Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εισαγωγή κωδικών χαρακτήρων ASCII ή Unicode στο Word

Εισαγωγή συμβόλου με χρήση του πληκτρολογίου με κωδικούς χαρακτήρων ASCII ή Unicode

Τα σύμβολα και οι ειδικοί χαρακτήρες εισάγονται είτε με χρήση κωδικών ASCII ή Unicode. Μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η οποία όταν αναζητάτε τον κωδικό για το χαρακτήρα.

 1. Μεταβείτε στο θέμα εισαγωγή >συμβόλου > περισσότερα σύμβολα.

 2. Εντοπίστε το σύμβολο που θέλετε.

  Συμβουλή: Η γραμματοσειρά συμβόλου του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Segoe έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή από σύμβολα Unicode για να επιλέξετε.

 3. Στην κάτω δεξιά γωνία θα δείτε τον κωδικό χαρακτήρα και από:. Ο Κωδικός χαρακτήρα είναι αυτό που θα εισαγάγετε για να εισαγάγετε αυτό το σύμβολο από το πληκτρολόγιο. Το πεδίο " από: " σάς ενημερώνει εάν πρόκειται για χαρακτήρα Unicode ή ASCII.

Τύπος χαρακτήρα Unicode Unicode

Τύπος κωδικού χαρακτήρα ASCII ASCII

Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode

 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χαρακτήρα όπου θέλετε να εισαγάγετε το σύμβολο Unicode.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + X για να μετατρέψετε τον κώδικα στο σύμβολο.

  Εάν τοποθετείτε το χαρακτήρα Unicode αμέσως μετά από έναν άλλο χαρακτήρα, επιλέξτε μόνο τον κωδικό πριν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + X.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε το χαρακτήρα που αναμένατε, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γραμματοσειρά.

Εισαγωγή χαρακτήρων ASCII

Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο με το πλήκτρο NUM LOCK για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς ASCII και όχι τους αριθμούς στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου σας.

Όλοι οι κωδικοί χαρακτήρων ASCII έχουν διάρκεια τεσσάρων ψηφίων. Εάν ο κωδικός για το χαρακτήρα που θέλετε είναι μικρότερος από τέσσερα ψηφία, προσθέστε μηδενικά στην αρχή για να φτάσετε στα 4 ψηφία.

 1. Μεταβείτε στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα γραμματοσειρά , αλλάξτε τη γραμματοσειρά στο Wingdings (ή σε άλλο σύνολο γραμματοσειρών).

 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πληκτρολογήστε τον κωδικό χαρακτήρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

 3. Αλλάξτε ξανά τη γραμματοσειρά στην προηγούμενη γραμματοσειρά μετά την εισαγωγή του συμβόλου.

Για περισσότερα σύμβολα χαρακτήρων, ανατρέξτε στον Πίνακα χαρακτήρων που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας, στους Κωδικούς χαρακτήρων ASCII ή στο θέμα Πίνακες κωδικών χαρακτήρων Unicode κατά γραφή.

Γλυφή

Κωδικός

Γλυφή

Κωδικός

Σύμβολα νομισματικών μονάδων

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Νομικά σύμβολα

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Μαθηματικά σύμβολα

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Κλάσματα

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Σύμβολα στίξης και διαλεκτικής

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Σύμβολα φόρμας

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Για μια πλήρη λίστα των γλυφών και των κωδικών χαρακτήρων τους, ανατρέξτε στον Πίνακα χαρακτήρων.

Γλυφή

Κωδικός

Γλυφή

Κωδικός

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τυπογραφικά δίψηφα, ανατρέξτε στο θέμα Τυπογραφικό δίψηφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πίνακας χαρακτήρων.

Γλυφή

Κωδικός

Γλυφή

Κωδικός

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2+ALT+X

Οι αριθμοί 0-31 του πίνακα ASCII εκχωρούνται σε χαρακτήρες ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ορισμένων περιφερειακών συσκευών, όπως εκτυπωτές.

Δεκαδικός

Χαρακτήρας

Δεκαδικός

Χαρακτήρας

null

0

διαφυγή σύνδεσης δεδομένων

16

έναρξη επικεφαλίδας

1

έλεγχος συσκευής 1

17

έναρξη κειμένου

2

έλεγχος συσκευής 2

18

τέλος κειμένου

3

έλεγχος συσκευής 3

19

τέλος μετάδοσης

4

έλεγχος συσκευής 4

20

ερώτημα

5

άρνηση αναγνώρισης

21

αναγνώριση

6

σύγχρονη αναγνώριση

22

ηχητικό σήμα

7

τέλος μπλοκ μετάδοσης

23

backspace

8

ακύρωση

24

οριζόντιος χαρακτήρας tab

9

τέλος μέσου

25

αλλαγή γραμμής / νέα γραμμή

10

υποκατάστατο

26

κατακόρυφος χαρακτήρας tab

11

διαφυγή

27

αλλαγή σελίδας / νέα σελίδα

12

διαχωριστικό αρχείων

28

χαρακτήρας επαναφοράς

13

διαχωριστικό ομάδων

29

shift ανασηκωμένο

14

διαχωριστικό εγγραφών

30

shift πατημένο

15

διαχωριστικό μονάδων

31

κενό διάστημα

32

DEL

127

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×