Εισαγωγή στα διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα στο SharePoint Server 2010

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση ορισμένων από τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την εργασία με τις νέες δυνατότητες διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα του Microsoft SharePoint Server 2010. Περιγράφει τον τρόπο τις νέες δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων παρέχει υποστήριξη για την εφαρμογή του επίσημη συστήματα ταξινόμησης μέσω διαχειριζόμενους όρους. Επίσης, εξηγεί πώς κοινωνικών ετικετών λειτουργεί και το πώς σχετίζονται δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων όπως διαχειριζόμενων όρων και εταιρικές λέξεις-κλειδιά.

Σε αυτό το άρθρο

Δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Πλήκτρο όρους και έννοιες

Σύστημα ταξινόμησης

Συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου

Σύνολο όρων

Όρος

Διαχειριζόμενοι όροι

Εταιρικές λέξεις-κλειδιά

Ομάδα

Εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων

Στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών

Ετικέτες κοινού

Προσθήκη ετικετών

Σενάρια μετα-δεδομένων: από συστήματα ταξινόμησης σε συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου (folksonomy)

Πλεονεκτήματα διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Διαχείριση μεταδεδομένων

Σχεδιασμός και ρύθμιση παραμέτρων διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Δημιουργία και τη Διαχείριση συνόλων όρων

Εφαρμογή μετα-δεδομένων

Ετικέτες περιεχομένου με διαχειριζόμενων όρων

Ετικέτες περιεχομένου με εταιρικών λέξεων-κλειδιών

Ετικέτες περιεχομένου με ετικέτες κοινού

Δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Οι νέες δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων σε SharePoint Server 2010 είναι ενεργοποιημένες από μια νέα εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων που παρέχει υποστήριξη για δύο πράγματα:

  • Δημοσίευση τύπου περιεχομένου    Η κοινή χρήση των τύπων περιεχομένου σε συλλογές τοποθεσιών και τις εφαρμογές Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση τύπου περιεχομένου, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στους τύπους περιεχομένου και δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

  • Συστήματα ταξινόμησης    Τη δημιουργία και διαχείριση ιεραρχικών συλλογών κεντρικά διαχειριζόμενων όρων (που ονομάζονται σύνολα όρων) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικά για στοιχεία σε τοποθεσίες του SharePoint. Αυτά τα σύνολα όρων μπορεί να είναι κοινόχρηστη σε συλλογές τοποθεσιών και τις εφαρμογές Web. Σύνολα όρων μπορεί να είναι δημιουργούνται και ελέγχονται από μια δυνατότητα που ονομάζεται το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων.

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρο όρους και έννοιες

Υπάρχουν αρκετές βασικές όρους και έννοιες που είναι χρήσιμο να κατανοήσετε κατά την εργασία με τις δυνατότητες διαφορετικό μετα-δεδομένων στον SharePoint Server 2010. Κατανόηση αυτά τα θέματα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις έννοιες πληροφορίες επεξηγούνται αργότερα σε αυτό το άρθρο και σε άλλα άρθρα σχετικά με τις δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Σύστημα ταξινόμησης

Μια ταξινόμηση είναι μια ιεραρχική ταξινόμηση των λέξεων, ετικέτες ή τους όρους που είναι οργανωμένα σε ομάδες που βασίζονται σε ομοιότητες. Μια ταξινόμηση μπορεί να είναι που ορίζονται από το και να διαχειρίζονται κεντρικά από ένα ή περισσότερα άτομα. Η διεθνής τυπική βιομηχανικού ταξινόμηση (ISIC), που αναπτύχθηκε από Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί ένα παράδειγμα διάσημων μια βιομηχανικού ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των οικονομικών δεδομένων. Συστήματα ταξινόμησης είναι χρήσιμοι επειδή παρέχουν μια λογική, ιεραρχική δομή των μετα-δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση των πληροφοριών με συνέπεια.

Αρχή της σελίδας

Συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου

Μια συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου είναι η ταξινόμηση που προκύπτει όταν οι χρήστες της τοποθεσίας Web σχολείου λέξεις, ετικέτες ή τους όρους για περιεχομένου σε μια τοποθεσία. Εάν έχετε δει ποτέ σύννεφου ετικετών σε μια τοποθεσία Web, στη συνέχεια, που είδατε μια απεικόνιση της μια συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών σε μια τοποθεσία του SharePoint. Μια προσέγγιση βάσει συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου στα μετα-δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμες, επειδή το πατήστε τις γνώσεις και την εξειδίκευσή από τους χρήστες της τοποθεσίας και δημιουργοί περιεχομένου και το επιτρέπει την ταξινόμηση περιεχομένου να εξελίσσονται με επιχειρηματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας αλλαγή των χρηστών.

Σύννεφο ετικετών

Αρχή της σελίδας

Σύνολο όρων

Σύνολο όρων είναι μια ομάδα σχετικών όρων.

Ανάλογα με το οποίο δημιουργείται ένα σύνολο όρων, το πεδίο εφαρμογής μπορεί να είναι τοπική ή καθολική:

  • Σύνολα όρων τοπικό δημιουργούνται στο περιβάλλον μιας συλλογής τοποθεσιών και είναι διαθέσιμο για χρήση (και είναι ορατές) μόνο για τους χρήστες από αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών. Για παράδειγμα, εάν μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη και να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο όρων για αυτήν τη στήλη, στη συνέχεια, το σύνολο όρων είναι τοπικά στη συλλογή τοποθεσιών που περιέχει αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

  • Σύνολα όρων καθολικού είναι διαθέσιμες για χρήση σε όλες τις τοποθεσίες που εγγραφείτε σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Σύνολα όρων μπορεί να ρυθμιστεί να κλείσει, που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν είναι δυνατό να Προσθήκη νέων όρων σε αυτά, όταν εισάγετε μια τιμή για μια στήλη που έχει αντιστοιχιστεί στο σύνολο όρων. Ή τους μπορεί να ρυθμιστεί να είναι ανοιχτά, γεγονός που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να Προσθήκη νέων όρων σε το σύνολο όρων κατά την ενημέρωση της τιμής για μια στήλη που έχει αντιστοιχιστεί στο σύνολο όρων.

Αρχή της σελίδας

Όρος

Ένας όρος είναι ένα μεμονωμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο όρων και είναι μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση που μπορούν να συσχετιστούν με ένα στοιχείο σε μια τοποθεσία του SharePoint Server 2010. Ένας όρος έχει ένα μοναδικό Αναγνωριστικό και μπορεί να έχει πολλές ετικέτες διαφορετικό κείμενο (συνώνυμα). Εάν εργάζεστε σε μια τοποθεσία μια πολυγλωσσική, μπορεί επίσης να έχει ετικέτες σε διαφορετικές γλώσσες.

Υπάρχουν δύο είδη όρων:

Διαχειριζόμενοι όροι

Διαχειριζόμενων όρων συνήθως προ-ορίζονται και οργανωμένες σε ένα σύνολο από διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων ή ένα άλλο άτομο με δικαιώματα για να εργαστείτε με διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα ιεραρχική όρων.

Εταιρικές λέξεις-κλειδιά

Μια λέξη-κλειδί για μεγάλες επιχειρήσεις είναι μια λέξη ή φράση που έχει προστεθεί σε στοιχεία σε μια τοποθεσία του SharePoint. Εταιρικές λέξεις-κλειδιά οργανώνονται σε ένα σύνολο εντός το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων που ονομάζεται το σύνολο λέξεις-κλειδιά όρων μοναδικό, μη ιεραρχική. Επειδή οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν συνήθως οποιαδήποτε λέξη ή φράση σε ένα στοιχείο ως μια λέξη-κλειδί, εταιρικές λέξεις-κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη ετικετών σε συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου στυλ. Διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων, ή άλλα άτομα με δικαιώματα για τη διαχείριση μετα-δεδομένα, να επιλέξετε τη μετακίνηση λέξεις-κλειδιά από το σύνολο όρων λέξεων-κλειδιών και σε ένα σύνολο όρων συγκεκριμένες διαχειριζόμενες, σημείο στο οποίο θα γίνουν διαθέσιμες στο περιβάλλον του συνόλου όρων συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά. Διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων επίσης να επιλέξετε να κάνετε το σύνολο λέξεις-κλειδιά κλείσει, ώστε οι χρήστες δεν είναι δυνατό να υποβάλετε νέες λέξεις-κλειδιά και περιορίζονται με τη χρήση του υπάρχουσες λέξεις-κλειδιά.

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση

Ομάδες καθορίζουν όρια ασφαλείας. Η ομάδα είναι ένα σύνολο όρων ορίζει όλοι κάνουν κοινή χρήση κοινές απαιτήσεις ασφαλείας. Μόνο οι χρήστες που έχουν καθοριστεί ως συνεργάτες σε μια συγκεκριμένη ομάδα για να διαχειριστείτε τα σύνολα όρων που ανήκει στην ομάδα ή να δημιουργήσετε νέα τα σύνολα όρων του. Οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσετε μοναδικό ομάδες για σύνολα όρων που θα έχουν μοναδικές ανάγκες πρόσβαση ή την ασφάλεια.

Αρχή της σελίδας

Εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων

Το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων είναι το εργαλείο που taxonomists, οι διαχειριστές ή άλλα άτομα που διαχειρίζονται συστήματα ταξινόμησης να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία, εισαγωγή και διαχείριση συνόλων όρων και τους όρους μέσα σε αυτά. Το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων εμφανίζει όλα τα σύνολα όρων καθολικού και οποιαδήποτε τοπική όρων ορίζει διαθέσιμες για τη συλλογή τοποθεσιών από την οποία έχετε πρόσβαση στο το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων.

Αρχή της σελίδας

Στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Η στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων είναι ένας νέος τύπος στήλης που μπορούν να προστεθούν σε λίστες ή βιβλιοθήκες, ώστε οι χρήστες της τοποθεσίας ή οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να επιλέξτε τιμές από ένα σύνολο όρων συγκεκριμένες διαχειριζόμενων όρων και εφαρμόστε τις στο περιεχόμενο. Μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων μπορεί να ρυθμιστεί για να αντιστοιχίσετε σε ένα υπάρχον σύνολο όρων ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο όρων ειδικά για τη στήλη. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο όρων ειδικά για μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, η οποία σύνολο όρων θα είναι ένα σύνολο όρων τοπικό που είναι διαθέσιμη μόνο για χρήση μέσα στη συλλογή τοποθεσιών όπου δημιουργήθηκε.

Αρχή της σελίδας

Στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών

Η στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών είναι μια στήλη που μπορείτε να προσθέσετε σε τύπους περιεχομένου, λίστες ή βιβλιοθήκες για να επιτρέψετε στους χρήστες να στοιχεία ετικέτας με λέξεις ή φράσεις που θέλουν. Είναι μια στήλη πολλών τιμών από προεπιλογή. Όταν οι χρήστες, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση σε μια στήλη, παρουσιάζονται με δυνατότητα πρόβλεψης προτάσεις, η οποία μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία από σύνολα διαχειριζόμενων όρων και το σύνολο όρων λέξεων-κλειδιών. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξετε μια υπάρχουσα τιμή ή εισαγάγετε μια νέα τιμή (Εάν το σύνολο όρων λέξεων-κλειδιών έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι ανοιχτό για προσθήκες χρήστη).

Αρχή της σελίδας

Ετικέτες κοινού

Ετικέτες κοινού είναι λέξεις ή φράσεις που οι χρήστες της τοποθεσίας μπορούν να εφαρμοστούν σε περιεχόμενο σε μια τοποθεσία του SharePoint για να βοηθήσει τους κατηγοριοποίηση πληροφορίες με τρόπους που έχουν νόημα για τους. Ετικέτες κοινού μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε διευθύνσεις URL εκτός της τοποθεσίας του SharePoint. Ετικέτες κοινού υποστηρίζει συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου βάσει προσθήκης ετικετών. Μια ετικέτα κοινού αποτελείται από δείκτες για τρεις τύπους πληροφοριών:

  • μια ταυτότητα χρήστη

  • μια διεύθυνση URL στοιχείου

  • Ένας όρος

Αυτούς τους δείκτες αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης Tagging κοινωνικής που είναι μέρος της εφαρμογής υπηρεσίας προφίλ χρήστη. Τεχνικά, ετικετών κοινού δεν αποτελούν μέρος οι δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στον SharePoint Server 2010, αλλά μπορούν να συνδεθούν στις δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων σε δύο σημαντικούς τρόπους που να υποστηρίξει το συνεπής χρήση μετα-δεδομένων σε ολόκληρη την εταιρεία. Το τμήμα όρων μια ετικέτα κοινού σημεία έναν όρο στο σύνολο του χώρου αποθήκευσης όρων λέξεων-κλειδιών για μία από τις εφαρμογές υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στην οποία είναι συνδεδεμένη μια τοποθεσία.

Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε μια νέα ετικέτα κοινού, έχετε τη δυνατότητα επιλογής από υπάρχουσα όρους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνουν διαχειριζόμενους όρους, καθώς και εταιρικές λέξεις-κλειδιά. Εάν επιλέξετε ένα από αυτά τα υπάρχοντα όρους, την ετικέτα κοινού περιέχει ένα δείκτη σε συγκεκριμένο όρο. Εάν επιλέξετε όχι για να επιλέξετε μια υπάρχουσα όρων και μπορείτε να δημιουργήσετε έναν όρο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν, μια νέα λέξη-κλειδί δημιουργείται για αυτό στο το σύνολο στο χώρο αποθήκευσης όρων και το νέο σημεία ετικέτα κοινού αυτός ο όρος όρων λέξεων-κλειδιών.

Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο ορατό στο του όρου εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης (Εάν δεν υπάρχουν ήδη εκεί) όρων λέξεων-κλειδιών προστίθενται λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται σε ετικετών κοινού και να γίνεται από τους διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων. Επιπλέον, όταν οι χρήστες εφαρμογή εταιρικές λέξεις-κλειδιά ή τους διαχειριζόμενους όρους σε περιεχόμενο, ενημερώνοντας μια εταιρικές λέξεις-κλειδιά ή διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στήλης, ετικετών κοινού μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα ώστε να εμφανίζονται ως ετικέτες σε τροφοδοσίες ειδήσεων, σύννεφων ετικέτας ή η τοποθεσία μου προφίλ αυτών των όρων. Κάτοχοι λίστα ή βιβλιοθήκη να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσουν τη δημοσίευση μετα-δεδομένων, ενημερώνοντας τις εταιρικά μετα-δεδομένα και ρυθμίσεις λέξεων-κλειδιών για μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Όταν προσθέτετε μια ετικέτα κοινού σε ένα στοιχείο, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να κάνετε την ταυτότητά σας και τη διεύθυνση URL στοιχείου ιδιωτικό, αλλά ο όρος, η οποία είναι αποθηκευμένη στο χώρο αποθήκευσης όρων, είναι πάντα δημόσια.

Εφαρμογή ετικετών κοινού είναι χρήσιμη επειδή δίνει τη δυνατότητα τους χρήστες της τοποθεσίας για να βελτιώσετε τη δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου και πληροφοριών σε μια τοποθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τις επιπτώσεις ασφαλείας των ετικετών κοινού, ανατρέξτε στο θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις επιπτώσεις ασφαλείας των ετικετών κοινού.

Εφαρμογή ετικετών

Τα πιο γενική άποψη, εφαρμογή ετικετών μπορεί να αναφέρεται απλώς στην ενέργεια εφαρμογής μετα-δεδομένων σε ένα στοιχείο, είτε πρόκειται για διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα είτε μια ετικέτα κοινού. Σε αυτό το άρθρο, το Ρηματικές "ετικέτα" χρησιμοποιείται σε αυτό το νόημα και δεν περιορίζεται σε ετικέτες κοινού.

Αρχή της σελίδας

Σενάρια μετα-δεδομένων: από συστήματα ταξινόμησης σε συλλογική κατηγοριοποίηση περιεχομένου (folksonomy)

Οι δυνατότητες διαχείρισης μετα-δεδομένων SharePoint Server 2010 υποστηρίζει μια περιοχή προσεγγίσεις για τη διαχείριση και χρήση των μετα-δεδομένων. Φανταστείτε ως ένα είδος συνέχεια αυτής της περιοχής. Στο τέλος της συνέχεια αυτό, υπάρχουν συστήματα ταξινόμησης, που είναι οι ομάδες επίσημη, κεντρική διαχείριση, ιεραρχική όρων. Στο άλλο άκρο αυτής της περιοχής, υπάρχουν folksonomies, ποια είναι η ταξινομήσεις συνεργασίας που προκύπτουν όταν άτομα εφαρμογή ετικετών ελεύθερα σε περιεχόμενο.

SharePoint Server 2010 υποστηρίζει δύο άκρα της συνέχεια αυτό, καθώς και σημεία κατά μήκος του τρόπου. Στο τέλος της η συνέχεια, μπορείτε να υλοποιήσετε επίσημη συστήματα ταξινόμησης μέσω διαχειριζόμενων όρων και συνόλων όρων. Στο άλλο άκρο, υπάρχει υποστήριξη για εταιρικές λέξεις-κλειδιά και εφαρμογή ετικετών κοινού, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες τοποθεσίας για να προσθέσετε ετικέτα περιεχομένου με λέξεις-κλειδιά της επιλογής τους.

Ανάμεσα στα αυτές τις ακραίες, μπορείτε να εφαρμόσετε ευέλικτη μοίρες της δομής και του ελέγχου σε μετα-δεδομένων και μπορείτε να προσαρμόσετε το εύρος στο οποίο εφαρμόζετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, επιλέγοντας ώστε να είναι καθολικός σε τοποθεσίες ή τοπικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους συνόλων όρων ώστε να είναι κλειστά ή ανοιχτά στη συνεισφορά χρηστών. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε εταιρικές λέξεις-κλειδιά και εφαρμογή ετικετών κοινού σε συνδυασμό με διαχειριζόμενους όρους, ή όχι. SharePoint Server 2010 επιτρέπει εταιρείες να συνδυάσουν το πλεονέκτημα των επίσημων, διαχειριζόμενων συστημάτων ταξινόμησης με τα δυναμικά πλεονεκτήματα της εφαρμογή ετικετών κοινού με προσαρμοσμένους τρόπους.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει πώς διαφορετικά είδη βασίζεται στο SharePoint λύσεις ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικές μεθόδους στα μετα-δεδομένα που βασίζονται σε επιχειρηματική ανάγκη.

Ευέλικτες ρυθμίσεις παραμέτρων διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Πλεονεκτήματα διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για χρήση διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στις τοποθεσίες σε μια εταιρεία:

Συνεπής χρήση μετα-δεδομένων    Οι δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων SharePoint Server 2010 επιτρέπουν να εφαρμόσετε προσαρμόσιμα μοίρες του στοιχείου ελέγχου σε τα μετα-δεδομένα που θα προστεθεί στο περιεχόμενο. Με όρο σύνολα και διαχειριζόμενων όρων, μπορείτε να δημιουργήσετε τον έλεγχό τους τύπους των όρων που είναι διαθέσιμες για να προστεθεί περιεχομένου και μπορείτε να ελέγχετε ποιος έχει τη δυνατότητα προσθήκης νέων όρων. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη χρήση των εταιρικών λέξεων-κλειδιών σε μια συγκεκριμένη λίστα λέξεων-κλειδιών, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του συνόλου όπως κλειστό όρων λέξεων-κλειδιών.

Όταν τους ίδιους όρους που χρησιμοποιούνται με συνέπεια μεταξύ τοποθεσιών, είναι πιο εύκολο να δημιουργήσουν ισχυρές διεργασίες ή λύσεις που βασίζονται σε μετα-δεδομένων. Επιπλέον, η εμπειρία χρήστη για την εργασία με μετα-δεδομένων σε τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες, καθώς και στα προγράμματα του Office στο πρόγραμμα-πελάτη διευκολύνει τους χρήστες της τοποθεσίας για να εφαρμόσετε συνεπή μετα-δεδομένων για το περιεχόμενό τους.

Βελτιωμένη δυνατότητα εντοπισμού περιεχομένου    Όταν το περιεχόμενο σε τοποθεσίες σε μια εταιρεία είναι συνεπείς μετα-δεδομένων, είναι πιο εύκολο να βρείτε και να πρόσβαση επιχειρηματικών πληροφοριών και δεδομένων με χρήση της αναζήτησης. Νέες δυνατότητες αναζήτησης, όπως ο πίνακας περιορισμού, η οποία εμφανίζει στην αριστερή πλευρά της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιτρέπουν στους χρήστες για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης που βασίζονται σε μετα-δεδομένων.

Ο πίνακας περιορισμού εμφανίζει μετα-δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης μετα-δεδομένων για λίστες και βιβλιοθήκες για να επιτρέψετε στους χρήστες για τη δημιουργία δυναμικών προβολών των πληροφοριών που βασίζονται σε μετα-δεδομένα συγκεκριμένα πεδία. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν βιβλιοθήκες, φάκελο ή με pivot μετα-δεδομένων και τους, στη συνέχεια, να περιορίσετε τα αποτελέσματα με τη χρήση πρόσθετων φίλτρα κλειδιών.

Στοιχείο ελέγχου περιήγησης μετα-δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Αυξημένη ευελιξία    Οι δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων διευκολύνουν για διαχειριστές χώρου αποθήκευσης όρων (ή άλλα άτομα με δικαίωμα ενημέρωση διαχειριζόμενων μετα-δεδομένα) για να διατηρήσετε και να προσαρμόσετε μετα-δεδομένων του, όπως επιχειρήσεις εξελίσσεται. Μπορείτε να ενημερώσετε ένα σύνολο όρων εύκολα στο το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων και όρους νέο ή ενημερωμένο αυτόματα θα γίνουν διαθέσιμες για χρήση όπου και αν μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων που σχετίζονται με ότι υπάρχει το σύνολο όρων. Εάν μπορείτε να συγχωνεύσετε πολλούς όρους σε έναν όρο, περιεχόμενο που φέρει ετικέτα με τους παρόντες όρους ενημερώνεται αυτόματα ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή η αλλαγή. Μπορείτε να καθορίσετε πολλές συνώνυμα (ή ετικέτες) για μεμονωμένες όρους. Στην περίπτωση που μια πολυγλωσσική την τοποθεσία σας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε πολύγλωσσες ετικέτες για μεμονωμένες όρους.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση μεταδεδομένων

Σχεδιασμός και ρύθμιση παραμέτρων διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Εταιρεία σας μπορεί να θέλετε να συμμετάσχουν σε κάποιο βαθμό σχεδιασμού πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων. Βαθμού σχεδιασμού απαιτείται είναι περισσότερο ή λιγότερο ανάλογο με το βαθμό διατύπωση και στοιχείο ελέγχου που θέλετε να επιβάλετε σε μετα-δεδομένα.

Εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του συστήματος ταξινόμησής σας, στη συνέχεια, μπορείτε να απλώς έχετε χρήστες προσθέτουν λέξεις-κλειδιά σε στοιχεία και, στη συνέχεια, να τις οργανώνετε σε σύνολα όρων όπως απαιτείται.

Εάν η εταιρεία σας θέλει να χρησιμοποιήσετε σύνολα διαχειριζόμενων όρων για την υλοποίηση επίσημη προκαθορισμένες συστήματα ταξινόμησης και, στη συνέχεια, βασικοί ενδιαφερόμενοι με μια vested ενδιαφέρον για τη δομή της ταξινόμησης πρέπει να συνεργαστείτε να σχεδιάσει και να αναπτύξετε τα σύνολα όρων και όρους που θα χρησιμοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία σχεδιασμού, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός όρων και συνόλων όρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας εφαρμογής υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Μετά την βασικοί ενδιαφερόμενοι στον οργανισμό χρησιμοποιούν από κοινού τα σύνολα όρων απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων για να εισαγάγετε ή να δημιουργήσετε τα σύνολα όρων σας και να διαχειριστείτε και να διατηρήσετε τον όρο ορίζει όπως οι χρήστες να ξεκινούν με την εργασία με τα μετα-δεδομένα. Εάν μια εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων έχει ρυθμιστεί για την εφαρμογή Web σας και είστε διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών ή μια που έχει οριστεί ως διαχειριστής αποθήκευση όρων, μπορείτε να μεταβείτε στο εργαλείο διαχείρισης αποθήκευση όρων, κάνοντας κλικ στην επιλογή " Ρυθμίσεις τοποθεσίας " στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή όρων αποθήκευση διαχείρισης στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία και τη Διαχείριση συνόλων όρων

Το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων παρέχει ένα στοιχείο ελέγχου δέντρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε τις περισσότερες εργασίες. Το ρόλο χρήστη για αυτό το εργαλείο καθορίζει ποιες εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε. Για να εργαστείτε στο εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων, πρέπει να είστε διαχειριστής συστοιχίας, διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων ή κάποιον που έχει οριστεί ως ένας διαχειριστής ομάδας ή συνεργάτης για σύνολα όρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους ρόλους, ανατρέξτε στο θέμα Ρόλοι διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Για να εκτελέσετε ενέργειες σε ένα στοιχείο στην ιεραρχία, τοποθετήστε το δείκτη στο όνομα της εφαρμογής υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένα, ομάδα, σύνολο όρων ή όρο που θέλετε να τροποποιήσετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το μενού για να επιλέξετε τις ενέργειες που θέλετε.

Για παράδειγμα:

Εάν είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να διαγράψετε ομάδες μέσα σε μια εφαρμογή υπηρεσίας διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για να δημιουργήσετε νέες ομάδες

Αρχή της σελίδας

Εάν είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων ή διαχειριστής ομάδας, μπορείτε να δημιουργήσετε, εισαγωγή ή διαγραφή σύνολα όρων μέσα σε μια ομάδα. Οι συνεργάτες συνόλου όρων να δημιουργήσετε νέο όρο σύνολα.

Χρησιμοποιήστε το μενού για να δημιουργήσετε ένα νέο σύνολο όρων.

Αρχή της σελίδας

Εάν είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων, διαχειριστής ομάδας ή συνεργάτης σύνολο όρων, που μπορούν να δημιουργία ή εκ νέου χρήση όρων μέσα σε ένα σύνολο όρων, καθώς και αντιγραφή, μετακίνηση, ή διαγραφή ενός συνόλου όρων επιλεγμένο.

Μενού που εμφανίζει ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε σε ένα σύνολο όρων

Αρχή της σελίδας

Εάν είστε διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων, διαχειριστής ομάδας ή συνεργάτης σύνολο όρων, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο, εκ νέου χρήση, συγχώνευση, υποβάθμιση, μετακίνηση, ή να διαγράψετε μεμονωμένες όρων μέσα σε ένα σύνολο όρων.

Χρησιμοποιήστε το μενού για τη διαχείριση όρων μέσα σε ένα σύνολο όρων.

Αρχή της σελίδας

Σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες ιδιότητες για μια ομάδα, το σύνολο όρων ή όρων χρησιμοποιώντας το παράθυρο Ιδιότητες που εμφανίζεται στα δεξιά του στοιχείου ελέγχου δέντρου χώρου αποθήκευσης όρων.

Για παράδειγμα, εάν ρυθμίζετε ένα σύνολο όρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο " Ιδιότητες " για να καθορίσετε λεπτομέρειες, όπως το όνομα, περιγραφή, κατόχου, επαφής και ενδιαφερόμενους. Μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε ένα σύνολο όρων για να είναι ανοιχτό ή κλειστό σε νέα υποβολές από τους χρήστες. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν θέλετε το σύνολο όρων για να είναι διαθέσιμα για εφαρμογή ετικετών. Εάν επιλέξετε να κάνετε ένα σύνολο διαθέσιμη για εφαρμογή ετικετών όρων, στη συνέχεια, αυτό δεν θα είναι ορατή στους περισσότερους χρήστες. Εάν ένα σύνολο όρων είναι ακόμη υπό επεξεργασία, για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε σε μη διαθέσιμες για εφαρμογή ετικετών.

Παράθυρο ιδιοτήτων του Εργαλείου διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή μετα-δεδομένων

Ετικέτες περιεχομένου με διαχειριζόμενων όρων

Εάν μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων έχει προστεθεί σε έναν τύπο περιεχομένου, λίστα ή βιβλιοθήκη, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να tag το περιεχόμενό τους με διαχειριζόμενους όρους από ένα συγκεκριμένο σύνολο επεξεργασία ιδιοτήτων για ένα στοιχείο λίστας ή βιβλιοθήκης και, στη συνέχεια, ενημερώνοντας τα σχετικά πεδία στη φόρμα Επεξεργασία ιδιοτήτων για το στοιχείο ή έγγραφο όρων. Διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στήλες είναι εύκολο να αναγνωρίσετε επειδή εμφανίζουν ένα εικονίδιο ετικέτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου επιλογής όρων.

Εικονίδια ετικετών στο παράθυρο διαλόγου 'Επεξεργασία ιδιοτήτων'

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή όρων για να επιλέξετε έναν όρο από την ιεραρχία ενός συνόλου όρων. Αυτό είναι χρήσιμο εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους όρους που μπορεί να είναι διαθέσιμη. Εάν ένα σύνολο όρων έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι ανοιχτά και τη στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων για το επιτρέπει τιμές συμπλήρωσης, ενδέχεται να έχετε την επιλογή για να προσθέσετε έναν νέο όρο σε ένα σύνολο όρων. Ή απλώς ενδέχεται να έχετε την επιλογή για να στείλετε σχόλια στην επαφή που έχει οριστεί ως για το σύνολο όρων.

Μπορείτε να επιλέξετε διαχειριζόμενους όρους από επιλογή στοιχείου ελέγχου δέντρου.

Όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε τον όρο που θέλετε να που βασίζονται σε τι αρχίζετε να πληκτρολογείτε σας αυτόματα προτείνονται διαθέσιμοι όροι και μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που θέλετε. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες μέσα σε αγκύλες μετά τον όρο που υποδεικνύει το όνομα του συνόλου όρων και της ιεραρχίας για τον όρο. Αυτό μπορεί να είναι Βοήθεια για να ορίσετε κάποιες από παρόμοιους όρους.

Όταν αρχίζετε να πληκτρολογείτε, σας προτείνονται όροι.

Εάν έχουν προτείνονται όροι διπλότυπα ή παρόμοια, ίσως να μπορείτε να δείτε ένα περιγραφικό κείμενο που ο διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για τον όρο για να βοηθήσετε τους χρήστες να κάνετε τις κατάλληλες επιλογές.

Το επεξηγηματικό κείμενο βοηθάει τους χρήστες να επιλέξουν το σωστό όρο.

Αρχή της σελίδας

Ετικέτες περιεχομένου με εταιρικών λέξεων-κλειδιών

Εάν μια στήλη εταιρικών λέξεων-κλειδιών έχει προστεθεί σε έναν τύπο περιεχομένου, λίστα ή βιβλιοθήκη, στη συνέχεια, περιεχομένου κάτοχοι (ή οποιοσδήποτε χρήστης με δικαιώματα συνεργάτη για τη λίστα ή βιβλιοθήκη) μπορεί να tag περιεχομένου με διαθέσιμες διαχειριζόμενων όρων ή τις λέξεις-κλειδιά επεξεργασία ιδιοτήτων για ένα στοιχείο λίστας ή βιβλιοθήκης και πληκτρολογώντας τις λέξεις-κλειδιά που θέλουν στο πεδίο Εταιρικών λέξεων-κλειδιών. Εάν υπάρχει ένας όρος που ταιριάζουν ή παρόμοια, αυτό θα προτείνονται και μπορείτε να την επιλέξετε. Ή μπορείτε να προσθέσετε μια νέα λέξη-κλειδί, εάν το σύνολο όρων λέξεων-κλειδιών έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι ανοιχτό για νέων όρων. Το πεδίο εταιρικών λέξεων-κλειδιών είναι πολλαπλών τιμών, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε πολλές λέξεις-κλειδιά σε ένα στοιχείο.

Ενώ πληκτρολογείτε μια λέξη-κλειδί, σας προτείνονται διαθέσιμοι όροι και υπάρχουσες λέξεις-κλειδιά.

Αρχή της σελίδας

Ετικέτες περιεχομένου με ετικέτες κοινού

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κοινωνικών ετικετών, μπορείτε να προσθέσετε tag περιεχομένου σε μια τοποθεσία του SharePoint που μπορείτε να βρείτε χαρακτηριστικό ή ενδιαφέρον. Για να προσθέσετε ετικέτα σε μια σελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο της ετικέτας που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας.

Κουμπί ετικέτας κοινού για μια σελίδα

Για την προσθήκη ετικετών σε έγγραφα ή στοιχεία λίστας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ετικέτα που εμφανίζεται στην καρτέλα λίστα ή τη βιβλιοθήκη της κορδέλας.

Εντολή ετικέτας κοινού στην καρτέλα 'Λίστα' ή 'Βιβλιοθήκη' της Κορδέλας

Όταν αρχίζετε να πληκτρολογείτε την ετικέτα ή τις ετικέτες που θέλετε να εφαρμόσετε, μπορείτε να επιλέξετε από υπάρχουσες λέξεις-κλειδιά ή διαχειριζόμενων όρων ή μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις-κλειδιά, εάν είναι ανοικτό το σύνολο όρων λέξεων-κλειδιών.

Προτάσεις 'type-ahead' στο παράθυρο διαλόγου 'Ετικέτα κοινού'

Έχετε επίσης τη δυνατότητα προσθήκης ετικετών περιεχομένου σε εξωτερικές τοποθεσίες, όπως άλλες intranet ή internet τοποθεσίες, προσθέτοντας το εργαλείο SharePoint ετικετών και σημειώσεων στο πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ετικετών σε εξωτερικές τοποθεσίες, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με την τοποθεσία μου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες κοινωνικών ετικετών, ανατρέξτε στα θέματα Χρήση ετικετών και σημειώσεων για κοινή χρήση πληροφοριών με συναδέλφους .

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×