Εισαγωγή, επεξεργασία και προβολή πεδίων στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι κωδικοί πεδίων είναι χρήσιμοι ως σύμβολα κράτησης θέσης για δεδομένα τα οποία μπορεί να αλλάξει στο έγγραφό σας και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση ορισμένα στοιχεία του εγγράφου σας. Κωδικοί πεδίων εισάγονται για εσάς όταν χρησιμοποιείτε δυνατότητες του Word, όπως αριθμούς σελίδων ή έναν πίνακα περιεχομένων, αλλά μπορείτε να εισαγάγετε τους κωδικούς πεδίων με μη αυτόματο τρόπο για άλλες εργασίες όπως εκτέλεση υπολογισμών ή συμπλήρωση στο περιεχόμενο του εγγράφου από μια προέλευση δεδομένων.

Τα βήματα ισχύουν για την εισαγωγή οποιαδήποτε κώδικα πεδίου στο Word. Για μια λίστα όλων των κωδίκων πεδίων με λεπτομερείς πληροφορίες για το καθένα, ανατρέξτε στο θέμα λίστα με τους κωδικούς πεδίων στο Word.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε πεδίο.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε τον κωδικό πεδίου για το πεδίο που θέλετε να εισαγάγετε, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε απευθείας στο έγγραφό σας, αλλά όχι, πληκτρολογώντας τους χαρακτήρες αγκύλη. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F9 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό εντός των αγκυλών.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Γρήγορα Τμήματα > Πεδίο.

 3. Στη λίστα ονόματα πεδίων, επιλέξτε ένα όνομα πεδίου.

  Συμβουλή: Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα, κάνοντας κλικ στο κάτω βέλος στη λίστα κατηγορίες.


  Παράθυρο διαλόγου "Πεδίο"

 4. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου, επιλέξτε όποιες άλλες ιδιότητες ή επιλογές που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημειώσεις: 

 • Για να δείτε τους κωδικούς για ένα συγκεκριμένο πεδίο στο πλαίσιο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Κώδικες πεδίων. Για ορισμένα πεδία, αυτό το κουμπί επιλέγεται από προεπιλογή.

 • Για να ενθέσετε ένα πεδίο σε κάποιο άλλο πεδίο, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε το εξωτερικό ή το περιέχον πεδίο (βήματα 1-4 πιο πάνω). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο εσωτερικό του κώδικα πεδίου όπου θέλετε να εισαγάγετε το εσωτερικό πεδίο και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 2-4.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πεδίου.

 2. Αλλάξτε τις επιλογές και ιδιότητες πεδίου. Για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο πεδίο, ανατρέξτε στο θέμα λίστα με τους κωδικούς πεδίων στο Word.

  Σημειώσεις: 

  • Για ορισμένα πεδία, πρέπει να εμφανίσετε τον κώδικα πεδίου για να επεξεργαστείτε το πεδίο: πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F9.

  • Ορισμένα πεδία είναι δυνατή η επεξεργασία σε τις δικές τους παράθυρα διαλόγου αντί στο παράθυρο διαλόγου πεδίο. Για παράδειγμα, εάν κάνετε δεξί κλικ σε μια υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F9 για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ προβολής τους κωδικούς πεδίων και της προβολής αποτελέσματα του πεδίου στο έγγραφό σας. Όταν προβάλλετε έναν κώδικα πεδίου, η σύνταξη μοιάζει κάπως έτσι:

{ ΌΝΟΜΑ ΠΕΔΊΟΥ Ιδιότητες Προαιρετικοί διακόπτες }

 • ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ    Είναι το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα των ονομάτων πεδίων, στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο.

 • Οδηγίες     Αυτά είναι οποιαδήποτε οδηγίες ή τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν είναι όλα τα πεδία έχουν οδηγίες. Στο παράθυρο διαλόγου πεδίο παρατίθενται ως Ιδιότητες πεδίου.

 • Διακόπτες για το συγκεκριμένο πεδίο    Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που μπορεί να ενεργοποιηθεί απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε για ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν είναι όλα τα πεδία έχουν διακόπτες. Στο παράθυρο διαλόγου πεδίο παρατίθενται ως Επιλογές πεδίου.

 • Γενικοί διακόπτες    Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που διέπουν τη μορφή για τα αποτελέσματα του πεδίου, όπως πεζά και κεφαλαία γράμματα του κειμένου και μορφή ημερομηνίας/ώρας. Στο παράθυρο διαλόγου πεδίο παρατίθενται ως επιλογές μορφοποίησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση αποτελεσμάτων πεδίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη για ένα συγκεκριμένο πεδίο, ανατρέξτε στο θέμα λίστα με τους κωδικούς πεδίων στο Word.

Σημείωση ασφαλείας: Επειδή οι κώδικες πεδίων μπορεί να είναι ορατοί σε όλους όσους διαβάζουν το έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που καταχωρείτε σε αυτούς δεν είναι απόρρητες.

Από προεπιλογή, το Word εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου απρόσκοπτα με το περιεχόμενο του εγγράφου σας, έτσι ώστε κάποιος που διαβάζει το έγγραφο δεν γνωρίζει ότι είναι τμήμα του περιεχομένου σε ένα πεδίο. Ωστόσο, τα πεδία μπορούν επίσης να εμφανιστούν με σκιασμένο φόντο, ώστε να είναι πιο ορατές στο έγγραφο.

 1. Επιλέξτε το αρχείο > Επιλογές. (Στο Word 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.)

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση περιεχομένου του εγγράφου, στη λίστα πεδίων σκίαση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε τα πεδία που ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο περιεχόμενο του εγγράφου, επιλέξτε πάντα.

  • Για να κάνετε τα πεδία ενσωματώνονται εντελώς στο περιεχόμενο του εγγράφου, επιλέξτε ποτέ.

  • Για να κάνετε τους χρήστες του Word που γνωρίζετε ότι έχετε κάνει κλικ σε ένα πεδίο, επιλέξτε όταν είναι επιλεγμένο.

   Όταν η επιλογή σκίασης πεδίου έχει οριστεί σε όταν είναι επιλεγμένο, το πεδίο εμφανίζεται με γκρι φόντο όταν κάνετε κλικ μέσα στο πεδίο. Ωστόσο, η γκρι σκίαση δεν υποδηλώνει ότι είναι επιλεγμένο το πεδίο. Όταν επιλέγετε το πεδίο με διπλό κλικ ή σύρετε το ποντίκι, επισήμανση που υποδηλώνει την επιλογή προστίθεται στη γκρι σκίαση.

Από προεπιλογή, το Word ενημερώνει αυτόματα τα πεδία όταν ανοίγει ένα έγγραφο. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες παραμένουν ενημερωμένα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ίσως δεν θέλετε να συμβεί αυτό, ωστόσο. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε την ημερομηνία στο κεφαλίδα ώστε να αντικατοπτρίζει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αντί να ενημερώνεται αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία κάθε φορά που ανοίγει το έγγραφο.

Τα πεδία μπορούν επίσης να ενημερωθούν κάνοντας δεξί κλικ σε ένα πεδίο και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πεδίου ή κάνοντας κλικ σε ένα πεδίο και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο F9.

Για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο όλα τα πεδία στο κύριο σώμα ενός εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F9. Πεδία σε κεφαλίδες, υποσέλιδα ή πλαίσια κειμένου πρέπει να ενημερώνονται ξεχωριστά. Κάντε κλικ στο εσωτερικό του κεφαλίδας, υποσέλιδου ή πλαίσιο κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F9.

Μπορείτε να κλειδώσετε πεδία για να αποτρέψετε την αυτόματη ή τυχαία ενημέρωσή του πεδίου.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα ενός συγκεκριμένου πεδίου

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να κλειδώσετε ένα πεδίο, έτσι ώστε τα αποτελέσματα του πεδίου δεν ενημερώνονται, κάντε κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F11.

 • Για να ξεκλειδώσετε ένα πεδίο έτσι ώστε να μπορούν να ενημερωθούν αποτελέσματα του πεδίου, κάντε κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + F11.

Κλείδωμα αποτελέσματα ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗ, INCLUDETEXT και REF πεδίων

Το αποτέλεσμα του κλειδώματος (\!) εναλλαγής πεδίου αποτρέπει ένα πεδίο που περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα του ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗ, INCLUDETEXT, ή πεδίο REF από την ενημέρωσή του, εκτός εάν έχει ως αποτέλεσμα το πεδίο στην αρχική θέση έχει αλλάξει. Χωρίς αυτόν το διακόπτη, το Word ενημερώνει πεδία που περιλαμβάνονται σε ένα αποτέλεσμα πεδίου κάθε φορά που το πεδίο ΣΕΛΙΔΟΔΕΊΚΤΗ, INCLUDETEXT ή REF ενημερώνεται.

Για παράδειγμα, το πεδίο { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 Sales.doc \! } εισάγει τα περιεχόμενα του εγγράφου "Τρ4 πωλήσεις.doc," που περιέχει ένα πεδίο DATE και ένα πεδίο EMBED. Εάν ενημερώσετε το πεδίο INCLUDETEXT, το \! διακόπτης αποτρέπει Word να ενημερώσει τα πεδία DATE και EMBED στο κείμενο που περιλαμβάνεται, εκτός εάν έχουν ενημερωθεί πρώτα στο αρχικό έγγραφο ("τρ4 πωλήσεις.doc"). Ο διακόπτης εξασφαλίζει ότι το κείμενο που έχει εισαχθεί από το πεδίο INCLUDETEXT ταιριάζει με το κείμενο στο αρχικό έγγραφο.

Για να ενημερώσετε τα πεδία DATE και ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ σε δύο θέσεις, ενημερώστε τα πεδία στο αρχικό έγγραφο (τρ4 πωλήσεις.doc) και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πεδίο INCLUDETEXT.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×