Εισαγωγή δεδομένων από λίστα του SharePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Μπορείτε να εισαγάγετε και να αναλύετε δεδομένα από μια λίστα σε τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0 ή του Windows SharePoint Services 2.0. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα απογραφής τμημάτων από τοποθεσία του SharePoint και μετά να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος στο Microsoft Office Excel 2007 για να συνοψίσετε και να συγκρίνετε τα δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Εισαγωγή δεδομένων από μια λίστα του SharePoint

Ενημέρωση δεδομένων από μια λίστα του SharePoint

Επισκόπηση

Για να εισαγάγετε δεδομένα από μια τοποθεσία του SharePoint, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Office Excel 2007 στον υπολογιστή που εργάζεστε με τη λίστα του SharePoint.

Όταν εισαγάγετε δεδομένα από μια τοποθεσία του SharePoint στο Office Excel 2007, μπορείτε να τα αναλύσετε στο Office Excel 2007, αλλά οι τυχόν αλλαγές που κάνετε στο Excel δεν εμφανίζονται στη λίστα της τοποθεσίας του SharePoint.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα του Office για τη διαχείριση δεδομένων από λίστα σε τοποθεσία του SharePoint και την εμφάνιση αυτών των αλλαγών στην τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Access 2007 ή μια λύση που χρησιμοποιεί Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε δεδομένα λίστας του SharePoint σε ένα βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένα ως βιβλίο εργασίας του Excel 97-2003 (μορφή .xls). Ωστόσο, αν αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2003 ως βιβλίο εργασίας του Office Excel 2007 (μορφή .xlsx), μόνο μια σύνδεση ως μόνο για ανάγνωση είναι διαθέσιμη από τη λίστα του SharePoint.

Καθώς η λίστα συνεχίζει να ενημερώνεται στην τοποθεσία, μπορείτε να ενημερώσετε το βιβλίο εργασίας με τα τελευταία δεδομένα από την τοποθεσία του SharePoint. Όταν ενημερώνετε τα δεδομένα σας από την τοποθεσία του SharePoint, αντικαθίστανται τα αρχικά δεδομένα από την τοποθεσία του SharePoint και οι τυχόν αλλαγές που κάνατε στο Office Excel 2007.

Στο Office Excel 2007, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας ή να δημιουργήσετε ένα νέο φύλλο εργασίας. Εάν έχετε φακέλους στη λίστα σας στην τοποθεσία του SharePoint, η δομή δεν εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας του Excel που προκύπτει.

Όταν εισαγάγετε δεδομένα από μια λίστα του SharePoint με σύνδεση μόνο για ανάγνωση προς τη λίστα, προστίθενται οι στήλες "Τύπος στοιχείου" και "Διαδρομή" στα δεδομένα του φύλλου εργασίας. Αυτές οι στήλες επιτρέπουν να φιλτράρετε και να ταξινομείτε τα δεδομένα βάσει του τύπου και της θέσης των δεδομένων στην τοποθεσία  — για παράδειγμα, αν βρίσκονταν σε δευτερεύοντα φάκελο της λίστας.

Για να εισαγάγετε δεδομένα από μια λίστα σε τοποθεσία του SharePoint, πρέπει να έχετε σύνδεση προς την τοποθεσία του SharePoint και δικαιώματα ανάγνωσης της λίστας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή δεδομένων από λίστα του SharePoint

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από λίστες σε Windows SharePoint Services 3.0 ή τοποθεσία Windows SharePoint Services 2.0. Κατά την εισαγωγή δεδομένων από μια λίστα του SharePoint, ορισμένα βήματα διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση που εκτελείται στην τοποθεσία του SharePoint.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε έκδοσης που εκτελείται στην τοποθεσία του SharePoint

 • Σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μενού με το όνομα χρήστη ή τον λογαριασμό στην επάνω δεξιά γωνία.

 • Σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 2.0, η πλοήγηση ανώτερου επιπέδου στην επάνω αριστερή γωνία ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις για τις επιλογές Κεντρική σελίδα, Έγγραφα και λίστες και Βοήθεια.

  Σημείωση: Η τοποθεσία σας ενδέχεται να είναι προσαρμοσμένη από τον κάτοχο ή το διαχειριστή της τοποθεσίας. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με την έκδοση που χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε με τον κάτοχο ή το διαχειριστή της τοποθεσίας.

 1. Σε μια τοποθεσία του SharePoint κάντε ένα από τα εξής:

  Windows SharePoint Services 3.0

  1. Εάν η λίστα σας δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης. Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της λίστας σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

  2. Στο το μενού Ενέργειες Εικόνα μενού , κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο.

  3. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

   Windows SharePoint Services 2.0

  4. Εάν η λίστα σας δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα και λίστες και μετά κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

  5. Στη σελίδα που εμφανίζει τη λίστα, στην περιοχή Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 3. Εάν σας ζητηθεί να ενεργοποιηθούν ή όχι οι συνδέσεις δεδομένων στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση, αν πιστεύετε ότι είναι ασφαλές να ενεργοποιηθεί η σύνδεση προς τα δεδομένα της τοποθεσίας του SharePoint.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Εάν δεν είναι ανοιχτό κανένα βιβλίο εργασίας, το Excel δημιουργεί ένα καινούριο κενό βιβλίο εργασίας και εισαγάγει τα δεδομένα ως πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  2. Εάν είναι ανοιχτό ένα βιβλίο εργασίας, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων που εμφανίζεται, κάντε τα εξής:

   1. Στην περιοχή Επιλογή του τρόπου προβολής αυτών των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας, Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος και Συγκεντρωτικού Πίνακα.

   2. Στην περιοχή Θέση εισαγωγής των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχον φύλλο εργασίας, Νέο φύλλο εργασίας ή Νέο βιβλίο εργασίας.

    Εάν κάνετε κλικ στην επιλογήΥπάρχον φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε την επάνω αριστερή γωνία της λίστας.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση δεδομένων από λίστα του SharePoint

Καθώς τα άτομα συνεχίζουν να ενημερώνουν τη λίστα στην τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας σας με τις τελευταίες αλλαγές. Με αυτήν την ενέργεια αντικαθίστανται τα δεδομένα που εισήχθησαν αρχικά από τη λίστα του SharePoint και κάθε αλλαγή που κάνατε στα δεδομένα στο Excel.

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον πίνακα που θέλετε να ενημερώσετε.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εξωτερικά δεδομένα πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε πλέον μια σύνδεση μεταξύ του φύλλου εργασίας σας και την τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να καταργήσετε τη σύνδεση του πίνακα. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εξωτερικά δεδομένα πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×