Εισαγωγή στα σύνολα εγγράφων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα σύνολο εγγράφων είναι μια ομάδα σχετικών εγγράφων που μπορείτε να διαχειρίζεστε ως ενιαία οντότητα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο εγγράφων σε ένα μόνο βήμα και, στη συνέχεια, να ορίσετε τα χαρακτηριστικά και τα μετα-δεδομένα του. Μπορείτε να διαχειριστείτε το σύνολο ως ενιαία οντότητα.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα σύνολο εγγράφων;

Τι μπορείτε να κάνετε με ένα σύνολο εγγράφων;

Τι είναι ένα σύνολο εγγράφων;

Για πολλά είδη έργων, οι χρήστες συχνά δημιουργούν ένα ολόκληρο σύνολο σχετικών εγγράφων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το σύνολο εγγράφων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός έργου, ή αλλιώς "παραδοτέο". Για παράδειγμα, μια εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο "βιβλίο πωλήσεων" για τυποποιημένες απαντήσεις σε ένα αίτημα συνεργασίας από κάποιον πιθανό πελάτη. Το βιβλίο πωλήσεων μπορεί να περιέχει πάντα αυτά τα τμήματα και κάθε τμήμα να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου έργου:

 • Εισαγωγή στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών

 • Ανάλυση δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων (SWOT)

 • Ένα επιχειρηματικό σχέδιο

 • Ανάλυση συγκρίσιμης εταιρείας

Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό το σύνολο εγγράφων μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο διαφορετικούς τύπους πληροφοριών που υποστηρίζουν ένα μεγαλύτερο έργο και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την παροχή κάποιας άλλης υπηρεσίας. Για παράδειγμα, μια κατασκευαστική εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο σύνολο εγγράφων που αφορούν τη σχεδίαση, τη δοκιμή και την κατασκευή κάθε προϊόντος που κατασκευάζει.

Αυτά τα έγγραφα μπορούν να δημιουργηθούν ταυτόχρονα ή σε φάσεις. Τα έγγραφα μπορούν να παραχθούν ή να αναθεωρηθούν από ένα άτομο ή από πολλά άτομα. Όλα τα έγγραφα μπορεί να είναι της ίδιας μορφής (π.χ. έγγραφα Word). Εναλλακτικά, μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικές μορφές αρχείων (για παράδειγμα, έγγραφα Word, σημειωματάρια OneNote, παρουσιάσεις PowerPoint, διαγράμματα Visio, βιβλία εργασίας Excel κ.λπ.).

Τα σύνολα εγγράφων μπορούν να βοηθήσουν εταιρείες να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις πιο εύκολα. Το σύνολο εγγράφων οργανώνει πολλά σχετικά έγγραφα σε μία προβολή, όπου είναι δυνατή η εργασία σε αυτά και η διαχείρισή τους ως μια ενιαία οντότητα. Όταν δημιουργείτε ένα νέο σύνολο εγγράφων, στην πραγματικότητα δημιουργείτε έναν νέο τύπο περιεχομένου. Ο τύπος περιεχομένου καθίσταται διαθέσιμος σε όλη τη συλλογή τοποθεσιών και μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός νέου τύπου περιεχομένου "Σύνολο εγγράφων" για κάθε διαφορετικό προϊόν εργασίας πολλών εγγράφων.

Όταν ο τύπος περιεχομένου "Σύνολο εγγράφων" προστεθεί σε μια βιβλιοθήκη, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέες παρουσίες του συνόλου εγγράφων με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δημιουργούν ένα μεμονωμένο έγγραφο.

Αρχή της σελίδας

Τι μπορείτε να κάνετε με ένα σύνολο εγγράφων;

Ο τύπος περιεχομένου "Σύνολο εγγράφων" περιλαμβάνει ορισμένες συγκεκριμένες δυνατότητες που διευκολύνουν την επιτυχημένη δημιουργία και διαχείριση προϊόντων εργασίας πολλών εγγράφων. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός τύπου περιεχομένου "Σύνολο εγγράφων", μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Προσαρμογή μιας σελίδας υποδοχής    για το σύνολο εγγράφων που περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης για το σύνολο. Στη σελίδα υποδοχής είναι μια σελίδα Τμήματος Web που μπορεί να ρυθμιστεί για να εμφανίσετε πληροφορίες έργου ή πόροι που θα βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας που εργάζονται σε ένα σύνολο εγγράφων (π.χ., λωρίδα χρόνου έργου, συνδέσεις για πόρους, κ.λπ.). Εμφανίζει επίσης μια λίστα με τα έγγραφα που έχουν προστεθεί στο σύνολο.

 • Καθορισμός προεπιλεγμένου περιεχομένου    που θέλετε να έχετε δημιουργήσει αυτόματα και περιλαμβάνονται σε κάθε νέα παρουσία του συνόλου εγγράφων. Μπορείτε να έχετε ορισμένα έγγραφα, συμπεριλαμβάνονται αυτόματα και μπορείτε να ελέγχετε τα πρότυπα που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα έγγραφα προεπιλεγμένη προέρχονται οι σωστές τύποι περιεχομένου. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας έχει δημιουργήσει εμπορική προσαρμογή προτύπων που χρησιμοποιείτε για συγκεκριμένους τύπους επικοινωνίας, μπορείτε να αποστείλετε τα εξής όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός τύπου περιεχομένου συνόλου εγγράφων.

 • Καθορισμός επιτρεπόμενων τύπων περιεχομένου    που μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σύνολο εγγράφων (για παράδειγμα, αρχεία εγγράφων, εικόνες, αρχεία ήχου ή βίντεο).

 • Καθορισμός κοινόχρηστων μετα-δεδομένων    και στηλών μετα-δεδομένων που θέλετε για όλα τα έγγραφα σε ένα σύνολο. Τα προεπιλεγμένα έγγραφα παρέχονται αυτόματα με τα μετα-δεδομένα όταν δημιουργηθεί το σύνολο εγγράφων και μπορείτε να εμφανίσετε τα κοινόχρηστα μετα-δεδομένα στη σελίδα υποδοχής.

 • Αντιστοίχιση ροών εργασιών    που θέλετε να χρησιμοποιούνται για το σύνολο εγγράφων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυπική ροή εργασίας "Αναθεώρηση" ή "Έγκριση" με σύνολα εγγράφων και ολόκληρο το σύνολο εγγράφων θα ακολουθήσει τα βήματα της ροής εργασίας, σαν να ήταν ένα αρχείο. Επιπλέον, η εταιρεία σας μπορεί να αναπτύξει προσαρμοσμένες ροές εργασίας για σύνολα εγγράφων.

 • Αποστολή συνόλων εγγράφων    προς την Οργάνωση περιεχομένου για τη δρομολόγηση σε φάκελο, τοποθεσία ή βιβλιοθήκη προορισμού.

Αφού προσθέσετε έναν τύπο περιεχομένου "Σύνολο εγγράφων" σε μια βιβλιοθήκη, οι χρήστες της τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιούν τις οικείες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων και τις ειδικές δυνατότητες του συνόλου εγγράφων.

Οι συντάκτες συνόλου εγγράφων μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες:

 • Να δημιουργούν γρήγορα και εύκολα νέα προϊόντα εργασίας με πολλά έγγραφα, χρησιμοποιώντας την εντολή Νέο έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

 • Να καταγράφουν ένα στιγμιότυπο του ιστορικού εκδόσεων με τις τρέχουσες ιδιότητες και τα έγγραφα στο σύνολο εγγράφων.

Να εκκινούν ροές εργασίας σε ολόκληρο το σύνολο εγγράφων ή σε μεμονωμένα στοιχεία εντός του συνόλου εγγράφων για τη διαχείριση κοινών εργασιών, όπως η αναθεώρηση και η έγκριση.

 • Να στέλνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια σύνδεση προς το σύνολο εγγράφων.

 • Να χρησιμοποιούν την εντολή Αποστολή σε για μετακίνηση ή αντιγραφή του συνόλου εγγράφων σε άλλη θέση (ο προορισμός πρέπει να ρυθμιστεί εντός της Κεντρικής διαχείρισης).

 • Να διαχειρίζονται δικαιώματα για το σύνολο εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×