Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων με πλήκτρα συντόμευσης

Πιέστε

Για να

ENTER

Ολοκληρώσετε την καταχώρηση σε ένα κελί και να μετακινηθείτε στην επόμενη (προς τα κάτω) επιλογή

SHIFT+ENTER

Ολοκληρώσετε την καταχώρηση σε ένα κελί και να μετακινηθείτε στην προηγούμενη (προς τα επάνω) επιλογή

TAB

Ολοκληρώσετε την καταχώρηση σε ένα κελί και να μετακινηθείτε στην επιλογή που βρίσκεται στα δεξιά

SHIFT+TAB

Ολοκληρώσετε την καταχώρηση σε ένα κελί και να μετακινηθείτε στην επιλογή που βρίσκεται στα αριστερά

ESC

Ακυρώσετε την καταχώρηση σε ένα κελί

BACKSPACE

Διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του σημείου παρεμβολής ή για να διαγράψετε την επιλογή

DELETE

Διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου παρεμβολής ή για να διαγράψετε την επιλογή

CTRL+DELETE

Διαγράψετε κείμενο, μέχρι το τέλος γραμμής

Πλήκτρα βέλους

Μετακινηθείτε ένα χαρακτήρα αριστερά (ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ) ή δεξιά (ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ) μέσα σε ένα κελί, ή να επιστρέψτε στην προηγούμενη θέση του σημείου παρεμβολής (ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ), ή να μετακινηθείτε στο τέλος των περιεχομένων του κελιού (ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ). Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε ένα κελί πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά μέσα στο φύλλο δεδομένων

HOME

Μετακινηθείτε στην αρχή της γραμμής σε ένα κελί ή να μετακινηθείτε στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο δεδομένων

END

Μετακινηθείτε στο τέλος της γραμμής σε ένα κελί ή να μετακινηθείτε στο τέλος μιας σειράς στο φύλλο δεδομένων

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Μετακινηθείτε δεξιόστροφα στην επόμενη γωνία μιας επιλεγμένης περιοχής κελιών

F2

Επεξεργαστείτε ή προσαρτήσετε δεδομένα στα περιεχόμενα του ενεργού κελιού

CTRL+; (ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ)

Εισαγάγετε την ημερομηνία (μόνο σε φύλλο δεδομένων)

CTRL+SHIFT+: (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ)

Εισαγάγετε την ώρα (μόνο σε φύλλο δεδομένων)

CTRL+C

Αντιγράψετε την επιλογή

CTRL+V

Επικολλήσετε την επιλογή

CTRL+X

Αποκόψετε την επιλογή

DELETE

Απαλείψετε τα περιεχόμενα της επιλογής

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Εισαγάγετε κενά κελιά

CTRL+ –

Διαγράψετε την επιλογή

CTRL+Z

Αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια


Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×