Εισαγωγή στην υποβολή δεδομένων φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια βάση δεδομένων της Access ή SQL Server

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια υπηρεσία Web

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια εφαρμογή σε διακομιστή Web

Υποβολή δεδομένων φόρμας, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων

Υποβολή δεδομένων φόρμας με χρήση κώδικα

Επισκόπηση

Όταν χρησιμοποιείτε φόρμες του Microsoft Office InfoPath για τη συλλογή δεδομένων ως μέρος μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής διαδικασίας, αυτά τα δεδομένα συνήθως δεν παραμένουν στις φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες. Αντί για αυτό, τα δεδομένα φόρμας μετακινούνται από τη φόρμα στο επόμενο στάδιο της επιχειρηματικής διαδικασίας, συνήθως σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία του Web ή μια εφαρμογή σε διακομιστή του Web. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος ίσως να χρησιμοποιήσει το InfoPath για να συμπληρώσει μια φόρμα έκθεσης εξόδων και στη συνέχεια να υποβάλει τη φόρμα σε μια υπηρεσία του Web όπου μπορεί να γίνει η επεξεργασία της.

Φόρμα του InfoPath που υποβάλλεται σε εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων

Αντίθετα από την αποθήκευση της φόρμας, όπου οι χρήστες επιλέγουν μια θέση για να αποθηκεύσουν τη φόρμα τους ενώ τη συμπληρώνουν, με την υποβολή της φόρμας τα δεδομένα της φόρμας στέλνονται σε μια συγκεκριμένη θέση η οποία είχε προσδιοριστεί κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας που σχετίζεται με τη φόρμα. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας και ενεργοποιείτε τη δυνατότητα υποβολής φόρμας, μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλλονται τα δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες στη φόρμα σας στις ακόλουθες θέσεις:

 • Σε βάση δεδομένων του Microsoft Office Access ή του Microsoft SQL Server

 • Σε υπηρεσία του Web

 • Σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες του Microsoft Windows SharePoint

 • Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Σε εφαρμογή σε διακομιστή του Web

 • Σε προσαρμοσμένη εφαρμογή που φιλοξενεί το InfoPath

Ο καθορισμός της θέσης στην οποία θέλετε να υποβάλλονται τα δεδομένα των φορμών σας αυξάνει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών, επειδή σας επιτρέπει να ασκείτε μεγαλύτερο έλεγχο σε αυτές τις διαδικασίες. Πριν από την υποβολή των δεδομένων φόρμας από τους χρήστες, το InfoPath εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά είναι έγκυρα, και επιτρέπει στους χρήστες να διορθώσουν τα μη έγκυρα δεδομένα. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει την αποστολή μόνο έγκυρων δεδομένων στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Εκτός από τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να υποβάλλουν τα δεδομένα τους σε μία θέση, μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να υποβάλλουν τα δεδομένα φόρμας σε πολλές θέσεις ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας έκθεσης εξόδων έτσι ώστε όταν οι χρήστες θέλουν να υποβάλουν τις συμπληρωμένες φόρμες, τα δεδομένα φόρμας να στέλνονται σε μια βάση δεδομένων, και ένα αντίγραφο από κάθε συμπληρωμένη φόρμα να στέλνεται επίσης στον προϊστάμενό τους με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάθε φορά που σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας το οποίο μπορεί να υποβληθεί σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το InfoPath, από προεπιλογή, ενεργοποιεί την εντολή Υποβολή από το μενού Αρχείο, όπως και το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της εντολής Υποβολή. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα κουμπί απευθείας στο πρότυπο φόρμας, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ για να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της φόρμας.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας ώστε, μετά την υποβολή της φόρμας, να συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

 • Η υπάρχουσα φόρμα κλείνει.

 • Η υπάρχουσα φόρμα κλείνει και ανοίγει μια νέα, κενή φόρμα.

 • Η υπάρχουσα φόρμα παραμένει ανοιχτή.

Επιπλέον, μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται μετά την υποβολή της φόρμας από τους χρήστες και με το οποίο θα καθορίζεται η επιτυχής ή όχι υποβολή της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε βάση δεδομένων της Access ή του SQL Server

Οι φόρμες του InfoPath υποβάλλονται με επιτυχία σε βάσεις δεδομένων, είτε για να ενημερωθεί ένας πίνακας με μια καταχώρηση πελάτη είτε για πιο σύνθετα σενάρια, όπως είναι η τροποποίηση πολλαπλών πινάκων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα πρότυπο φόρμας έκθεσης εξόδων. Μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας στο InfoPath έτσι ώστε να μπορείτε να το υποβάλετε απευθείας σε μια βάση δεδομένων της Access ή του SQL Server, χωρίς την απαίτηση χρήσης κωδικού δέσμης ενεργειών ή προσαρμοσμένου κωδικού. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε τα δεδομένα φόρμας σε άλλους τύπους βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένο κωδικό ή υποβάλλοντας τη φόρμα σε μια υπηρεσία του Web η οποία συνδέεται σε αυτή τη βάση δεδομένων.

Για να υποβάλετε μια φόρμα σε βάση δεδομένων της Access ή του SQL Server, πρέπει να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που να βασίζεται σε αυτή τη βάση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι το προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας ταιριάζει με τη δομή της βάσης δεδομένων. Εάν προσθέσετε μια σύνδεση βάσης δεδομένων σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας, οι χρήστες δεν θα μπορούν να υποβάλουν τις συμπληρωμένες φόρμες τους στη βάση δεδομένων, επειδή το αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας δεν θα ταιριάζει με τη δομή της βάσης δεδομένων. Εάν το πρότυπο φόρμας δεν ταιριάζει με τη δομή της βάσης δεδομένων, δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των σωστών πεδίων της βάσης δεδομένων από το InfoPath κατά την υποβολή των δεδομένων.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath που βασίζεται σε βάση δεδομένων, προσέξτε τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Όταν συνδέετε το πρότυπο φόρμας σε περισσότερους από έναν πίνακες στη βάση δεδομένων, οι πίνακες πρέπει να συνδέονται με πεδία-κλειδιά.

 • Οι τύποι δεδομένων μεγάλου μεγέθους, όπως είναι οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα αντικείμενα OLE, τα συνημμένα αρχείων και οι τύποι δεδομένων Access Memo ή SQL, πρέπει να αποκλείονται από τη σύνδεση δεδομένων. Το InfoPath δεν υποστηρίζει συνδέσεις δεδομένων σε αυτούς τους τύπους δεδομένων μεγάλου μεγέθους. Για να αποκλείσετε συγκεκριμένα πεδία στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων" για την εγκατάσταση της σύνδεσης δεδομένων.

Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα ισχύει, διαβάζοντας τις πληροφορίες στο πλαίσιο Σύνοψη, στην τελευταία σελίδα του "Οδηγού σύνδεσης δεδομένων". Στη Σύνοψη φαίνεται εάν είναι ενεργοποιημένη η υποβολή φορμών, και εάν είναι απενεργοποιημένη, στη Σύνοψη εξηγείται ο λόγος.

Μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης δεδομένων μεταξύ του προτύπου φόρμας και της βάσης δεδομένων, μπορείτε να προσαρμόσετε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές υποβολής επιθυμείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα μηνύματα που εμφανίζονται στους χρήστες για να υποδηλώσουν ότι η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, καθώς και να καθορίσετε εάν η φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μετά την υποβολή της.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε υπηρεσία του Web

Είτε χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία του Web για να δημιουργήσετε μια ροή εργασίας για μια επιχειρηματική διαδικασία ή ως μεσαίο επίπεδο εκτός από τη βάση δεδομένων, το InfoPath σας διευκολύνει να δημιουργείτε πρότυπα φόρμας που αλληλεπιδρούν με μια υπηρεσία του Web. Το InfoPath διαθέτει έναν "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων" που σας καθοδηγεί στη διαδικασία της σύνδεσης προτύπων φόρμας σε μια υπηρεσία του Web.

Υπάρχουν δύο κοινές μέθοδοι σχεδίασης προτύπου φόρμας για την υποβολή φορμών σε υπηρεσία του Web:

 • Σύνδεση ενός υπάρχοντος προτύπου φόρμας σε μια υπηρεσία του Web

 • Σχεδίαση νέου προτύπου φόρμας που βασίζεται σε υπηρεσία του Web

Και με τις δύο αυτές μεθόδους, το InfoPath δημιουργεί ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων που βασίζεται στη διάταξη της υπηρεσίας του Web. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στις φόρμες που βασίζονται σε πρότυπο φόρμας να υποβάλλουν δεδομένα στην υπηρεσία του Web.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Όταν οι χρήστες υποβολή μιας φόρμας σε μια υπηρεσία Web, τη φόρμα αποστέλλεται ως επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML) δεδομένων σε ένα φάκελο SOAP. Ο φάκελος SOAP λειτουργεί ως παράμετρος εισόδου για την καθορισμένη λειτουργία της υπηρεσίας Web. Μπορείτε να συγκρίνετε αυτό για την υποβολή μιας φόρμας χρησιμοποιώντας HTTP, που έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο XML σε μια αίτηση HTTP POST.

Πριν να συνδέσετε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath σε μια υπηρεσία του Web, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από το InfoPath σε μια υπηρεσία του Web η οποία χρησιμοποιεί κωδικοποιημένο στυλ κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC). Υποστηρίζεται μόνο η κωδικοποίηση κατεξοχήν εγγράφου.

 • Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός προτύπου φόρμας έτσι ώστε με τις φόρμες του να μπορούν να υποβληθούν δεδομένα σε μια υπηρεσία του Web, μπορείτε να καθορίσετε ότι μπορούν να υποβάλλονται μόνο δεδομένα σε συγκεκριμένα πεδία ή ομάδες, ή να υποβάλλετε όλα τα δεδομένα της φόρμας.

Μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης στην υπηρεσία του Web, μπορείτε να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας το κουμπί Υποβολή και να προσαρμόσετε όποιες άλλες επιλογές υποβολής επιθυμείτε.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με το οποίο υποβάλλονται δεδομένα σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services. Με αυτή την ενέργεια, μπορείτε να αποθηκεύετε και να οργανώνετε όλες τις φόρμες των χρηστών σας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Επιπρόσθετα, οι χρήστες σας μπορούν να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας απευθείας από τη βιβλιοθήκη εγγράφων. Μπορούν επίσης να εξάγουν δεδομένα στο Microsoft Office Excel ή να συγχωνεύουν τα δεδομένα πολλών φορμών σε μία. Επιπλέον, όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα της υποβολής φορμών απευθείας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να προκαθορίσετε τα ονόματα των αρχείων για τις φόρμες, με στατικές τιμές, με τιμές που βασίζονται σε δεδομένα της φόρμας ή με χρήση ενός τύπος.

Μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του προτύπου φόρμας έτσι ώστε να επιτρέπεται η υποβολή φορμών σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint, μπορείτε να προσθέσετε στη φόρμα το κουμπί Υποβολή και να προσαρμόσετε άλλες επιλογές υποβολής, όπως το κείμενο του κουμπιού Υποβολή, τα μηνύματα που εμφανίζονται στους χρήστες για να υποδηλώσουν ότι η υποβολή της φόρμας ήταν επιτυχής, καθώς και το αν η φόρμα θα διατηρείται ανοιχτή μετά την υποβολή της.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή δεδομένων φόρμας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η χρήση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας από τους ευκολότερους και πιο συνηθισμένους τρόπους εγκατάστασης μιας ροής εργασίας για μια επιχειρηματική διαδικασία. Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath το οποίο να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν κλικ στο κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων ή στο μενού Αρχείο, για να στείλουν τις συμπληρωμένες φόρμες τους είτε ως συνημμένο είτε στο κύριο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η γραμμή θέματος και το όνομα του συνημμένου αρχείου μπορούν να προκαθοριστούν κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας — με στατικές τιμές, με τιμές που βασίζονται σε καταχωρήσεις στη φόρμα ή με χρήση τύπου. Για παράδειγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας σας έτσι ώστε οι συμπληρωμένες φόρμες να στέλνονται αυτόματα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει μια προκαθορισμένη γραμμή θέματος σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε μια καταχώρηση της φόρμας. Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα από τους χρήστες, μπορείτε να προσδιορίσετε δυναμικά ονόματα αρχείων για τη φόρμα.

Για να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλουν τις φόρμες τους ως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στους υπολογιστές τους το Microsoft Office Outlook 2003 ή το Microsoft Office Outlook 2007. Οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες σε πρόγραμμα περιήγησης σε μια υπηρεσία του Web δεν χρειάζονται το Outlook για την υποβολή των φορμών τους ως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του προτύπου φόρμας έτσι ώστε να επιτρέπεται η υποβολή φορμών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας ένα κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και μια εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο και να προσαρμόσετε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές υποβολής, όπως το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή, τα μηνύματα που εμφανίζονται στους χρήστες για να υποδηλώσουν ότι η υποβολή της φόρμας ήταν επιτυχής, καθώς και το αν θέλετε να διατηρείται η φόρμα ανοιχτή μετά την υποβολή της.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια εφαρμογή σε διακομιστή του Web

Εάν έχετε μια υπάρχουσα σελίδα ενεργές σελίδες διακομιστή (ASP) ή άλλο κώδικα σε ένα διακομιστή Web που μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα XML, μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένες φόρμες σε αυτόν το διακομιστή Web, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο HTTP POST. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλουν τις φόρμες με αυτόν τον τρόπο, το InfoPath δημιουργεί ένα μήνυμα που περιλαμβάνει τα δεδομένα της φόρμας και, στη συνέχεια, να στέλνει αυτό το μήνυμα στο διακομιστή Web. Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας για την υποβολή δεδομένων σε διακομιστή Web, μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί υποβολής στο πρότυπο φόρμας, καθορίστε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή, να προσαρμόσετε τα μηνύματα που εμφανίζονται στους χρήστες για να υποδείξετε εάν η φόρμα έχει υποβολή επιτυχής και καθορίστε εάν θέλετε να διατηρήσετε τη φόρμα ανοιχτή μετά την υποβολή.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή δεδομένων φόρμας με χρήση αρχείου σύνδεσης δεδομένων

Στο Microsoft Office InfoPath 2007, έχετε επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα αρχείο XML που ονομάζεται αρχείο σύνδεσης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για μια σύνδεση δεδομένων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007 και κατόπιν να σχεδιάσετε πολλά πρότυπα φόρμας που χρησιμοποιούν το ίδιο αρχείο XML για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης δεδομένων. Η χρήση αρχείου σύνδεσης δεδομένων σημαίνει ότι αν αλλάξει κάτι στη σύνδεση δεδομένων — για παράδειγμα, εάν αλλάξει η θέση του εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων — μπορείτε να ενημερώσετε το αρχείο σύνδεσης δεδομένων μία φορά, αντί να ενημερώνετε τη σύνδεση δεδομένων σε κάθε μεμονωμένο πρότυπο φόρμας. Όλα τα πρότυπα φόρμας που χρησιμοποιούν το αρχείο σύνδεσης δεδομένων θα ενημερώνονται αυτόματα με τις νέες ρυθμίσεις.

Ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων μπορεί να περιέχει ορισμένες ρυθμίσεις που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τα δεδομένα φόρμας. Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτού του αρχείου σύνδεσης δεδομένων. Μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του προτύπου φόρμας έτσι ώστε να επιτρέπεται η υποβολή φορμών, μπορείτε να προσθέσετε στη φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας μια εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο και ένα κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων της φόρμας και, κατόπιν, να προσαρμόσετε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές υποβολής, όπως το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί και στην εντολή Υποβολή, τα μηνύματα που εμφανίζονται στους χρήστες για να υποδηλώσουν ότι η υποβολή της φόρμας ήταν επιτυχής, καθώς και το αν θέλετε να διατηρείται η φόρμα ανοιχτή μετά την υποβολή της.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή δεδομένων φόρμας με χρήση κωδικού

Για να δημιουργήσετε σύνθετη λειτουργικότητα στο πρότυπο φόρμας για την υποβολή δεδομένων φόρμας, μπορείτε να γράψετε έναν διαχειριζόμενο κωδικό χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Basic .NET, το Microsoft Visual C# .NET ή μια δέσμη ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε λειτουργικότητα στο πρότυπο φόρμας, η οποία δίνει τη δυνατότητα υποβολής φορμών σε περισσότερες από μία θέσεις ταυτόχρονα ή σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων που κανονικά δεν υποστηρίζεται από το InfoPath.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις φόρμες τους σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τις επιλογές σύνδεσης δεδομένων του InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να γράψετε τη δική σας υλοποίηση μιας σύνδεσης δεδομένων σε αυτό το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×