίευση τύπου περιεχομένου βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται το περιεχόμενο και τα μετα-δεδομένα με ομοιομορφία στις τοποθεσίες τους, επειδή οι τύποι περιεχομένου μπορούν να δημιουργηθούν και να ενημερωθούν κεντρικά και οι ενημερώσεις μπορούν να δημοσιεύονται σε πολλές συλλογές τοποθεσιών εγγραφής ή εφαρμογές Web.

Για να ρυθμίσετε τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου, ο διαχειριστής συμπλέγματος πρέπει να δημιουργήσει μια υπηρεσία διαχειριζόμενων μεταδεδομένων και να τη διαμορφώσει ώστε να καθορίζει μια συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών ως διανομέα για τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου. Αφού δημιουργηθεί και διαμορφωθεί η υπηρεσία διαχειριζόμενων μεταδεδομένων, ο διαχειριστής συμπλέγματος την δημοσιεύει. Ο διαχειριστής συμπλέγματος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δημοσιευμένη διεύθυνση URL για να συνδέσει άλλες εφαρμογές Web στη συγκεκριμένη εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μεταδεδομένων και να κάνει εγγραφή στους τύπους περιεχομένου της.

Ο οργανισμός σας μπορεί να ρυθμίσει πολλές υπηρεσίες διαχειριζόμενων μεταδεδομένων να χρησιμοποιούν από κοινού τύπους περιεχομένου από πολλές συλλογές τοποθεσιών. Μεμονωμένες εφαρμογές Web μπορούν επίσης να συνδέονται σε πολλές υπηρεσίες διαχειριζόμενων μεταδεδομένων και να κάνουν εγγραφή σε τύπους περιεχομένου από πολλές τοποθεσίες διανομέα.

Η υπηρεσία διαχειριζόμενων μεταδεδομένων πρέπει να ρυθμιστεί από ένα διαχειριστή.

Εάν η δημοσίευση τύπου περιεχομένου έχει διαμορφωθεί για την υπηρεσία διαχειριζόμενων μεταδεδομένων από ένα διαχειριστή, μπορείτε να δημοσιεύσετε τύπους περιεχομένου από τη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσιών σε συλλογή τοποθεσιών διανομέα σε άλλες συλλογές τοποθεσιών εγγραφής. Αφού δημοσιευτεί ένας τύπος περιεχομένου, προορίζεται μόνο για ανάγνωση σε τοποθεσίες εγγραφής (παρόλο που οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση μόνο για ανάγνωση και να κάνουν ενημερώσεις). Οι κάτοχοι τοποθεσιών για τοποθεσίες εγγραφής μπορούν να χρησιμοποιούν τον τύπο περιεχομένου ως έχει προσθέτοντάς τον σε λίστες ή βιβλιοθήκες ή να τον επεκτείνουν δημιουργώντας νέους τύπους τοποθεσίας ή λίστας που βασίζονται σε αυτόν.

Όταν ο δημοσιευμένος τύπος περιεχομένου ενημερώνεται στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσιών της τοποθεσίας διανομέα, οι ενημερώσεις μπορούν να αναδημοσιευτούν σε τοποθεσίες εγγραφής. Η δημοσίευση τύπου περιεχομένου ελέγχεται από μια εργασία χρονομέτρησης που μπορεί να διαμορφωθεί από το διαχειριστή σας. Ανάλογα με το πόσο συχνά έχει ρυθμιστεί η εργασία χρονομέτρησης να λειτουργεί, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση μεταξύ της δημοσίευσης ενός ενημερωμένου τύπου περιεχομένου και της λήψης ενημερώσεων από τις τοποθεσίες εγγραφής.

Οι τοπικές εκδόσεις των δημοσιευμένων τύπων περιεχομένου προορίζονται μόνο για ανάγνωση σε τοποθεσίες εγγραφής (παρόλο που οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση μόνο για ανάγνωση και να κάνουν ενημερώσεις). Αυτό βοηθά τους οργανισμούς να χρησιμοποιούν τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου για την υποστήριξη μιας ομοιόμορφης διαχείρισης περιεχομένου σε τοποθεσίες. Αν διαγράψετε έναν δημοσιευμένο τύπο περιεχομένου από τη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσιών για την τοποθεσία διανομέα, τυχόν δημοσιευμένες εκδόσεις του σε τοποθεσίες εγγραφής δεν πρόκειται να διαγραφούν. Απλά χάνουν την κατάσταση μόνο για ανάγνωση και έχουν πλέον δυνατότητα τροποποίησης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σχετικές εργασίες

Διαχείριση δημοσίευσης τύπου περιεχομένου

Δημιουργία ή προσαρμογή ενός τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Αλλαγή τύπου περιεχομένων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×