Εισαγωγή λατινογενών συμβόλων και χαρακτήρων ASCII ή Unicode

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η κωδικοποίηση χαρακτήρων ASCII και Unicode επιτρέπει στους υπολογιστές να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα με άλλους υπολογιστές και με προγράμματα. Παρακάτω θα βρείτε λίστες λατινογενών χαρακτήρων ASCII και Unicode που χρησιμοποιούνται συχνά. Για χαρακτήρες Unicode για μη λατινογενείς γραφές, ανατρέξτε στο θέμα Πίνακες κωδικών χαρακτήρων Unicode κατά γραφή.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή χαρακτήρα ASCII ή Unicode σε ένα έγγραφο

Κοινοί κωδικοί χαρακτήρων συμβόλων

Κοινοί κωδικοί χαρακτήρων ορθογραφικών σημαδιών

Κοινοί κωδικοί χαρακτήρων δίψηφων

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες ελέγχου ASCII

Περισσότερες πληροφορίες

Εισαγωγή χαρακτήρα ASCII ή Unicode σε ένα έγγραφο

Εάν έχετε να εισαγάγετε μερικούς μόνο ειδικούς χαρακτήρες ή σύμβολα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα χαρακτήρων ή να πληκτρολογήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου. Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες ή ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για διεθνείς χαρακτήρες για μια λίστα των χαρακτήρων ASCII.

Σημειώσεις: 

  • Πολλές γλώσσες περιέχουν σύμβολα που δεν μπόρεσαν να συμπυκνωθούν στους 256 χαρακτήρες του συνόλου Extended ASCII. Για τον λόγο αυτόν, υπάρχουν παραλλαγές ASCII και Unicode που περιλαμβάνουν τοπικούς χαρακτήρες και σύμβολα. Ανατρέξτε στο θέμα Πίνακες κωδικών χαρακτήρων Unicode κατά γραφή.

  • Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε τους κωδικούς χαρακτήρων για τους χαρακτήρες που θέλετε, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα χαρακτήρων.

Εισαγωγή χαρακτήρων ASCII

Για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα ASCII, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ πληκτρολογείτε τον κωδικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο της μοίρας (º), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ πληκτρολογείτε 0176 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς και όχι το πληκτρολόγιο. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο NUM LOCK είναι ενεργοποιημένο εάν απαιτείται από το πληκτρολόγιό σας για να πληκτρολογήσετε αριθμούς στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode

Για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα Unicode, πληκτρολογήστε τον κωδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο X. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο δολαρίου ($), πληκτρολογήστε 0024, πατήστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο X. Για περισσότερους κωδικούς χαρακτήρων Unicode, ανατρέξτε στο θέμα Πίνακες κωδικών χαρακτήρων Unicode κατά γραφή.

Σημαντικό: Ορισμένα προγράμματα του Microsoft Office, όπως το PowerPoint και το InfoPath, δεν μπορούν να μετατρέψουν κωδικούς Unicode σε χαρακτήρες. Εάν χρειάζεστε έναν χαρακτήρα Unicode και χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που δεν υποστηρίζει χαρακτήρες Unicode, χρησιμοποιήστε τον Πίνακα χαρακτήρων για την εισαγωγή των χαρακτήρων που χρειάζεστε.

Σημειώσεις: 

  • Εάν ο συνδυασμός πλήκτρων ALT+X μετατρέπει τον λάθος κωδικό χαρακτήρα σε Unicode, επιλέξτε τον σωστό κωδικό χαρακτήρα πριν πατήσετε ALT+X.

  • Εναλλακτικά, προσθέστε το κείμενο "U+" μπροστά από τον σωστό κωδικό χαρακτήρα.  Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε "1U+B5" και πατάτε ALT+X επιστρέφεται πάντα το κείμενο "1µ", ενώ όταν πληκτρολογείτε "1B5" και πατάτε ALT+X επιστρέφεται το κείμενο "Ƶ".

Χρήση του Πίνακα χαρακτήρων

Ο Πίνακας χαρακτήρων είναι ένα πρόγραμμα που είναι ενσωματωμένο στα Microsoft Windows και σας επιτρέπει να προβάλλετε τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι σε μια επιλεγμένη γραμματοσειρά.

Το πρόγραμμα Πίνακας χαρακτήρων των Windows

Χρησιμοποιώντας τον Πίνακα χαρακτήρων, μπορείτε να αντιγράψετε μεμονωμένους χαρακτήρες ή μια ομάδα χαρακτήρων στο Πρόχειρο και να τους επικολλήσετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που μπορεί να τους εμφανίσει. Για να ανοίξετε τον Πίνακα χαρακτήρων:

  • Στα Windows 10: Πληκτρολογήστε "χαρακτήρων" στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τον Πίνακα χαρακτήρων από τα αποτελέσματα.

  • Στα Windows 8: Κάντε αναζήτηση για τη λέξη "χαρακτήρων" στην οθόνη Έναρξης και επιλέξτε τον Πίνακα χαρακτήρων από τα αποτελέσματα.

  • Στα Windows 7: Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού διαδοχικά στις επιλογές Όλα τα προγράμματα, Βοηθήματα και Εργαλεία συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας χαρακτήρων.

Οι χαρακτήρες είναι ομαδοποιημένοι με βάση τη γραμματοσειρά. Κάντε κλικ στη λίστα γραμματοσειρών για να επιλέξετε ένα σύνολο χαρακτήρων. Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, κάντε κλικ στον χαρακτήρα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή, κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο στο σημείο όπου θέλετε τον χαρακτήρα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Αρχή της σελίδας

Κοινοί κωδικοί χαρακτήρων συμβόλων

Για περισσότερα σύμβολα χαρακτήρων, ανατρέξτε στον Πίνακα χαρακτήρων που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας, στους Κωδικούς χαρακτήρων ASCII ή στο θέμα Πίνακες κωδικών χαρακτήρων Unicode κατά γραφή.

Γλυφή

Κωδικός

Γλυφή

Κωδικός

Σύμβολα νομισματικών μονάδων

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Νομικά σύμβολα

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Μαθηματικά σύμβολα

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Κλάσματα

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Σύμβολα στίξης και διαλεκτικής

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Σύμβολα φόρμας

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Αρχή της σελίδας

Κοινοί κωδικοί χαρακτήρων ορθογραφικών σημαδιών

Για μια πλήρη λίστα των γλυφών και των κωδικών χαρακτήρων τους, ανατρέξτε στον Πίνακα χαρακτήρων.

Γλυφή

Κωδικός

Γλυφή

Κωδικός

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Αρχή της σελίδας

Κωδικοί χαρακτήρων για χαρακτήρες δίψηφων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τυπογραφικά δίψηφα, ανατρέξτε στο θέμα Τυπογραφικό δίψηφο. Για μια πλήρη λίστα των δίψηφων και των κωδικών χαρακτήρων τους, ανατρέξτε στον Πίνακα χαρακτήρων.

Γλυφή

Κωδικός

Γλυφή

Κωδικός

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Αρχή της σελίδας

Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες ελέγχου ASCII

Οι αριθμοί 0-31 του πίνακα ASCII εκχωρούνται σε χαρακτήρες ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ορισμένων περιφερειακών συσκευών, όπως εκτυπωτές. Για παράδειγμα, το 12 αντιπροσωπεύει τη λειτουργία αλλαγής σελίδας / νέας σελίδας. Αυτή η εντολή καθοδηγεί τον εκτυπωτή να μεταβεί στην αρχή της επόμενης σελίδας.

Πίνακας μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων ελέγχου ASCII

Δεκαδικός

Χαρακτήρας

Δεκαδικός

Χαρακτήρας

null

0

διαφυγή σύνδεσης δεδομένων

16

έναρξη επικεφαλίδας

1

έλεγχος συσκευής 1

17

έναρξη κειμένου

2

έλεγχος συσκευής 2

18

τέλος κειμένου

3

έλεγχος συσκευής 3

19

τέλος μετάδοσης

4

έλεγχος συσκευής 4

20

ερώτημα

5

άρνηση αναγνώρισης

21

αναγνώριση

6

σύγχρονη αναγνώριση

22

ηχητικό σήμα

7

τέλος μπλοκ μετάδοσης

23

backspace

8

ακύρωση

24

οριζόντιος χαρακτήρας tab

9

τέλος μέσου

25

αλλαγή γραμμής / νέα γραμμή

10

υποκατάστατο

26

κατακόρυφος χαρακτήρας tab

11

διαφυγή

27

αλλαγή σελίδας / νέα σελίδα

12

διαχωριστικό αρχείων

28

χαρακτήρας επαναφοράς

13

διαχωριστικό ομάδων

29

shift ανασηκωμένο

14

διαχωριστικό εγγραφών

30

shift πατημένο

15

διαχωριστικό μονάδων

31

κενό διάστημα

32

DEL

127

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×