Εισαγωγή δεδομένων XML

Εάν δημιουργήσατε προηγουμένως μια ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗ XML, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή δεδομένων XML σε κελιά που έχουν αντιστοιχιστεί, αλλά υπάρχουν επίσης διάφορες μέθοδοι και εντολές για την εισαγωγή δεδομένων XML ΧΩΡΊς αντιστοίχιση XML.

Εάν έχετε μια αντιστοίχιση XML, κάντε το για να εισαγάγετε δεδομένα XML σε αντιστοιχισμένα κελιά:

 1. Στην αντιστοίχιση XML, επιλέξτε ένα από τα αντιστοιχισμένα κελιά.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματιστής > Εισαγωγή.

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή XML , εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο δεδομένων XML (. XML) που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Άλλοι τρόποι εισαγωγής δεδομένων XML

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα, ανατρέξτε στο θέμα συνηθισμένα προβλήματα με την εισαγωγή δεδομένων XML στο άκρο αυτού του άρθρου.

Εισαγωγή αρχείου δεδομένων XML ως πίνακα XML

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματιστής > Εισαγωγή.

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή XML , εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο δεδομένων XML (. XML) που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Εάν το αρχείο δεδομένων XML δεν αναφέρεται σε ένα σχήμα, το Excel συνάγει το σχήμα από το αρχείο δεδομένων XML.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , κάντε ένα από τα εξής:

  1. Επιλέξτε Πίνακας XML σε υπάρχον φύλλο εργασίας για να εισαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου δεδομένων XML σε έναν πίνακα XML στο φύλλο εργασίας σας, στην καθορισμένη θέση κελιού.

  2. Επιλέξτε Πίνακας XML σε νέο φύλλο εργασίας για να εισαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου σε έναν πίνακα XML σε ένα νέο φύλλο εργασίας, ξεκινώντας από το κελί a1. Το σχήμα του αρχείου δεδομένων XML εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML .

 4. Εάν το αρχείο δεδομένων XML δεν αναφέρεται σε ένα σχήμα, τότε το Excel συνάγει το σχήμα από το αρχείο δεδομένων XML.

 5. Για να ελέγξετε τη συμπεριφορά των δεδομένων XML (όπως η σύνδεση δεδομένων, η μορφοποίηση και η διάταξη), κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, η οποία εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αντιστοίχισης XML . Για παράδειγμα, τα υπάρχοντα δεδομένα σε μια αντιστοιχισμένη περιοχή θα αντικατασταθούν κατά την εισαγωγή δεδομένων από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε.

Εισαγωγή πολλών αρχείων δεδομένων XML

 1. Επιλογή ενός αντιστοιχισμένου κελιού για την εισαγωγή πολλών αρχείων XML σε ένα ενιαίο μέρος αντιστοιχισμένων κελιών.

  Εάν θέλετε να εισαγάγετε πολλά αρχεία XML σε πολλά σύνολα αντιστοιχισμένων κελιών, κάντε κλικ σε ένα κελί οπουδήποτε στο φύλλο εργασίας που δεν έχει αντιστοιχιστεί.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματιστής > Εισαγωγή.

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή XML , εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο δεδομένων XML (. XML) που θέλετε να εισαγάγετε.

  • Εάν τα αρχεία είναι συνεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στο πρώτο και το τελευταίο αρχείο στη λίστα. Όλα τα δεδομένα από τα αρχεία XML θα εισάγονται και θα προσαρτώνται στα αντιστοιχισμένα κελιά.

  • Εάν τα αρχεία δεν είναι συνεχόμενα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε στη λίστα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Εάν έχετε επιλέξει αρχεία που δεν είναι συνεχόμενα, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εισαγωγή <αρχείου>. XML . Επιλέξτε την αντιστοίχιση XML που αντιστοιχεί στο αρχείο δεδομένων XML που εισάγετε για κάθε αρχείο.

  Για να χρησιμοποιήσετε έναν ενιαίο χάρτη για όλα τα επιλεγμένα αρχεία που δεν έχουν εισαχθεί ακόμη, επιλέξτε χρήση αυτής της αντιστοίχισης XML για όλα τα επιλεγμένα αρχεία αυτού του σχήματος.

Εισαγωγή πολλών αρχείων δεδομένων XML ως εξωτερικά δεδομένα

Για να εισαγάγετε πολλά αρχεία XML που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο ονομάτων αλλά διαφορετικά σχήματα XML, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εισαγωγή δεδομένων XML . Το Excel δημιουργεί μια μοναδική αντιστοίχιση XML για κάθε αρχείο δεδομένων XML που εισάγετε.

Σημείωση: Εάν κάνετε εισαγωγή πολλών αρχείων XML που δεν ορίζουν χώρο ονομάτων, αυτά τα αρχεία XML αντιμετωπίζονται σαν να χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο ονομάτων.

 1. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel με μια συνδρομήMicrosoft 365, κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > λήψη δεδομένων > από > αρχείουαπό XML.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2016 ή παλαιότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από την εισαγωγή δεδομένων XML.

 2. Μεταβείτε στη μονάδα δίσκου, το φάκελο ή τη θέση Internet που περιέχει το αρχείο δεδομένων XML (. XML) που θέλετε να εισαγάγετε.

 3. Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , κάντε ένα από τα εξής:

  • Πίνακας XML σε υπάρχον φύλλο εργασίας    Τα περιεχόμενα του αρχείου εισάγονται σε έναν νέο πίνακα XML σε ένα νέο φύλλο εργασίας. Εάν το αρχείο δεδομένων XML δεν αναφέρεται σε ένα σχήμα, το Excel συνάγει το σχήμα από το αρχείο δεδομένων XML.

  • Υπάρχον φύλλο εργασίας    Τα δεδομένα XML εισάγονται σε έναν δισδιάστατο πίνακα με γραμμές και στήλες που εμφανίζουν ετικέτες XML ως επικεφαλίδες στηλών και δεδομένα σε γραμμές κάτω από τις επικεφαλίδες των στηλών. Το πρώτο στοιχείο (ο ριζικός κόμβος) χρησιμοποιείται ως τίτλος και εμφανίζεται στην καθορισμένη θέση κελιού. Οι υπόλοιπες ετικέτες ταξινομούνται αλφαβητικά κατά μήκος της δεύτερης γραμμής. Σε αυτήν την περίπτωση, το Excel δεν συμπεραίνει ένα σχήμα και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντιστοίχιση XML.

  • Νέο φύλλο εργασίας    Το Excel προσθέτει ένα νέο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας σας και τοποθετεί αυτόματα τα δεδομένα XML στην επάνω αριστερή γωνία του νέου φύλλου εργασίας. Εάν το αρχείο δεδομένων XML δεν αναφέρεται σε ένα σχήμα, το Excel συνάγει το σχήμα από το αρχείο δεδομένων XML.

 5. Για να ελέγξετε τη συμπεριφορά των δεδομένων XML, όπως η σύνδεση δεδομένων, η μορφοποίηση και η διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, η οποία εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αντιστοίχισης XML . Για παράδειγμα, τα υπάρχοντα δεδομένα σε μια αντιστοιχισμένη περιοχή αντικαθίστανται κατά την εισαγωγή δεδομένων από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε.

Άνοιγμα αρχείου δεδομένων XML για την εισαγωγή των δεδομένων του

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, κάντε κλικ στην επιλογή κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα , κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου, το φάκελο ή τη θέση Internet που περιέχει το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.  

 3. Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή XML , το αρχείο που ανοίξατε αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα φύλλα στυλ Extensible Stylesheet Language μετασχηματισμού (XSLT), ώστε να μπορείτε να κάνετε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Άνοιγμα του αρχείου χωρίς εφαρμογή φύλλου στυλ    Τα δεδομένα XML εισάγονται σε έναν δισδιάστατο πίνακα με γραμμές και στήλες που εμφανίζουν ετικέτες XML ως επικεφαλίδες στηλών και δεδομένα σε γραμμές κάτω από τις επικεφαλίδες των στηλών. Το πρώτο στοιχείο (ο ριζικός κόμβος) χρησιμοποιείται ως τίτλος και εμφανίζεται στην καθορισμένη θέση κελιού. Οι υπόλοιπες ετικέτες ταξινομούνται αλφαβητικά κατά μήκος της δεύτερης γραμμής. Σε αυτήν την περίπτωση, το Excel δεν συμπεραίνει ένα σχήμα και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντιστοίχιση XML.

  • Άνοιγμα του αρχείου με εφαρμογή του ακόλουθου φύλλου στυλ (επιλέξτε ένα)    Επιλέξτε το φύλλο στυλ που θέλετε να εφαρμόσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τα δεδομένα XML μορφοποιούνται σύμφωνα με το φύλλο στυλ που έχετε επιλέξει.

   Σημείωση: Τα δεδομένα XML ανοίγουν μόνο για ανάγνωση στο Excel, έτσι ώστε να μην αποθηκεύετε κατά λάθος το αρχικό αρχείο προέλευσης στη μορφή αρχείου βιβλίου εργασίας με δυνατότητα μακροεντολών του Excel (. xlsm). Σε αυτήν την περίπτωση, το Excel δεν συμπεραίνει ένα σχήμα και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντιστοίχιση XML.

 5. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα XML , το αρχείο XML δεν περιέχει αναφορές φύλλου στυλ XSLT. Για να ανοίξετε το αρχείο, κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Κάντε κλικ ως ΠΊΝΑΚΑς XML για να δημιουργήσετε έναν πίνακα XML σε ένα νέο βιβλίο εργασίας.

   Τα περιεχόμενα του αρχείου εισάγονται στον πίνακα XML. Εάν το αρχείο δεδομένων XML δεν αναφέρεται σε ένα σχήμα, το Excel συνάγει το σχήμα από το αρχείο δεδομένων XML.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή ως βιβλίο εργασίας μόνο για ανάγνωση.

   Τα δεδομένα XML εισάγονται σε έναν δισδιάστατο πίνακα με γραμμές και στήλες που εμφανίζουν ετικέτες XML ως επικεφαλίδες στηλών και δεδομένα σε γραμμές κάτω από τις επικεφαλίδες των στηλών. Το πρώτο στοιχείο (ο ριζικός κόμβος) χρησιμοποιείται ως τίτλος και εμφανίζεται στην καθορισμένη θέση κελιού. Οι υπόλοιπες ετικέτες ταξινομούνται αλφαβητικά κατά μήκος της δεύτερης γραμμής. Σε αυτήν την περίπτωση, το Excel δεν συμπεραίνει ένα σχήμα και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντιστοίχιση XML.

   Τα δεδομένα XML ανοίγουν μόνο για ανάγνωση στο Excel, έτσι ώστε να μην αποθηκεύετε κατά λάθος το αρχικό αρχείο προέλευσης στη μορφή αρχείου βιβλίου εργασίας με δυνατότητα μακροεντολών του Excel (. xlsm). Σε αυτήν την περίπτωση, το Excel δεν συμπεραίνει ένα σχήμα και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντιστοίχιση XML.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παραθύρου εργασιών Προέλευση XML.

   Το σχήμα του αρχείου δεδομένων XML εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML . Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε στοιχεία του σχήματος στο φύλλο εργασίας για να αντιστοιχίσετε αυτά τα στοιχεία στο φύλλο εργασίας.

   Εάν το αρχείο δεδομένων XML δεν αναφέρεται σε ένα σχήμα, το Excel συνάγει το σχήμα από το αρχείο δεδομένων XML.

Συνηθισμένα προβλήματα με την εισαγωγή δεδομένων XML

Το Excel εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " σφάλμα εισαγωγής XML " όταν δεν μπορεί να επικυρώσει δεδομένα σύμφωνα με την αντιστοίχιση XML. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με κάθε σφάλμα. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει ορισμένα συνηθισμένα σφάλματα εισαγωγής:

Σφάλμα

Τι έγινε

Αποτυχημένη επικύρωση σχήματος

Όταν κάνατε κλικ στην επιλογή επικύρωση δεδομένων έναντι σχήματος για εισαγωγή και εξαγωγή στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αντιστοίχισης XML , έγινε εισαγωγή των δεδομένων, αλλά τα δεδομένα δεν επικυρώνονται με την καθορισμένη αντιστοίχιση XML.

Ορισμένα δεδομένα έχουν εισαχθεί ως κείμενο

Ορισμένα ή όλα τα δεδομένα που εισαγάγατε μετατράπηκαν από τον τύπο δεδομένων που δηλώθηκε σε κείμενο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα σε έναν υπολογισμό, θα πρέπει να μετατρέψετε τα δεδομένα από κείμενο σε αριθμούς ή ημερομηνίες. Για παράδειγμα, μια τιμή ημερομηνίας που μετατρέπεται σε κείμενο δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται στη συνάρτηση YEAR μέχρι να τη μετατρέψετε στον τύπο δεδομένων Date. Το Excel μετατρέπει τα δεδομένα σε κείμενο όταν:

 • Τα δεδομένα είναι σε μορφή που δεν υποστηρίζεται από το Excel.

 • Τα δεδομένα δεν είναι συμβατά με την εσωτερική αντιπροσώπευση του Excel του τύπου δεδομένων XSD. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, επιλέξτε κάθε δήλωση τύπου δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα XML είναι έγκυρα σύμφωνα με το σχήμα XML.

Σφάλμα ανάλυσης XML

Το πρόγραμμα ανάλυσης XML δεν μπορεί να ανοίξει το καθορισμένο αρχείο XML. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο XML δεν έχει σφάλματα σύνταξης και ότι το XML είναι σωστά σχηματισμένο.

Δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια αντιστοίχιση XML που να αντιστοιχεί στα δεδομένα

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν επιλέγετε περισσότερα από ένα αρχεία δεδομένων XML για εισαγωγή και το Excel δεν μπορεί να βρει μια αντιστοίχιση XML που να ταιριάζει για ένα από τα αρχεία. Για το αρχείο που ονομάζεται στη γραμμή τίτλου του παραθύρου διαλόγου, εισαγάγετε πρώτα ένα κατάλληλο σχήμα και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εισαγάγετε ξανά το αρχείο.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα XML για τη διευθέτηση δεδομένων

Προσπαθείτε να προσθέσετε γραμμές εισάγοντας ή προσαρτώντας δεδομένα στον πίνακα XML, αλλά δεν υπάρχει χώρος για να επεκταθεί ο πίνακας. Ένας πίνακας XML μπορεί να επεκταθεί μόνο από το κάτω μέρος προς τα κάτω. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή ένας άλλος πίνακας, ακριβώς κάτω από τον πίνακα XML που εμποδίζει την ανάπτυξη του πίνακα XML. Εναλλακτικά, για να επεκταθεί ο πίνακας XML, θα υπερβεί το όριο γραμμής του 1.048.576 του Excel. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, αναδιατάξετε τους πίνακες και τα αντικείμενα στο φύλλο εργασίας για να επιτρέψετε την ανάπτυξη του πίνακα XML από κάτω προς τα κάτω.

Το καθορισμένο αρχείο XML δεν αναφέρεται σε σχήμα

Το αρχείο XML που προσπαθείτε να ανοίξετε δεν αναφέρεται σε ένα σχήμα XML. Για να εργαστείτε με τα δεδομένα XML που υπάρχουν στο αρχείο, το Excel χρειάζεται ένα σχήμα με βάση τα περιεχόμενα του αρχείου XML. Εάν αυτό το σχήμα είναι εσφαλμένο ή δεν επαρκεί, καταργήστε το από το βιβλίο εργασίας σας. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα αρχείο σχήματος XML και επεξεργαστείτε το αρχείο δεδομένων XML, έτσι ώστε το αρχείο δεδομένων XML να αναφέρεται στο σχήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα αντιστοίχιση στοιχείων XML σε κελιά σε μια ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗ XML.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εξαγάγετε το υποβαλλόμενο σχήμα του Excel ως ξεχωριστό αρχείο δεδομένων σχήματος XML (. xsd). Παρόλο που υπάρχουν προγράμματα επεξεργασίας σχημάτων XML και άλλες μέθοδοι για τη δημιουργία ενός αρχείου σχήματος XML, ενδέχεται να μην έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά ή να μην γνωρίζετε πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε το σχήμα που δημιούργησε το Excel από το βιβλίο εργασίας σας:

 1. Click Developer > Source.

  Εντολές XML στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προέλευση XML , κάντε κλικ στην επιλογή αντιστοιχίσεις XML.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Χάρτες XML , κάντε κλικ στην αντιστοίχιση XML που δημιουργήσατε στο Excel και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Η εισαγωγή πολλών αρχείων XML που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο ονομάτων, αλλά διαφορετικά σχήματα δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

Όταν εργάζεστε με πολλά αρχεία δεδομένων XML και σχήματα XML, συνήθως δημιουργείτε μια αντιστοίχιση XML για κάθε σχήμα, αντιστοιχίζονται τα στοιχεία που θέλετε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε κάθε αρχείο δεδομένων XML στην κατάλληλη αντιστοίχιση XML. Χρησιμοποιώντας την εντολή " Εισαγωγή " για να ανοίξετε πολλά αρχεία XML με τον ίδιο χώρο ονομάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα σχήμα XML. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή για να ανοίξετε πολλά αρχεία XML που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο ονομάτων αλλά διαφορετικά σχήματα, μπορείτε να λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τα δεδομένα μπορεί να αντικατασταθούν ή τα αρχεία δεν ανοίγουν.

Για να εισαγάγετε πολλά αρχεία XML που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο ονομάτων αλλά διαφορετικά σχήματα XML, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εισαγωγή δεδομένων XML (κάντε κλικ στην επιλογή > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις). Αυτή η εντολή επιτρέπει σε πολλά αρχεία XML με τον ίδιο χώρο ονομάτων να χρησιμοποιούν πολλά σχήματα XML. Το Excel δημιουργεί μια μοναδική αντιστοίχιση XML για κάθε αρχείο δεδομένων XML που θέλετε να εισαγάγετε.

Σημείωση: Εάν κάνετε εισαγωγή πολλών αρχείων XML που δεν ορίζουν χώρο ονομάτων, αυτά τα αρχεία XML αντιμετωπίζονται σαν να χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο ονομάτων.

Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής"

Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε τα εξής για να την εμφανίσετε:

 • Στο Excel 2013 και στο Excel 2010:

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο > Επιλογές.

  2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Προσαρμογή κορδέλας.

  3. Under Main Tabs, check the Developer box, and click OK.

 • Στο Excel 2007:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > επιλογές του Excel.

  2. Click the Popular category.

  3. Under Top options for working with Excel, check the Show Developer tab in the Ribbon box, and click OK.

Δείτε επίσης

Προβολή της XML στο Excel

Map XML elements to cells in an XML Map

Εξαγωγή δεδομένων XML

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×