Εισαγωγή κόστους βάσει χρέωσης για άτομα και υλικά

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στα περισσότερα έργα, το κόστος πόρων για τα άτομα (που ονομάζονται πόροι εργασίας) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Εάν πρόκειται να παρακολουθείτε αυτό το κόστος στο έργο σας, ξεκινάτε συνήθως εισάγοντας χρεώσεις αμοιβής για τα άτομα. Όταν στη συνέχεια αντιστοιχίσετε αυτά τα άτομα σε εργασίες, το Microsoft Project χρησιμοποιεί αυτές τις χρεώσεις για να υπολογίσει το κόστος των αναθέσεων.

Δείτε πώς να εισαγάγετε χρεώσεις αμοιβής για άτομα:

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Εάν δεν βλέπετε τον πίνακα καταχώρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Πίνακες > Καταχώρηση.

  Κουμπί "Πίνακες" στην καρτέλα "Προβολή"

 3. Στο πεδίο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου ή επιλέξτε το όνομα, αν αυτό το άτομο είναι ήδη στο φύλλο πόρων.

 4. Στο πεδίο Τύπος, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το στοιχείο Εργασία.

  Πεδίο "Τύπος" που εμφανίζει την εργασία

 5. Στο πεδίο Τυπ. χρέωση, πληκτρολογήστε την τυπική χρέωση αμοιβής για αυτό το άτομο. Για παράδειγμα, 25 €/ώρα ή 200 €/ημέρα.

  Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε αυτό το πεδίο, εάν δεν το βλέπετε.

 6. Εάν σχεδιάζετε να παρακολουθήσετε τις υπερωρίες στο έργο σας και το άτομο μπορεί να εργαστεί υπερωριακά, πληκτρολογήστε τη χρέωση υπερωριών στο πεδίο Χρέωση υ/ρωριών.

 7. Στο πεδίο Προσαύξηση, η προσαύξηση κόστους είναι Προεκτίμηση από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να επιλέξετε Έναρξη ή Λήξη για προσαύξηση του κόστους πόρων βάσει χρέωσης στην αρχή ή στο τέλος του έργου.

Σημείωση:  Η ρύθμιση προσαύξησης κόστους καθορίζει πότε το Microsoft Project υπολογίζει σύνολα κόστους για πόρους βάσει χρέωσης στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες.

 1. Αντιστοιχίστε τον πόρο σε μια εργασία. Το Microsoft Project υπολογίζει αυτόματα το κόστος του πόρου για τη συγκεκριμένη ανάθεση.

  Συμβουλή:  Για να εισαγάγετε περισσότερες από μία χρεώσεις ανά πόρο, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή μεταβλητών χρεώσεων για πόρους ατόμων ή υλικού στο τέλος αυτού του άρθρου.

Εισαγωγή χρεώσεων μονάδας για υλικά

Για να παρακολουθείτε το κόστος των υλικών που θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε το έργο (που ονομάζονται πόροι υλικού), μπορείτε να τους υπολογίσετε από τις χρεώσεις μονάδας που εισάγετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια χρέωση μονάδας για το τσιμέντο ή τον οπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε στο οικοδομικό έργο σας.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Στο πεδίοΌνομα πόρου, πληκτρολογήστε το όνομα ενός πόρου υλικού ή επιλέξτε έναν πόρο υλικού, αν οι πόροι υλικού έχουν ήδη εισαχθεί.

 3. Για έναν νέο πόρο υλικού, κάντε κλικ στο βέλος στο πεδίο Τύπος και επιλέξτε Υλικό.

  Πεδίο "Τύπος" που εμφανίζει την εργασία

 4. Στο πεδίο υλικό, πληκτρολογήστε το όνομα μονάδας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ανάβει (λίτρα), cu.m (για κυβικά μέτρα) ή ea (για κάθε)

 5. Στο πεδίο Τυπ. χρέωση, εισαγάγετε τη μονάδα χρέωσης για τον πόρο υλικού.

Πιέστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε αυτό το πεδίο, εάν δεν το βλέπετε.

 1. Στο πεδίο Προσαύξηση, η προσαύξηση κόστους είναι Προεκτίμηση από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να επιλέξετε Έναρξη ή Λήξη για προσαύξηση του κόστους πόρων βάσει χρέωσης στην αρχή ή στο τέλος του έργου.

  Πεδίο "Προσαύξηση" που εμφανίζει την επιλογή "Προεκτίμηση"

 2. Αντιστοιχίστε τον πόρο σε μια εργασία. Το Microsoft Project υπολογίζει αυτόματα το κόστος του πόρου για τη συγκεκριμένη ανάθεση.

Εισαγωγή μεταβλητών χρεώσεων για πόρους ατόμων ή υλικού

Εάν ένα σύνολο τυπικών και υπερωριακών χρεώσεων αμοιβής δεν είναι αρκετό για ένα άτομο ή εάν έχετε περισσότερες από μία χρεώσεις για έναν πόρο υλικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες χρεώσεων κόστους για να εισαγάγετε μεταβλητές χρεώσεις (που ονομάζονται μεικτές χρεώσεις).

Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μεταβλητές χρεώσεις για τον τύπο εργασίας που θα εκτελέσει ένας πόρος, την τοποθεσία εργασίας, το επίπεδο δεξιοτήτων για την εργασία σε συγκεκριμένες εργασίες ή να παραθέσετε χρεώσεις για διαφορετικές κατηγορίες υλικού ή για να αιτιολογήσετε μεταβολές στις χρεώσεις υλικού.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Κάντε δεξί κλικ στον πόρο εργασίας ή υλικού και επιλέξτε Πληροφορίες.

  Μενού δεξιού κλικ για τους πόρους

 3. Στο πλαίσιο Πληροφορίες πόρου, κάντε κλικ στην καρτέλα Κόστος.

Καρτέλα "Κόστος" στο παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες πόρων"

 1. Στην περιοχή Πίνακες χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Α (Προεπιλογή).

 2. Για έναν πόρο εργασίας, κάντε το εξής:

  1. Στη στήλη Tυπική χρέωση, πληκτρολογήστε μια χρέωση.

  2. Στη στήλη Χρέωση υπερωριών, πληκτρολογήστε μια χρέωση (προαιρετικά).

  3. Πληκτρολογήστε όσες νέες τυπικές και υπερωριακές χρεώσεις χρειάζεστε στις επόμενες γραμμές.

 3. Για έναν πόρο υλικού, κάντε το εξής:

  1. Στη στήλη Tυπική χρέωση, πληκτρολογήστε μια χρέωση.

  2. Στη στήλη Τυπική χρέωση στην επόμενη γραμμή, πληκτρολογήστε μια νέα χρέωση ή ένα ποσοστό μεταβολής. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε +10% για να αυξήσετε την προηγούμενη χρέωση κατά 10%.

  3. Πληκτρολογήστε όσες νέες χρεώσεις ή μεταβολές χρεώσεων χρειάζεστε στις επόμενες γραμμές.

 4. Στη στήλη Ημερομηνία ισχύος, εισαγάγετε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα ισχύσουν οι νέες χρεώσεις που θα εισαγάγετε.

 5. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα χρεώσεων για έναν πόρο ατόμου ή υλικού, πληκτρολογήστε χρεώσεις και ημερομηνίες έναρξης ισχύος σε άλλες καρτέλες (B, C, D ή E).

Σημειώσεις: 

 • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε κόστος ανά χρήση για τους πόρους εργασίας ή υλικού στους πίνακες χρεώσεων. Αυτό το κόστος είναι συνήθως μοναδικό κόστος που δεν βασίζεται σε χρεώσεις. Για παράδειγμα, ένα έξοδο παράδοσης για υλικά. Εισαγάγετε ένα ποσό κόστους στη στήλη Κόστος ανά χρήση του πόρου εργασίας ή υλικού.

 • Μετά την εισαγωγή πολλών χρεώσεων για μια εργασία ή πόρο υλικού, μπορείτε να αλλάξετε τις χρεώσεις πόρων για κάθε ανάθεση, εφαρμόζοντας ένα διαφορετικό Πίνακας χρεώσεων στην προβολή "Χρήση εργασιών" (κάντε δεξί κλικ στον πόρο έχουν ανατεθεί > πληροφορίες > καρτέλα κόστος).

 • Μπορείτε να προσθέσετε τη στήλη Πίνακας χρεώσεων στην προβολή Χρήση εργασιών, αν χρησιμοποιείτε τους πίνακες χρεώσεων σε τακτική βάση. Στην προβολή Χρήση εργασιών, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην κεφαλίδα Προσθήκη νέας στήλης και επιλέξτε Πίνακας χρεώσεων.

 • Η αλλαγή της τυπικής χρέωσης για έναν πόρο στον προεπιλεγμένο πίνακα χρεώσεων (στην καρτέλα Α (Προεπιλογή)) επηρεάζει το κόστος των ολοκληρωμένων εργασιών στις οποίες έχει εκχωρηθεί ο ίδιος πόρος. Για να αποφύγετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε τις τυπικές χρεώσεις σε άλλους πίνακες χρεώσεων (B, C, D ή E) που δεν εφαρμόζονται από προεπιλογή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος

Εισαγωγή κόστους εξοπλισμού και άλλων πόρων κόστους

Εισαγωγή σταθερού κόστους για εργασίες

Εισαγωγή πραγματικού κόστους με μη αυτόματο τρόπο

Προβολή συνόλων κόστους έργου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×