Εισαγωγή στην περιήγηση τοποθεσίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το θέμα αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία περιήγησης τοποθεσίας που αποτελούν μέρος του Windows SharePoint Services 3.0. Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι στοιχείων περιήγησης: αυτά που προσαρμόζονται από τους κατόχους τοποθεσιών και τους διαχειριστές και αυτά που δεν μπορούν να προσαρμοστούν.

Στοιχεία περιήγησης με δυνατότητα προσαρμογής

Τα δύο στοιχεία περιήγησης που μπορούν να προσαρμοστούν από κατόχους τοποθεσίας είναι η Γρήγορη εκκίνηση και η άνω γραμμή σύνδεσης.

Γρήγορη εκκίνηση    Γρήγορη εκκίνηση εμφανίζεται στο πλάι ενοτήτων και στη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη εκκίνηση για να εμφανίσετε επικεφαλίδες ενοτήτων και συνδέσεις σε διαφορετικές περιοχές της τοποθεσίας σας σε ένα λογικό τρόπο. Γρήγορη εκκίνηση ούτε στη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας εμφανίζεται στις σελίδες διαχείρισης της τοποθεσίας, όπως η σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" και τις σελίδες στην οποία οι διαχειριστές τοποθεσίας, δημιουργία και επεξεργασία λίστες, βιβλιοθήκες, χώρους εργασίας και ιστοσελίδες. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη Γρήγορη εκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή της περιήγησης της τοποθεσίας.

Όταν δημιουργείται μια νέα τοποθεσία, ο κάτοχος της τοποθεσίας μπορεί να επιλέξει αν θα παρατίθεται το όνομα της τοποθεσίας στη Γρήγορη εκκίνηση της γονικής τοποθεσίας. Εάν ο κάτοχος της τοποθεσίας κάνει κλικ στην επιλογή Όχι για την επιλογή αυτή κατά τη δημιουργία της τοποθεσίας, μπορεί να προσθέσει την τοποθεσία ο κάτοχος της γονικής τοποθεσίας αργότερα μέσω της σελίδας "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". Οι διαχειριστές μπορούν να προσαρμόσουν την Γρήγορη εκκίνηση με τους εξής τρόπους:

 • Προσθήκη μιας νέας σύνδεσης σε μια τοποθεσία είτε μέσα στη συλλογή τοποθεσιών είτε εξωτερικά, στη συλλογή τοποθεσιών.

 • Διαγραφή μιας σύνδεσης.

 • Αλλαγή του ονόματος και της διεύθυνσης URL μιας υπάρχουσας σύνδεσης.

 • Αλλαγή της σειράς συνδέσεων κάτω από μια επικεφαλίδα.

 • Αλλαγή των ονομάτων και των διευθύνσεων URL επικεφαλίδων,διαγραφή επικεφαλίδων και δημιουργία νέων επικεφαλίδων.

 • Αλλαγή της σειράς των ενοτήτων (δηλαδή των επικεφαλίδων και των συσχετισμένων συνδέσεών τους) στη Γρήγορη εκκίνηση.

Σημείωση: Μπορείτε να εμφανίσετε και να προσαρμόσετε τη Γρήγορη εκκίνηση κατά τοποθεσία.Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες δεν λαμβάνουν τις ρυθμίσεις που επιλέγετε για τη Γρήγορη εκκίνηση από την γονική τοποθεσία.

Συμβουλή: Επειδή είναι δυνατή η προσαρμογή της Γρήγορης εκκίνησης, όλες οι λίστες και οι βιβλιοθήκες για την τοποθεσία δεν εμφανίζονται πάντα στη Γρήγορη εκκίνηση. Για να εξασφαλίσετε ότι όλες οι λίστες και οι βιβλιοθήκες για μια συγκεκριμένη τοποθεσία μπορούν να προβληθούν, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας , που περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα.

Άνω γραμμή σύνδεσης    Αυτό το στοιχείο περιήγησης εμφανίζεται ως ένας ή περισσότεροι στηλοθέτες στην αρχή όλων των σελίδων μιας τοποθεσίας. Οι κάτοχοι τοποθεσίας μπορούν να εμφανίσουν την άνω γραμμή σύνδεσης της γονικής τοποθεσίας ή να εμφανίσουν μια μοναδική άνω γραμμή σύνδεσης για τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

Στοιχεία περιήγησης χωρίς δυνατότητα προσαρμογής

Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας    Αυτό το στοιχείο περιήγησης εμφανίζεται ως σύνδεση στο πλάι των σελίδων (εκτός από τις σελίδες διαχείρισης τοποθεσίας όπως η σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας"), ακριβώς επάνω από τη Γρήγορη εκκίνηση. Δεν είναι δυνατό να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη σύνδεση στο περιβάλλον χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να μεταφερθούν στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας", στην οποία παρατίθενται όλες οι λίστες, οι βιβλιοθήκες, οι πίνακες συζήτησης και οι χώροι εργασίας, οι έρευνες και ο Κάδος ανακύκλωσης της τοποθεσίας.

Μόνο οι δευτερεύουσες τοποθεσίες που είναι άμεσα θυγατρικές της γονικής τοποθεσίας εμφανίζονται στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας". Για παράδειγμα, σε μια ιεραρχία όπου η γονική τοποθεσία έχει τρεις δευτερεύουσες τοποθεσίες και κάθε μία από τις δευτερεύουσες τοποθεσίες έχει πρόσθετες δευτερεύουσες τοποθεσίες, στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας" θα εμφανίζονται μόνο οι τρεις δευτερεύουσες τοποθεσίες ένα επίπεδο κάτω από την γονική. Για να προβάλλετε ολόκληρη της ιεραρχία τοποθεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή δέντρου.

Προβολή δέντρου    Επειδή αυτό το στοιχείο περιήγησης είναι παρόμοιο με την προβολή δέντρου στην Εξερεύνηση των Windows, είναι ένα γνώριμο στοιχείο περιήγησης για τους περισσότερους χρήστες των Windows. Τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην προβολή δέντρου εμφανίζονται στην προβολή ιεραρχίας, ως εξής:

 • Δευτερεύουσες τοποθεσίες (αν υπάρχουν)

 • Βιβλιοθήκες

 • Λίστες

 • Συζητήσεις

 • Έρευνες

  Τα κλαδιά του δέντρου που περιέχουν άλλα αντικείμενα μπορούν να επεκταθούν για να προβάλλονται όλα τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, εάν η ιεραρχία τοποθεσίας δείχνει ότι προβάλλετε μια τοποθεσία που έχει δευτερεύουσα τοποθεσία που με τη σειρά της περιέχει μια άλλη δευτερεύουσα τοποθεσία, μπορείτε να επεκτείνετε την πρώτη δευτερεύουσα τοποθεσία στην προβολή δέντρου και στη συνέχεια να μεταβείτε στην δική της δευτερεύουσα τοποθεσία. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην προβολή δέντρου μέχρι το επίπεδο φακέλου.

  Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της προβολής δέντρου (παρά μόνο μέσω της χρήσης ενός προγράμματος σχεδίασης Web συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007) και δεν εμφανίζεται από προεπιλογή. Εάν επιλέξετε να εμφανίζεται η προβολή δέντρου, εμφανίζεται αυτόματα κάτω από τη Γρήγορη εκκίνηση, επάνω από τον Κάδο ανακύκλωσης.

Περιήγησης πορείας περιεχομένου    Αυτό το στοιχείο περιήγησης παρέχει ένα σύνολο υπερ-συνδέσεων και δίνει στους χρήστες της τοποθεσίας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περιήγηση σε όλη την ιεραρχία των τοποθεσιών μιας συλλογής τοποθεσιών γρήγορα. Όταν πραγματοποιείτε περιήγηση σε μια ιεραρχία προς τα κάτω, εμφανίζεται η περιήγηση πορείας περιεχομένου στη σελίδα στην οποία έχετε περιηγηθεί. Η περιήγησης πορείας περιεχομένου δεν εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στην κεντρική σελίδα μιας τοποθεσίας.

Για παράδειγμα, εάν μεταβείτε στη λίστα εργασιών στην τοποθεσία σας, ανοίξτε ένα φάκελο που ονομάζεται φάκελος εργασιών 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο που ονομάζεται εργασία 1, η περιήγηση δυναμικής διαδρομής σε περιεχόμενο εμφανίζει τα εξής: όνομα τοποθεσίας > εργασίες > Φάκελος εργασιών 1 > εργασία 1. Επειδή περιήγηση δυναμικής διαδρομής έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε γρήγορα την ιεραρχία, "Εργασία 1" δεν θα είναι μια υπερ-σύνδεση, επειδή προβάλλετε ήδη αυτό το στοιχείο, αλλά όλα τα άλλα ονόματα στην πορεία είναι υπερ-συνδέσεις. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε από τις συνδέσεις στην περιήγηση δυναμικής διαδρομής για να μεταβείτε σε αυτό το τμήμα της τοποθεσίας.

Καθολική περιήγηση δυναμικής διαδρομής    Αυτό το στοιχείο πλοήγησης παρέχει υπερ-συνδέσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Καθολική περιήγηση δυναμικής διαδρομής είναι πάντα ορατή και εμφανίζεται στην επάνω γωνία της σελίδας επάνω από το όνομα της τοποθεσίας σας. Η πρώτη σύνδεση στην καθολική περιήγηση δυναμικής διαδρομής είναι μια σύνδεση στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών. Η πρώτη σύνδεση ακολουθείται από συνδέσεις σε τοποθεσίες που έχουν μοναδικές δυναμικής διαδρομής περιήγησης επάνω από το σημείο της ιεραρχίας τοποθεσιών που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Συνδέσεις σε τοποθεσίες που κληρονομούν την επάνω γραμμή συνδέσεων από το γονικό στοιχείο δεν εμφανίζονται στην καθολική περιήγηση δυναμικής διαδρομής.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×