Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου επισύναψης αρχείου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να εισάγουν αρχεία σε μια φόρμα του Microsoft Office InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου στο πρότυπο φόρμας. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το στοιχείο ελέγχου για να επισυνάψετε αρχεία στη φόρμα σας και τα αρχεία, στη συνέχεια, κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται με τα δεδομένα της φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου

Η εμπειρία χρήστη

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου επισύναψης αρχείου

Λεπτομέρειες ασφαλείας

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου

Χρησιμοποιήστε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου όταν θέλετε να:

 • Επιτρέπουν στους χρήστες να επισυνάψετε έγγραφα, φύλλα εργασίας και άλλων τύπων αρχείων στη φόρμα σας.

 • Επισύναψη αρχείου σε πρότυπο φόρμας, όπως ένα αρχείο που περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο φόρμας.

 • Εργασία με αρχεία δυαδικός από μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ένα έγγραφο Microsoft Office Word 2007 έχει επισυναφθεί σε μια φόρμα του InfoPath. Το έγγραφο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα για μια σύσκεψη διεθνή πωλήσεων.

αρχείο συνημμένο σε φόρμα μέσω του στοιχείου ελέγχου επισύναψης αρχείων

Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθείτε σε, διαγραφή ή να αντικαταστήσετε αρχεία σε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου. Οι χρήστες να επισυνάψετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου εκτός από πιθανώς μη ασφαλή αρχεία που ενδέχεται να περιέχουν ιούς, όπως αρχεία .bat ή .exe. Εάν θέλετε, μπορείτε να περιορίσετε τους τύπους αρχείων που μπορούν να εισάγουν οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου στη φόρμα σας.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με στοιχεία ελέγχου επισύναψης αρχείου, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Στοιχείο ελέγχου εικόνας    Όπως ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου, ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθείτε, διαγραφή ή αντικατάσταση αρχείων στις φόρμες τους. Η διαφορά είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε μόνο τα αρχεία εικόνας σε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας, ότι ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου δέχεται όλους τους τύπους αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εικόνας. Και τα δύο στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιούν τον τύπο δεδομένων base64, που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποιείτε δυαδικών αρχείων για αποθήκευση και εμφάνιση.

Υπερ-σύνδεση    Αντί να επιτρέπουν στους χρήστες για την ενσωμάτωση αρχείων σε φόρμες, οι οποίες μπορούν να αυξήσετε το μέγεθος του αρχείου της φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπερ-σύνδεσης σε πρότυπο φόρμας, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εισαγάγετε συνδέσεις για το κατάλληλο αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Ανάλογα με τις επιλογές που έχετε καθορίσει για το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου, οι χρήστες μπορούν να είτε εισαγάγετε ένα αρχείο σε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου κενή ή αντικατάσταση ένα συνημμένο αρχείο που υπάρχει ήδη. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες κάνουν κλικ μέσα στο στοιχείο ελέγχου συνημμένου αρχείου για να εντοπίσετε ένα αρχείο. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επισύναψη αρχείου, μπορούν να αναζητήσουν αρχείου της επιλογής τους.

Μπορείτε να καθορίσετε ακριβώς ποιοι τύποι αρχείων μπορούν να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου επισύναψης αρχείου. Όταν καθορίζετε τους τύπους αρχείων που θέλετε να επιτρέψετε, το InfoPath κρύβει αυτόματα οποιαδήποτε αρχεία δεν υποστηρίζονται στο παράθυρο διαλόγου " Επισύναψη αρχείου ". Για παράδειγμα, εάν περιορίσετε συνημμένων αρχείων σε αρχεία .txt, στη συνέχεια, .docx, .pptx και άλλους τύπους αρχείων είναι κρυφές στο παράθυρο διαλόγου, ακόμα και αν υπάρχουν στο φάκελο.

Εάν οι χρήστες προσπαθούν να εισαγάγετε έναν τύπο αρχείου που είναι ενδεχομένως επικίνδυνος, όπως το εκτελέσιμο αρχείο (.exe), ένα μήνυμα ασφαλείας τους ενημερώνει ότι ο τύπος αρχείου είναι μη ασφαλείς και εμποδίζει τους επισύναψή του στη φόρμα. Το InfoPath αποκλείει αυτούς τους τύπους αρχείων μη ασφαλείς από προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία μη ασφαλείς, ανατρέξτε στο θέμα ασφαλείας λεπτομέρειες σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου επισύναψης αρχείου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός στοιχείου ελέγχου επισύναψης αρχείου διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Η παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου όταν είναι επιλεγμένη στο κατάσταση σχεδίασης.

Στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Στοιχεία ελέγχου επισύναψης αρχείων είναι πάντα συνδεδεμένα πεδία με μια εικόνα ή ένα αρχείο (base64) τύπο δεδομένων. Στο παρακάτω παράδειγμα, το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένο με το πεδίο discussionItemAttachment στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Σχέση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου συνημμένου αρχείου στο πρότυπο φόρμας και του αντίστοιχου πεδίου στην προέλευση δεδομένων

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου επισύναψης αρχείου σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στο Συνημμένο αρχείο.

 4. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή στα αριστερά του στοιχείου ελέγχου, ακολουθούμενο από άνω-κάτω τελεία (:).

 5. Από προεπιλογή, οι χρήστες να επισυνάψετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου στη φόρμα, εκτός από αρχεία όπως αρχεία .exe, που αποκλείει το InfoPath για λόγους ασφαλείας. Για να περιορίσετε τους τύπους αρχείων που οι χρήστες να επισυνάψετε στις φόρμες, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή επικύρωση και κανόνες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στο χρήστη να επισυνάψετε μόνο τους παρακάτω τύπους αρχείων και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε τις επεκτάσεις αρχείων για τους τύπους αρχείων που θέλετε να επιτρέψετε. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε .docx, οι χρήστες μόνο να επισυνάψετε αρχεία Office Word 2007 για το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου στη φόρμα τους.

   Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης, δεν θα μπορείτε να καθορίσετε τους τύπους αρχείων που επιτρέπονται στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου.

 6. Από προεπιλογή, ένα εικονίδιο επισύναψης αρχείου με κείμενο κράτησης θέσης εισάγεται στο πρότυπο φόρμας.

 7. Για να εμφανίσετε ένα προεπιλεγμένο συνημμένο αρχείο μέσα στο στοιχείο ελέγχου αντί για το κείμενο κράτησης θέσης, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός προεπιλεγμένου αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου " Επισύναψη αρχείου ", επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εμφανίζεται στο πλαίσιο επισύναψης αρχείου στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου επισύναψης αρχείου σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στις ακόλουθες διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στο Συνημμένο αρχείο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση επισύναψης αρχείου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα συνημμένου αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή ομάδας ως ετικέτα του στοιχείου ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

 6. Από προεπιλογή, οι χρήστες να επισυνάψετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου στη φόρμα σας, εκτός από αρχεία όπως αρχεία .exe, που αποκλείει το InfoPath για λόγους ασφαλείας. Για να περιορίσετε τους τύπους αρχείων που οι χρήστες να επισυνάψετε στις φόρμες, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή επικύρωση και κανόνες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στο χρήστη να επισυνάψετε μόνο τους παρακάτω τύπους αρχείων και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε τις επεκτάσεις αρχείων για τους τύπους αρχείων που θέλετε να επιτρέψετε. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε .docx, οι χρήστες μόνο να επισυνάψετε αρχεία Office Word 2007 για το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου στη φόρμα τους.

   Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης, δεν θα μπορείτε να καθορίσετε τους τύπους αρχείων που επιτρέπονται στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου.

 7. Από προεπιλογή, ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου με κείμενο κράτησης θέσης εισάγεται στο πρότυπο φόρμας.

 8. Για να κάνετε ένα προεπιλεγμένο αρχείο εμφανίζεται στο πρότυπο φόρμας αντί για το κείμενο κράτησης θέσης, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός προεπιλεγμένου αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου " Επισύναψη αρχείου ", επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εμφανίζεται στο πλαίσιο επισύναψης αρχείου στο πρότυπο φόρμας.

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Συνημμένο αρχείο από το μενού συντόμευσης. Εάν δεν βλέπετε Συνημμένου αρχείου ως μια επιλογή από το μενού συντόμευσης, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο έχει τύπο δεδομένων επισύναψης εικόνας ή αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Λεπτομέρειες ασφαλείας

Το InfoPath δεν επιτρέπει ορισμένους τύπους αρχείων, όπως .exe, .com ή αρχεία .bat, για να επισυναφθεί σε μια φόρμα. Ο περιορισμός αυτός βοηθά στην αποτροπή κακόβουλο εκτελέσιμο αρχείων επηρεάζονται αρνητικά στους υπολογιστές των χρηστών. Για να καθορίσετε τους τύπους αρχείων που θεωρείται ασφαλές, το InfoPath ακολουθεί μοντέλου παρόμοια με αυτήν του Microsoft Office Outlook.

Από προεπιλογή, τις εξής επεκτάσεις αρχείου θεωρούνται μη ασφαλείς από το InfoPath: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm,. cmd., .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb προσωρινό, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws , .wsc, .wsf, .wsh.

Οι διαχειριστές του συστήματος να προσθέσετε τύπους αρχείων σε αυτήν τη λίστα μέσω της προσθήκης ενός συγκεκριμένου κλειδιού μητρώου και τη ρύθμιση της τιμής σε μια λίστα οριοθετημένη επεκτάσεις. Μπορούν επίσης να καταργήσουν αρχεία από τη λίστα μη ασφαλείς.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×