Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων (Power Query)

Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων (Power Query)

Χρησιμοποιήστε την εμπειρία Get & μετασχηματισμού (Power Query) του Excel για να εισαγάγετε δεδομένα στο Excel από μια ευρεία ποικιλία προελεύσεων δεδομένων. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να επεξεργαστείτε τα βήματα ερωτήματος για το σχήμα ή το μετασχηματισμό δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα δεδομένα σχήματος.

Επιλογές Δεδομένα > Λήψη και μετασχηματισμός > Λήψη δεδομένων

Σημείωση: Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παλαιούς οδηγούς, εάν είναι ενεργοποιημένες στις επιλογές του Excel (στην ενότητα δεδομένων). Για τα βήματα, ανατρέξτε στην καρτέλα του Office 2007 σε αυτό το άρθρο.

Σύνδεση με προέλευση δεδομένων

Ξεκινώντας από το Excel 2016, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "λήψη & μετασχηματισμού" για να συνδεθείτε με εξωτερικά δεδομένα και να πραγματοποιήσετε σύνθετα ερωτήματα. Λειτουργεί ως επί το πλείστον το ίδιο με το Power Query, αλλά δεν είναι ένα πρόσθετο-έρχεται εγκατεστημένο και θα το εντοπίσετε στην καρτέλα "δεδομένα" της κορδέλας. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν τα βήματα για τη σύνδεση με τις προελεύσεις δεδομένων σας-ιστοσελίδες, αρχεία κειμένου, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αρχεία, πίνακες και περιοχές του Excel.

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα " λήψη & μετασχηματισμού". Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα λήψη δεδομένων μετασχηματισμού & στην καρτέλα "κορδέλα δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή λήψη > δεδομένων από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα.

Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel 365

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένων από το αρχείο > επιλέξτε από κείμενο/CSV. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή νέο ερώτημα > από αρχείο > επιλέξτε από CSVή από κείμενο.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις γραμμές σύνδεσης παλαιού τύπου για να μιμηθείτε προηγούμενη συμπεριφορά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να επαναφέρω την εμπειρία του παλαιού τύπου Get εξωτερικών δεδομένων;" στο ακόλουθο άρθρο: ενοποιημένη λήψη & μετασχηματισμού.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου τιμές διαχωρισμένες με κόμματα , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο στο οποίο θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Σημείωση: Εάν εισαγάγετε δεδομένα από ένα αρχείο CSV, το Power Query θα εντοπίζει αυτόματα τους οριοθέτες στηλών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων στηλών και των τύπων. Για παράδειγμα, εάν έχετε εισαγάγει το παράδειγμα αρχείου CSV παρακάτω, το Power Query χρησιμοποιεί αυτόματα την πρώτη γραμμή ως τα ονόματα των στηλών και αλλάζει κάθε τύπο δεδομένων στήλης.

Παράδειγμα αρχείου CSV

Εικόνα αρχείου CSV

Το Power Query αλλάζει αυτόματα κάθε τύπο δεδομένων στήλης:

 • Το Αναγνωριστικό παραγγελίας αλλάζει σε αριθμό

 • Η ημερομηνία παραγγελίας αλλάζει σε ημερομηνία

 • Η κατηγορία παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Το όνομα προϊόντος παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Αλλαγές πωλήσεων σε αριθμό

Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, το Power Query εφαρμόζει αυτόματα ένα βήμα FirstRowAsHeader και ChangeType βήμα. Αυτές οι αυτόματες ενέργειες είναι ισοδύναμες με τη μη αυτόματη προώθηση μιας γραμμής και με μη αυτόματο τρόπο αλλαγής κάθε τύπου στήλης.

Μετά την αυτόματη ανίχνευση στηλών από το Power Query, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, στην καρτέλα λήψη & μετασχηματισμός της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων > Εκκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή δεδομένων σας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, > από τον πίνακα/περιοχή.

 3. Εάν σας ζητηθεί, στο παράθυρο διαλόγου από πίνακα , μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογή περιοχής για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως προέλευση δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα"

 4. Εάν ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων έχει κεφαλίδες στηλών, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες. Τα κελιά κεφαλίδας χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ονομάτων στηλών για το ερώτημα.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή κλείσιμο & φόρτωσης.

Σημείωση: Εάν η περιοχή δεδομένων έχει οριστεί ως καθορισμένη περιοχή ή βρίσκεται σε έναν πίνακα του Excel, το Excel θα αισθανθεί αυτόματα ολόκληρη την περιοχή και θα την φορτώσει στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για εσάς. Τα απλά δεδομένα θα μετατρέπονται αυτόματα σε έναν πίνακα όταν φορτώνεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το ερώτημά σας.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Παράδειγμα τύπου Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, στην καρτέλα λήψη & μετασχηματισμός της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων > Εκκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένων από το αρχείο > επιλέξτε από βιβλίο εργασίας. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή νέο ερώτημα > από αρχείο > επιλέξτε από βιβλίο εργασίας.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις γραμμές σύνδεσης παλαιού τύπου για να μιμηθείτε προηγούμενη συμπεριφορά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να επαναφέρω την εμπειρία του παλαιού τύπου Get εξωτερικών δεδομένων;" στο ακόλουθο άρθρο: ενοποιημένη λήψη & μετασχηματισμού.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση του Excel , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο στο οποίο θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Εάν το βιβλίο εργασίας προέλευσης έχει καθορισμένες περιοχές, το όνομα της περιοχής θα είναι διαθέσιμο ως σύνολο δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το ερώτημά σας. Για παράδειγμα:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, στην καρτέλα λήψη & μετασχηματισμός της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων > Εκκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

Ασκήστε μεγάλη επιρροή με τις Ανακοινώσεις

Χρησιμοποιήστε την εμπειρία Get & μετασχηματισμού του Excel για να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα και να εισαγάγετε πληροφορίες από διαφορετικούς πίνακες.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα και, στη συνέχεια, Δημιουργία ερωτήματος > Από άλλες προελεύσεις > Από το Web.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Δημιουργία ερωτήματος , κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή από το Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από το Web , πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URLιστοσελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Power Query > Από το Web > παράθυρο διαλόγου "Διεύθυνση URL εισόδου"

  Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Εάν η ιστοσελίδα απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση στο Web, κάντε κλικ σε μια επιλογή διαπιστευτηρίων για να παράσχετε τιμές ελέγχου ταυτότητας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Το Power Query θα πραγματοποιήσει ανάλυση της ιστοσελίδας και θα φορτώσει το τμήμα παραθύρου Περιήγηση στην Προβολή πίνακα.

  Εάν γνωρίζετε σε ποιον πίνακα θέλετε να συνδεθείτε, επιλέξτε τον από τη λίστα. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή πίνακα

  Διαφορετικά, μπορείτε να αλλάξετε σε Προβολή Web και να επιλέξετε τον κατάλληλο πίνακα με μη αυτόματο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε επιλέξει τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή Web
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση και το Power Query θα φορτώσει στο Excel τα δεδομένα web που έχετε επιλέξει.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένων από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του SQL Server. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του SQL Server.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Microsoft SQL , ΚΑΘΟΡΊΣΤΕ τον SQL Server για να συνδεθείτε στο πλαίσιο όνομα διακομιστή . Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης SQL Server του Power Query
  1. Windows: αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Βάση δεδομένων Επιλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση σύνδεσης είναι επιλεγμένο για να δηλώσει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

  Εάν δεν δημιουργηθεί σύνδεση με τον SQL Server με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Παράδειγμα τύπου

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από το ODBC. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , μεταβείτε στο νέο ερώτημα > από άλλες προελεύσεις > από το ODBC.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από ODBC , εάν εμφανίζεται, επιλέξτε το όνομα της ΠΡΟΈΛΕΥΣΗς δεδομένων (DSN).

 3. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσής σας και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

 4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε από προεπιλογή ή προσαρμοσμένα, Windowsή επιλογές σύνδεσης βάσης δεδομένων , εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και, στη συνέχεια, πατήστε σύνδεση.

 5. Στο παράθυρο περιήγησης , επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της Microsoft Access. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από > βάσης δεδομένωναπό την Access.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για να εισαγάγετε ή να συνδεθείτε σε ένα αρχείο.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός " για να συνδεθείτε με τον πίνακα ή το ερώτημα της επιλογής σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένων από το αρχείο > από την XML. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από αρχείο > από XML.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από την αναζήτηση XML , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για να εισαγάγετε ή να συνδεθείτε σε ένα αρχείο.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε και να κάνετε προεπισκόπηση των συλλογών των στοιχείων στο αρχείο XML σε μορφή πίνακα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, στην καρτέλα λήψη & μετασχηματισμός της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων > Εκκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

 1. Μεταβείτε στο στοιχείο > λήψη εξωτερικών δεδομένων > από > βάσης δεδομένωναπό τις υπηρεσίες ανάλυσης. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή λήψη εξωτερικών δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από τις υπηρεσίες ανάλυσης.

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρία τμήματα παραθύρου.

  • Σύνδεση στο διακομιστή βάσης δεδομένων

  • Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα

  • Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και λήξη

 2. Στο παράθυρο σύνδεση με διακομιστή βάσης δεδομένων , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή , πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πλαίσια όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης .

 4. Στη στήλη Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε , επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Για να συνδεθείτε με ένα συγκεκριμένο κύβος στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο παράθυρο Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και τέλος , στο πλαίσιο όνομα αρχείου , αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείου των προελεύσεων δεδομένων μουή αναζητήστε υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 7. Στα πλαίσια Περιγραφή, φιλικό όνομακαι λέξεις-κλειδιά αναζήτησης , πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και συνηθισμένες λέξεις αναζήτησης (όλα είναι προαιρετικά).

 8. Για να εξασφαλίσετε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται όταν ανανεώνεται ο Συγκεντρωτικός πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή πάντα προσπάθεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για να ανανεώσετε αυτά τα δεδομένα.

  Με την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζεται ότι οι ενημερώσεις για το αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να κλείσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος και Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή μόνο δημιουργία σύνδεσης. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται από τύπους που περιέχουν συναρτήσεις κύβου που δημιουργείτε και ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

 11. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε υπάρχον φύλλο εργασίαςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το κελί έναρξης του φύλλου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Expand Εικόνα κουμπιού .

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί a1, κάντε κλικ στην επιλογή νέο φύλλο εργασίας.

  • Για να επαληθεύσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στο Excel για το Microsoft 365:

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων > από το αρχείο > από το JSON.

  Λήψη δεδομένων από το κουμπί αρχείου JSON

 2. Μεταβείτε στη θέση του αρχείου JSON, επιλέξτε το και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 3. Μόλις το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος φορτώσει τα δεδομένα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή > σε πίνακακαι, στη συνέχεια, Κλείστε & φόρτωση.

Στο Excel 2016:

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα.

 2. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.

 3. Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά του ερωτήματός σας ως εξής, αντικαθιστώντας το "C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json" με τη διαδρομή προς το αρχείο JSON.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Oracle χρησιμοποιώντας το Power Query, χρειάζεστε το λογισμικό-πελάτη Oracle v 8.1.7 ή νεότερη έκδοση στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle, μεταβείτε στην 32-bit Oracle Data Access Components (ODAC) με τα εργαλεία προγραμματιστή της Oracle για Visual Studio (12.1.0.2.4) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 32-bit ή σε 64-bit ODAC 12 έκδοση 4 (12.1.0.2.4) Xcopy για Windows x64 για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64-bit.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της Oracle. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων Oracle.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Oracle , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή , καθορίστε το διακομιστή Oracle στον οποίο θα συνδεθείτε. Εάν απαιτείται SID, αυτό μπορεί να καθοριστεί με τη μορφή "όνομα_διακομιστή/SID".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Oracle απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από τη λίστα του SharePoint. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από άλλες προελεύσεις > από τη λίστα του SharePoint.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου λίστες του Microsoft SharePoint που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τοποθεσία του SharePoint.

  Σημείωση: Κατά τη σύνδεση με μια λίστα του SharePoint, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας αντί για τη διεύθυνση URL της λίστας. Στο παράθυρο διαλόγου Access SharePoint , επιλέξτε τη διεύθυνση URL που είναι η πιο γενική για να ελέγξετε τον έλεγχο ταυτότητας της τοποθεσίας σωστά. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η πιο γενική διεύθυνση URL.

 3. Επιλέξτε OK για συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Access SharePoint που εμφανίζεται στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή πιστοποιήσεων:

  1. Επιλέξτε Ανώνυμος εάν ο SharePoint Server δεν απαιτεί διαπιστευτήρια.

  2. Επιλέξτε Windows εάν ο SharePoint Server απαιτεί τα διαπιστευτήριά σας στα Windows.

  3. Επιλέξτε εταιρικός λογαριασμός εάν ο SharePoint Server απαιτεί διαπιστευτήρια εταιρικού λογαριασμού.

 5. Επιλέξτε σύνδεση.

  Το Excel Power Query συνδέεται με ένα παράθυρο διαλόγου "σύνδεση λίστας του SharePoint"

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από την τροφοδοσία OData. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από άλλες προελεύσεις > από την τροφοδοσία OData.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου τροφοδοσία OData , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τροφοδοσία odata.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε τροφοδοσία OData :

  1. Επιλέξτε Windows εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Επιλέξτε Basic εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  3. Επιλέξτε " κλειδί αγοράς " Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έναν αριθμό-κλειδί λογαριασμού Marketplace. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό- κλειδί του λογαριασμού σας στην αγορά για να εγγραφείτε στις τροφοδοσίες του Microsoft Azure Marketplace odata. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για Microsoft Azure αγορά από το παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε τροφοδοσία OData.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή εταιρικός λογαριασμός , εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια ομόσπονδη Access. Για το Windows Live ID, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Η σύνδεση με μια τροφοδοσία OData υποστηρίζει τη μορφή της υπηρεσίας δεδομένων JSON Light.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από το OLEDB. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από OLE DB , πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσής σας και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου υπηρεσία παροχής OLEDB , επιλέξτε από τις επιλογές προεπιλεγμένη ή προσαρμοσμένη, Windowsή σύνδεση βάσης δεδομένων , πληκτρολογήστε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου πλοηγός , επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query, πατήστε Κλείσιμο & φόρτωσης.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε δεδομένα > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε δεδομένα > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL

 3. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων MySQL , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων MySQL στον οποίο θα συνδεθείτε.

 4. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Εάν ο διακομιστής MySQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από το Microsoft Exchange. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή νέο ερώτημα > από άλλες προελεύσεις > από το Microsoft Exchange.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε διακομιστή Exchange , καθορίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασήςσας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού του Microsoft Exchange, επιλέξτε να επιτρέπεται να επιτρέπεται στην υπηρεσία Exchange να θεωρεί αξιόπιστα τα διαπιστευτήριά σας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή νέο ερώτημα > από άλλες προελεύσεις > την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 2. Εισαγάγετε τον τομέα σας στο παράθυρο διαλόγου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για τον τομέα σας, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση των τρεχόντων διαπιστευτηρίων μουή χρήση εναλλακτικών διαπιστευτηρίων. Για να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό έλεγχο ταυτότητας credenitals, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

 5. Αφού η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε σε όλους τους τομείς που είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και να κάνετε διερεύνηση των πληροφοριών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των λογαριασμών και των υπολογιστών.

Σημειώσεις: 

 • Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στο Excel για Windows, εάν έχετε το Office 2019 ή μια συνδρομή Microsoft 365. Εάν είστε συνδρομητής τουMicrosoft 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

 • Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του SAP ΧΆΝΑ χρησιμοποιώντας το Power Query, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP ΧΆΝΑ ODBC στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32-bit ή 64-bit).

 • Θα χρειαστείτε ένα λογαριασμό SAP για να συνδεθείτε στην τοποθεσία Web και να κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SAP στον οργανισμό σας.

Για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP ΧΆΝΑ:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή δεδομένα > νέο ερώτημα > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων SAP Χάνα.

  Επιλογή βάσης δεδομένων SAP ΧΆΝΑ στην καρτέλα "δεδομένα"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων SAP Χάνα , καθορίστε το διακομιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Το όνομα του διακομιστή πρέπει να ακολουθεί τη μορφή όνομα_διακομιστή: Port.

  Παράθυρο διαλόγου βάσης δεδομένων SAP ΧΆΝΑ
 3. Προαιρετικά, εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές για προχωρημένους και στο πλαίσιο πρόταση SQL πληκτρολογήστε το ερώτημα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής SAP ΧΆΝΑ απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων SAP Χάνα , κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα βάση δεδομένων και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Προειδοποίηση: 

 • Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων IBM DB2, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (η ελάχιστη απαίτηση είναι το πακέτο προγράμματος οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM (πρόγραμμα οδήγησης DS)). Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32-bit ή 64-bit).

 • Υπάρχουν γνωστά ζητήματα που αναφέρονται από την IBM για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 στα Windows 8.Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 και θέλετε να συνδεθείτε στο IBM DB2 χρησιμοποιώντας το Power Query, πρέπει να ακολουθήσετε πρόσθετα βήματα εγκατάστασης. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 στα Windows 8..

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένων από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων IBM DB2. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων IBM DB2.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων IBM DB2 , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων IBM DB2 για να συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής IBM DB2 απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στο Power Query, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων Ngpsql για την PostgreSQL εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την έκδοση του Office (32-bit ή 64-bit). Ανατρέξτε στο θέμα: Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει την υπηρεσία παροχής στη ρύθμιση παραμέτρων του μηχανήματος που ταιριάζει με την πιο πρόσφατη έκδοση του .NET στη συσκευή σας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της PostgreSQL. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή νέο ερώτημα > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της PostgreSQL.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων PostgreSQL , καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στην ενότητα όνομα διακομιστή .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής PostgreSQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε σύνδεση.

 1. Περιήγηση στο https://Web.powerapps.com/

 2. Επιλέξτε το περιβάλλον με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 3. Στο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεις > σύνθετες προσαρμογές > πόρους προγραμματιστή.

 4. Αντιγράψτε την τιμή της παρουσίας Web API

  Σημειώσεις: 

  • Η μορφή της διεύθυνσης URL θα είναι κάτι σανhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Η ακριβής μορφή της διεύθυνσης URL που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε εξαρτάται από την περιοχή σας και την έκδοση των CD για τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα διεύθυνση URL και εκδόσεις API Web API.

 5. Επιλέξτε την καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, Αποκτήστε & μετασχηματισμό δεδομένων > λήψη δεδομένων > από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες > από το Dynamics 365 (online).

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, με επιλεγμένη τη βασική επιλογή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του API Web για τα CD για τις εφαρμογές σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή για προχωρημένους , μπορείτε να προσαρτήσετε ορισμένες πρόσθετες παραμέτρους στο ερώτημα για να ελέγξετε ποια δεδομένα επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: δεδομένα ερωτήματος με χρήση του API Web

 7. Επιλέξτε λογαριασμός οργανισμού.

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της Microsoft για την εργασία ή το σχολείο που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε CD για εφαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

 8. Επιλέξτε Σύνδεση.

 9. Μέσα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός ", επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

 10. Εάν τα δεδομένα είναι καλά για να εισαχθούν ως έχουν, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή Φόρτωση , διαφορετικά ενεργοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία για να ανοίξετε το Power Query Editor.

  Σημείωση: Το Power Query Editor σας παρέχει πολλές επιλογές για να τροποποιήσετε τα δεδομένα που επιστρέφονται. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εισαγάγετε λιγότερες στήλες από τα δεδομένα προέλευσης που περιέχουν. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στην κεντρική καρτέλα > Διαχείριση στηλών > Επιλέξτε στήλες, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να διατηρήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή κλείσιμο & φόρτωσης για να επιστρέψετε τα τροποποιημένα δεδομένα στο Excel.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του Teradata, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET για το Teradata στον υπολογιστή σας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, Αποκτήστε & μετασχηματισμό δεδομένων > λήψη δεδομένων > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του Teradata.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Teradata , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή Teradata με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Teradata απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημαντικό: Αποχώρηση της ειδοποίησης σύνδεσης δεδομένων του Facebook   Η εισαγωγή και η ανανέωση δεδομένων από το Facebook στο Excel θα σταματήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2020. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Get & μετασχηματισμού (Power Query) του Facebook μέχρι τότε, αλλά από τον Απρίλιο του 2020, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Συνιστούμε να αναθεωρείτε ή να καταργείτε οποιαδήποτε υπάρχοντα ερωτήματα Get & Transform (Power Query) που χρησιμοποιούν την υπηρεσία σύνδεσης Facebook το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν απροσδόκητα αποτελέσματα.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο Facebook, θα σας ζητηθεί να παράσχετε διαπιστευτήρια. Πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Power Query. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις μελλοντικές ερωτήσεις, κάνοντας κλικ στην επιλογή να μην ειδοποιούμαι ξανά για αυτήν τη γραμμή σύνδεσης .

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων > από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες > από το Facebook. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από άλλες προελεύσεις > από το Facebook.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Facebook , συνδεθείτε στο Facebook χρησιμοποιώντας το "Me", το όνομα χρήστη ή το αναγνωριστικό αντικειμένου.

  Σημείωση: Το όνομα χρήστη του Facebook είναι διαφορετικό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύνδεσής σας.

 3. Επιλέξτε μια κατηγορία για να συνδεθείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα σύνδεση . Για παράδειγμα, επιλέξτε φίλοι για να σας δώσουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην κατηγορία φίλων σας στο Facebook.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος από το παράθυρο διαλόγου πρόσβαση στο Facebook και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Facebook και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αφού εισέλθετε, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

 6. Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, θα μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την κατηγορία φίλοι, το Power Query αποδίδει έναν πίνακα που περιέχει τους φίλους σας στο Facebook με βάση το όνομα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση ή Επεξεργασία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query με τύπο Facebook

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, στην καρτέλα λήψη & μετασχηματισμός της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων > Εκκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query.

Σημειώσεις: 

 • Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP SQL Anywhere, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP SQL Anywhere εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Excel (32 bit ή 64-bit).

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του Sybase. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του Sybase.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Sybase , καθορίστε το διακομιστή Sybase για να συνδεθείτε στο πλαίσιο όνομα διακομιστή . Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση σύνδεσης είναι επιλεγμένο, ώστε το Power Query να συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια απλή κρυπτογραφημένη σύνδεση.

 6. Επιλέξτε Σύνδεση.

Microsoft Azure Ο χώρος αποθήκευσης αντικειμένων blob είναι μια υπηρεσία για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων μη δομημένων δεδομένων, όπως εικόνες, βίντεο, ήχο και έγγραφα, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω HTTP ή HTTPS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία χώρου αποθήκευσης αντικειμένων BLOB Azure, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του χώρου αποθήκευσης BLOB.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, Αποκτήστε & μετασχηματισμό δεδομένων > λήψη δεδομένων > από το Azure > από το χώρο αποθήκευσης αντικειμένων BLOB Azure. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από το Azure > από το χώρο αποθήκευσης αντικειμένων blob του Microsoft Azure.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αντικειμένων BlobMicrosoft Azure , πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού Microsoft Azure αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Εάν συνδέεστε με την υπηρεσία χώρου αποθήκευσης αντικειμένων blob για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε το πλήκτρο πρόσβασης αποθήκευσης. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση της access Microsoft Azure BLOB , εισαγάγετε το κλειδί πρόσβασης αποθήκευσης στο πλαίσιο κλειδί λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το πλήκτρο πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης, μεταβείτε στην πύληMicrosoft Azure, επιλέξτε το λογαριασμό σας χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Manage Access Key στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφή στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και, στη συνέχεια, επικολλήστε την τιμή στο πλαίσιο κλειδί λογαριασμού .

 4. Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος παραθέτει όλα τα διαθέσιμα κοντέινερ στο χώρο αποθήκευσης του Microsoft Azure blob. Στο πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε ένα κοντέινερ από το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή & κλείσιμο.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό το Azure > από το Azure HDInsight (HDFS). Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από το Azure > από Microsoft Azure HDInsight.

 2. Εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού Microsoft Azure χώρου αποθήκευσης BLOB που σχετίζεται με το σύμπλεγμα HDInsight και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Access Microsoft Azure HDInsight , πληκτρολογήστε τον αριθμό- κλειδί του λογαριασμούσας και κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

 4. Επιλέξτε το σύμπλεγμα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός " και, στη συνέχεια, εντοπίστε και επιλέξτε ένα αρχείο περιεχομένου.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση για να φορτώσετε τον επιλεγμένο πίνακα ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία για να πραγματοποιήσετε πρόσθετα φίλτρα δεδομένων και μετασχηματισμούς πριν από τη φόρτωσή του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Power Query για να συνδεθείτε σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και να εκτελέσετε σύνθετες αναλύσεις δεδομένων. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν τα βήματα για τη σύνδεση με τις προελεύσεις δεδομένων σας-ιστοσελίδες, αρχεία κειμένου, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αρχεία, πίνακες και περιοχές του Excel.

Σημαντικό: Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Power Query στο Excel 2013, πρέπει να το ενεργοποιήσετε: κάντε κλικ στις Επιλογέςαρχείο > > πρόσθετα. Στην ενότητα Διαχείριση στο κάτω μέρος, επιλέξτε Πρόσθετα COM από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Η κορδέλα του Power Query θα πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα, αλλά εάν όχι, κλείστε και επανεκκινήστε το Excel.

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας το Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από αρχείο > από CSVή από κείμενο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου τιμές διαχωρισμένες με κόμματα , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο στο οποίο θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Σημείωση: Εάν εισαγάγετε δεδομένα από ένα αρχείο CSV, το Power Query θα εντοπίζει αυτόματα τους οριοθέτες στηλών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων στηλών και των τύπων. Για παράδειγμα, εάν έχετε εισαγάγει το παράδειγμα αρχείου CSV παρακάτω, το Power Query χρησιμοποιεί αυτόματα την πρώτη γραμμή ως τα ονόματα των στηλών και αλλάζει κάθε τύπο δεδομένων στήλης.

Παράδειγμα αρχείου CSV

Εικόνα αρχείου CSV

Το Power Query αλλάζει αυτόματα κάθε τύπο δεδομένων στήλης:

 • Το Αναγνωριστικό παραγγελίας αλλάζει σε αριθμό

 • Η ημερομηνία παραγγελίας αλλάζει σε ημερομηνία

 • Η κατηγορία παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Το όνομα προϊόντος παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Αλλαγές πωλήσεων σε αριθμό

Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, το Power Query εφαρμόζει αυτόματα ένα βήμα FirstRowAsHeader και ChangeType βήμα. Αυτές οι αυτόματες ενέργειες είναι ισοδύναμες με τη μη αυτόματη προώθηση μιας γραμμής και με μη αυτόματο τρόπο αλλαγής κάθε τύπου στήλης.

Μετά την αυτόματη ανίχνευση στηλών από το Power Query, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel 2013 που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή δεδομένων σας.

 2. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από πίνακα.

  Σύνδεση σε πίνακα δεδομένων του Excel

 3. Εάν σας ζητηθεί, στο παράθυρο διαλόγου από πίνακα , μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογή περιοχής για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως προέλευση δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα"

 4. Εάν η περιοχή δεδομένων έχει κεφαλίδες στηλών, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες. Τα κελιά κεφαλίδας περιοχής χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ονομάτων στηλών για το ερώτημα.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή κλείσιμο & φόρτωσης.

Σημείωση: Εάν η περιοχή δεδομένων έχει οριστεί ως καθορισμένη περιοχή ή βρίσκεται σε έναν πίνακα του Excel, τότε το Power Query θα διαισθανθεί αυτόματα ολόκληρη την περιοχή και θα την φορτώσει στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για εσάς. Τα απλά δεδομένα θα μετατρέπονται αυτόματα σε έναν πίνακα όταν φορτώνεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Παράδειγμα τύπου Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από αρχείο > από το Excel.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση του Excel , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο στο οποίο θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Εάν το βιβλίο εργασίας προέλευσης έχει καθορισμένες περιοχές, το όνομα της περιοχής θα είναι διαθέσιμο ως σύνολο δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel 2013 που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημείωση: Ενώ προσπαθείτε να εισαγάγετε δεδομένα από ένα αρχείο παλαιού τύπου του Excel ή μια βάση δεδομένων της Access σε ορισμένες ρυθμίσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα σφάλμα ότι ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access (υπηρεσία παροχής Microsoft. ACE. OLEDB. 12.0) δεν έχει καταχωρηθεί στον τοπικό υπολογιστή. Το σφάλμα παρουσιάζεται σε συστήματα με εγκατεστημένα μόνο το Office 2013. Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, κάντε λήψη των ακόλουθων πόρων για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνεχίσετε με τις προελεύσεις δεδομένων στις οποίες προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.

 1. Κάντε κλικ στην κορδέλα Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από το Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Από το Web, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Power Query > Από το Web > παράθυρο διαλόγου "Διεύθυνση URL εισόδου"

  Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Εάν η ιστοσελίδα απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση στο Web, κάντε κλικ σε μια επιλογή διαπιστευτηρίων για να παράσχετε τιμές ελέγχου ταυτότητας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Το Power Query θα πραγματοποιήσει ανάλυση της ιστοσελίδας και θα φορτώσει το τμήμα παραθύρου Περιήγηση στην Προβολή πίνακα.

  Εάν γνωρίζετε τον πίνακα που θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ σε αυτόν από τη λίστα. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή πίνακα

  Διαφορετικά, μπορείτε να αλλάξετε σε Προβολή Web και να επιλέξετε τον κατάλληλο πίνακα με μη αυτόματο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε επιλέξει τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή Web
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση και το Power Query θα φορτώσει στο Excel τα δεδομένα web που έχετε επιλέξει.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από > βάσης δεδομένωναπό τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Microsoft SQL , ΚΑΘΟΡΊΣΤΕ τον SQL Server για να συνδεθείτε στο πλαίσιο όνομα διακομιστή . Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης SQL Server του Power Query
  1. Windows: αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Βάση δεδομένων: Επιλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση σύνδεσης είναι επιλεγμένο για να δηλώσει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

  Εάν δεν δημιουργηθεί σύνδεση με τον SQL Server με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Παράδειγμα τύπου

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Power Query στην κορδέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε λήψη εξωτερικών δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από το ODBC.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από ODBC , εάν εμφανίζεται, επιλέξτε το όνομα της ΠΡΟΈΛΕΥΣΗς δεδομένων (DSN).

 3. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσής σας και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

 4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε από προεπιλογή ή προσαρμοσμένα, Windowsή επιλογές σύνδεσης βάσης δεδομένων , εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και, στη συνέχεια, πατήστε σύνδεση.

 5. Στο παράθυρο περιήγησης , επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της Access.

  Λήψη δεδομένων από το παράθυρο διαλόγου "βάση δεδομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για να εισαγάγετε ή να συνδεθείτε σε ένα αρχείο.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός " για να συνδεθείτε με τον πίνακα ή το ερώτημα της επιλογής σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από αρχείο > από XML.

  Το Power Query από το παράθυρο διαλόγου "αρχείο"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου από την αναζήτηση XML , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για να εισαγάγετε ή να συνδεθείτε σε ένα αρχείο.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε και να κάνετε προεπισκόπηση των συλλογών των στοιχείων στο αρχείο XML σε μορφή πίνακα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή από τις υπηρεσίες ανάλυσης.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρία τμήματα παραθύρου.

  • Σύνδεση στο διακομιστή βάσης δεδομένων

  • Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα

  • Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και λήξη

 2. Στο παράθυρο σύνδεση με διακομιστή βάσης δεδομένων , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή , πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πλαίσια όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης .

 4. Στη στήλη Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε , επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Για να συνδεθείτε με ένα συγκεκριμένο κύβος στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο παράθυρο Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και τέλος , στο πλαίσιο όνομα αρχείου , αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

  Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείου των προελεύσεων δεδομένων μουή αναζητήστε υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 6. Στα πλαίσια Περιγραφή, φιλικό όνομακαι λέξεις-κλειδιά αναζήτησης , πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και συνηθισμένες λέξεις αναζήτησης (όλα είναι προαιρετικά).

 7. Για να εξασφαλίσετε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται όταν ανανεώνεται ο Συγκεντρωτικός πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή πάντα προσπάθεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για να ανανεώσετε αυτά τα δεδομένα.

  Με την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζεται ότι οι ενημερώσεις για το αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να κλείσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος και Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή μόνο δημιουργία σύνδεσης. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται από τύπους που περιέχουν συναρτήσεις κύβου που δημιουργείτε και ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

 10. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε υπάρχον φύλλο εργασίαςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το κελί έναρξης του φύλλου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Expand Εικόνα κουμπιού .

 11. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί a1, κάντε κλικ στην επιλογή νέο φύλλο εργασίας.

 12. Για να επαληθεύσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στην καρτέλα Power Query , κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα.

 2. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.

 3. Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά του ερωτήματός σας ως εξής, αντικαθιστώντας το "C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json" με τη διαδρομή προς το αρχείο JSON.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Oracle χρησιμοποιώντας το Power Query, χρειάζεστε το λογισμικό-πελάτη Oracle v 8.1.7 ή νεότερη έκδοση στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle, μεταβείτε στην 32-bit Oracle Data Access Components (ODAC) με τα εργαλεία προγραμματιστή της Oracle για Visual Studio (12.1.0.2.4) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 32-bit ή σε 64-bit ODAC 12 έκδοση 4 (12.1.0.2.4) Xcopy για Windows x64 για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64-bit.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της Oracle.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Oracle , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή , καθορίστε το διακομιστή Oracle στον οποίο θα συνδεθείτε. Εάν απαιτείται SID, αυτό μπορεί να καθοριστεί με τη μορφή "όνομα_διακομιστή/SID".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Oracle απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > από τη λίστα του SharePoint.

  Παράθυρο διαλόγου "λήψη δεδομένων του Power Query" από άλλες προελεύσεις
 2. Στο παράθυρο διαλόγου λίστες του Microsoft SharePoint που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τοποθεσία του SharePoint.

  Σημείωση: Κατά τη σύνδεση με μια λίστα του SharePoint, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας αντί για τη διεύθυνση URL της λίστας. Στο παράθυρο διαλόγου Access SharePoint , επιλέξτε τη διεύθυνση URL που είναι η πιο γενική για να ελέγξετε τον έλεγχο ταυτότητας της τοποθεσίας σωστά. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η πιο γενική διεύθυνση URL.

 3. Επιλέξτε OK για συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Access SharePoint που εμφανίζεται στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή πιστοποιήσεων:

  1. Επιλέξτε Ανώνυμος εάν ο SharePoint Server δεν απαιτεί διαπιστευτήρια.

  2. Επιλέξτε Windows εάν ο SharePoint Server απαιτεί τα διαπιστευτήριά σας στα Windows.

  3. Επιλέξτε εταιρικός λογαριασμός εάν ο SharePoint Server απαιτεί διαπιστευτήρια εταιρικού λογαριασμού.

 5. Επιλέξτε σύνδεση.

  Το Excel Power Query συνδέεται με ένα παράθυρο διαλόγου "σύνδεση λίστας του SharePoint"

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλη προέλευση > από την τροφοδοσία OData.

  Παράθυρο διαλόγου "λήψη δεδομένων του Power Query" από άλλες προελεύσεις
 2. Στο παράθυρο διαλόγου τροφοδοσία OData , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τροφοδοσία odata.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε τροφοδοσία OData :

  1. Επιλέξτε Windows εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Επιλέξτε Basic εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  3. Επιλέξτε " κλειδί αγοράς " Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έναν αριθμό-κλειδί λογαριασμού Marketplace. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό- κλειδί του λογαριασμού σας στην αγορά για να εγγραφείτε στις τροφοδοσίες του Microsoft Azure Marketplace odata. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για Microsoft Azure αγορά από το παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε τροφοδοσία OData.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή εταιρικός λογαριασμός , εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια ομόσπονδη Access. Για το Windows Live ID, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Η σύνδεση με μια τροφοδοσία OData υποστηρίζει τη μορφή της υπηρεσίας δεδομένων JSON Light.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από το OLEDB. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από OLE DB , πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσής σας και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου υπηρεσία παροχής OLEDB , επιλέξτε από τις επιλογές προεπιλεγμένη ή προσαρμοσμένη, Windowsή σύνδεση βάσης δεδομένων , πληκτρολογήστε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου πλοηγός , επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query, πατήστε Κλείσιμο & φόρτωσης.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων MySQL , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων MySQL στον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής MySQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > από το Microsoft Exchange.

  Προελεύσεις δεδομένων του Power Query
 2. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε διακομιστή Exchange , καθορίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασήςσας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού του Microsoft Exchange, επιλέξτε να επιτρέπεται να επιτρέπεται στην υπηρεσία Exchange να θεωρεί αξιόπιστα τα διαπιστευτήριά σας.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει λήψη και εγκατάσταση του προσθέτου Power Query.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσεις > από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

  Παράθυρο διαλόγου "λήψη δεδομένων του Power Query" από άλλες προελεύσεις

 2. Εισαγάγετε τον τομέα σας στο παράθυρο διαλόγου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για τον τομέα σας, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση των τρεχόντων διαπιστευτηρίων μουή χρήση εναλλακτικών διαπιστευτηρίων. Για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας εναλλακτικών διαπιστευτηρίων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

 5. Αφού η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε σε όλους τους τομείς που είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και να κάνετε διερεύνηση των πληροφοριών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των λογαριασμών και των υπολογιστών.

Προειδοποίηση: 

 • Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων IBM DB2, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (η ελάχιστη απαίτηση είναι το πακέτο προγράμματος οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM (πρόγραμμα οδήγησης DS)). Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32-bit ή 64-bit).

 • Υπάρχουν γνωστά ζητήματα που αναφέρονται από την IBM για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 στα Windows 8.Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 και θέλετε να συνδεθείτε στο IBM DB2 χρησιμοποιώντας το Power Query, πρέπει να ακολουθήσετε πρόσθετα βήματα εγκατάστασης. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 στα Windows 8.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων IBM DB2.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων IBM DB2 , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων IBM DB2 για να συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής IBM DB2 απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στο Power Query, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων Ngpsql για την PostgreSQL εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την έκδοση του Office (32-bit ή 64-bit). Ανατρέξτε στο θέμα: Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει την υπηρεσία παροχής στη ρύθμιση παραμέτρων του μηχανήματος που ταιριάζει με την πιο πρόσφατη έκδοση του .NET στη συσκευή σας.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της PostgreSQL.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων PostgreSQL , καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στην ενότητα όνομα διακομιστή .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής PostgreSQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε σύνδεση.

 1. Περιήγηση στο https://Web.powerapps.com/

 2. Επιλέξτε το περιβάλλον με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 3. Στο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεις > σύνθετες προσαρμογές > πόρους προγραμματιστή.

 4. Αντιγράψτε την τιμή της παρουσίας Web API

  Σημειώσεις: 

  • Η μορφή της διεύθυνσης URL θα είναι κάτι σανhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Η ακριβής μορφή της διεύθυνσης URL που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε εξαρτάται από την περιοχή σας και την έκδοση των CD για τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα διεύθυνση URL και εκδόσεις API Web API.

 5. Επιλέξτε την καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες > από το Dynamics 365 (online).

  • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από άλλες προελεύσεις >από το Dynamics 365 (online).

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, με επιλεγμένη τη βασική επιλογή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του API Web για τα CD για τις εφαρμογές σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή για προχωρημένους , μπορείτε να προσαρτήσετε ορισμένες πρόσθετες παραμέτρους στο ερώτημα για να ελέγξετε ποια δεδομένα επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: δεδομένα ερωτήματος με χρήση του API Web

 7. Επιλέξτε λογαριασμός οργανισμού.

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της Microsoft για την εργασία ή το σχολείο που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε CD για εφαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

 8. Επιλέξτε Σύνδεση.

 9. Μέσα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός ", επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

 10. Εάν τα δεδομένα είναι καλά για να εισαχθούν ως έχουν, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή Φόρτωση , διαφορετικά ενεργοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία για να ανοίξετε το Power Query Editor.

  Σημείωση: Το Power Query Editor σας παρέχει πολλές επιλογές για να τροποποιήσετε τα δεδομένα που επιστρέφονται. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εισαγάγετε λιγότερες στήλες από τα δεδομένα προέλευσης που περιέχουν. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στην κεντρική καρτέλα > Διαχείριση στηλών > Επιλέξτε στήλες, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να διατηρήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή κλείσιμο & φόρτωσης για να επιστρέψετε τα τροποποιημένα δεδομένα στο Excel.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του Teradata, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET για το Teradata στον υπολογιστή σας.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του Teradata.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Teradata , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή Teradata με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Teradata απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημαντικό: Αποχώρηση της ειδοποίησης σύνδεσης δεδομένων του Facebook   Η εισαγωγή και η ανανέωση δεδομένων από το Facebook στο Excel θα σταματήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2020. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Get & μετασχηματισμού (Power Query) του Facebook μέχρι τότε, αλλά από τον Απρίλιο του 2020, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Συνιστούμε να αναθεωρείτε ή να καταργείτε οποιαδήποτε υπάρχοντα ερωτήματα Get & Transform (Power Query) που χρησιμοποιούν την υπηρεσία σύνδεσης Facebook το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν απροσδόκητα αποτελέσματα.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο Facebook, θα σας ζητηθεί να παράσχετε διαπιστευτήρια. Πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Power Query. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις μελλοντικές ερωτήσεις, κάνοντας κλικ στην επιλογή να μην ειδοποιούμαι ξανά για αυτήν τη γραμμή σύνδεσης .

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσεις > από το Facebook.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Facebook , συνδεθείτε στο Facebook χρησιμοποιώντας το "Me", το όνομα χρήστη ή το αναγνωριστικό αντικειμένου.

  Σημείωση: Το όνομα χρήστη του Facebook είναι διαφορετικό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύνδεσής σας.

 3. Επιλέξτε μια κατηγορία για να συνδεθείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα σύνδεση . Για παράδειγμα, επιλέξτε φίλοι για να σας δώσουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην κατηγορία φίλων σας στο Facebook.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος από το παράθυρο διαλόγου πρόσβαση στο Facebook και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Facebook και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αφού εισέλθετε, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

 6. Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, θα μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την κατηγορία φίλοι, το Power Query αποδίδει έναν πίνακα που περιέχει τους φίλους σας στο Facebook με βάση το όνομα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση ή Επεξεργασία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query με τύπο Facebook

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημειώσεις: 

 • Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP SQL Anywhere, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP SQL Anywhere εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32-bit ή 64-bit).

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από το SAP Sybase SQL Anywhere.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από μια βάση δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Sybase , καθορίστε το διακομιστή Sybase για να συνδεθείτε στο πλαίσιο όνομα διακομιστή . Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση σύνδεσης είναι επιλεγμένο, ώστε το Power Query να συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια απλή κρυπτογραφημένη σύνδεση.

 6. Επιλέξτε Σύνδεση.

Microsoft Azure Ο χώρος αποθήκευσης αντικειμένων blob είναι μια υπηρεσία για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων μη δομημένων δεδομένων, όπως εικόνες, βίντεο, ήχο και έγγραφα, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω HTTP ή HTTPS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία χώρου αποθήκευσης αντικειμένων BLOB Azure, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του χώρου αποθήκευσης BLOB.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από το Azure > από Microsoft Azure χώρο αποθήκευσης αντικειμένων BLOB.

  Εισαγωγή στο Power Query από το παράθυρο διαλόγου Azure
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αντικειμένων BlobMicrosoft Azure , πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού Microsoft Azure αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Εάν συνδέεστε με την υπηρεσία χώρου αποθήκευσης αντικειμένων blob για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε το πλήκτρο πρόσβασης αποθήκευσης. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση της access Microsoft Azure BLOB , εισαγάγετε το κλειδί πρόσβασης αποθήκευσης στο πλαίσιο κλειδί λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το πλήκτρο πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης, μεταβείτε στην πύληMicrosoft Azure, επιλέξτε το λογαριασμό σας χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Manage Access Key στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφή στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και, στη συνέχεια, επικολλήστε την τιμή στο πλαίσιο κλειδί λογαριασμού .

 4. Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος παραθέτει όλα τα διαθέσιμα κοντέινερ στο χώρο αποθήκευσης του Microsoft Azure blob. Στο πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε ένα κοντέινερ από το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή & κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από το Azure > από Microsoft Azure HDInsight.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από το Azure
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Azure HDInsight , πληκτρολογήστε ένα όνομα λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό- κλειδί του λογαριασμούσας και κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το κλειδί σας, επιστρέψτε στην πύληMicrosoft Azure, επιλέξτε το λογαριασμό χώρου αποθήκευσης και κάντε κλικ στο εικονίδιο Manage Access Key στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφής στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και επικολλήστε την τιμή στον οδηγό.

 4. Επιλέξτε το σύμπλεγμα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός " και, στη συνέχεια, εντοπίστε και επιλέξτε ένα αρχείο περιεχομένου.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση για να φορτώσετε τον επιλεγμένο πίνακα ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία για να πραγματοποιήσετε πρόσθετα φίλτρα δεδομένων και μετασχηματισμούς πριν από τη φόρτωσή του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Power Query για να συνδεθείτε σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και να εκτελέσετε σύνθετες αναλύσεις δεδομένων. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν τα βήματα για τη χρήση του Power Query για σύνδεση με τις προελεύσεις δεδομένων σας-ιστοσελίδες, αρχεία κειμένου, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αρχεία, πίνακες και περιοχές του Excel.

Σημαντικό: 

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει, εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει το πρόσθετο Power Query.

 • Για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο Power Query , κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές > αρχείου > πρόσθετα. Στην ενότητα Διαχείριση στο κάτω μέρος, επιλέξτε Πρόσθετα COM από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Η κορδέλα του Power Query θα πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα, αλλά εάν όχι, κλείστε και επανεκκινήστε το Excel.

Χρήση του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Σημείωση: Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται όταν φορτώνετε, επεξεργάζεστε ή δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας το Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από αρχείο > από CSV ή από κείμενο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου τιμές διαχωρισμένες με κόμματα , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο στο οποίο θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Σημείωση: Εάν εισαγάγετε δεδομένα από ένα αρχείο CSV, το Power Query θα εντοπίζει αυτόματα τους οριοθέτες στηλών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων στηλών και των τύπων. Για παράδειγμα, εάν έχετε εισαγάγει το παράδειγμα αρχείου CSV παρακάτω, το Power Query χρησιμοποιεί αυτόματα την πρώτη γραμμή ως τα ονόματα των στηλών και αλλάζει κάθε τύπο δεδομένων στήλης.

Παράδειγμα αρχείου CSV

Εικόνα αρχείου CSV

Το Power Query αλλάζει αυτόματα κάθε τύπο δεδομένων στήλης:

 • Το Αναγνωριστικό παραγγελίας αλλάζει σε αριθμό

 • Η ημερομηνία παραγγελίας αλλάζει σε ημερομηνία

 • Η κατηγορία παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Το όνομα προϊόντος παραμένει κείμενο (ο προεπιλεγμένος τύπος στήλης)

 • Αλλαγές πωλήσεων σε αριθμό

Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, το Power Query εφαρμόζει αυτόματα ένα βήμα FirstRowAsHeader και ChangeType βήμα. Αυτές οι αυτόματες ενέργειες είναι ισοδύναμες με τη μη αυτόματη προώθηση μιας γραμμής και με μη αυτόματο τρόπο αλλαγής κάθε τύπου στήλης.

Μετά την αυτόματη ανίχνευση στηλών από το Power Query, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή δεδομένων σας.

 2. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από πίνακα.

  Σύνδεση σε πίνακα δεδομένων του Excel

 3. Εάν σας ζητηθεί, στο παράθυρο διαλόγου από πίνακα , μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογή περιοχής για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως προέλευση δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Από πίνακα"

 4. Εάν η περιοχή δεδομένων έχει κεφαλίδες στηλών, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες. Τα κελιά κεφαλίδας περιοχής χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ονομάτων στηλών για το ερώτημα.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή κλείσιμο & φόρτωσης.

Σημείωση: Εάν η περιοχή δεδομένων έχει οριστεί ως καθορισμένη περιοχή ή βρίσκεται σε έναν πίνακα του Excel, τότε το Power Query θα διαισθανθεί αυτόματα ολόκληρη την περιοχή και θα την φορτώσει στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για εσάς. Τα απλά δεδομένα θα μετατρέπονται αυτόματα σε έναν πίνακα όταν φορτώνεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Παράδειγμα τύπου Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από αρχείο > από το Excel.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση του Excel , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διαδρομή προς το αρχείο στο οποίο θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Εάν το βιβλίο εργασίας προέλευσης έχει καθορισμένες περιοχές, το όνομα της περιοχής θα είναι διαθέσιμο ως σύνολο δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel 2013 που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

 1. Κάντε κλικ στην κορδέλα Power Query και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Από το Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Από το Web, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Power Query > Από το Web > παράθυρο διαλόγου "Διεύθυνση URL εισόδου"

  Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship.

  Εάν η ιστοσελίδα απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση στο Web, κάντε κλικ σε μια επιλογή διαπιστευτηρίων για να παράσχετε τιμές ελέγχου ταυτότητας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Το Power Query θα πραγματοποιήσει ανάλυση της ιστοσελίδας και θα φορτώσει το τμήμα παραθύρου Περιήγηση στην Προβολή πίνακα.

  Εάν γνωρίζετε τον πίνακα που θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ σε αυτόν από τη λίστα. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή πίνακα

  Διαφορετικά, μπορείτε να αλλάξετε σε Προβολή Web και να επιλέξετε τον κατάλληλο πίνακα με μη αυτόματο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε επιλέξει τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

  Power Query > Από το Web > Περιήγηση > Προβολή Web
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση και το Power Query θα φορτώσει στο Excel τα δεδομένα web που έχετε επιλέξει.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από > βάσης δεδομένωναπό τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Microsoft SQL , ΚΑΘΟΡΊΣΤΕ τον SQL Server για να συνδεθείτε στο πλαίσιο όνομα διακομιστή . Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

  Παράθυρο διαλόγου σύνδεσης βάσης δεδομένων του Power Query SQL Server
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων του SQL Server.

  Διαπιστευτήρια σύνδεσης SQL Server του Power Query
  1. Windows: αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Επιλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Βάση δεδομένων: Επιλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server. Αφού επιλέξετε αυτό, καθορίστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε με την παρουσία του SQL Server.

 6. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση σύνδεσης είναι επιλεγμένο για να δηλώσει ότι το Power Query συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

  Εάν δεν δημιουργηθεί σύνδεση με τον SQL Server με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης, το Power Query σάς ζητά να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μια μη κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Παράδειγμα τύπου

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Power Query στην κορδέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε λήψη εξωτερικών δεδομένων > από άλλες προελεύσεις > από το ODBC.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από ODBC , εάν εμφανίζεται, επιλέξτε το όνομα της ΠΡΟΈΛΕΥΣΗς δεδομένων (DSN).

 3. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσής σας και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

 4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε από προεπιλογή ή προσαρμοσμένα, Windowsή επιλογές σύνδεσης βάσης δεδομένων , εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας και, στη συνέχεια, πατήστε σύνδεση.

 5. Στο παράθυρο περιήγησης , επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της Access.

  Λήψη δεδομένων από το παράθυρο διαλόγου "βάση δεδομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για να εισαγάγετε ή να συνδεθείτε σε ένα αρχείο.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός " για να συνδεθείτε με τον πίνακα ή το ερώτημα της επιλογής σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από αρχείο > από XML.

  Το Power Query από το παράθυρο διαλόγου "αρχείο"
 2. Στο παράθυρο διαλόγου από την αναζήτηση XML , αναζητήστε ή πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL αρχείου για να εισαγάγετε ή να συνδεθείτε σε ένα αρχείο.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

  Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε και να κάνετε προεπισκόπηση των συλλογών των στοιχείων στο αρχείο XML σε μορφή πίνακα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query. Για παράδειγμα:

= Xml.Tables(File.Contents("C:\Downloads\XML Example.xml"))

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή από τις υπηρεσίες ανάλυσης.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρία τμήματα παραθύρου.

  • Σύνδεση στο διακομιστή βάσης δεδομένων

  • Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα

  • Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και λήξη

 2. Στο παράθυρο σύνδεση με διακομιστή βάσης δεδομένων , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή , πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πλαίσια όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης .

 4. Στη στήλη Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε , επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Για να συνδεθείτε με ένα συγκεκριμένο κύβος στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο παράθυρο Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και τέλος , στο πλαίσιο όνομα αρχείου , αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

  Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείου των προελεύσεων δεδομένων μουή αναζητήστε υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 6. Στα πλαίσια Περιγραφή, φιλικό όνομακαι λέξεις-κλειδιά αναζήτησης , πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και συνηθισμένες λέξεις αναζήτησης (όλα είναι προαιρετικά).

 7. Για να εξασφαλίσετε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται όταν ανανεώνεται ο Συγκεντρωτικός πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή πάντα προσπάθεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για να ανανεώσετε αυτά τα δεδομένα.

  Με την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζεται ότι οι ενημερώσεις για το αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να κλείσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος και Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή μόνο δημιουργία σύνδεσης. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται από τύπους που περιέχουν συναρτήσεις κύβου που δημιουργείτε και ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

 10. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε υπάρχον φύλλο εργασίαςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το κελί έναρξης του φύλλου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Expand Εικόνα κουμπιού .

 11. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί a1, κάντε κλικ στην επιλογή νέο φύλλο εργασίας.

 12. Για να επαληθεύσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στην καρτέλα Power Query , κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα.

 2. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή πρόγραμμα επεξεργασίας για προχωρημένους.

 3. Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά του ερωτήματός σας ως εξής, αντικαθιστώντας το "C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json" με τη διαδρομή προς το αρχείο JSON.

  let
  
    Source = Json.Document(File.Contents("C:\Users\Name\Desktop\JSONTest.json")),
    #"Converted to Table" = Record.ToTable(Source)
  
  in
  
    #"Converted to Table"
  

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων Oracle χρησιμοποιώντας το Power Query, χρειάζεστε το λογισμικό-πελάτη Oracle v 8.1.7 ή νεότερη έκδοση στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό προγράμματος-πελάτη Oracle, μεταβείτε στην 32-bit Oracle Data Access Components (ODAC) με τα εργαλεία προγραμματιστή της Oracle για Visual Studio (12.1.0.2.4) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 32-bit ή σε 64-bit ODAC 12 έκδοση 4 (12.1.0.2.4) Xcopy για Windows x64 για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Oracle 64-bit.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της Oracle.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Oracle , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή , καθορίστε το διακομιστή Oracle στον οποίο θα συνδεθείτε. Εάν απαιτείται SID, αυτό μπορεί να καθοριστεί με τη μορφή "όνομα_διακομιστή/SID".

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Oracle απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > από τη λίστα του SharePoint.

  Παράθυρο διαλόγου "λήψη δεδομένων του Power Query" από άλλες προελεύσεις
 2. Στο παράθυρο διαλόγου λίστες του Microsoft SharePoint που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τοποθεσία του SharePoint.

  Σημείωση: Κατά τη σύνδεση με μια λίστα του SharePoint, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας αντί για τη διεύθυνση URL της λίστας. Στο παράθυρο διαλόγου Access SharePoint , επιλέξτε τη διεύθυνση URL που είναι η πιο γενική για να ελέγξετε τον έλεγχο ταυτότητας της τοποθεσίας σωστά. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η πιο γενική διεύθυνση URL.

 3. Επιλέξτε OK για συνέχεια.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Access SharePoint που εμφανίζεται στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή πιστοποιήσεων:

  1. Επιλέξτε Ανώνυμος εάν ο SharePoint Server δεν απαιτεί διαπιστευτήρια.

  2. Επιλέξτε Windows εάν ο SharePoint Server απαιτεί τα διαπιστευτήριά σας στα Windows.

  3. Επιλέξτε εταιρικός λογαριασμός εάν ο SharePoint Server απαιτεί διαπιστευτήρια εταιρικού λογαριασμού.

 5. Επιλέξτε σύνδεση.

  Το Excel Power Query συνδέεται με ένα παράθυρο διαλόγου "σύνδεση λίστας του SharePoint"

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλη προέλευση > από την τροφοδοσία OData.

  Παράθυρο διαλόγου "λήψη δεδομένων του Power Query" από άλλες προελεύσεις
 2. Στο παράθυρο διαλόγου τροφοδοσία OData , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια τροφοδοσία odata.

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη, στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε τροφοδοσία OData :

  1. Επιλέξτε Windows εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έλεγχο ταυτότητας των Windows.

  2. Επιλέξτε Basic εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  3. Επιλέξτε " κλειδί αγοράς " Εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί έναν αριθμό-κλειδί λογαριασμού Marketplace. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό- κλειδί του λογαριασμού σας στην αγορά για να εγγραφείτε στις τροφοδοσίες του Microsoft Azure Marketplace odata. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για Microsoft Azure αγορά από το παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε τροφοδοσία OData.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή εταιρικός λογαριασμός , εάν η τροφοδοσία OData απαιτεί διαπιστευτήρια ομόσπονδη Access. Για το Windows Live ID, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Η σύνδεση με μια τροφοδοσία OData υποστηρίζει τη μορφή της υπηρεσίας δεδομένων JSON Light.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένωναπό άλλες προελεύσεις > από το OLEDB. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου από OLE DB , πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσής σας και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου υπηρεσία παροχής OLEDB , επιλέξτε από τις επιλογές προεπιλεγμένη ή προσαρμοσμένη, Windowsή σύνδεση βάσης δεδομένων , πληκτρολογήστε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου πλοηγός , επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τους πίνακες ή τα ερωτήματα με τα οποία θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Φόρτωση ή Επεξεργασία.

 5. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query, πατήστε Κλείσιμο & φόρτωσης.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων MySQL.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων MySQL , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων MySQL στον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής MySQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > από το Microsoft Exchange.

  Προελεύσεις δεδομένων του Power Query
 2. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε διακομιστή Exchange , καθορίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασήςσας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού του Microsoft Exchange, επιλέξτε να επιτρέπεται να επιτρέπεται στην υπηρεσία Exchange να θεωρεί αξιόπιστα τα διαπιστευτήριά σας.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει λήψη και εγκατάσταση του προσθέτου Power Query.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσεις > από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

  Παράθυρο διαλόγου "λήψη δεδομένων του Power Query" από άλλες προελεύσεις

 2. Εισαγάγετε τον τομέα σας στο παράθυρο διαλόγου της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για τον τομέα σας, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση των τρεχόντων διαπιστευτηρίων μουή χρήση εναλλακτικών διαπιστευτηρίων. Για να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό έλεγχο ταυτότητας credenitals, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

 5. Αφού η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης για να περιηγηθείτε σε όλους τους τομείς που είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory και να κάνετε διερεύνηση των πληροφοριών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των λογαριασμών και των υπολογιστών.

Προειδοποίηση: 

 • Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων IBM DB2, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας (η ελάχιστη απαίτηση είναι το πακέτο προγράμματος οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM (πρόγραμμα οδήγησης DS)). Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32-bit ή 64-bit).

 • Υπάρχουν γνωστά ζητήματα που αναφέρονται από την IBM για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 στα Windows 8.Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 και θέλετε να συνδεθείτε στο IBM DB2 χρησιμοποιώντας το Power Query, πρέπει να ακολουθήσετε πρόσθετα βήματα εγκατάστασης. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης διακομιστή δεδομένων IBM DB2 στα Windows 8..

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων IBM DB2.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων IBM DB2 , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων IBM DB2 για να συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν ο διακομιστής IBM DB2 απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στο Power Query, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων Ngpsql για την PostgreSQL εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την έκδοση του Office (32-bit ή 64-bit). Ανατρέξτε στο θέμα: Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει την υπηρεσία παροχής στη ρύθμιση παραμέτρων του μηχανήματος που ταιριάζει με την πιο πρόσφατη έκδοση του .NET στη συσκευή σας.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων της PostgreSQL.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων PostgreSQL , καθορίστε το διακομιστή βάσης δεδομένων PostgreSQL στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στην ενότητα όνομα διακομιστή .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής PostgreSQL απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Επιλέξτε σύνδεση.

 1. Περιήγηση στο https://Web.powerapps.com/

 2. Επιλέξτε το περιβάλλον με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

 3. Στο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεις > σύνθετες προσαρμογές > πόρους προγραμματιστή.

 4. Αντιγράψτε την τιμή της παρουσίας Web API

  Σημειώσεις: 

  • Η μορφή της διεύθυνσης URL θα είναι κάτι σανhttps://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Η ακριβής μορφή της διεύθυνσης URL που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε εξαρτάται από την περιοχή σας και την έκδοση των CD για τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα διεύθυνση URL και εκδόσεις API Web API.

 5. Επιλέξτε την καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, λάβετε > δεδομένων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες > από το Dynamics 365 (online).

  • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί λήψη δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος > από άλλες προελεύσεις >από το Dynamics 365 (online).

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, με επιλεγμένη τη βασική επιλογή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του API Web για τα CD για τις εφαρμογές σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή για προχωρημένους , μπορείτε να προσαρτήσετε ορισμένες πρόσθετες παραμέτρους στο ερώτημα για να ελέγξετε ποια δεδομένα επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: δεδομένα ερωτήματος με χρήση του API Web

 7. Επιλέξτε λογαριασμός οργανισμού.

  • Εάν δεν έχετε εισέλθει χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της Microsoft για την εργασία ή το σχολείο που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε CD για εφαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

 8. Επιλέξτε Σύνδεση.

 9. Μέσα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός ", επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

 10. Εάν τα δεδομένα είναι καλά για να εισαχθούν ως έχουν, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή Φόρτωση , διαφορετικά ενεργοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία για να ανοίξετε το Power Query Editor.

  Σημείωση: Το Power Query Editor σας παρέχει πολλές επιλογές για να τροποποιήσετε τα δεδομένα που επιστρέφονται. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εισαγάγετε λιγότερες στήλες από τα δεδομένα προέλευσης που περιέχουν. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στην κεντρική καρτέλα > Διαχείριση στηλών > Επιλέξτε στήλες, επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να διατηρήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή κλείσιμο & φόρτωσης για να επιστρέψετε τα τροποποιημένα δεδομένα στο Excel.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων του Teradata, χρειάζεστε την υπηρεσία παροχής δεδομένων .NET για το Teradata στον υπολογιστή σας.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από τη βάση δεδομένων του Teradata.

  Power Query από τις επιλογές βάσης δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Teradata , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή Καθορίστε το διακομιστή Teradata με τον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας το ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Εάν ο διακομιστής Teradata απαιτεί διαπιστευτήρια χρήστη βάσης δεδομένων:

  1. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσβαση σε βάση δεδομένων , πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημαντικό: Αποχώρηση της ειδοποίησης σύνδεσης δεδομένων του Facebook   Η εισαγωγή και η ανανέωση δεδομένων από το Facebook στο Excel θα σταματήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2020. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Get & μετασχηματισμού (Power Query) του Facebook μέχρι τότε, αλλά από τον Απρίλιο του 2020, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Συνιστούμε να αναθεωρείτε ή να καταργείτε οποιαδήποτε υπάρχοντα ερωτήματα Get & Transform (Power Query) που χρησιμοποιούν την υπηρεσία σύνδεσης Facebook το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν απροσδόκητα αποτελέσματα.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στο Facebook, θα σας ζητηθεί να παράσχετε διαπιστευτήρια. Πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Power Query. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις μελλοντικές ερωτήσεις, κάνοντας κλικ στην επιλογή να μην ειδοποιούμαι ξανά για αυτήν τη γραμμή σύνδεσης .

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσεις > από το Facebook.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Facebook , συνδεθείτε στο Facebook χρησιμοποιώντας το "Me", το όνομα χρήστη ή το αναγνωριστικό αντικειμένου.

  Σημείωση: Το όνομα χρήστη του Facebook είναι διαφορετικό από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύνδεσής σας.

 3. Επιλέξτε μια κατηγορία για να συνδεθείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα σύνδεση . Για παράδειγμα, επιλέξτε φίλοι για να σας δώσουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην κατηγορία φίλων σας στο Facebook.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος από το παράθυρο διαλόγου πρόσβαση στο Facebook και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον αριθμό τηλεφώνου σας στο Facebook και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή για να παραμείνετε συνδεδεμένοι. Αφού εισέλθετε, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

 6. Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, θα μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την κατηγορία φίλοι, το Power Query αποδίδει έναν πίνακα που περιέχει τους φίλους σας στο Facebook με βάση το όνομα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση ή Επεξεργασία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος για να γράψετε τύπους για το Power Query.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/v2.8/me/friends")

Πρόγραμμα επεξεργασίας του Power Query με τύπο Facebook

Σημείωση: Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος εμφανίζεται μόνο κατά τη φόρτωση, επεξεργασία ή δημιουργία νέου ερωτήματος με χρήση του Power Query. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει το παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας ερωτημάτων που εμφανίζεται μετά την επεξεργασία ενός ερωτήματος από ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Για να προβάλετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος χωρίς να φορτώσετε ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ερώτημα βιβλίου εργασίας, από την ενότητα Λήψη εξωτερικών δεδομένων στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από άλλες προελεύσεις > κενό ερώτημα. Το παρακάτω βίντεο εμφανίζει έναν τρόπο για να εμφανίσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος.

Τρόπος προβολής προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος στο Excel

Σημειώσεις: 

 • Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων SAP SQL Anywhere, χρειάζεστε το πρόγραμμα οδήγησης SAP SQL Anywhere εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που ταιριάζει με την εγκατάσταση του Power Query (32-bit ή 64-bit).

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από τη βάση δεδομένων > από το SAP Sybase SQL Anywhere.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από μια βάση δεδομένων
 2. Στο παράθυρο διαλόγου βάση δεδομένων Sybase , καθορίστε το διακομιστή Sybase για να συνδεθείτε στο πλαίσιο όνομα διακομιστή . Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα όνομα βάσης δεδομένων .

 3. Εάν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα εγγενή βάση δεδομένων, καθορίστε το ερώτημά σας στο πλαίσιο πρόταση SQL . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση σύνδεσης είναι επιλεγμένο, ώστε το Power Query να συνδέεται με τη βάση δεδομένων σας χρησιμοποιώντας μια απλή κρυπτογραφημένη σύνδεση.

 6. Επιλέξτε Σύνδεση.

Microsoft Azure Ο χώρος αποθήκευσης αντικειμένων blob είναι μια υπηρεσία για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων μη δομημένων δεδομένων, όπως εικόνες, βίντεο, ήχο και έγγραφα, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω HTTP ή HTTPS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία χώρου αποθήκευσης αντικειμένων BLOB Azure, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος χρήσης του χώρου αποθήκευσης BLOB.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από το Azure > από Microsoft Azure χώρο αποθήκευσης αντικειμένων BLOB.

  Εισαγωγή στο Power Query από το παράθυρο διαλόγου Azure
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αντικειμένων BlobMicrosoft Azure , πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση URL του λογαριασμού Microsoft Azure αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Εάν συνδέεστε με την υπηρεσία χώρου αποθήκευσης αντικειμένων blob για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε το πλήκτρο πρόσβασης αποθήκευσης. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση της access Microsoft Azure BLOB , εισαγάγετε το κλειδί πρόσβασης αποθήκευσης στο πλαίσιο κλειδί λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το πλήκτρο πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης, μεταβείτε στην πύληMicrosoft Azure, επιλέξτε το λογαριασμό σας χώρου αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Manage Access Key στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφή στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και, στη συνέχεια, επικολλήστε την τιμή στο πλαίσιο κλειδί λογαριασμού .

 4. Το πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος παραθέτει όλα τα διαθέσιμα κοντέινερ στο χώρο αποθήκευσης του Microsoft Azure blob. Στο πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε ένα κοντέινερ από το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή & κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Power Query της κορδέλας, επιλέξτε από το Azure > από Microsoft Azure HDInsight.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων από το Azure
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Azure HDInsight , πληκτρολογήστε ένα όνομα λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό- κλειδί του λογαριασμούσας και κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να ανακτήσετε το κλειδί σας, επιστρέψτε στην πύληMicrosoft Azure, επιλέξτε το λογαριασμό χώρου αποθήκευσης και κάντε κλικ στο εικονίδιο Manage Access Key στο κάτω μέρος της σελίδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αντιγραφής στα δεξιά του πρωτεύοντος κλειδιού και επικολλήστε την τιμή στον οδηγό.

 4. Επιλέξτε το σύμπλεγμα στο παράθυρο διαλόγου " πλοηγός " και, στη συνέχεια, εντοπίστε και επιλέξτε ένα αρχείο περιεχομένου.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση για να φορτώσετε τον επιλεγμένο πίνακα ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία για να πραγματοποιήσετε πρόσθετα φίλτρα δεδομένων και μετασχηματισμούς πριν από τη φόρτωσή του.

Σημείωση: Το HDInsight έχει έναν προεπιλεγμένο πίνακα ομάδας, το HiveSampleData. txt, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μάθετε πώς γίνεται η εισαγωγή δεδομένων στο Excel χρησιμοποιώντας το Power Query. Για έναν οδηγό βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων από το HDInsight, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορείτε να συνδέσετε το Excel με το Microsoft Azure HDInsight με το Power Query.

Το Power Query δεν είναι διαθέσιμο στο Excel 2007. Ωστόσο, εξακολουθείτε να μπορείτε να συνδεθείτε σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Σημειώστε ότι η εμπειρία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο το ισοδύναμο Get & εμπειρία μετασχηματισμού με το Power Query. Ανατρέξτε στο θέμα: ενοποιημένη λήψη & μετασχηματισμού.

Οδηγός σύνδεσης δεδομένων

Βήμα 1: δημιουργία σύνδεσης με άλλο βιβλίο εργασίας

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις.

  Συνδέσεις

 2. Στο παράθυρο διαλόγου συνδέσεις βιβλίου εργασίας , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για περισσότερα.

 4. Βρείτε το βιβλίο εργασίας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πίνακα, επιλέξτε έναν πίνακα (φύλλο εργασίας) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Τα φύλλα εργασίας αναφέρονται ως "πίνακες" στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογή πίνακα "

  • Μπορείτε να προσθέσετε μόνο έναν πίνακα κάθε φορά.

  • Μπορείτε να μετονομάσετε έναν πίνακα κάνοντας κλικ στο κουμπί Ιδιότητες . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια περιγραφή.

 6. Για να προσθέσετε περισσότερους πίνακες, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Βήμα 2: Προσθήκη των πινάκων στο φύλλο εργασίας σας

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσες συνδέσεις, επιλέξτε τον πίνακα και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , επιλέξτε τη θέση για να τοποθετήσετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας και αν θέλετε να προβάλετε τα δεδομένα ως πίνακα, Συγκεντρωτικό πίνακαή συγκεντρωτικό γράφημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων" για να συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων της Access.

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Από την Access.

  Ομάδα "Λήψη εξωτερικών δεδομένων" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων , μεταβείτε στη βάση δεδομένων της Access.

 3. Στο παράθυρο Επιλογή πίνακα, επιλέξτε τους πίνακες ή τα ερωτήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος ή Επόμενο για να αλλάξετε τις λεπτομέρειες για τη σύνδεση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε τη θέση για να τοποθετήσετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας και αν θέλετε να προβάλετε τα δεδομένα ως πίνακα, αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικό Γράφημα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες για να ορίσετε ιδιότητες για προχωρημένους για τη σύνδεση, όπως επιλογές για την ανανέωση των συνδεδεμένων δεδομένων.

 7. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε τα δεδομένα στο Μοντέλο δεδομένων, ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε τα δεδομένα σας με άλλους πίνακες ή δεδομένα από άλλες προελεύσεις, να δημιουργήσετε σχέσεις ανάμεσα στους πίνακες και να κάνετε πολλά περισσότερα από όσα μπορείτε με μια βασική αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε.

Μεταβείτε στην καρτέλα δεδομένα > λάβετε εξωτερικά δεδομένα > από το κείμενο. Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου κειμένου , κάντε διπλό κλικ στο αρχείο κειμένου που θέλετε να εισαγάγετε και θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Οδηγός εισαγωγής κειμένου.

Βήμα 1 από 3

Αρχικός τύπος δεδομένων    Εάν τα στοιχεία στο αρχείο κειμένου διαχωρίζονται με στηλοθέτες, άνω και κάτω τελείες, ερωτηματικά, κενά διαστήματα ή άλλους χαρακτήρες, επιλέξτε Οριοθετημένο. Εάν όλα τα στοιχεία σε κάθε στήλη έχουν το ίδιο μήκος, επιλέξτε σταθερό πλάτος.

Έναρξη εισαγωγής στη γραμμή    Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε έναν αριθμό γραμμής για να καθορίσετε την πρώτη γραμμή των δεδομένων που θέλετε να εισαγάγετε.

Προέλευση αρχείου    Επιλέξτε το καθορισμένο χαρακτήρα που χρησιμοποιείται στο αρχείο κειμένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να αφήσετε αυτήν τη ρύθμιση στην προεπιλογή της. Εάν γνωρίζετε ότι το αρχείο κειμένου δημιουργήθηκε με τη χρήση διαφορετικού συνόλου χαρακτήρων από το καθορισμένο χαρακτήρα που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ώστε να ταιριάζει με αυτό το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής σας έχει τεθεί σε χρήση του συνόλου χαρακτήρων 1251 (Κυριλλικά, Windows), αλλά γνωρίζετε ότι το αρχείο δημιουργήθηκε με τη χρήση του συνόλου χαρακτήρων 1252 (Western European, Windows), θα πρέπει να καθορίσετε προέλευση αρχείου στο 1252.

Προεπισκόπηση αρχείου    Αυτό το πλαίσιο εμφανίζει το κείμενο όπως θα εμφανίζεται όταν διαχωρίζεται σε στήλες στο φύλλο εργασίας.

Βήμα 2 από 3 (οριοθετημένα δεδομένα)

Οριοθέτες    Επιλέξτε το χαρακτήρα που διαχωρίζει τις τιμές στο αρχείο κειμένου. Εάν ο χαρακτήρας δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου άλλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το χαρακτήρα στο πλαίσιο που περιέχει το δρομέα. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες εάν ο τύπος δεδομένων είναι σταθερού πλάτους.

Αντιμετώπιση διαδοχικών οριοθέτες ως ενός    Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν τα δεδομένα σας περιέχουν έναν οριοθέτη με περισσότερους από έναν χαρακτήρες μεταξύ των πεδίων δεδομένων ή εάν τα δεδομένα σας περιέχουν πολλούς προσαρμοσμένους οριοθέτες.

Προσδιοριστικό κειμένου    Επιλέξτε το χαρακτήρα που περικλείει τις τιμές στο αρχείο κειμένου. Όταν το Excel συναντήσει το χαρακτήρα του προσδιοριστικού κειμένου, όλα τα κείμενα που ακολουθούν αυτόν το χαρακτήρα και προηγούνται της επόμενης εμφάνισης αυτού του χαρακτήρα εισάγονται ως μία τιμή, ακόμα και αν το κείμενο περιέχει έναν χαρακτήρα οριοθέτη. Για παράδειγμα, εάν ο οριοθέτης είναι ένα κόμμα (,) και το προσδιοριστικό κειμένου είναι ένα εισαγωγικό (")," Ντάλας, Τέξας "εισάγεται σε ένα κελί ως Ντάλας του Τέξας. Εάν δεν έχει καθοριστεί χαρακτήρας ή απόστροφος (') ως προσδιοριστικό κειμένου, η φράση "Ντάλας, Τέξας" εισάγεται σε δύο γειτονικά κελιά ως "Ντάλας και Τέξας".

Εάν ο χαρακτήρας οριοθέτησης εμφανίζεται μεταξύ των προσδιοριστικών κειμένου, το Excel παραλείπει τα προκριματικά στην τιμή που έχει εισαχθεί. Εάν δεν εμφανίζεται κανένας χαρακτήρας οριοθέτη μεταξύ των προσδιοριστικών κειμένου, το Excel περιλαμβάνει το χαρακτήρα προσδιοριστικού στην τιμή που έχει εισαχθεί. Ως εκ τούτου, το "Ντάλας Τέξας" (με τη χρήση του προσδιοριστικού κειμένου εισαγωγικών) εισάγεται σε ένα κελί ως "Ντάλας Τέξας".

Προεπισκόπηση δεδομένων    Εξετάστε το κείμενο σε αυτό το πλαίσιο για να επαληθεύσετε ότι το κείμενο θα διαχωρίζεται σε στήλες στο φύλλο εργασίας όπως θέλετε.

Βήμα 2 από 3 (δεδομένα σταθερού πλάτους)

Προεπισκόπηση δεδομένων    Ορίστε το πλάτος του πεδίου σε αυτή την ενότητα. Κάντε κλικ στο παράθυρο προεπισκόπησης για να καθορίσετε μια αλλαγή στήλης, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια κατακόρυφη γραμμή. Κάντε διπλό κλικ σε μια αλλαγή στήλης για να την καταργήσετε ή σύρετε μια αλλαγή στήλης για να τη μετακινήσετε.

Βήμα 3 από 3

Κάντε κλικ στο κουμπί για προχωρημένους για να κάνετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Καθορίστε τον τύπο των διαχωριστικών δεκαδικών και χιλιάδων που χρησιμοποιούνται στο αρχείο κειμένου. Όταν τα δεδομένα εισάγονται στο Excel, τα διαχωριστικά θα συμφωνούν με αυτά που έχουν καθοριστεί για την τοποθεσία σας στο στοιχείο τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας ή τοπικές ρυθμίσεις (πίνακας ελέγχου των Windows).

 • Καθορίστε ότι μία ή περισσότερες αριθμητικές τιμές μπορεί να περιέχουν ένα τελικό σύμβολο μείον.

Μορφή δεδομένων στήλης    Κάντε κλικ στη μορφή δεδομένων της στήλης που είναι επιλεγμένη στην ενότητα Προεπισκόπηση δεδομένων . Εάν δεν θέλετε να εισαγάγετε την επιλεγμένη στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή να μην γίνει εισαγωγή στήλης (παράλειψη).

Αφού επιλέξετε μια επιλογή μορφής δεδομένων για την επιλεγμένη στήλη, η επικεφαλίδα στήλης στην περιοχή Προεπισκόπηση δεδομένων εμφανίζει τη μορφή. Εάν επιλέξετε ημερομηνία, επιλέξτε μια μορφή ημερομηνίας στο πλαίσιο ημερομηνία .

Επιλέξτε τη μορφή δεδομένων που ταιριάζει στενά με τα δεδομένα προεπισκόπησης, ώστε το Excel να μπορεί να μετατρέψει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σωστά. Για παράδειγμα:

 • Για να μετατρέψετε μια στήλη με όλους τους χαρακτήρες αριθμών νομισματικής μονάδας στη μορφή νομισματικής μονάδας του Excel, επιλέξτε Γενικά.

 • Για να μετατρέψετε μια στήλη όλων των αριθμητικών χαρακτήρων σε μορφή κειμένου του Excel, επιλέξτε κείμενο.

 • Για να μετατρέψετε μια στήλη με όλους τους χαρακτήρες ημερομηνίας, κάθε ημερομηνία με τη σειρά του έτους, του μήνα και της ημέρας, στη μορφή ημερομηνίας του Excel, επιλέξτε ημερομηνίακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο ημερομηνίας του ΧΜΗ στο πλαίσιο ημερομηνία .

Το Excel θα εισαγάγει τη στήλη ως Γενική , εάν η μετατροπή μπορούσε να αποφέρει ακούσια αποτελέσματα. Για παράδειγμα:

 • Εάν η στήλη περιέχει ένα συνδυασμό μορφών, όπως αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες, το Excel μετατρέπει τη στήλη σε " Γενικά".

 • Εάν, σε μια στήλη ημερομηνιών, κάθε ημερομηνία είναι με τη σειρά του έτους, του μήνα και της ημερομηνίας και επιλέξετε ημερομηνία μαζί με έναν τύπο ημερομηνίας MDY, το Excel μετατρέπει τη στήλη σε γενική μορφή. Μια στήλη που περιέχει χαρακτήρες ημερομηνίας πρέπει να συμφωνεί στενά με μια ενσωματωμένη ημερομηνία ή προσαρμοσμένες μορφές ημερομηνίας του Excel.

Εάν το Excel δεν μετατρέψει μια στήλη στη μορφή που θέλετε, μπορείτε να μετατρέψετε τα δεδομένα μετά την εισαγωγή της.

Όταν έχετε επιλέξει τις επιλογές που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων και επιλέξτε πού θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

Εισαγωγή δεδομένων

Ορίστε αυτές τις επιλογές για να ελέγχετε τον τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων σύνδεσης δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται και του αρχείου και της περιοχής που θα συμπληρώσετε με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

 • Οι επιλογές στην περιοχή επιλογή του τρόπου με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας είναι διαθέσιμες μόνο εάν έχετε ετοιμάσει ένα μοντέλο δεδομένων και ενεργοποιήσετε την επιλογή για να προσθέσετε αυτήν την εισαγωγή σε αυτό το μοντέλο (ανατρέξτε στο τρίτο στοιχείο σε αυτήν τη λίστα).

 • Καθορίστε ένα βιβλίο εργασίας προορισμού:

  • Εάν επιλέξετε υπάρχον φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί στο φύλλο για να τοποθετήσετε το πρώτο κελί των εισηγμένων δεδομένων ή κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε μια περιοχή.

  • Επιλογή νέου φύλλου εργασίας για εισαγωγή σε νέο φύλλο εργασίας (ξεκινώντας από το κελί a1)

 • Εάν έχετε ένα μοντέλο δεδομένων στη θέση του, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αυτών των δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων για να συμπεριλάβετε αυτήν την εισαγωγή στο μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μοντέλου δεδομένων στο Excel.

  Σημειώστε ότι η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής ξεκλειδώνει τις επιλογές στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες για να καθορίσετε τις ιδιότητες της περιοχής εξωτερικών δεδομένων που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση περιοχών εξωτερικών δεδομένων και των ιδιοτήτων τους.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν είστε έτοιμοι να ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων σας.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή από το Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ερωτήματος Web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να υποβάλετε στο ερώτημα στο πλαίσιο διεύθυνση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

  Η ιστοσελίδα ανοίγει στο παράθυρο διαλόγου "νέο ερώτημα Web".

 3. Στην ιστοσελίδα, κάντε κλικ στο μικρό κίτρινο πλαίσιο με ένα κόκκινο βέλος δίπλα σε κάθε πίνακα στον οποίο θέλετε να υποβάλετε ερώτημα.

 4. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Καθορισμός επιλογών ερωτήματος Web

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία ερωτήματος Web, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου επιλογές ερωτήματος Web, ορίστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές:

  Επιλογή

  Εφέ

  Μορφοποίηση

  • Κανένα   Τα δεδομένα Web θα εισαχθούν ως απλό κείμενο. Δεν θα εισαχθεί καμία μορφοποίηση και μόνο το κείμενο της σύνδεσης θα εισαχθεί από οποιεσδήποτε υπερ-συνδέσεις.

  • Μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου μόνο   Τα δεδομένα Web θα εισάγονται ως εμπλουτισμένο κείμενο, αλλά μόνο το κείμενο της σύνδεσης θα εισαχθεί από οποιεσδήποτε υπερ-συνδέσεις.

  • Πλήρης μορφοποίηση HTML   Θα γίνει εισαγωγή όλης της μορφοποίησης και θα λειτουργούν οι εισαγόμενες υπερ-συνδέσεις.

  Εισαγωγή <PRE> μπλοκ σε στήλες

  Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, κάθε <PRE> Block θα εισαχθεί ως στήλη.

  Αντιμετώπιση διαδοχικών οριοθέτες ως ενός

  Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η προηγούμενη επιλογή. Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι οριοθέτες που δεν έχουν κάποιο κείμενο μεταξύ τους θα θεωρούνται ένας οριοθέτης κατά τη διαδικασία εισαγωγής.

  Χρήση των ίδιων ρυθμίσεων εισαγωγής για ολόκληρη την ενότητα

  Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η προηγούμενη επιλογή. Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, τα δεδομένα από το <HTML PRE> Ετικέτες στην καθορισμένη σελίδα υποβάλλονται σε επεξεργασία όλα ταυτόχρονα κατά τη διαδικασία εισαγωγής. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, τα δεδομένα εισάγονται σε μπλοκ συνεχόμενων γραμμών, έτσι ώστε οι γραμμές κεφαλίδας να αναγνωρίζονται ως τέτοιες.

  Απενεργοποίηση αναγνώρισης ημερομηνιών

  Εάν είναι επιλεγμένο, οι ημερομηνίες εισάγονται ως κείμενο. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, οι ημερομηνίες θα εισάγονται ως τιμές ημερομηνίας/ώρας.

  Απενεργοποίηση των ανασκηνοθετών ερωτημάτων Web

  Εάν είναι επιλεγμένο, οι ανακατευθύνσεις θα αγνοηθούν. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, θα γίνει επεξεργασία των ανασκηνοθετών.

Η εμπειρία "λήψη & μετασχηματισμού" δεν ήταν διαθέσιμη στο Excel 2007, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (. odc) για να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server από ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2007. Ο SQL Server είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο, σχεσιακό πρόγραμμα βάσης δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για λύσεις δεδομένων σε ολόκληρη την εταιρεία, οι οποίες απαιτούν βέλτιστη απόδοση, διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και ασφάλεια.

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή από τον SQL Server.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Ξεκινά ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρεις σελίδες.

  Σελίδα 1: σύνδεση με το διακομιστή βάσης δεδομένων    

 2. Στο βήμα 1, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή SQL Server στο πλαίσιο όνομα διακομιστή .

 3. Στο βήμα 2, στην περιοχή διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πλαίσια όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης .

   Σημείωση ασφαλείας: 

   • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι απλοί κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Ασθενής κωδικός πρόσβασης: house1. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

   • Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

   Σελίδα 2: Επιλέξτε βάση δεδομένων και πίνακας    

 4. Στην περιοχή Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε, επιλέξτε μια βάση δεδομένων. Στην περιοχή σύνδεση με συγκεκριμένο πίνακα, επιλέξτε έναν συγκεκριμένο πίνακα ή προβολή.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου σύνδεση με συγκεκριμένο πίνακα , έτσι ώστε να ζητείται από άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης τη λίστα των πινάκων και των προβολών.

  Σελίδα 3: Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και λήξη    

 5. Προαιρετικά, στο πλαίσιο όνομα αρχείου , αναθεωρήστε το προτεινόμενο όνομα αρχείου. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείου (οι προελεύσεις δεδομένων μου).

 6. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και συνηθισμένες λέξεις αναζήτησης στα πλαίσια Περιγραφή, φιλικό όνομακαι λέξεις-κλειδιά αναζήτησης .

 7. Για να εξασφαλίσετε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται πάντα κατά την ενημέρωση των δεδομένων, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου να γίνεται πάντα προσπάθεια χρήσης αυτού του αρχείου για ανανέωση αυτών των δεδομένων . Αυτό το πλαίσιο ελέγχου διασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις για το αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται πρόσβαση στην προέλευση εξωτερικών δεδομένων μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα, εάν το βιβλίο εργασίας είναι αποθηκευμένο σε Excel Services και ανοίγει χρησιμοποιώντας Excel Services, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότηταςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές για να συνδεθείτε στην προέλευση δεδομένων:

  • Έλεγχος ταυτότητας των Windows     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows του τρέχοντος χρήστη. Αυτή είναι η πιο ασφαλής μέθοδος, αλλά μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις όταν πολλοί χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο διακομιστή.

  • SSO     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή καθολικής σύνδεσης (SSO) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την κατάλληλη συμβολοσειρά αναγνώρισης στο πλαίσιο Αναγνωριστικό SSO . Ένας διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας Windows SharePoint Services τοποθεσίας ώστε να χρησιμοποιεί μια μεμονωμένη σύνδεση βάσης δεδομένων στην οποία μπορεί να αποθηκευτεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική όταν πολλοί χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο διακομιστή.

  • Κανένα     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο αρχείο σύνδεσης.

   Σημείωση ασφαλείας: Αποφύγετε την αποθήκευση πληροφοριών σύνδεσης κατά τη σύνδεση με προελεύσεις δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αποθηκευτούν ως απλό κείμενο και ένας κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες για να υπονομεύσει την ασφάλεια της προέλευσης δεδομένων.

   Σημείωση: Η ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιείται μόνο από Excel Services και όχι από το Excel.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να κλείσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων .

 11. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας (αυτή είναι η προεπιλογή).

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος και Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος και Συγκεντρωτικού πίνακα.

   Σημείωση: Η επιλογή μόνο δημιουργία σύνδεσης είναι διαθέσιμη μόνο για μια βάση δεδομένων OLAP.

 12. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα;, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε υπάρχον φύλλο εργασίαςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε τα δεδομένα.

   Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να συμπτύξετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το αρχικό κελί στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

  • Για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί a1, κάντε κλικ στην επιλογή νέο φύλλο εργασίας.

 13. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης (και να αλλάξετε επίσης το αρχείο σύνδεσης), κάνοντας κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάνοντας τις αλλαγές σας στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί OK.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ιδιότητες σύνδεσης.

Για το Excel 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Query για να συνδεθείτε με τις προελεύσεις δεδομένων ODBC.

Οδηγός σύνδεσης δεδομένων

 1. Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή από άλλες προελεύσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή από τις υπηρεσίες ανάλυσης.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων". Αυτός ο οδηγός έχει τρία τμήματα παραθύρου.

  • Σύνδεση στο διακομιστή βάσης δεδομένων

  • Επιλογή βάσης δεδομένων και πίνακα

  • Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και λήξη

 2. Στο παράθυρο σύνδεση με διακομιστή βάσης δεδομένων , στο πλαίσιο όνομα διακομιστή , πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή βάσης δεδομένων OLAP.

  Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το όνομα του αρχείου κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή αρχείου, το όνομα αρχείου και την επέκταση.

 3. Στην περιοχή διαπιστευτήρια σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο:

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Για να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασηςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πλαίσια όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης .

 4. Στη στήλη Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε , επιλέξτε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Για να συνδεθείτε με ένα συγκεκριμένο κύβος στη βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κύβο ή πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν κύβο από τη λίστα.

 5. Στο παράθυρο Αποθήκευση αρχείου σύνδεσης δεδομένων και τέλος , στο πλαίσιο όνομα αρχείου , αναθεωρήστε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, όπως απαιτείται (προαιρετικό).

  Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείου των προελεύσεων δεδομένων μουή αναζητήστε υπάρχοντα ονόματα αρχείων.

 6. Στα πλαίσια Περιγραφή, φιλικό όνομακαι λέξεις-κλειδιά αναζήτησης , πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου, ένα φιλικό όνομα και συνηθισμένες λέξεις αναζήτησης (όλα είναι προαιρετικά).

 7. Για να εξασφαλίσετε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται όταν ανανεώνεται ο Συγκεντρωτικός πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή πάντα προσπάθεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για να ανανεώσετε αυτά τα δεδομένα.

  Με την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζεται ότι οι ενημερώσεις για το αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να κλείσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων , στην περιοχή Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλετε αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μόνο μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος και Συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή μόνο δημιουργία σύνδεσης. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου εξασφαλίζει ότι η σύνδεση χρησιμοποιείται από τύπους που περιέχουν συναρτήσεις κύβου που δημιουργείτε και ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

 10. Στην περιοχή Πού θέλετε να τοποθετήσετε τα δεδομένα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε υπάρχον φύλλο εργασίαςκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού του πρώτου κελιού στην περιοχή κελιών όπου θέλετε να εντοπίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού για να αποκρύψετε προσωρινά το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το κελί έναρξης του φύλλου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Expand Εικόνα κουμπιού .

 11. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ξεκινώντας από το κελί a1, κάντε κλικ στην επιλογή νέο φύλλο εργασίας.

 12. Για να επαληθεύσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εργασία με συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να βρίσκετε την επεξεργασία, τη διαχείριση και την κοινή χρήση των πληροφοριών σύνδεσης με άλλα προγράμματα και χρήστες.

Κατανόηση των βασικών δεδομένων των συνδέσεων δεδομένων

Τα δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel μπορούν να προέρχονται από δύο διαφορετικές θέσεις. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στο βιβλίο εργασίας ή μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως σε ένα αρχείο κειμένου, σε μια βάση δεδομένων ή σε έναν κύβο ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP). Αυτή η εξωτερική προέλευση δεδομένων είναι συνδεδεμένη με το βιβλίο εργασίας μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων, η οποία είναι ένα τμήμα πληροφοριών που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε, να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στην εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Το κύριο πλεονέκτημα της σύνδεσης σε εξωτερικά δεδομένα είναι ότι μπορείτε να αναλύετε περιοδικά αυτά τα δεδομένα χωρίς να αντιγράφετε επανειλημμένα τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας, η οποία είναι μια λειτουργία που μπορεί να είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε σφάλματα. Μετά τη σύνδεση σε εξωτερικά δεδομένα, μπορείτε επίσης να ανανεώνετε (ή να ενημερώνετε) αυτόματα τα βιβλία εργασίας του Excel από την αρχική προέλευση δεδομένων κάθε φορά που ενημερώνεται η προέλευση δεδομένων με νέες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σύνδεσης αποθηκεύονται στο βιβλίο εργασίας και μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο σύνδεσης, όπως σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων του Office (ODC) (. odc) ή σε ένα αρχείο ονόματος προέλευσης δεδομένων (. DSN).

Για να μεταφέρετε εξωτερικά δεδομένα στο Excel, πρέπει να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα. Εάν το εξωτερικό προέλευση δεδομένων στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση δεν βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων για έναν κωδικό πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη ή άλλες πληροφορίες σύνδεσης. Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων δεν είναι ανοιχτή σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης. Εάν η προέλευση δεδομένων είναι ένα αρχείο κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο, βεβαιωθείτε ότι κάποιος άλλος χρήστης δεν το έχει ανοιχτό για αποκλειστική πρόσβαση.

Πολλές προελεύσεις δεδομένων απαιτούν επίσης από ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC ή μια υπηρεσία παροχής OLE DB να συντονίζουν τη ροή των δεδομένων μεταξύ του Excel, του αρχείου σύνδεσης και της προέλευσης δεδομένων.

Το παρακάτω διάγραμμα συνοψίζει τα βασικά σημεία σχετικά με τις συνδέσεις δεδομένων.

Σύνδεση με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων

1. Υπάρχουν διάφορες προελεύσεις δεδομένων στις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε: υπηρεσίες ανάλυσης, SQL Server, Microsoft Access, άλλες βάσεις δεδομένων OLAP και σχεσιακές βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα και αρχεία κειμένου.

2. πολλές προελεύσεις δεδομένων έχουν ένα συσχετισμένο πρόγραμμα οδήγησης ODBC ή μια υπηρεσία παροχής OLE DB.

3. ένα αρχείο σύνδεσης καθορίζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση και την ανάκτηση δεδομένων από μια προέλευση δεδομένων.

4. Οι πληροφορίες σύνδεσης αντιγράφονται από ένα αρχείο σύνδεσης σε ένα βιβλίο εργασίας και οι πληροφορίες σύνδεσης μπορούν εύκολα να υποβληθούν σε επεξεργασία.

5. τα δεδομένα αντιγράφονται σε ένα βιβλίο εργασίας, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακριβώς όπως χρησιμοποιείτε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα απευθείας στο βιβλίο εργασίας.

Εύρεση συνδέσεων

Για να εντοπίσετε αρχεία σύνδεσης, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου υπάρχουσες συνδέσεις . (Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή υπάρχουσες συνδέσεις.) Χρησιμοποιώντας αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να δείτε τους ακόλουθους τύπους συνδέσεων:

 • Συνδέσεις στο βιβλίο εργασίας    

  Αυτή η λίστα εμφανίζει όλες τις τρέχουσες συνδέσεις στο βιβλίο εργασίας. Η λίστα δημιουργείται από τις συνδέσεις που έχετε ήδη ορίσει, που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων ή από τις συνδέσεις που είχατε επιλέξει προηγουμένως ως σύνδεση από αυτό το παράθυρο διαλόγου.

 • Αρχεία σύνδεσης στον υπολογιστή σας    

  Αυτή η λίστα δημιουργείται από το φάκελο "οι Προελεύσεις δεδομένων μου " που είναι συνήθως αποθηκευμένος στο φάκελο "τα έγγραφά μου " (Windows XP) ή έγγραφα (Windows Vista).

 • Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο    

  Αυτή η λίστα μπορεί να δημιουργηθεί από τα εξής:

  • Ένα σύνολο φακέλων στο τοπικό σας δίκτυο, η θέση του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί σε ολόκληρο το δίκτυο ως μέρος της ανάπτυξης των πολιτικών ομάδας του Microsoft Office.

  • Μια Excel Services βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων (διευθύντρια) σε μια τοποθεσία SharePoint Foundation. 

Επεξεργασία ιδιοτήτων σύνδεσης

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Excel ως πρόγραμμα επεξεργασίας αρχείων σύνδεσης για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε συνδέσεις με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που είναι αποθηκευμένες σε ένα βιβλίο εργασίας ή σε ένα αρχείο σύνδεσης. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη σύνδεση που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για περισσότερα για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Δημιουργία προέλευσης για να ξεκινήσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

Αφού δημιουργήσετε τη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης (στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.) για να ελέγξετε διάφορες ρυθμίσεις για συνδέσεις σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και για να χρησιμοποιήσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε ή να αλλάξετε αρχεία σύνδεσης.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο σύνδεσης για να συνδεθείτε με μια προέλευση δεδομένων, το Excel αντιγράφει τις πληροφορίες σύνδεσης από το αρχείο σύνδεσης στο βιβλίο εργασίας του Excel. Όταν κάνετε αλλαγές χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης , επεξεργάζεστε τις πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένες στο τρέχον βιβλίο εργασίας του Excel και όχι το αρχικό αρχείο σύνδεσης δεδομένων που μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της σύνδεσης (υποδεικνύεται από το όνομα αρχείου που εμφανίζεται στην ιδιότητα αρχείο σύνδεσης στην καρτέλα Ορισμός ). Μετά την επεξεργασία των πληροφοριών σύνδεσης (με εξαίρεση τις ιδιότητες " όνομα σύνδεσης " και " Περιγραφή σύνδεσης "), η σύνδεση προς το αρχείο σύνδεσης καταργείται και η ιδιότητα αρχείου Connection καταργείται.

Για να εξασφαλίσετε ότι το αρχείο σύνδεσης χρησιμοποιείται πάντα όταν ανανεώνεται μια προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή πάντα προσπάθεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για να ανανεώσετε αυτά τα δεδομένα στην καρτέλα Ορισμός . Με την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εξασφαλίζεται ότι οι ενημερώσεις για το αρχείο σύνδεσης θα χρησιμοποιούνται πάντα από όλα τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο σύνδεσης, το οποίο πρέπει να έχει και αυτή την ιδιότητα καθορισμένη.

Διαχείριση συνδέσεων

Χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου συνδέσεις βιβλίου εργασίας , μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε αυτές τις συνδέσεις, όπως τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη διαγραφή τους. (Στην καρτέλα δεδομένα , στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων , κάντε κλικ στην επιλογή συνδέσεις.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να κάνετε τα εξής:

 • Να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να ανανεώνετε και να διαγράφετε συνδέσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο εργασίας.

 • Επαληθεύστε την προέλευση των εξωτερικών δεδομένων. Μπορεί να θέλετε να το κάνετε αυτό σε περίπτωση που η σύνδεση έχει οριστεί από άλλο χρήστη.

 • Εμφάνιση του σημείου όπου χρησιμοποιείται κάθε σύνδεση στο τρέχον βιβλίο εργασίας.

 • Διαγνώστε ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με τις συνδέσεις σε εξωτερικά δεδομένα.

 • Ανακατευθύνετε μια σύνδεση σε διαφορετικό διακομιστή ή προέλευση δεδομένων ή αντικαταστήστε το αρχείο σύνδεσης για μια υπάρχουσα σύνδεση.

 • Διευκολύνετε τη δημιουργία και την κοινή χρήση αρχείων σύνδεσης με τους χρήστες.

Κοινή χρήση συνδέσεων

Τα αρχεία σύνδεσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την κοινή χρήση συνδέσεων σε σταθερή βάση, ώστε οι συνδέσεις να είναι πιο ανιχνεύσιμες, βοηθώντας στη βελτίωση της ασφάλειας των συνδέσεων και διευκολύνοντας τη διαχείριση της προέλευσης δεδομένων. Ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε κοινή χρήση αρχείων σύνδεσης είναι να τους τοποθετήσετε σε μια ασφαλή και αξιόπιστη θέση, όπως ένας φάκελος δικτύου ή μια βιβλιοθήκη του SharePoint, όπου οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν το αρχείο, αλλά μόνο οι οριζόμενοι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν το αρχείο.

Χρήση αρχείων ODC

Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία σύνδεσης δεδομένων του Office (ODC) (. odc) με σύνδεση σε εξωτερικά δεδομένα μέσω του παραθύρου διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων ή με χρήση του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων για σύνδεση με νέες προελεύσεις δεδομένων. Ένα αρχείο ODC χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ετικέτες HTML και XML για την αποθήκευση των πληροφοριών σύνδεσης. Μπορείτε εύκολα να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του αρχείου στο Excel.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων σύνδεσης με άλλα άτομα για να τους εκχωρήσετε την ίδια πρόσβαση που έχετε σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Οι άλλοι χρήστες δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν μια προέλευση δεδομένων για να ανοίξουν το αρχείο σύνδεσης, αλλά ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσουν το πρόγραμμα οδήγησης ODBC ή την υπηρεσία παροχής OLE DB που απαιτείται για την πρόσβαση στα εξωτερικά δεδομένα στον υπολογιστή τους.

Τα αρχεία ODC είναι η συνιστώμενη μέθοδος για τη σύνδεση με δεδομένα και την κοινή χρήση δεδομένων. Μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε άλλα παραδοσιακά αρχεία σύνδεσης (αρχεία DSN, UDL και Query) σε ένα αρχείο ODC, ανοίγοντας το αρχείο σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εξαγωγή αρχείου σύνδεσης στην καρτέλα " Ορισμός " του παραθύρου διαλόγου " Ιδιότητες σύνδεσης ".

Χρήση αρχείων ερωτήματος

Τα αρχεία ερωτήματος είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες προέλευσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του διακομιστή όπου βρίσκονται τα δεδομένα και των πληροφοριών σύνδεσης που παρέχετε όταν δημιουργείτε μια προέλευση δεδομένων. Τα αρχεία ερωτημάτων είναι ένας παραδοσιακός τρόπος για την κοινή χρήση ερωτημάτων με άλλους χρήστες του Excel.

Χρήση αρχείων ερωτήματος. dqy    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Query για να αποθηκεύσετε αρχεία. dqy που περιέχουν ερωτήματα για δεδομένα από σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή αρχεία κειμένου. Όταν ανοίγετε αυτά τα αρχεία στο Microsoft Query, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα που επιστρέφονται από το ερώτημα και να τροποποιήσετε το ερώτημα για να ανακτήσετε διαφορετικά αποτελέσματα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο. dqy για οποιοδήποτε ερώτημα δημιουργείτε, είτε χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό ερωτήματος" είτε απευθείας στο Microsoft Query.

Χρήση αρχείων ερωτήματος. oqy    Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία. oqy για να συνδεθείτε με δεδομένα σε μια βάση δεδομένων OLAP, είτε σε ένα διακομιστή είτε σε ένα αρχείο κύβου εκτός σύνδεσης (. cub). Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό πολλαπλών διαστάσεων σύνδεσης" στο Microsoft Query για να δημιουργήσετε μια προέλευση δεδομένων για μια βάση δεδομένων ή έναν κύβο OLAP, δημιουργείται αυτόματα ένα αρχείο. oqy. Επειδή οι βάσεις δεδομένων OLAP δεν είναι οργανωμένες σε εγγραφές ή πίνακες, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα ή αρχεία. dqy για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων.

Χρήση αρχείων ερωτήματος. rqy    Το Excel μπορεί να ανοίξει αρχεία ερωτημάτων σε μορφή. rqy για την υποστήριξη προγραμμάτων οδήγησης προέλευσης δεδομένων OLE DB που χρησιμοποιούν αυτήν τη μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το πρόγραμμα οδήγησής σας.

Χρήση αρχείων ερωτήματος. qry    Το Microsoft Query μπορεί να ανοίξει και να αποθηκεύσει αρχεία ερωτημάτων σε μορφή. qry για χρήση με παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Query που δεν μπορούν να ανοίξουν αρχεία. dqy. Εάν έχετε ένα αρχείο ερωτήματος σε μορφή. qry που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Excel, ανοίξτε το αρχείο στο Microsoft Query και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το ως αρχείο. dqy. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση αρχείων. dqy, ανατρέξτε στο θέμα βοήθεια για το Microsoft Query.

Χρήση αρχείων ερωτήματος Web. iqy    Το Excel μπορεί να ανοίξει αρχεία ερωτημάτων Web. iqy για την ανάκτηση δεδομένων από το Web.

Χρήση περιοχών και ιδιοτήτων εξωτερικών δεδομένων

Μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων (που ονομάζεται επίσης πίνακας ερωτήματος) είναι ένα καθορισμένο όνομα ή όνομα πίνακα που καθορίζει τη θέση των δεδομένων που εισάγονται σε ένα φύλλο εργασίας. Όταν συνδέεστε σε εξωτερικά δεδομένα, το Excel δημιουργεί αυτόματα μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Η μόνη εξαίρεση σε αυτή είναι μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που είναι συνδεδεμένη με μια προέλευση δεδομένων, η οποία δεν δημιουργεί μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Στο Excel, μπορείτε να μορφοποιήσετε και να διατάξετε μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων ή να τη χρησιμοποιήσετε σε υπολογισμούς, όπως και με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα.

Το Excel ονομάζει αυτόματα μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων ως εξής:

 • Οι περιοχές εξωτερικών δεδομένων από αρχεία σύνδεσης δεδομένων του Office (ODC) δίνονται με το ίδιο όνομα με το όνομα του αρχείου.

 • Οι περιοχές εξωτερικών δεδομένων από βάσεις δεδομένων ονομάζονται με το όνομα του ερωτήματος. Από προεπιλογή, Query_from_προέλευση είναι το όνομα της προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του ερωτήματος.

 • Οι περιοχές εξωτερικών δεδομένων από αρχεία κειμένου ονομάζονται με το όνομα του αρχείου κειμένου.

 • Οι περιοχές εξωτερικών δεδομένων από τα ερωτήματα Web ονομάζονται με το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία ανακτήθηκαν τα δεδομένα.

Εάν το φύλλο εργασίας σας έχει περισσότερες από μία περιοχές εξωτερικών δεδομένων από την ίδια προέλευση, οι περιοχές αριθμούνται. Για παράδειγμα, MyText, MyText_1, MyText_2 και ούτω καθεξής.

Μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων έχει πρόσθετες ιδιότητες (δεν πρέπει να συγχέεται με τις ιδιότητες σύνδεσης) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τα δεδομένα, όπως τη διατήρηση της μορφοποίησης κελιού και το πλάτος της στήλης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ιδιότητες περιοχής εξωτερικών δεδομένων, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ιδιότητες στην ομάδα συνδέσεις στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, κάνοντας τις αλλαγές σας στις Ιδιότητες περιοχής εξωτερικών δεδομένων ή στα παράθυρα διαλόγου Ιδιότητες εξωτερικών δεδομένων.

Σημείωση: Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας σύνοψης ή αναφοράς που βασίζεται σε εξωτερικά δεδομένα, μπορείτε να εκχωρήσετε σε άλλα άτομα ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο αναφοράς. Μια πρότυπο αναφοράς σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη σύνοψη ή την αναφορά χωρίς να αποθηκεύσετε τα εξωτερικά δεδομένα, έτσι ώστε το αρχείο να είναι μικρότερο. Τα εξωτερικά δεδομένα ανακτούνται όταν ένας χρήστης ανοίγει το πρότυπο αναφοράς.

Κατανόηση της υποστήριξης προέλευσης δεδομένων στο Excel και στις υπηρεσίες Excel Services

Υπάρχουν πολλά αντικείμενα δεδομένων (όπως μια περιοχή εξωτερικών δεδομένων και μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε σε διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων. Ωστόσο, ο τύπος της προέλευσης δεδομένων με την οποία μπορείτε να συνδεθείτε είναι διαφορετικός μεταξύ κάθε αντικειμένου δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και να ανανεώσετε συνδεδεμένα δεδομένα στις υπηρεσίες Excel Services, αλλά υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί και λύσεις που πρέπει να γνωρίζετε.

Αντικείμενο δεδομένων του Excel και υποστήριξη προέλευσης δεδομένων

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις προελεύσεις δεδομένων που υποστηρίζονται για κάθε αντικείμενο δεδομένων στο Excel.

Υποστηρίζεται
προέλευση δεδομένων

Excel
δεδομένα
αντικείμενο

Δημιουργεί
Εξωτερικές
δεδομένα
περιοχή?

OLE
DB

ODBC

Κείμενο
αρχείο

HTML
αρχείο

XML
αρχείο

SharePoint
λίστα

Οδηγός εισαγωγής κειμένου

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Αναφορά
Συγκεντρωτικού πίνακα (μη OLAP)

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Αναφορά
Συγκεντρωτικού πίνακα OLAP

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Πίνακας του Excel

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Αντιστοίχιση XML

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Ερώτημα Web

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Οδηγός σύνδεσης δεδομένων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Microsoft Query

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Σημείωση: Αυτά τα αρχεία, ένα αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου", ένα αρχείο XML που έχει εισαχθεί με τη χρήση μιας αντιστοίχισης XML και ένα αρχείο HTML ή XML που έχει εισαχθεί με χρήση ενός ερωτήματος Web, δεν χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα οδήγησης ODBC ή μια υπηρεσία παροχής OLE DB για να κάνουν τη σύνδεση με την προέλευση δεδομένων.

Υπηρεσίες Excel Services και υποστήριξη προέλευσης δεδομένων

Εάν θέλετε να εμφανίσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel στις υπηρεσίες Excel Services (Excel σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web), μπορείτε να συνδεθείτε και να ανανεώσετε δεδομένα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα. Οι υπηρεσίες Excel Services δεν υποστηρίζουν περιοχές εξωτερικών δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες Excel Services δεν υποστηρίζουν έναν πίνακα του Excel που είναι συνδεδεμένος με μια προέλευση δεδομένων, ένα ερώτημα Web, μια αντιστοίχιση XML ή το Microsoft Query.

Ωστόσο, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον περιορισμό χρησιμοποιώντας έναν Συγκεντρωτικό πίνακα για να συνδεθείτε με την προέλευση δεδομένων και, στη συνέχεια, να σχεδιάσετε και να σχεδιάσετε τον Συγκεντρωτικό πίνακα ως δισδιάστατο πίνακα χωρίς επίπεδα, ομάδες ή μερικά αθροίσματα, έτσι ώστε να εμφανίζονται όλες οι επιθυμητές τιμές γραμμής και στήλης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης .

Κατανόηση των στοιχείων πρόσβασης δεδομένων

Τα στοιχεία Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 περιλαμβάνονται στον Microsoft Windows Server 2003 και το Windows XP SP2. Με τα MDAC, μπορείτε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από μια ευρεία ποικιλία σχεσιακών και συγκριτικών προελεύσεων δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλές διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας προγράμματα οδήγησης σύνδεσης Open Database (ODBC) ή OLE DB υπηρεσίες παροχής, τα οποία είτε κατασκευάζονται και αποστέλλονται από τη Microsoft είτε αναπτύσσονται από διάφορα τρίτα μέρη. Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office, προστίθενται στον υπολογιστή σας πρόσθετα προγράμματα οδήγησης ODBC και υπηρεσίες παροχής OLE DB.

Windows Vista και Windows 7 Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία πρόσβασης δεδομένων των Windows (Windows DAC).

Για να δείτε μια πλήρη λίστα των υπηρεσιών παροχής OLE DB που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων από ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα υπηρεσία παροχής .

Για να δείτε μια πλήρη λίστα των υπηρεσιών παροχής ODBC που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου διαχειριστής βάσης δεδομένων ODBC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα προγράμματα οδήγησης .

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προγράμματα οδήγησης ODBC και υπηρεσίες παροχής OLE DB από άλλους κατασκευαστές για να λάβετε πληροφορίες από άλλες πηγές εκτός από τις προελεύσεις δεδομένων της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων άλλων τύπων βάσεων δεδομένων ODBC και OLE DB. Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης ODBC ή των υπηρεσιών παροχής OLE DB, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της βάσης δεδομένων σας.

Χρήση του ODBC για σύνδεση με προελεύσεις δεδομένων

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν την ανοιχτή συνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων (ODBC) με περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αρχιτεκτονική του ODBC

Στην αρχιτεκτονική ODBC, μια εφαρμογή (όπως το Excel) συνδέεται με τη διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ODBC (όπως το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft SQL ODBC) για να συνδεθεί με μια προέλευση δεδομένων (όπως μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server).

Ορισμός πληροφοριών σύνδεσης

Για να συνδεθείτε με τις προελεύσεις δεδομένων ODBC, κάντε τα εξής:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ODBC είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που περιέχει την προέλευση δεδομένων.

 2. Ορίστε ένα όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN) χρησιμοποιώντας είτε το διαχειριστή προέλευσης δεδομένων ODBC για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης στο μητρώο ή ένα αρχείο DSN ή μια συμβολοσειρά σύνδεσης στον κώδικα της Microsoft Visual Basic για να μεταβιβάσετε τις πληροφορίες σύνδεσης απευθείας στη διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC.

  Για να ορίσετε μια προέλευση δεδομένων, στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και συντήρησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης. Στα Windows XP και τον Windows Server, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου. Κάντε κλικ στην επιλογή επιδόσεις και συντήρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προελεύσεις δεδομένων (ODBC). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια σε κάθε παράθυρο διαλόγου.

Αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή

Οι προελεύσεις δεδομένων του μηχανήματος αποθηκεύουν πληροφορίες σύνδεσης στο μητρώο, σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή, με ένα όνομα που ορίζεται από το χρήστη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή μόνο στον υπολογιστή στον οποίο έχουν καθοριστεί. Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων προέλευσης δεδομένων υπολογιστή — χρήστη και συστήματος. Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον τρέχοντα χρήστη και είναι ορατά μόνο από αυτόν το χρήστη. Οι προελεύσεις δεδομένων συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες σε έναν υπολογιστή και είναι ορατές σε όλους τους χρήστες στον υπολογιστή.

Μια προέλευση δεδομένων υπολογιστή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλετε να παράσχετε πρόσθετη ασφάλεια, επειδή σας βοηθά να εξασφαλίσετε ότι μόνο οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι μπορούν να προβάλουν μια προέλευση δεδομένων υπολογιστή και ότι δεν είναι δυνατή η αντιγραφή μιας προέλευσης δεδομένων υπολογιστή από έναν απομακρυσμένο χρήστη σε άλλον υπολογιστή.

Αρχεία προέλευσης δεδομένων

Οι προελεύσεις δεδομένων αρχείου (που ονομάζεται επίσης αρχεία DSN) αποθηκεύουν πληροφορίες σύνδεσης σε ένα αρχείο κειμένου, όχι στο μητρώο και είναι γενικά πιο ευέλικτες για χρήση από τις προελεύσεις δεδομένων του υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε μια προέλευση δεδομένων αρχείου σε οποιονδήποτε υπολογιστή με το σωστό πρόγραμμα οδήγησης ODBC, έτσι ώστε η εφαρμογή σας να μπορεί να βασίζεται σε συνεπείς και ακριβείς πληροφορίες σύνδεσης σε όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί. Ή μπορείτε να τοποθετήσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων σε έναν μόνο διακομιστή, να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με πολλούς υπολογιστές του δικτύου και να διατηρείτε εύκολα τις πληροφορίες σύνδεσης σε μία θέση.

Επίσης, από ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων μπορεί να αφαιρεθεί η δυνατότητα κοινής χρήσης. Μια μη κοινόχρηστη προέλευση δεδομένων αρχείου βρίσκεται σε έναν μόνο υπολογιστή και οδηγεί σε μια προέλευση δεδομένων υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων χωρίς δυνατότητα κοινής χρήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπάρχοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή από αρχεία προέλευσης δεδομένων.

Χρήση του OLE DB για σύνδεση με προελεύσεις δεδομένων

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τη βάση δεδομένων σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (OLE DB) με περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αρχιτεκτονική OLE DB

Στην αρχιτεκτονική OLE DB, η εφαρμογή που αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα ονομάζεται καταναλωτής δεδομένων (όπως το Excel) και το πρόγραμμα που επιτρέπει την εγγενή πρόσβαση στα δεδομένα ονομάζεται υπηρεσία παροχής βάσης δεδομένων (όπως η υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για SQL Server).

Ορισμός πληροφοριών σύνδεσης

Ένα αρχείο καθολικής σύνδεσης δεδομένων (. udl) περιέχει τις πληροφορίες σύνδεσης που χρησιμοποιεί ένας καταναλωτής δεδομένων για την πρόσβαση σε μια προέλευση δεδομένων μέσω της υπηρεσίας παροχής OLE DB αυτού του αρχείου προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις πληροφορίες σύνδεσης, κάνοντας ένα από τα εξής:

 • Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου " Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων " για να ορίσετε μια σύνδεση δεδομένων για μια υπηρεσία ΠΑΡΟΧΉς OLE DB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή δεδομένων με χρήση του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων.

 • Δημιουργήστε ένα κενό αρχείο κειμένου με επέκταση ονόματος αρχείου. udl και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε το αρχείο, το οποίο εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων .

Ανανέωση δεδομένων

Όταν είστε συνδεδεμένοι με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια λειτουργία ανανέωσης για να ανακτήσετε τα ενημερωμένα δεδομένα. Κάθε φορά που ανανεώνετε δεδομένα, βλέπετε την πιο πρόσφατη έκδοση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν στα δεδομένα από την τελευταία ανανέωση.

Η παρακάτω εικόνα εξηγεί τη βασική διαδικασία για το τι συμβαίνει όταν ανανεώνετε δεδομένα που είναι συνδεδεμένα με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Η βασική διαδικασία ανανέωσης εξωτερικών δεδομένων

1. μια λειτουργία ανανέωσης λαμβάνει ενημερωμένα δεδομένα.

2. το αρχείο σύνδεσης καθορίζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση και την ανάκτηση δεδομένων από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

3. Υπάρχουν διάφορες προελεύσεις δεδομένων που μπορείτε να ανανεώσετε: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, υπολογιστικά φύλλα και αρχεία κειμένου.

4. τα ενημερωμένα δεδομένα προστίθενται στο τρέχον βιβλίο εργασίας.

Το Excel παρέχει πολλές επιλογές για την ανανέωση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των δεδομένων κάθε φορά που ανοίγετε το βιβλίο εργασίας και ανανεώνετε αυτόματα τα δεδομένα σε χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο Excel κατά την ανανέωση των δεδομένων και μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατάσταση της ανανέωσης ενώ ανανεώνονται τα δεδομένα.

Εάν το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων απαιτεί μια κωδικός πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα, μπορείτε να απαιτήσετε την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που ανανεώνεται η περιοχή εξωτερικών δεδομένων.

Εισαγωγή δεδομένων μέσω προγραμματισμού και με χρήση συναρτήσεων

Εάν είστε προγραμματιστής, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις μέσα στο Excel τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε για να εισαγάγετε δεδομένα:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Visual Basic for Applications για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Ανάλογα με την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα δεδομένων ActiveX ή τα αντικείμενα Access Data για να ανακτήσετε τα δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συμβολοσειρά σύνδεσης στον κώδικά σας που καθορίζει τις πληροφορίες σύνδεσης. Η χρήση μιας συμβολοσειράς σύνδεσης είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, όταν θέλετε να αποφύγετε την απαίτηση των διαχειριστών συστήματος ή των χρηστών για την πρώτη δημιουργία ενός αρχείου σύνδεσης ή για να απλοποιήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής σας.

 • Εάν εισαγάγετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων του SQL Server, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα-πελάτη SQL Native, το οποίο είναι ένα αυτόνομο περιβάλλον εργασίας προγραμματισμού εφαρμογών (API) πρόσβασης δεδομένων που χρησιμοποιείται τόσο για το OLE DB όσο και για το ODBC. Συνδυάζει την υπηρεσία παροχής SQL OLE DB και το πρόγραμμα οδήγησης SQL ODBC σε μία εγγενή βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (DLL), ενώ παρέχει επίσης νέες λειτουργίες που είναι ξεχωριστές και διακριτές από τα στοιχεία Microsoft Data Access (MDAC). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα-πελάτη SQL Native για να δημιουργήσετε νέες εφαρμογές ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες εφαρμογές που μπορούν να επωφεληθούν από τις νεότερες δυνατότητες του SQL Server, όπως πολλά ενεργά σύνολα αποτελεσμάτων (MARS), τύπους που ορίζονται από το χρήστη (UDT) και υποστήριξη τύπου δεδομένων XML.

 • Η συνάρτηση RTD Ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM. Το πρόσθετο αυτοματοποίησης COM της συνάρτησης RTD πρέπει να δημιουργηθεί και να καταχωρηθεί σε τοπικό υπολογιστή.

 • Η συνάρτηση SQL. Η συνάρτηση REQUEST συνδέεται με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα από ένα φύλλο εργασίας. Η συνάρτηση SQL. Η συνάρτηση REQUEST επιστρέφει το αποτέλεσμα ως πίνακα χωρίς να χρειάζεται προγραμματισμός μακροεντολών. Εάν η συνάρτηση αυτή δεν είναι διαθέσιμη, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA). Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο από το Office.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της Visual Basic for Applications, ανατρέξτε στη βοήθεια για τη Visual Basic.

Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων

 • Για να μπορέσετε να συνδυάσετε προελεύσεις δεδομένων σε συγκεκριμένα δεδομένα που ταιριάζουν με τις απαιτήσεις ανάλυσης δεδομένων, συνδέεστε με μια προέλευση δεδομένων με βάση τις ρυθμίσεις επιπέδων προστασίας προσωπικών δεδομένων της προέλευσης δεδομένων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016

Βοήθεια για το Microsoft Power Query για Excel

Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων με χρήση εγγενούς ερωτήματος βάσης δεδομένων

εμπειρία διαχείρισης δεδομένων στο Power BI για Office 365 βοηθά

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×