Εισαγωγή στις πολύγλωσσες δυνατότητες

Εισαγωγή στις πολύγλωσσες δυνατότητες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αν είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, έχετε δύο τύπους δυνατοτήτων για να μπορέσετε να υποστηρίξετε χρήστες οι οποίοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Πολλών πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας χρήστη (MUI).    Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα MUI για τη δημιουργία τοποθεσιών σε διαφορετικές γλώσσες από την προεπιλεγμένη γλώσσα για την εγκατάσταση του SharePoint. Για να ορίσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Πραγματοποίηση πολλών γλωσσών που είναι διαθέσιμες για το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σας. Ή, για να επιτρέψετε σε μεμονωμένους χρήστες, να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης για περιβάλλοντα εργασίας χρήστη προσωπική τοποθεσία τους, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των ρυθμίσεων γλώσσας και περιοχής.

Παραλλαγές (Βελτιωμένη ροή εργασιών μετάφρασης και βελτιωμένες υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης).    Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα παραλλαγών για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web δημοσίευσης προέλευσης και, στη συνέχεια, δημιουργήστε αντίγραφα του περιεχομένου της τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε διαφορετικές γλώσσες. (Η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί μόνο με τοποθεσίες δημοσίευσης.)

Σημαντικό: Καμία από αυτές τις δυνατότητες δεν αποτελεί εργαλείο μετάφρασης. Η δυνατότητα MUI αλλάζει τη γλώσσα εμφάνισης για το περιβάλλον εργασίας χρήστη και η δυνατότητα παραλλαγών υποστηρίζει τη δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου προέλευσης το οποίο μπορείτε, στη συνέχεια, να μεταφράσετε αυτόματα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μηχανικής μετάφρασης ή με μη αυτόματο τρόπο με επαγγελματίες τοπικής προσαρμογής. Υπάρχει περιορισμένη υποστήριξη της δυνατότητας MUI για προσαρμοσμένα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI).

Μάθετε τη διαφορά μεταξύ του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και του περιεχομένου μιας τοποθεσίας

Γενικά οι τοποθεσίες Web αποτελούνται από δύο μέρη: Το περιβάλλον εργασίας χρήστη, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την ίδια την τοποθεσία, και το περιεχόμενο, δηλαδή τις πληροφορίες που διατηρείτε στην τοποθεσία.

Η δυνατότητα MUI λειτουργεί με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σας και η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί με το περιεχόμενο της τοποθεσίας σας.

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σας αναφέρεται στα στοιχεία της οθόνης που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με το SharePoint, όπως είναι τα μενού, τα στοιχεία περιήγησης και ο κάδος ανακύκλωσης.

Με τη δυνατότητα MUI, μπορείτε να εμφανίσετε σε διαφορετικές γλώσσες τα εξής στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη:

  • Τμήματα Web

  • Τίτλος και περιγραφή τοποθεσίας

  • Προεπιλεγμένα μενού και ενέργειες του SharePoint

  • Προεπιλεγμένες στήλες

  • Προσαρμοσμένες στήλες (λίστα ή τοποθεσία)

  • Συνδέσεις γραμμής περιήγησης

  • Υπηρεσίες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Σημείωση:  Η δυνατότητα MUI αλλάζει μόνο τη γλώσσα εμφάνισης για προεπιλεγμένα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Τα προσαρμοσμένα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που έχετε προσθέσει δεν μεταφράζονται.

Περιεχόμενο

Η λειτουργία παραλλαγών λειτουργεί με το περιεχόμενο της τοποθεσίας σας, δηλαδή με τις πληροφορίες που αποθηκεύετε σε μια τοποθεσία, αλλά όχι με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας. Αν τα πακέτα γλωσσών είναι εγκατεστημένα και η δυνατότητα MUI έχει ρυθμιστεί, τότε το περιβάλλον εργασίας χρήστη θα εμφανιστεί στην επιλεγμένη γλώσσα.

Το βασικό στοιχείο περιεχομένου που η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί με το είναι η σελίδα. Όταν δημοσιεύετε την τοποθεσία προέλευσης, όλες τις σελίδες δημοσίευσης από τη βιβλιοθήκη σελίδων αντιγράφονται αυτόματα για να τους στόχους και στην ουρά για μετάφραση και τη δημοσίευση. Βιβλιοθήκες εγγράφων, ανακοίνωση για λίστες και βιβλιοθήκες εικόνα αντιγράφονται επίσης ως μέρος της διαδικασίας παραλλαγές. Παραλλαγές λιστών είναι παρόμοιες με τις παραλλαγές σελίδων με μία εξαίρεση: δεν μπορείτε να καθορίσετε μεμονωμένα στοιχεία για μετάφραση. Την πλήρη λίστα θα αντιγραφούν στους στόχους και πακέτο για μετάφραση κατά τη χρήση μηχανική μετάφραση ή υποβληθεί στη Microsoft για μηχανική μετάφραση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραλλαγές, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας τοποθεσίας Web πολλαπλών γλωσσών.

Σημείωση: Μια βιβλιοθήκη εγγράφων μπορεί να περιέχει έγγραφα σε πολλές γλώσσες χωρίς να απαιτείται να δημιουργήσετε τοποθεσίες Web ή συλλογές τοποθεσιών σε πολλές γλώσσες.

Πότε γίνεται χρήση της δυνατότητας MUI, της δυνατότητας παραλλαγών ή και των δύο

Αποφασίστε ποιες πολύγλωσσες δυνατότητες πρόκειται να χρησιμοποιήσετε προτού ξεκινήσετε να δημιουργείτε τη συλλογή τοποθεσιών, για τους εξής λόγους:

  • Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MUI, πρέπει ο διαχειριστής της συστοιχίας διακομιστών να εγκαταστήσει τα απαραίτητα πακέτα γλωσσών για κάθε γλώσσα που θέλετε να διαθέσετε. Αφού ο διαχειριστής της συστοιχίας αναπτύξει πακέτα γλωσσών, οι κάτοχοι της συλλογής τοποθεσιών μπορούν να δημιουργήσουν τοποθεσίες και να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της δυνατότητας MUI ώστε να εμφανίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σε διαφορετικές γλώσσες. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να προβάλλουν τις τοποθεσίες τους στη γλώσσα που επιθυμούν.

  • Αφού δημιουργήσετε μια τοποθεσία, δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με τη σωστή γλώσσα.

  • Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα παραλλαγών, υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τον τρόπο που ρυθμίζετε τις παραμέτρους των τοποθεσιών για ενημέρωση, ειδοποίηση και άλλα ζητήματα που πρέπει να ορίσετε προτού δημιουργήσετε τις τοποθεσίες.

Χρήση μόνο της δυνατότητας MUI

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα MUI αν η τοποθεσία σας θα έχει χρήστες οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν στην προεπιλεγμένη γλώσσα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για την τοποθεσία. Χρησιμοποιήστε μόνο τη δυνατότητα MUI όταν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες σας να αλλάξουν την προσωπική προβολή τους μιας τοποθεσίας ή ιστοσελίδων αφού έχει δημιουργηθεί στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

Χρήση μόνο της δυνατότητας παραλλαγών

Η λειτουργία παραλλαγών έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται όταν το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι διαθέσιμο σε άτομα που μιλούν πολλές διαφορετικές γλώσσες (ή οι οποίοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που βασίζονται σε τοπικές διαφορές), δηλαδή τοποθεσίες Web που παρέχουν προσαρμοσμένο περιεχόμενο ώστε να ταιριάζει με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές αγορές και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Αν εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν εγκατεστημένα πακέτα γλωσσών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MUI, αλλά η δυνατότητα παραλλαγών εξακολουθεί να σας επιτρέπει τη ρύθμιση ενός συστήματος διανομής περιεχομένου για πολλές γλώσσες.

Χρήση και των δύο δυνατοτήτων μαζί

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο που θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες και έχετε κατόχους τοποθεσιών που ίσως πρέπει να κάνουν αλλαγές στην τοποθεσία (αλλά δεν μιλούν τη γλώσσα στην οποία δημιουργήθηκε η τοποθεσία), τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο δυνατότητες μαζί για να καταστήσετε διαθέσιμο το περιεχόμενο και το περιβάλλον εργασίας χρήστη των τοποθεσιών σας σε πολλές γλώσσες.

Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα παραλλαγών, ίσως έχετε δημιουργήσει μια τοποθεσία προέλευσης στα Αγγλικά με προορισμό τα Κινεζικά. Η δυνατότητα παραλλαγών ρυθμίζει την τοποθεσία στα Κινεζικά με βάση τη γλώσσα και τις τοπικές ρυθμίσεις. Τώρα, φανταστείτε ότι ένας κάτοχος τοποθεσίας που βασίζεται στα Αγγλικά Η.Π.Α. και ο οποίος δεν μιλάει Κινεζικά, πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στην τοποθεσία στα Κινεζικά για λόγους συντήρησης. Αν χρησιμοποιείται η δυνατότητα MUI, ο χρήστης που μιλάει Αγγλικά μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας Κινεζικής έκδοσης στα Αγγλικά και να αλληλεπιδράσει πιο εύκολα με την τοποθεσία.

Σημείωση: Όταν σχεδιάζετε πολύγλωσσες τοποθεσίες, πρέπει επίσης να λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των τοποθεσιών σας. Η τοπική ρύθμιση καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης αριθμών, ημερομηνιών και ωρών σε μια τοποθεσία. Η τοπική ρύθμιση δεν αλλάζει τη γλώσσα στην οποία η τοποθεσία εμφανίζεται. Για παράδειγμα, επιλέγοντας την τοπική ρύθμιση Ταϊλανδικών αλλάζει η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης των στοιχείων λίστας και χρησιμοποιεί το Βουδιστικό ημερολόγιο αντί για το προεπιλεγμένο ημερολόγιο. Οι παράμετροι της τοπικής ρύθμισης διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τη γλώσσα που καθορίζεται όταν δημιουργείται μια τοποθεσία, αλλά σε αντίθεση με τη γλώσσα, η τοπική ρύθμιση μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×