Εισαγωγή, δημιουργία ή διαγραφή ενός πεδίου στο οποίο αποθηκεύονται τιμές ημερομηνίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" σε έναν πίνακα όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε ημερομηνίες και ώρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα ημερομηνίας και ώρας για μια ποικιλία προσωπικών και επαγγελματικών λόγων, όπως τα γενέθλια, οι πληροφορίες μεταφοράς και χρέωσης και οι κάρτες χρόνου. Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης της Microsoft Office Access 2007 για την προσθήκη και την διαγραφή ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε νέους και υπάρχοντες πίνακες βάσης δεδομένων..

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους για να χρησιμοποιήσετε τα πεδία ημερομηνίας/ώρας, ανατρέξτε στο άρθρο καταχωρήστε μια τιμή ημερομηνίας ή ώρας.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των πεδίων ημερομηνίας/ώρας

Προσθέστε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας σε προβολή φύλλου δεδομένων

Προσθέστε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας σε προβολή σχεδίασης

Διαγραφή ενός πεδίου ημερομηνίας/ώρας

Αναφορά ιδιοτήτων πεδίου ημερομηνίας/ώρας

Κατανόηση των πεδίων "Ημερομηνία/Ώρα"

Αν είστε νέος χρήστης της Office Access 2007, θυμηθείτε ότι τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύονται σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σε ένα φύλλο δεδομένων — ένα πλέγμα που μοιάζει με φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel 2007 — ή σε φόρμα καταχώρησης δεδομένων ή έκθεση, αλλά τα δεδομένα κατανέμονται τελικά σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Με τη σειρά τους, κάθε πίνακας αποτελείται από ένα σύνολο πεδίων (στηλών) και κάθε πεδίο έχει ρυθμιστεί να αποδέχεται ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, ορίζετε ένα πεδίο για τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα" όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε ημερομηνίες και ώρες ενώ αυτοί είναι οι μοναδικοί τύποι τιμών που θα γίνονται αποδεκτοί από το πεδίο.

Προδιαγραφές πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Όταν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων της Access, οι τιμές ημερομηνίας και ώρας ενδέχεται να εμφανίζονται σε οποιαδήποτε από τις εξής μορφές: Ευρωπαϊκή μορφή (28.11.2006 ή 28-11-2006), μορφή Νοτίου Αφρικής (28/11/2006), ή μορφή Η.Π.Α. (11/28/2006).

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο η Access μορφοποιεί τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας, και ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εισάγετε παρόμοια δεδομένα, τα πεδία "Ημερομηνία/Ώρα" αποθηκεύουν τις ημερομηνίες και τις ώρες ως αριθμούς κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας — ένα σύστημα που είναι γνωστό και ως σειριακές ημερομηνίες. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μια τυπική τιμή σειριακής ημερομηνίας και ώρας.

Αριθμός διπλής ακριβείας

Το ακέραιο μέρος της τιμής, που βρίσκεται αριστερά από την υποδιαστολή, αντιπροσωπεύει την ημερομηνία. Το κλασματικό μέρος, που βρίσκεται στα δεξιά της υποδιαστολής, αντιπροσωπεύει την ώρα.

Ο αριθμός σε αυτήν την εικόνα αντιπροσωπεύει το Δεκέμβριο 24, 2003, 9:00 Μ.M. To στοιχείο ημερομηνίας είναι ο αριθμός των ολόκληρων ημερών που έχουν παρέλθει από μια ημερομηνία έναρξης ή μια ημερομηνία βάσης 12/30/1899. Σε αυτό το παράδειγμα, έχουν παρέλθει 37.979 ημέρες από τις 12/30/1899 έως τις 12/24/2003.Το στοιχείο ώρας είναι ένα κλάσμα ημέρας 24 ωρών. Έτσι, μια τιμή 0.875 που πολλαπλασιάζετε επί 24 ισούται με 21 ώρες, ή 9:00 Μ.M.

Οι αρνητικές τιμές στο στοιχείο ημερομηνίας αντιπροσωπεύουν ημερομηνίες πριν από την ημερομηνία βάσης. Για παράδειγμα, μια τιμή -1 ως το στοιχείο ημερομηνίας επιλύεται σε μια ημέρα πριν από την ημερομηνία βάσης ή 12/29/1899.

Οι έγκυρες τιμές ημερομηνίας κυμαίνονται από -657.434 (Ιανουάριος 1, 100 μ.χ.) έως 2.958.465 (Δεκέμβριος 31, 9999 μ.χ.). Οι έγκυρες τιμές ώρας κυμαίνονται από 0.0 έως 0.9999, ή 23:59:59.

Η αποθήκευση τιμών ημερομηνίας και ώρας ως αριθμών σας επιτρέπει να εκτελείτε ένα μεγάλο αριθμό υπολογισμών με δεδομένα ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό αριθμό ωρών εργασίας κάποιου ατόμου (κάρτας υπολογισμού χρόνου εργασίας) ή να καθορίσετε τη χρονολογία ενός τιμολογίου.

Μορφές των πεδίων "Ημερομηνία/Ώρα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο γενικούς τύπους μορφοποίησης σε ένα πεδίο τύπου "Ημερομηνία/Ώρα": τη μορφοποίηση καταχώρησης δεδομένων και τη μορφοποίηση εμφάνισης. Χρησιμοποιείτε μια μάσκα εισαγωγής — ένα σύνολο από κατεξοχήν χαρακτήρες και χαρακτήρες κράτησης θέσης που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εισάγουν δεδομένα — στην περίπτωση που χρειαστεί να εφαρμόσετε μορφοποίηση καταχώρησης δεδομένων. Χρησιμοποιείτε μορφές εμφάνισης για να ελέγξετε τι μπορούν να δουν οι χρήστες σε φύλλα δεδομένων, φόρμες και εκθέσεις. Η Access παρέχει δύο τύπους μορφών εμφάνισης: ένα σύνολο προκαθορισμένων μορφών τις οποίες επιλέγετε από μια λίστα και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας προσαρμοσμένης μορφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προκαθορισμένες και προσαρμοσμένες μορφές, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τις μάσκες εισαγωγής, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας μάσκας εισαγωγής για να εισαγάγετε πεδίο ή ελέγχετε τιμές σε συγκεκριμένη μορφή.

Μέθοδοι για τη δημιουργία ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Η Office Access 2007 παρέχει πολλούς τρόπους για την προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα:

 • Προβολή φύλλου δεδομένων    Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", προσθέτοντας ένα νέο πεδίο και, στη συνέχεια, καταχωρώντας μια ημερομηνία με μη αυτόματο τρόπο ή αντιγράφοντας και επικολλώντας μια ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τύπο δεδομένων από μια αναπτυσσόμενη λίστα και να ορίσετε ιδιότητες όπως Απαιτείται, η οποία επιβάλλει στους χρήστες να εισαγάγουν ημερομηνία στο πεδίο και Μοναδικό, η οποία επιβάλλει στους χρήστες να εισαγάγουν μια μη διπλότυπη τιμή στο πεδίο.

 • προβολή "Σχεδίαση"    Η προβολή "Σχεδίαση" χρησιμοποιείται για την προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" και για τον ορισμό εκείνων των ιδιοτήτων του πεδίου, οι οποίες δεν είναι δυνατό να οριστούν σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", συμπεριλαμβάνοντας τις μάσκες εισαγωγής και τις προεπιλεγμένες τιμές.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο προσθήκης ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε έναν υπάρχοντα πίνακα και σε έναν νέο πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Εάν είστε νέος χρήστης της Access, ένα φύλλο δεδομένων είναι ένα πλέγμα που μοιάζει με ένα φύλλο εργασίας του Office Excel 2007.

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε έναν υπάρχοντα πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε διπλό κλικ πάνω στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε οριζόντια στον πρώτο κενό πεδίο. Από προεπιλογή, η Access εμφανίζει την ένδειξη Προσθήκη νέου πεδίου στη γραμμή κεφαλίδας όλων των νέων πεδίων, ως εξής:

  Νέο πεδίο στο φύλλο δεδομένων

 5. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

 6. Επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή κάτω από την κεφαλίδα και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.

  -ή-

  Επικολλήστε μια ημερομηνία στην πρώτη γραμμή.

  -ή-

  Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύποι δεδομένων & μορφοποίηση, από τη λίστα Τύπος δεδομένων, ενεργοποιήστε την επιλογή Ημερομηνία/Ώρα.

 7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε ένα νέο πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Η Access ανοίγει το νέο πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Σε αυτήν την εικόνα παρουσιάζεται ένας νέος πίνακας:

  Νέος, κενός πίνακας σε νέα βάση δεδομένων

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εικόνα κουμπιού και στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 5. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας του πρώτου πεδίου του πίνακα (αυτό με την ετικέτα Προσθήκη νέου πεδίου) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 6. Επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή κάτω από την κεφαλίδα και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία. Η Access αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα", όταν καταχωρείτε μια ημερομηνία.

  -ή-

  Επικολλήστε μια ημερομηνία στην πρώτη γραμμή.

  -ή-

  Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύποι δεδομένων & μορφοποίηση, από τη λίστα Τύπος δεδομένων, ενεργοποιήστε την επιλογή Ημερομηνία/Ώρα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε προβολή "Σχεδίαση"

Χρησιμοποιείτε την προβολή σχεδίασης για να προσθέσετε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα και, στη συνέχεια, για να ορίσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες των πεδίων που δεν είναι δυνατό να Ορισμός ή αλλαγή σε φύλλο δεδομένων προβολής. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια μάσκα εισαγωγής ή έναν κανόνα επικύρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μάσκες εισαγωγής και άλλες ιδιότητες, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά ιδιοτήτων πεδίου ημερομηνίας/ώρας.

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε έναν υπάρχοντα πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 4. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 5. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία/Ώρα από τη λίστα.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε ένα νέο πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εικόνα κουμπιού και στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον καινούργιο πίνακα και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 6. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 7. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία/Ώρα από τη λίστα.

 8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Εάν θέλετε να ορίσετε ιδιότητες για το πεδίο, αφήστε ανοιχτό τον πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση" και συνεχίστε με τα επόμενα βήματα.

Ορισμός ή αλλαγή των ιδιοτήτων πεδίου

 1. Στην καρτέλα Γενικά στην κάτω ενότητα της σχεδίασης πίνακα, στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου, εντοπίστε την ιδιότητα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Επιλέξτε το πεδίο δίπλα από το όνομα της ιδιότητας. Ανάλογα με την ιδιότητα, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Εισαγάγετε δεδομένα (όπως προεπιλεγμένο κείμενο ή μάσκα εισαγωγής).

  • Εκκινήστε τη Λειτουργία δόμησης εκφράσεων ή τον "Οδηγό μάσκας εισαγωγής".

  • Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Έξυπνες ετικέτες κάνοντας κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" δίπλα στο πλαίσιο ιδιότητας.

  • Ενεργοποιήστε μια επιλογή από μια λίστα.

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης κάθε ιδιότητας πεδίου, επιλέξτε την ιδιότητα και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Φύλλο δεδομένων" ή την προβολή "Σχεδίαση" για να διαγράψετε ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" από έναν πίνακα. Ωστόσο, όταν διαγράφετε ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" που περιέχει δεδομένα, τα δεδομένα αυτά χάνονται οριστικά   — δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων πριν να διαγράψετε οποιαδήποτε πεδία πίνακα ή άλλα στοιχεία βάσης δεδομένων.

Διαγραφή ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε διπλό κλικ πάνω στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Εντοπίστε το πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα", κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας (το όνομα) και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στήλης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαγραφή ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε προβολή "Σχεδίαση"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών (το κενό τετράγωνο) δίπλα στο πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο DELETE.

  -ή-

  Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά ιδιότητας του πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή "Σχεδίαση" για να προσθέσετε ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" σε έναν πίνακα, μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό ιδιοτήτων για το πεδίο. Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις ιδιότητες του πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" και περιγράφει τι κάνει κάθε μία από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που προκύπτουν από τον ορισμό ή την αλλαγή τους.

Ιδιότητα

USAGE

Μορφοποίηση

Μπορείτε να εισαγάγετε προσαρμοσμένους χαρακτήρες μορφοποίησης για να καθορίσετε μια μορφή εμφάνισης. Μορφές που καθορίζονται εδώ εμφανίζονται σε φύλλα δεδομένων, φόρμες και εκθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμοσμένες μορφές, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις.

Μάσκα εισαγωγής

Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά μάσκας εισαγωγής ή κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" για να ξεκινήσετε τον Οδηγό μάσκας εισαγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση μασκών εισαγωγής, ανατρέξτε στα άρθρα Δημιουργία μιας μάσκας εισαγωγής για την εισαγωγή τιμών πεδίων ή στοιχείων ελέγχου σε συγκεκριμένη μορφή και Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις.

Λεζάντα

Καθορίζει το όνομα του πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα". Εάν δεν καθορίσετε λεζάντα, η Access εφαρμόζει το προεπιλεγμένο όνομα πεδίου.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που εμφανίζεται αυτόματα σε ένα πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια συνάρτηση όπως Date() για την αυτόματη εμφάνιση της σημερινής ημερομηνίας.

Κανόνας επικύρωσης

Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δεδομένα που καταχωρούνται σε μια ολόκληρη εγγραφή, σε ένα μεμονωμένο πεδίο ή σε ένα στοιχείο ελέγχου σε φόρμα ή σε αναφορά. Όταν ένας χρήστης εισαγάγει δεδομένα που παραβιάζουν τον κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Κείμενο επικύρωσης για να καθορίσετε το μήνυμα σφάλματος που θα εμφανίζεται. Μέγιστο μήκος: 2.048 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Κείμενο επικύρωσης

Καθορίζει το κείμενο του μηνύματος λάθους, το οποίο εμφανίζεται όταν οι χρήστες παραβιάζουν έναν κανόνα επικύρωσης. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Απαιτείται

Όταν η τιμή αυτής της ιδιότητας οριστεί σε Ναι, πρέπει να καταχωρήσετε μια τιμή στο πεδίο ή σε οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου τα οποία είναι συνδεδεμένα με το πεδίο.Επιπλέον, η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι "Μηδέν".

Με δείκτη

Χρησιμοποιήστε ένα ευρετήριο για να επιταχύνετε την εκτέλεση των λειτουργιών ερωτημάτων, ταξινόμησης και ομαδοποίησης που αφορούν μεγάλους όγκους δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ευρετήρια για να εμποδίσετε τους χρήστες να καταχωρήσουν διπλές τιμές. Επιλογές:

 • Όχι     Απενεργοποιεί τη λειτουργία ευρετηρίου (προεπιλογή).

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)     Καταχωρεί το πεδίο σε ευρετήριο και επιτρέπει τις διπλότυπες τιμές. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε διπλά ονόματα και επώνυμα.

 • Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα)    Καταχωρεί το πεδίο σε ευρετήριο και δεν επιτρέπει τις διπλότυπες τιμές.

Λειτουργία IME

Καθορίζει μια λειτουργία Input Method Editor (IME), που είναι ένα εργαλείο για τη χρήση αγγλικών εκδόσεων της Access με αρχεία που δημιουργήθηκαν στην Ιαπωνική ή την Κορεατική έκδοση της Access. Προεπιλεγμένη τιμή: Χωρίς έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιδιότητας, πιέστε το πλήκτρο F1.

Κατάσταση λειτουργίας προτάσεων IME

Καθορίζει τον τύπο των δεδομένων που μπορείτε να καταχωρήσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Input Method Editor. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιδιότητας, πιέστε το πλήκτρο F1.

Έξυπνες ετικέτες

Μπορείτε να καθορίσετε μία ή περισσότερες έξυπνες ετικέτες για το πεδίο και για όλα τα στοιχεία ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με αυτό το πεδίο. Οι "Έξυπνες ετικέτες" είναι στοιχεία που αναγνωρίζουν τους τύπους δεδομένων ενός πεδίου και επιτρέπουν την εκτέλεση ενεργειών με βάση αυτόν τον τύπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε μια "Έξυπνη ετικέτα" για να ανοίξετε το προσωπικό σας ημερολόγιο.

Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" δίπλα στο πλαίσιο ιδιότητας για να δείτε μια λίστα των διαθέσιμων έξυπνων ετικετών.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει τη στοίχιση των δεδομένων σε ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα". Επιλογές:

 • Γενικά     Στοιχίζει το κείμενο αριστερά και τους αριθμούς και τις ημερομηνίες δεξιά.

 • Αριστερά     Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα αριστερά.

 • Δεξιά     Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα δεξιά.

 • Κέντρο     Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στο κέντρο.

 • Κατανομή     Στοιχίζει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές του πεδίου ή του πλαισίου κειμένου.

Εμφάνιση επιλογής ημερομηνίας

Κάνει εμφάνιση ή απόκρυψη ενός αναδυόμενου στοιχείου ελέγχου ημερολογίου, όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στα πεδία "Ημερομηνία/Ώρα". Προεπιλογή: Για ημερομηνίες. Επιλέξτε το στοιχείο Ποτέ για να γίνει απόκρυψη του στοιχείου ελέγχου.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιήσετε μια μάσκα εισαγωγής για ένα πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα", το στοιχείο ελέγχου Επιλογή ημερομηνίας δεν είναι διαθέσιμο ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχετε ρυθμίσει αυτή την ιδιότητα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×