Εισαγωγή στη χρήση IRM για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Office Outlook 2007 χρησιμοποιώντας διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM), που είναι διαθέσιμη στο το 2007 Microsoft Office system. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να περιορίσετε τα δικαιώματα στο περιεχόμενο εγγράφων, βιβλίων εργασίας και παρουσιάσεων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών στο Office.

Σε αυτό το άρθρο

Ο σκοπός της υπηρεσίας IRM και τους περιορισμούς

Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία IRM

Λήψη δικαιωμάτων

Τύποι αρχείων που καλύπτονται από τις πολιτικές της υπηρεσίας IRM κατά συνημμένα σε μηνύματα

Ο σκοπός της υπηρεσίας IRM και τους περιορισμούς

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) επιτρέπει σε άτομα για να καθορίσετε δικαιώματα πρόσβασης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέσω της υπηρεσίας IRM, συμβάλλει στην αποτροπή ευαίσθητων πληροφοριών από την εκτύπωση, προώθηση και την αντιγραφή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αφού έχει περιοριστεί δικαιωμάτων για ένα μήνυμα μέσω της υπηρεσίας IRM, οι περιορισμοί πρόσβασης και χρήσης επιβάλλονται ανεξάρτητα από το σημείο όπου οι πληροφορίες είναι, επειδή τα δικαιώματα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αποθηκευμένα στο ίδιο το αρχείο του μηνύματος.

Η υπηρεσία IRM βοηθά τα άτομα που επιβάλλουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις σχετικά με τη μετάδοση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών. Η IRM συμβάλλει επίσης εταιρείες που επιβάλλουν μια εταιρική πολιτική που διέπουν τον έλεγχο και τη διάδοση εμπιστευτικών ή ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ πληροφοριών.

Η υπηρεσία IRM σάς βοηθά να κάνετε τα εξής:

 • Αποτροπή ενός εξουσιοδοτημένου παραλήπτη περιορισμένου περιεχομένου προώθηση, την αντιγραφή, τροποποίηση, εκτύπωση, φαξ, ή αποκοπή και επικόλληση του περιεχομένου για μη εξουσιοδοτημένη χρήση, που παρέχεται ο παραλήπτης χρησιμοποιεί μια λύση IRM που υποστηρίζει τους περιορισμούς.

 • Αποτροπή περιορισμένο περιεχόμενο από την αντιγραφή, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα εκτύπωσης οθόνης των Microsoft Windows

 • Περιορισμό του περιεχομένου κάθε φορά που γίνεται αποστολή του

 • Παρέχει το ίδιο επίπεδο περιορισμού για συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την προϋπόθεση ότι τα συνημμένα είναι αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση άλλων προγραμμάτων του Microsoft Office, όπως Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ή Microsoft Office PowerPoint 2007

 • Υποστήριξη λήξης αρχείου, έτσι ώστε το περιεχόμενο σε έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι πλέον μπορούν να προβληθούν μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα

 • Επιβολή εταιρικών πολιτικών που διέπουν τη χρήση και τη διάδοση περιεχομένου στην εταιρεία

Η υπηρεσία IRM δεν είναι δυνατό να εμποδίσει τα εξής:

 • Περιεχόμενο από τη διαγραφή, κλοπή ή καταγραφή και μετάδοση από κακόβουλα προγράμματα, όπως δούρειους ίππους, προγράμματα καταγραφής ακολουθίας χαρακτήρων πληκτρολόγησης και ορισμένους τύπους λογισμικού spyware

 • Περιεχόμενο από απώλεια ή καταστροφή λόγω ενεργειών που οφείλονται σε ιούς υπολογιστών

 • Περιορισμένο περιεχόμενο από Χειρόγραφη αντιγραφή ή επαναπληκτρολόγηση από μια εμφάνιση στην οθόνη του παραλήπτη

 • Λήψη ψηφιακής φωτογραφίας περιορισμένου περιεχομένου που εμφανίζεται σε μια οθόνη από έναν παραλήπτη

 • Περιορισμένο περιεχόμενο από την αντιγραφή με τη χρήση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης άλλου κατασκευαστή

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας για τη χρήση της υπηρεσίας IRM

Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista, το πρόγραμμα-πελάτη υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows (RMS) είναι ήδη εγκατεστημένο. Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP, πρέπει να έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα-πελάτη υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows (RMS) Service Pack 1 (SP1) στον υπολογιστή σας είτε από εσάς ή από το διαχειριστή σας RMS.

Ο διαχειριστής RMS μπορεί να ρυθμίσει πολιτικές της υπηρεσίας IRM ειδικά για την εταιρεία που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και ποιο επίπεδο επεξεργασίας είναι επιτρεπτό για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής εταιρείας μπορεί να καθορίσει ένα πρότυπο δικαιωμάτων που ονομάζεται "Εταιρικό εμπιστευτικό μήνυμα," που καθορίζει ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί η πολιτική μπορεί να ανοιχτεί μόνο από χρήστες μέσα στον τομέα της εταιρείας.

Εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών (RMS) διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista, το πρόγραμμα-πελάτη υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows (RMS) είναι ήδη εγκατεστημένο.

 1. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων.

 4. Από τη λίστα των προγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες-πελάτης διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Σημείωση: Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων. Από τη λίστα των προγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες-πελάτης διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Εναλλακτικά, όταν προσπαθείτε πρώτα για να ανοίξετε αρχεία που έχουν Διαχείριση δικαιωμάτων μέσω της υπηρεσίας IRM, τα 2007 Office release σάς ειδοποιεί για να κάνετε λήψη του προγράμματος-πελάτη υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων των Windows, εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή χωρίς αυτό το λογισμικό.

Αρχή της σελίδας

Δικαιώματα λήψης

Την πρώτη φορά που προσπαθείτε να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί περιορισμένα δικαιώματα, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή αδειών χρήσης για να επαληθεύσετε τα διαπιστευτήριά σας και να κάνετε λήψη μιας άδειας χρήσης. Η άδεια χρήσης ορίζει το επίπεδο πρόσβασης που έχετε σε ένα αρχείο. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για κάθε αρχείο που χρησιμοποιεί περιορισμένα δικαιώματα. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατό το περιεχόμενο με περιορισμένα δικαιώματα χωρίς άδεια χρήσης. Λήψη δικαιωμάτων απαιτεί το Microsoft Office να στείλει τις πιστοποιήσεις (το οποίο περιλαμβάνει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα στο διακομιστή αδειών χρήσης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλεται στο διακομιστή αδειών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Τύποι αρχείων που καλύπτονται από τις πολιτικές της υπηρεσίας IRM κατά συνημμένα σε μηνύματα

Όταν οι παρακάτω τύποι αρχείων επισυνάπτονται σε ένα μήνυμα με Διαχείριση δικαιωμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office Outlook 2007, έχουν αυτόματα έχουν καθώς και διαχείριση δικαιωμάτων.

Σημείωση: Όταν συνδέετε ένα αρχείο μηνύματος (.msg) σε ένα μήνυμα με Διαχείριση δικαιωμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το συνημμένο μήνυμα δεν έχουν Διαχείριση δικαιωμάτων. Η υπηρεσία IRM δεν έχει δικαιώματα Διαχείριση τύπων αρχείου .msg.

Αρχεία του Word

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Έγγραφο

.doc

Έγγραφο

.docx

Έγγραφο με μακροεντολές

.docm

Πρότυπο

.dot

Πρότυπο

.dotx

Πρότυπο με μακροεντολές

.dotm

Αρχεία του Excel

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Βιβλίο εργασίας

.xls

Βιβλίο εργασίας

.xlsx

Βιβλίο εργασίας με μακροεντολές

.xlsm

Πρότυπο

.xlt

Πρότυπο

.xltx

Πρότυπο με μακροεντολές

.xltm

Δυαδικό βιβλίο εργασίας που δεν είναι του τύπου XML

.xlsb

Πρόσθετο με μακροεντολές

.xla

Πρόσθετο με μακροεντολές

.xlam

Αρχεία του PowerPoint

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Παρουσίαση

.ppt

Παρουσίαση

.pptx

Παρουσίαση με μακροεντολές

.pptm

Πρότυπο

.pot

Πρότυπο

.potx

Πρότυπο με μακροεντολές

.potm

Προβολή

.pps

Εμφάνιση

.ppsx

Εμφάνιση με μακροεντολές

.ppsm

Θέμα του Office

.thmx

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×