Εισαγωγή στα βοηθητικά προγράμματα Developer Extensions και Runtime της Access 2007

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με την κυκλοφορία του Microsoft Office Access 2007, οι επεκτάσεις προγραμματιστή του Access 2007 και το Access 2007 Runtime είναι διαθέσιμες ως δωρεάν στοιχεία λήψης. Αυτά τα βοηθητικά προγράμματα παρέχουν στους προγραμματιστές βάσεων δεδομένων εργαλεία για τη συσκευασία και την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων, τη δημιουργία προτύπων βάσεων δεδομένων και την ενοποίηση μιας βάσης δεδομένων με συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα, όπως το Microsoft Visual SourceSafe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και τη χρήση των επεκτάσεων για προγραμματιστές του Access 2007 ή του Access 2007 Runtime, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης .

Χρήση των επεκτάσεων προγραμματιστών του Access 2007

Όταν εγκαθιστάτε τις Επεκτάσεις προγραμματιστή της Access 2007 στον υπολογιστή σας, μια νέα ενότητα, που ονομάζεται Προγραμματιστής, προστίθεται στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στην Access 2007.

Αυτή η νέα ενότητα του μενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εντολές:

 • Λύση πακέτου    Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να δημιουργήσετε ένα πακέτο του Windows Installer (αρχείο. msi) που εγκαθιστά τη βάση δεδομένων σας και τυχόν αρχεία υποστήριξης στους υπολογιστές των χρηστών σας. Το πακέτο εγκατάστασης μπορεί προαιρετικά να περιλαμβάνει το χρόνο εκτέλεσης του Access 2007 ή να ζητά από τους χρήστες σας να κάνουν λήψη του χρόνου εκτέλεσης του Access 2007. Μετά την εγκατάσταση των επεκτάσεων για προγραμματιστές του Access 2007 στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τον οδηγό λύσης πακέτου, κάνοντας τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , επιλέξτε προγραμματιστήςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή λύση πακέτου.

 • Αποθήκευση ως προτύπου    Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε αρχεία προτύπου βάσης δεδομένων (. accdt) που μπορούν να εμφανίζονται στη σελίδα γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access . Μετά την εγκατάσταση των επεκτάσεων για προγραμματιστές του Access 2007 στον υπολογιστή μας, μπορείτε να ξεκινήσετε τον "Οδηγό αποθήκευσης ως προτύπου βάσης δεδομένων", κάνοντας τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , επιλέξτε προγραμματιστήςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου.

 • Στοιχείο ελέγχου πηγαίου κώδικα    Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να ενσωματώσετε τη βάση δεδομένων σας με ένα σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα. Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα στον υπολογιστή σας, όπως το Visual SourceSafe, μια τρίτη επιλογή είναι διαθέσιμη στην ενότητα προγραμματιστής του μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού του Office του Microsoft Office. Για παράδειγμα, εάν εγκαταστήσατε το Visual SourceSafe, εμφανίζεται η επιλογή " Δημιουργία από SourceSafe " στο μενού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να ενσωματώσετε τη βάση δεδομένων σας με το σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα.

  Τα συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα είναι χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλοί προγραμματιστές που κάνουν τροποποιήσεις σχεδίασης σε μια βάση δεδομένων. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη ελέγχου οποιουδήποτε αντικειμένου βάσης δεδομένων από ένα σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα και, στη συνέχεια, να τροποποιήσετε τη σχεδίαση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Για παράδειγμα, ένας προγραμματιστής μπορεί να κάνει ανάληψη ελέγχου μιας αναφοράς, να κάνει τροποποιήσεις σχεδίασης σε αυτή την αναφορά και, στη συνέχεια, να την επανεξετάσετε. Ενώ έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αντικειμένου, κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτό. Αυτό βοηθά στην αποτροπή της απώλειας εργασίας που μπορεί να προκύψει όταν περισσότεροι από ένας προγραμματιστές προσπαθούν να τροποποιήσουν το ίδιο αντικείμενο ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου πηγαίου κώδικα, μπορείτε επίσης να δείτε το ιστορικό των αλλαγών που έγιναν στα αντικείμενά σας κάθε φορά που έγινε ανάληψη ελέγχου και, εάν είναι απαραίτητο, να επιστρέψετε σε προηγούμενες εκδόσεις των αντικειμένων.

  Εάν ένα σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μετά την εγκατάσταση των επεκτάσεων προγραμματιστών του Access 2007, μπορείτε να ξεκινήσετε το σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα μέσα από το Access 2007, κάνοντας τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , επιλέξτε προγραμματιστήςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από το όνομα του προγράμματος ελέγχου πηγαίου κώδικα.

   Σημείωση: Το όνομα της εντολής στο μενού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα που είναι εγκατεστημένο. Για παράδειγμα, εάν είναι εγκατεστημένο το Visual SourceSafe, το όνομα της εντολής είναι Create from SourceSafe.

   Για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τη χρήση ενός συστήματος ελέγχου πηγαίου κώδικα, συμβουλευτείτε το σύστημα βοήθειας που εγκαταστάθηκε με αυτό το πρόγραμμα.

Σημείωση: Οι επεκτάσεις προγραμματιστή του Access 2007 δεν περιλαμβάνουν το σαρωτή ιδιοτήτων και τον Οδηγό προσαρμοσμένης εκκίνησης που συμπεριλήφθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις της Microsoft Access.

Για να κάνετε λήψη των επεκτάσεων προγραμματιστών του Access 2007, κάντε κλικ στη σύνδεση στην ενότητα Δείτε επίσης .

Αρχή της σελίδας

Χρήση του χρόνου εκτέλεσης Access 2007 για την ανάπτυξη εφαρμογών

Το Access 2007 Runtime είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διανείμετε εφαρμογές του Access 2007 που έχετε δημιουργήσει σε χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένα τα Access 2007 στους υπολογιστές τους. Οι χρήστες που ανοίγουν μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας το χρόνο εκτέλεσης δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις φόρμες, τις αναφορές και άλλα αντικείμενα που περιέχει η εφαρμογή. Όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με τη σχεδίαση είτε καταργούνται είτε είναι απενεργοποιημένες, συμπεριλαμβανομένης της προεπιλεγμένης Κορδέλας, της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και του παραθύρου περιήγησης. Επομένως, πρέπει να σχεδιάσετε την εφαρμογή σας, έτσι ώστε όλες οι λειτουργίες που απαιτεί ένας χρήστης να συμπεριλαμβάνονται στις φόρμες, τις αναφορές και τις προσαρμοσμένες κορδέλες.

Ο χρόνος εκτέλεσης του Access 2007 είναι διαθέσιμος ως δωρεάν στοιχείο λήψης από το κέντρο λήψης του Microsoft.com. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε κάποιο λογισμικό για να αναδιανείμετε το χρόνο εκτέλεσης, ούτε υπάρχει όριο στον αριθμό των χρηστών στους οποίους μπορείτε να διανείμετε το χρόνο εκτέλεσης. Εκτός από τη διανομή του προγράμματος μόνοι σας, μπορείτε να δώσετε οδηγίες στους χρήστες σας να κάνουν λήψη του προγράμματος από το κέντρο λήψης.

Για να κάνετε λήψη του χρόνου εκτέλεσης του Access 2007, κάντε κλικ στη σύνδεση στην ενότητα Δείτε επίσης .

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×