Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων λωρίδας χρόνου ανάμεσα σε Visio και Project

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν έχετε δεδομένα σε ένα αρχείο έργου, μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο στο Visio για να δημιουργήσετε αυτόματα ένα διάγραμμα λωρίδας χρόνου. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα διάγραμμα λεπτομερούς λωρίδας χρόνου στο Visio, μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα ως αρχείο έργου.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Project.

Εισαγωγή δεδομένων από το Project σε λωρίδα χρόνου του Visio

 1. Στα προεπιλεγμένα πρότυπα, κάντε κλικ στην κατηγορία Χρονοδιάγραμμα.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Λωρίδα χρόνου.

 3. Στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Λωρίδα χρόνου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων.

 4. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, καταχωρήστε το αρχείο του Project (MPP) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία λωρίδας χρόνου του Visio ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε και επιλέξτε Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τους τύπους εργασιών που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Ανατρέξτε στην Περιγραφή που βρίσκεται στο κάτω μέρος για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο εργασίας.

 6. Στην τρίτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τους τύπους σχημάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λωρίδα χρόνου, καθώς και τα ορόσημα και τα διαστήματα που εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να ορίσετε τη χρονική κλίμακα και να εμφανιστούν οι επιλογές για τη λωρίδα χρόνου του Visio.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να δημιουργήσετε μια λωρίδα χρόνου του Visio με τις ιδιότητες που καθορίσατε στον οδηγό.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν σχήματα στην τρέχουσα σελίδα σχεδίου, το Visio τοποθετεί τη λωρίδα χρόνου σε μια νέα σελίδα του τρέχοντος σχεδίου σας.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τον τύπο σχημάτων για οποιοδήποτε ή όλα τα σχήματα της λωρίδας χρόνου, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός τύπου λωρίδας χρόνου, Ορισμός τύπου ορόσημου ή Ορισμός τύπου διαστήματος.

Εξαγωγή δεδομένων λωρίδας χρόνου από το Visio στο Project

 1. Στο Visio, ανοίξτε το σχέδιο της λωρίδας χρόνου που περιέχει τα δεδομένα τα οποία θέλετε να εξάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο περίγραμμα της λωρίδας χρόνου για να την επιλέξετε.

  Σημείωση: Μπορείτε να εξάγετε μόνο μία λωρίδα χρόνου κάθε φορά. Εάν διατηρείτε περισσότερες από μία λωρίδες χρόνου στη σελίδα σχεδίου (με εξαίρεση μια εκτεταμένη λωρίδα χρόνου), επιλέξτε αυτή που θέλετε να εξάγετε.

 2. Στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου, επιλέξτε Εξαγωγή δεδομένων.

  Σημείωση: Κατά την εξαγωγή μιας εκτεταμένης λωρίδας χρόνου που περιλαμβάνει περισσότερα δεδομένα από όσα φαίνονται στο πρωτότυπο (όπως πρόσθετα ορόσημα), θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να εξάγετε όλα τα δεδομένα ή μόνο αυτά που χρησιμοποιούνται από κοινού από όλες τις λωρίδες χρόνου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή δεδομένων λωρίδας χρόνου, περιηγηθείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο που έχετε εξαγάγει. Για Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το αρχείο του Project και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Όταν η εξαγωγή ολοκληρωθεί εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εισαγωγή δεδομένων από το Project σε λωρίδα χρόνου του Visio

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατηγορίες προτύπων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρονοδιάγραμμα.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Λωρίδα χρόνου.

 4. Στην καρτέλα λωρίδα χρόνου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων.

 5. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, καταχωρήστε το αρχείο του Project (MPP) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία λωρίδας χρόνου του Visio ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε και επιλέξτε Επόμενο.

 6. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τους τύπους εργασίας που θέλετε να εισαγάγετε. Δείτε την Περιγραφή στο κάτω μέρος για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο εργασίας.

 7. Στην τρίτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τους τύπους σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λωρίδα χρόνου, καθώς και για τα ορόσημα και χρονικά διαστήματα που εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί για προχωρημένους για να ορίσετε την κλίμακα χρόνου και Εμφάνιση επιλογών για τη λωρίδα χρόνου του Visio. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να δημιουργήσετε μια λωρίδα χρόνου του Visio με τις ιδιότητες που καθορίσατε στον οδηγό.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν σχήματα στην τρέχουσα σελίδα σχεδίου, το Visio τοποθετεί τη λωρίδα χρόνου σε μια νέα σελίδα του τρέχοντος σχεδίου σας.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τον τύπο σχημάτων για οποιοδήποτε ή όλα τα σχήματα της λωρίδας χρόνου, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός τύπου λωρίδας χρόνου, Ορισμός τύπου ορόσημου ή Ορισμός τύπου διαστήματος.

Εξαγωγή δεδομένων λωρίδας χρόνου από το Visio στο Project

 1. Στο Visio, ανοίξτε το σχέδιο της λωρίδας χρόνου που περιέχει τα δεδομένα τα οποία θέλετε να εξάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο περίγραμμα της λωρίδας χρόνου για να την επιλέξετε.

  Σημείωση: Μπορείτε να εξάγετε μόνο μία λωρίδα χρόνου κάθε φορά. Εάν διατηρείτε περισσότερες από μία λωρίδες χρόνου στη σελίδα σχεδίου (με εξαίρεση μια εκτεταμένη λωρίδα χρόνου), επιλέξτε αυτή που θέλετε να εξάγετε.

 2. Στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου, επιλέξτε Εξαγωγή δεδομένων.

  Σημείωση: Κατά την εξαγωγή μιας εκτεταμένης λωρίδας χρόνου που περιλαμβάνει περισσότερα δεδομένα από όσα φαίνονται στο πρωτότυπο (όπως πρόσθετα ορόσημα), θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να εξάγετε όλα τα δεδομένα ή μόνο αυτά που χρησιμοποιούνται από κοινού από όλες τις λωρίδες χρόνου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή δεδομένων λωρίδας χρόνου, περιηγηθείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο που έχετε εξαγάγει. Για Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το αρχείο του Project και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Όταν η εξαγωγή ολοκληρωθεί εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

 1. Στο μενού " αρχείο " στο Microsoft Office Visio, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη στο Χρονοδιάγραμμα του έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή λωρίδα χρόνου.

 2. Στο μενού λωρίδας χρόνου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων λωρίδας χρόνου.

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το Project, το στοιχείο Εισαγωγή λωρίδας χρόνου δεδομένων δεν θα είναι ορατό στο μενού λωρίδας χρόνου.

 3. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, καταχωρήστε το αρχείο του Project (MPP) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία λωρίδας χρόνου του Visio ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο που θέλετε και επιλέξτε Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τους τύπους εργασίας που θέλετε να εισαγάγετε. Δείτε την Περιγραφή στο κάτω μέρος για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο εργασίας.

 5. Στην τρίτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τους τύπους σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λωρίδα χρόνου, καθώς και για τα ορόσημα και χρονικά διαστήματα που εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί για προχωρημένους για να ορίσετε την κλίμακα χρόνου και Εμφάνιση επιλογών για τη λωρίδα χρόνου του Visio. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να δημιουργήσετε μια λωρίδα χρόνου του Visio με τις ιδιότητες που καθορίσατε στον οδηγό.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν σχήματα στην τρέχουσα σελίδα σχεδίου, το Visio τοποθετεί τη λωρίδα χρόνου σε μια νέα σελίδα του τρέχοντος σχεδίου σας.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τους τύπους σχήματος για κάποιο ή όλα από τη λωρίδα χρόνου, ορόσημου και σχήματα χρονικό διάστημα; Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα στη σελίδα σχεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τύπου λωρίδας χρόνου, Ορισμός τύπου ορόσημου ή Ορισμός τύπου διαστήματος.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×