Εισαγωγή στην "Ενοποιημένη ανταλλαγή μηνυμάτων του Microsoft Exchange"

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν ο λογαριασμός σας του Microsoft Exchange Server είναι ενεργοποιημένος για ενοποιημένη ανταλλαγή μηνυμάτων (UM), μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωνητικά μηνύματα και μηνύματα φαξ στα Εισερχόμενα. Πρόσθετες δυνατότητες είναι διαθέσιμες για τους λογαριασμούς του Exchange Server 2010, συμπεριλαμβανομένης της προεπισκόπησης φωνητικού ταχυδρομείου, η οποία παραδίδει ένα αντίγραφο των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενα.

Σημείωση: Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange Server 2010 ή του Exchange Server 2007. Διαχειριστής του Exchange Server πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων για να είναι διαθέσιμες αυτές τις εντολές.

Δυνατότητες ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων

Σημείωση: Ορισμένες δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο με λογαριασμό του Exchange Server 2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις λογαριασμού του Exchange, ανατρέξτε στην ενότητα Προσδιορισμός της έκδοσης του Microsoft Exchange Server με τον οποίο συνδέεται ο λογαριασμός μου.

 • Πρόσβαση στις πληροφορίες Exchange    Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πλήρες σύνολο δυνατοτήτων φωνητικού ταχυδρομείου από με δυνατότητα Internet κινητά τηλέφωνα, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 και Outlook Web App (OWA). Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν πολλές επιλογές ρύθμισης φωνητικού ταχυδρομείου και τη δυνατότητα να αναπαραγάγετε ένα φωνητικό μήνυμα είτε στο παράθυρο ανάγνωσης, με τη χρήση ενός ενσωματωμένου Windows Media Player ή τη λίστα μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας τα ηχεία του υπολογιστή.

 • Αναπαραγωγή στο τηλέφωνο    Η δυνατότητα τηλεφωνικής αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να αναπαραγωγή φωνητικών μηνυμάτων στο τηλέφωνο. Εάν εργάζεστε σε ένα γραφείο, χρησιμοποιήστε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή ή έναν υπολογιστή που δεν έχει ενεργοποιηθεί για πολυμέσα, ή ακρόαση ένα φωνητικό μήνυμα που είναι εμπιστευτικό, που δεν μπορεί να θέλετε να ή να έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα από τα ηχεία του υπολογιστή σας. Αναπαραγάγετε το φωνητικό μήνυμα με οποιοδήποτε τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένων των μια κεντρική, του office ή κινητό τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων της επιλογής αριθμού αναπαραγωγής στο τηλέφωνο ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων.

 • Φόρμα φωνητικού ταχυδρομείου    Το Outlook 2007, Outlook Web App και το Outlook 2010 φόρμα φωνητικού ταχυδρομείου μοιάζει με το προεπιλεγμένο παράθυρο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περιλαμβάνει τα στοιχεία ελέγχου για ενέργειες όπως η αναπαραγωγή, διακοπή, ή παύση φωνητικών μηνυμάτων, αναπαραγωγή φωνητικών μηνυμάτων στο τηλέφωνο, και η προσθήκη και επεξεργασία σημειώσεων.

Η φόρμα φωνητικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει το ενσωματωμένο Windows Media Player και ένα πεδίο ηχητικών σημειώσεων. Το ενσωματωμένο Windows Media Player και το πεδίο σημειώσεων εμφανίζονται στο παράθυρο ανάγνωσης όταν πραγματοποιείτε προεπισκόπηση φωνητικού μηνύματος ή σε ένα ξεχωριστό παράθυρο όταν ανοίγει ένα φωνητικό μήνυμα.

 • Ρύθμιση παραμέτρων του χρήστη    Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλές επιλογές φωνητικού ταχυδρομείου για το ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων με το Outlook Web App (μόνο για λογαριασμούς Exchange 2010) ή στο Outlook 2010 (μόνο για λογαριασμούς Exchange 2007). Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τηλεφωνικούς αριθμούς πρόσβασης και τη φωνή αλληλογραφίας αναπαραγωγή σε αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να επαναφέρετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο PIN.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων της επιλογής αριθμού αναπαραγωγής στο τηλέφωνο ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων ή Επαναφορά του PIN φωνητικού ταχυδρομείου της Ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων.

 • Κλήση απάντησης    Απάντηση σε κλήση περιλαμβάνει απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις, όταν δεν είστε διαθέσιμοι, μία από τις προσωπικού χαιρετισμού, αναπαραγωγή εγγραφής μηνυμάτων και αποστολή φωνής μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο "Εισερχόμενα" ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων εγγραφή χαιρετισμών φωνητικού ταχυδρομείου και Επιλέξτε ένα μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων χαιρετισμού.

 • Κανόνες απάντησης κλήσης    Κανόνες απάντησης κλήσης είναι μια νέα δυνατότητα που είναι διαθέσιμη με ένα λογαριασμό Exchange 2010. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να αποφασίσετε πώς εισερχόμενες κλήσεις απαντώνται. Η κλήση τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες απάντησης για τις εισερχόμενες κλήσεις είναι παρόμοια με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι κανόνες εισερχομένων για εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από προεπιλογή, έχουν ρυθμιστεί χωρίς κανόνες απάντησης κλήσης. Εάν μια εισερχόμενη κλήση απαντηθεί από ένα διακομιστή ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων (UM), ο καλών ζητείται να αφήνει φωνητικό μήνυμα για το γνωστές ως μέρος. Χρησιμοποιώντας κανόνες απάντησης κλήσης, να καλών:

  • Να αφήσει φωνητικό μήνυμα.

  • Να μεταφερθεί σε μια εναλλακτική επαφή.

  • Να μεταφερθεί στο φωνητικό ταχυδρομείο της εναλλακτικής επαφής.

  • Να μεταφερθεί σε άλλους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καθορίσει.

  • Να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα "Βρες-με" ή να σας εντοπίσει μέσω μιας εποπτευόμενης μεταφοράς.

 • Προεπισκόπηση φωνητικού ταχυδρομείου    Στο Exchange 2010, το ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων ρόλος διακομιστή, χρησιμοποιεί την αναγνώριση ομιλίας αυτόματη (ASR) σε που μόλις δημιουργήσατε φωνής μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν λαμβάνετε φωνητικών μηνυμάτων στο φάκελο "Εισερχόμενα", τα μηνύματα περιέχει μια εγγραφή και κείμενο που έχει δημιουργηθεί από την εγγραφή φωνής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων Προεπισκόπηση φωνητικού ταχυδρομείου.

 • Χαμένων κλήσεων και φωνητικών ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση μηνυμάτων κειμένου SMS    Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις φωνητικού ταχυδρομείου, είστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και ρυθμίσετε τις παραμέτρους προώθησης κλήσεων. Θα λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις αναπάντητες κλήσεις και τα νέα μηνύματα φωνητικού στο κινητό σας τηλέφωνο στο ως μήνυμα κειμένου σύντομο υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων (SMS). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων.

 • Προστατευμένο Φωνητικό ταχυδρομείο    Προστατευμένο Φωνητικό ταχυδρομείο είναι ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων λειτουργικότητα που σας δίνει τη δυνατότητα αποστολής αλληλογραφίας ιδιωτικό. Αυτό το μήνυμα είναι προστατευμένο από υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων Active Directory (AD RMS) και περιορίζει την προώθηση, αντιγραφή ή την εξαγωγή του αρχείου φωνής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προστατευμένο Φωνητικό ταχυδρομείο αυξάνει το απόρρητο της ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων και σας επιτρέπει να βασίζονται σε ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων, εάν θέλετε να περιορίσετε το ακροατήριο για φωνητικά μηνύματα.

 • Το Outlook Voice Access    Υπάρχουν δύο περιβάλλοντα εργασίας ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων του χρήστη για τους χρήστες με δυνατότητα ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων — το περιβάλλον εργασίας χρήστη τηλεφώνου (TUI) και το περιβάλλον εργασίας χρήστη φωνής (VUI). Αυτά τα δύο περιβάλλοντα εργασίας μαζί ονομάζονται Outlook Voice Access. Το Outlook Voice Access χρησιμοποιείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων από το τηλέφωνο. Όταν καλείτε το σύστημα ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε γραμματοκιβώτιο του Exchange χρησιμοποιώντας το Outlook Voice Access και κάντε τα εξής:

  • Πρόσβαση φωνητικού ταχυδρομείου

  • Ακρόαση, προώθηση και απάντηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Ακρόαση πληροφοριών ημερολογίου

  • Πρόσβαση ή πραγματοποίηση κλήσης σε επαφές, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην Καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) ή σε ομάδα στις "Επαφές" σας

  • Αποδοχή ή ακύρωση προσκλήσεων σε σύσκεψη

  • Ρύθμιση μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου για να γνωστοποιήσετε στους καλούντες ότι δεν είστε διαθέσιμοι

  • Ρύθμιση προτιμήσεων ασφαλείας και προσωπικών επιλογών

 • Ομάδα διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το Outlook Voice Access    Με ένα λογαριασμό Exchange 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του τηλεφώνου (TUI) ή το περιβάλλον εργασίας χρήστη φωνής (VUI) στο Outlook Voice Access για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φωνής. Μπορείτε μόνο να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα μεμονωμένο χρήστη στο τις προσωπικές επαφές, σε πολλούς παραλήπτες από τον κατάλογο με την προσθήκη κάθε παραλήπτη μεμονωμένα ή προσθέτοντας το όνομα της λίστας διανομής από την καθολική λίστα διευθύνσεων. Με ένα λογαριασμό Exchange 2010, μπορείτε επίσης να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φωνής σε χρήστες σε μια ομάδα που είναι αποθηκευμένα σε τις προσωπικές επαφές σας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×