Εισαγωγή μερικών αθροισμάτων σε μια λίστα δεδομένων σε φύλλο εργασίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα μερικά αθροίσματα και γενικά αθροίσματα σε μια λίστα για μια στήλη, χρησιμοποιώντας την εντολή Μερικό άθροισμα.

Σημαντικό: Μερικά αθροίσματα δεν υποστηρίζονται σε πίνακες του Excel. Εάν εργάζεστε με έναν πίνακα του Excel, θα εμφανίζονται απενεργοποιημένες την εντολή μερικό άθροισμα. Για να προσθέσετε μερικά αθροίσματα σε έναν πίνακα, πρέπει πρώτα να μετατρέψετε τον πίνακα σε κανονική περιοχή δεδομένων και, στη συνέχεια, προσθέστε το μερικό άθροισμα. Σημειώστε ότι αυτό θα καταργήσει όλες τις λειτουργίες πίνακα από τα δεδομένα εκτός από τη μορφοποίηση του πίνακα. Ή μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

Όταν εισαγάγετε μερικά αθροίσματα:

 • Μερικά αθροίσματα    υπολογίζονται με έναν συνάρτηση σύνοψης, όπως το άθροισμα ή μέσο, με χρήση της συνάρτησης SUBTOTAL. Μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερους από έναν τύπους συναρτήσεων σύνοψης για κάθε στήλη.

 • Γενικά αθροίσματα    προέρχονται από δεδομένα λεπτομερειών, όχι από τις τιμές των γραμμών μερικών αθροισμάτων. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση σύνοψης Average, γραμμή γενικό σύνολο εμφανίζει κατά μέσο όρο από όλες τις γραμμές λεπτομερειών στη λίστα, όχι ο μέσος όρος των τιμών των μερικών αθροισμάτων.

Παράδειγμα αυτόματων μερικών αθροισμάτων

Εάν το βιβλίο εργασίας έχει οριστεί να υπολογίζει αυτόματα τύπους, την εντολή μερικό άθροισμα επαναλαμβάνει τον υπολογισμό μερικών αθροισμάτων και γενικών αθροισμάτων αυτόματα κατά την επεξεργασία τα δεδομένα λεπτομερειών. Την εντολή μερικό άθροισμα περιγράφει επίσης η λίστα έτσι ώστε να μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις γραμμές λεπτομερειών για κάθε μερικό άθροισμα.

Σημείωση: Εάν το φιλτράρισμα των δεδομένων που περιέχει τα μερικά αθροίσματα, μπορεί να εμφανιστεί κρυφών μερικά αθροίσματα. Για να εμφανίσετε ξανά, καταργήστε την επιλογή όλων των φίλτρων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή φίλτρων, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορη εκκίνηση: φιλτράρισμα δεδομένων με ένα αυτόματο φίλτρο.

 1. Βεβαιωθείτε ότι κάθε στήλη σε ένα περιοχή δεδομένων για την οποία θέλετε να υπολογίσετε τα μερικά αθροίσματα έχει μια ετικέτα στην πρώτη γραμμή, περιέχει παρόμοιες πληροφορίες σε κάθε στήλη και ότι η περιοχή δεν περιλαμβάνει κενές γραμμές ή στήλες.

 2. Επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εισαγωγή ενός επιπέδου μερικών αθροισμάτων

  Μπορείτε να εισαγάγετε ένα επίπεδο μερικών αθροισμάτων για μια ομάδα δεδομένων όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

  Παράδειγμα αυτόματων μερικών αθροισμάτων

  1. Σε κάθε αλλαγή στη στήλη "Άθλημα"…

  2. …υπολογίζεται το μερικό άθροισμα της στήλης "Πωλήσεις".

  1. Για να ταξινομήσετε τη στήλη που περιέχει τα δεδομένα κατά το οποία θα πραγματοποιήσετε την ομαδοποίηση, επιλέξτε τη συγκεκριμένη στήλη και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, επιλέξτε Ταξινόμηση από το Α προς το Ω ή Ταξινόμηση από το Ω προς το Α.

  2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Διάρθρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Μερικό άθροισμα.

   Εικόνα της κορδέλας του Outlook

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μερικό άθροισμα.

  3. Στο πλαίσιο Όταν αλλάζει το, κάντε κλικ στη στήλη για τον υπολογισμό του μερικού αθροίσματος. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε Άθλημα.

  4. Στο πλαίσιο Χρήση συνάρτησης, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό των μερικών αθροισμάτων. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε Άθροισμα.

  5. Στο πλαίσιο Προσθήκη μερικού αθροίσματος σε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε στήλη που περιέχει τιμές για τις οποίες θέλετε το μερικό άθροισμα. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε Πωλήσεις.

  6. Εάν θέλετε αυτόματη αλλαγή σελίδας μετά από κάθε μερικό άθροισμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αλλαγή σελίδας μεταξύ ομάδων.

  7. Για να ορίσετε μια γραμμή σύνοψης επάνω από τη γραμμή λεπτομερειών, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Σύνοψη κάτω από τα δεδομένα. Για να ορίσετε μια γραμμή σύνοψης κάτω από τη γραμμή λεπτομερειών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνοψη κάτω από τα δεδομένα. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

  8. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την εντολή Μερικά αθροίσματα επαναλαμβάνοντας τα βήματα ένα έως επτά για να προσθέσετε περισσότερα μερικά αθροίσματα με διαφορετικές συναρτήσεις σύνοψης. Για να αποφύγετε την αντικατάσταση των υπαρχόντων μερικών αθροισμάτων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση των τρεχόντων μερικών αθροισμάτων.

  Εισαγωγή ένθετων επιπέδων μερικών αθροισμάτων

  Μπορείτε να εισαγάγετε μερικά αθροίσματα για εσωτερικές, ένθετες ομάδες εντός των αντίστοιχων εξωτερικών ομάδων τους όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

  Παράδειγμα εξωτερικών και ένθετων μερικών αθροισμάτων

  1. Σε κάθε αλλαγή στην εξωτερική στήλη "Περιοχή"…

  2. …υπολογίζεται το μερικό άθροισμα για αυτή την περιοχή και σε κάθε αλλαγή για την εσωτερική στήλη "Άθλημα".

  1. Για να ταξινομήσετε τη στήλη που περιέχει τα δεδομένα κατά το οποία θα πραγματοποιήσετε την ομαδοποίηση, επιλέξτε τη συγκεκριμένη στήλη και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, επιλέξτε Ταξινόμηση από το Α προς το Ω ή Ταξινόμηση από το Ω προς το Α.

  2. Εισαγάγετε τα εξωτερικά μερικά αθροίσματα.

   Τρόπος εισαγωγής των εξωτερικών μερικών αθροισμάτων

   1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Διάρθρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Μερικό άθροισμα.

    Εικόνα της κορδέλας του Outlook

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μερικό άθροισμα.

   2. Στο πλαίσιο Όταν αλλάζει το, κάντε κλικ στη στήλη για τα εξωτερικά μερικά αθροίσματα. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Περιοχή.

   3. Στο πλαίσιο Χρήση συνάρτησης, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό των μερικών αθροισμάτων. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε Άθροισμα.

   4. Στο πλαίσιο Προσθήκη μερικού αθροίσματος σε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε στήλη που περιέχει τιμές για τις οποίες θέλετε το μερικό άθροισμα. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε Πωλήσεις.

   5. Εάν θέλετε αυτόματη αλλαγή σελίδας μετά από κάθε μερικό άθροισμα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αλλαγή σελίδας μεταξύ ομάδων.

   6. Για να ορίσετε μια γραμμή σύνοψης επάνω από τη γραμμή λεπτομερειών, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Σύνοψη κάτω από τα δεδομένα. Για να ορίσετε μια γραμμή σύνοψης κάτω από τη γραμμή λεπτομερειών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνοψη κάτω από τα δεδομένα. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

   7. Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την εντολή Μερικά αθροίσματα επαναλαμβάνοντας τα βήματα ένα έως έξι για να προσθέσετε περισσότερα μερικά αθροίσματα με διαφορετικές συναρτήσεις σύνοψης. Για να αποφύγετε την αντικατάσταση των υπαρχόντων μερικών αθροισμάτων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση των τρεχόντων μερικών αθροισμάτων.

  3. Εισαγάγετε τα ένθετα μερικά αθροίσματα.

   Τρόπος εισαγωγής των ένθετων μερικών αθροισμάτων

   1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Διάρθρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Μερικό άθροισμα.

    Εικόνα της κορδέλας του Outlook

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μερικό άθροισμα.

   2. Στο πλαίσιο Όταν αλλάζει το, κάντε κλικ στην ένθετη στήλη μερικού αθροίσματος. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε Άθλημα.

   3. Στο πλαίσιο Χρήση συνάρτησης, κάντε κλικ στη συνάρτηση σύνοψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό των μερικών αθροισμάτων. Στο παραπάνω παράδειγμα, πρέπει να επιλέξετε Άθροισμα.

    Ενεργοποιήστε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές που θέλετε.

   4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση των τρεχόντων μερικών αθροισμάτων.

  4. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για περισσότερα ένθετα μερικά αθροίσματα, με εργασία από τα εξωτερικά μερικά αθροίσματα.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε μια σύνοψη των τα μερικά αθροίσματα και γενικά αθροίσματα, κάντε κλικ στην επιλογή τα σύμβολα διάρθρωσης ένα δύο τρία δίπλα τους αριθμούς γραμμών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα πλαίσιο συν και πλην για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις γραμμές λεπτομερειών για μεμονωμένα μερικά αθροίσματα.

 1. Επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή που περιέχει μερικά αθροίσματα.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Διάρθρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Μερικό άθροισμα.

  Εικόνα της κορδέλας του Outlook

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μερικό άθροισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση όλων.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×