Εισαγωγή κόστους για πόρους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Microsoft Office Project 2007 υπολογίζει τις τιμές κόστους για πόρους με βάση διάφορους παράγοντες και τύπους πόρων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή στην εισαγωγή κόστους για πόρους

Εισαγωγή χρεώσεων κόστους για πόρο εργασίας

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για πόρο εργασίας

Εισαγωγή σταθερού κόστους για μια εργασία ή για το έργο

Εισαγωγή κόστους για πόρο κόστους

Πληκτρολογήστε μια χρέωση για έναν πόρο υλικού

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για έναν πόρο υλικού

Εισαγωγή στην εισαγωγή κόστους για πόρους

Το Microsoft Office Project υπολογίζει το κόστος για τους πόρους που βασίζονται σε κανονική και τις χρεώσεις υπερωριών, κόστος ανά χρήση, στο σταθερού κόστους ή το κόστος για πόροι κόστους (όπως αεροπορικά εισιτήρια ή δείπνο) που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Πριν να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε πληροφορίες για έναν εταιρικό πόρο κόστους, ο πόρος πρέπει να ανοίγει για επεξεργασία.

Οι διάφοροι τύποι κόστους λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το εάν ο πόρος είναι ένας πόρος εργασίας (άτομο), ένα πόρος υλικού (όπως τσιμέντο ή οπλισμός) ή πόρος κόστους (όπως αεροπορικά εισιτήρια ή δείπνο). Για τους πόρους εργασίας, η χρέωση εφαρμόζεται ανά μονάδα χρόνου. Για πόροι υλικού και τους πόρους κόστους, εφαρμόζεται το επιτόκιο ανά άλλες καθορισμένες μονάδες (όπως τόνοι, κιβώτια ή το ένα επιλεγμένο νομισματικές μονάδες).

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο δεν επεξηγείται ο τρόπος δημιουργίας προϋπολογισμού για το έργο σας με τη χρήση πόρων προϋπολογισμού.Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις προς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους προϋπολογισμού στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή χρεώσεων κόστους για πόρο εργασίας

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Φύλλο πόρων.

 2. Στο πεδίο Όνομα πόρου, επιλέξτε έναν πόρο ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα πόρου.

 3. Στο Τυπ και Τυπ. Επιτόκιο πεδία, πληκτρολογήστε τις χρεώσεις πόρων.

  Εάν αυτά τα πεδία δεν είναι ορατό, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε σε αυτά.

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερες από μία τυπική χρέωση και μία χρέωση υπερωριών για κάθε πόρο:

 1. Επιλέξτε τον πόρο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες πόρων Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 2. Στην περιοχή Πίνακες χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Α (Προεπιλογή).

 3. Στη στήλη Ημερομηνία ισχύος, πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η αλλαγή της χρέωσης.

 4. Στις στήλες Τυπική χρέωση και Χρέωση υπερωριών, πληκτρολογήστε τις χρεώσεις πόρων.

 5. Για να εισαγάγετε μια αλλαγή χρέωσης που τίθεται σε ισχύ σε άλλη ημερομηνία, στις πρόσθετες σειρές στους πίνακες χρεώσεων, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τη νέα ημερομηνία, καθώς και τις νέες τυπικές χρεώσεις και τις χρεώσεις υπερωριών.

 6. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα πληρωμών για τον ίδιο πόρο, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3-5 .

Σημείωση: 

 • Το Microsoft Office Project υπολογίζει σύνολα κόστους μόλις πόρους βάσει χρέωσης, τους πόρους που έχουν κόστος ανά χρήση και πόροι κόστους έχουν ανατεθεί σε εργασίες.

 • Αλλαγή της τυπικής χρέωσης για έναν πόρο επηρεάζει επίσης το κόστος των όλες τις εργασίες που έχουν 100 τοις εκατό ολοκληρωμένη και που εξακολουθεί να έχει τον ίδιο πόρο που τους έχουν ανατεθεί.

 • Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πολλών χρεώσεων για έναν πόρο, χρησιμοποιώντας πίνακες χρεώσεων, μπορείτε να αλλάξετε τις χρεώσεις πόρων για το συγκεκριμένο πόρο για οποιαδήποτε ανάθεση, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική Πίνακας χρεώσεων. Για να αλλάξετε τον πίνακα χρεώσεων κόστους για μια συγκεκριμένη ανάθεση, στην προβολή "Χρήση εργασιών", επιλέξτε τον πόρο που έχει ανατεθεί η εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες ανάθεσης Εικόνα κουμπιού . Στη λίστα " Πίνακας χρεώσεων ", κάντε κλικ στην επιλογή πίνακα χρεώσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για πόρο εργασίας

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων.

 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εισαγωγή.

 3. Στο πεδίο Κόστος/Χρήση, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους.

  Εάν αυτό το πεδίο δεν είναι ορατό, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε σε αυτό.

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερα από ένα κόστη ανά χρήση για κάθε πόρο:

 1. Επιλέξτε τον πόρο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες πόρων Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 2. Στην περιοχή Πίνακες χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Α (Προεπιλογή).

 3. Στη στήλη Ημερομηνία ισχύος, πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η αλλαγή της χρέωσης.

 4. Στη στήλη Κόστος ανά χρήση, πληκτρολογήστε το κόστος ανά χρήση.

 5. Για να εισαγάγετε ένα κόστος ανά χρήση που τίθεται σε ισχύ σε άλλη ημερομηνία, στις πρόσθετες σειρές στους πίνακες χρεώσεων, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τη νέα ημερομηνία και το νέο κόστος ανά χρήση.

 6. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα κόστους για τον ίδιο πόρο, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3-5 .

Το Microsoft Office Project να υπολογίσει σύνολα κόστους μόλις πόρους βάσει χρέωσης, τους πόρους που έχουν κόστος ανά χρήση και πόροι κόστους έχουν ανατεθεί σε εργασίες.

Σημείωση: Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πολλών κόστους για έναν πόρο, χρησιμοποιώντας πίνακες χρεώσεων, μπορείτε να αλλάξετε το κόστος πόρων για κάθε ανάθεση, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική Πίνακας χρεώσεων. Για να αλλάξετε τον πίνακα χρεώσεων κόστους για μια συγκεκριμένη ανάθεση, στην προβολή "Χρήση εργασιών", επιλέξτε τον πόρο που έχει ανατεθεί η εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες ανάθεσης Εικόνα κουμπιού . Στη λίστα " Πίνακας χρεώσεων ", κάντε κλικ στην επιλογή πίνακα χρεώσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή σταθερού κόστους για εργασία ή για το έργο

Σταθερό κόστος εφαρμόζονται σε μια εργασία και όχι για έναν πόρο.

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, στη συνέχεια, στην εντολή Κόστος.

 3. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, επιλέξτε την εργασία για την οποία θέλετε να εισαγάγετε ένα σταθερό κόστος.

 4. Στο πεδίο Σταθερό κόστος, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε σταθερό κόστος για ολόκληρο το έργο, κάτι που μπορεί να επιλέξετε να κάνετε εάν σας ενδιαφέρει μόνο το συνολικό κόστος του έργου (και όχι το κόστος σε επίπεδο εργασιών) ή εάν θέλετε να προσθέσετε το κόστος επιβάρυνσης του έργου (όπως το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή.

 2. Στην περιοχή Επιλογές διάρθρωσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, επιλέξτε το εργασία σύνοψης έργου.

 4. Στο πεδίο Σταθερό κόστος, πληκτρολογήστε ένα κόστος για το έργο.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή κόστους για πόρο κόστους

Έναν πόρο κόστους σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα κόστος για μια εργασία με την εκχώρηση ένα στοιχείο κόστους (όπως αεροπορικά εισιτήρια ή διαμονή) σε αυτήν την εργασία. Σε αντίθεση με σταθερό κόστος, μπορείτε να εφαρμόσετε οποιονδήποτε αριθμό των πόρων κόστους σε μια εργασία. Πόροι κόστους σάς δίνουν περισσότερες έλεγχο κατά την εφαρμογή διάφορους τύπους κόστους για εργασίες.

Πριν από την εισαγωγή ενός κόστους για έναν πόρο κόστους, πρέπει να δημιουργήσετε τον πόρο κόστους:

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Φύλλο πόρων.

 2. Στο πεδίο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πόρο κόστους (όπως υποβολής) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες πόρων Εικόνα κουμπιού .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή κόστος στη λίστα Τύπος.

Μετά τη δημιουργία του πόρου κόστους, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον πόρο κόστους σε μια εργασία.Μετά την ανάθεση του πόρου κόστους σε μια εργασία, μπορείτε να εισαγάγετε το κόστος για την ανάθεση πόρου, χρησιμοποιώντας την προβολή χρήσης εργασιών.

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εργασιών.

 2. Επιλέξτε την εργασία που έχει αντιστοιχιστεί ο πόρος κόστους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες ανάθεσης Εικόνα κουμπιού .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια τιμή κόστους στο πλαίσιο κόστος.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν ένα κόστος εφαρμόζεται με τη χρήση ενός πόρου κόστους που έχει αντιστοιχιστεί σε μια εργασία, το ποσό του πόρου κόστους μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του πόρου κόστους.

Σημειώσεις: 

 • Σε αντίθεση με το σταθερό κόστος, οι πόροι κόστους δημιουργούνται ως τύπος πόρου και, στη συνέχεια, αντιστοιχίζονται σε μια εργασία.

 • Σε αντίθεση με τους πόρους εργασίας πόρων κόστους δεν μπορούν να έχουν εφαρμοστεί ημερολογίου. Ωστόσο, εάν αναθέσετε έναν πόρο κόστους σε μια εργασία και προσθέστε μια τιμή νομισματικής μονάδας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που εμπίπτει εκτός του τρέχοντος έναρξης της εργασίας ή ημερομηνία λήξης, Project 2007 ρυθμίζει την ημερομηνία για να συμπεριλάβετε την ημερομηνία της ανάθεσης πόρου κόστους. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια εργασία που αρχίζει την 1η Αυγούστου και τελειώνει την 15 Αυγούστου και αναθέσετε έναν πόρο κόστους με την τιμή $500 σε 21 Αυγούστου, την ημερομηνία λήξης της εργασίας έχουν προσαρμοστεί για να 21 Αυγούστου, ώστε να αντικατοπτρίζει το κόστος ανάθεσης πόρων. Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στην Υποδομή ενημέρωση για το Project 2007.

 • Εάν που έχουν εκτιμώμενες πολλές τιμές για έναν πόρο κόστους σε μια χρονική περίοδο, και οι τιμές πραγματικό διαφέρουν από τις προβλέψεις, Project 2007 αντικαθιστά τις εκτιμήσεις με τα πραγματικά στοιχεία. Αυτή η συμπεριφορά πόρου κόστους διαφέρει από άλλους τύπους πόρων, επειδή πόρων κόστους δεν συνδέονται με πραγματική εργασία. Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στην Υποδομή ενημέρωση για το Project 2007.

 • Η τιμή της νομισματικής μονάδας των πόρων κόστους δεν εξαρτάται από τον όγκο της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στην εργασία που τους έχει ανατεθεί.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή χρέωσης για πόρο υλικού

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων.

 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εισαγωγή.

 3. Στο πεδίοΌνομα πόρου, επιλέξτε έναν πόρο υλικού ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα πόρου υλικού.

 4. Εάν πρόκειται για νέο πόρο υλικού, κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε Υλικό στο πεδίοΤύπος.

  2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα μονάδας μέτρησης στο πεδίο " Ετικέτα υλικού ", όπως ανάβει (για το "λίτρα"), cu. m (για το "κυβικά μέτρα") ή ea (για "κάθε").

 5. Στο πεδίο Τυπ.χρέωση, πληκτρολογήστε μια χρέωση.

  Εάν αυτό το πεδίο δεν είναι ορατό, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε σε αυτό.

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερες από μία χρεώσεις ανά πόρο υλικού:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες πόρων Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 2. Στην περιοχή Πίνακες χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Α (Προεπιλογή).

 3. Στη στήλη Τυπική χρέωση, πληκτρολογήστε μια χρέωση.

 4. Στην επόμενη γραμμή, πληκτρολογήστε μια αλλαγή τιμής ή ποσοστού από την προηγούμενη χρέωση στη στήλη Τυπική χρέωση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε + 10% για να υποδείξει ότι το επιτόκιο, έχει αυξήθηκε 10% από την προηγούμενη χρέωση.

 5. Στη στήλη Ημερομηνία ισχύος, πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η αλλαγή της χρέωσης.

 6. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3-5 .

Σημείωση: 

 • Εισαγωγή χρεώσεων πόρο υλικού εάν θέλετε το Microsoft Office Project για τον υπολογισμό που βασίζονται σε πόρο υλικού χρεώσεων κόστους πόρου υλικού. Για παράδειγμα, για να εκχωρήσετε μια εργασία που ονομάζεται τσιμέντο που έχει μια τιμή μονάδας 100 € ανά τόνος πόρο υλικού, επιλέξτε τον τύπο πόρου υλικού, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του πόρου τσιμέντο, την ετικέτα τόνοςκαι την τυπική χρέωση του $100 .

 • Εισαγάγετε πολλές χρεώσεις για έναν πόρο υλικού εάν εργάζεστε με πολλές κατηγορίες υλικού ή εάν χρειάζεται να ενσωματώσετε αλλαγές χρεώσεων υλικού σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες Πίνακας χρεώσεων για να εισαγάγετε χρεώσεις για διάφορες κατηγορίες ταπήτων και για να συμπεριλάβετε αυξήσεις ή μειώσεις κόστους που πιστεύετε ότι αναμένετε σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έργου.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για πόρο υλικού

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων.

 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εισαγωγή.

 3. Στο πεδίο Όνομα πόρου, επιλέξτε έναν πόρο υλικού ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα πόρου υλικού.

 4. Εάν πρόκειται για ένα νέο πόρο υλικού, επιλέξτε Υλικό στο πεδίοΤύπος.

 5. Εάν πρόκειται για ένα νέο πόρο υλικού, πληκτρολογήστε ένα όνομα μονάδας μέτρησης στο πεδίο " Ετικέτα υλικού ", όπως ανάβει (για το "λίτρα"), cu. m (για το "κυβικά μέτρα") ή ea (για "κάθε")

 6. Στο πεδίο Κόστος/Χρήση, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους.

  Εάν αυτό το πεδίο δεν είναι ορατό, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε σε αυτό.

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερα από ένα κόστη ανά χρήση για κάθε πόρο:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες πόρων Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 2. Εάν πρόκειται για ένα νέο πόρο υλικού, επιλέξτε υλικό στο πλαίσιο Τύπος.

 3. Εάν πρόκειται για ένα νέο πόρο υλικού, πληκτρολογήστε ένα όνομα μονάδας μέτρησης στο πλαίσιο ετικέτα υλικού.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα (προεπιλογή) στους πίνακες χρεώσεων.

 5. Στη στήλη Κόστος ανά χρήση, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους.

 6. Στην επόμενη σειρά, πληκτρολογήστε μια αλλαγή τιμής ή ποσοστού από το προηγούμενο κόστος στη στήλη Κόστος ανά χρήση.

 7. Στη στήλη Ημερομηνία ισχύος, πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η αλλαγή του κόστους.

 8. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα κόστους ανά χρήση, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 5-7 .

Σημείωση: 

 • Εισαγάγετε ένα κόστος ανά χρήση για έναν πόρο υλικού εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο ένα κόστος ανά χρήση για το συγκεκριμένο πόρο υλικού και δεν θέλετε να ενσωματώσετε μελλοντικές αλλαγές κόστους.

 • Εισαγάγετε πολλά κόστη ανά χρήση για έναν πόρο υλικού εάν θέλετε να εισαγάγετε περισσότερα από ένα κόστη ανά χρήση για το συγκεκριμένο πόρο ή να ενσωματώσετε μελλοντικές αλλαγές κόστους υλικού ανά χρήση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×