Εισαγωγή, αλλαγή ή διαγραφή ενός πεδίου "Υπόμνημα"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα πεδίο "Υπόμνημα" χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε μεγάλες ποσότητες κειμένου σε μια βάση δεδομένων. Αυτό το θέμα εξηγεί τον τρόπο χρήσης της Microsoft Office Access 2007 για την προσθήκη ενός πεδίου υπομνήματος σε νέους και υπάρχοντες πίνακες βάσης δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση των πεδίων "Υπόμνημα"

Προσθήκη πεδίου υπομνήματος σε προβολή φύλλου δεδομένων

Προσθήκη πεδίου υπομνήματος σε προβολή σχεδίασης

Διαγραφή ενός πεδίου "Υπόμνημα"

Αναφορά ιδιοτήτων πεδίου "Υπόμνημα"

Κατανόηση των πεδίων "Υπόμνημα"

Αν είστε νέος χρήστης της Access, θυμηθείτε ότι τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σε ένα φύλλο δεδομένων — ένα πλέγμα που μοιάζει με φύλλο εργασίας του Excel  — ή σε φόρμα καταχώρησης δεδομένων ή έκθεση, αλλά τα δεδομένα κατανέμονται τελικά σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Με τη σειρά τους, κάθε πίνακας αποτελείται από ένα σύνολο πεδίων (στηλών) και κάθε πεδίο έχει ρυθμιστεί να αποδέχεται ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, ορίζετε ένα πεδίο για τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα" όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε ημερομηνίες και ώρες και ορίζετε ένα πεδίο για τον τύπο δεδομένων "Υπόμνημα", όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Προδιαγραφές πεδίου "Υπόμνημα"

Τα πεδία "Υπόμνημα" της Office Access 2007 έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης έως 1 Gigabyte χαρακτήρων 1 gigabyte χαρακτήρες ή 2 Gigabyte αποθηκευτικού χώρου (2 Byte ανά χαρακτήρα), από τα οποία μπορείτε να εμφανίσετε 65.535 χαρακτήρες σε ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας ή έκθεσης. Επιπλέον, μπορείτε τώρα να εφαρμόσετε μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου στα δεδομένα ενός πεδίου "Υπόμνημα". Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε χρώματα, να αλλάξετε γραμματοσειρές και να εφαρμόσετε έντονη ή πλάγια γραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να μορφοποιήσετε δεδομένα εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πεδίο υπομνήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις.

Τρόποι για τη δημιουργία ενός πεδίου "Υπόμνημα"

Η Office Access 2007 παρέχει διάφορους τρόπους για την προσθήκη ενός πεδίου τύπου "Υπόμνημα" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα:

 • Προβολή φύλλου δεδομένων    Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Υπόμνημα" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", προσθέτοντας ένα νέο πεδίο και, στη συνέχεια, επικολλώντας περισσότερους από 256 χαρακτήρες κειμένου σε μια κενή γραμμή του πεδίου ή επιλέγοντας τον τύπο δεδομένων "Υπόμνημα" από μια αναπτυσσόμενη λίστα.

 • Προβολή σχεδίασης    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολή σχεδίασης, όταν θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο υπομνήματος, να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου για το πεδίο και να ορίσετε ιδιότητες που δεν μπορείτε να ορίσετε σε προβολή σχεδίασης, όπως μια προεπιλεγμένη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες που μπορείτε να ορίσετε για ένα πεδίο υπομνήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά ιδιοτήτων πεδίου "Υπόμνημα".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις δύο τεχνικές όταν δημιουργείτε νέους πίνακες και όταν τροποποιείτε υπάρχοντες πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Υπόμνημα" σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο προσθήκης του τύπου πεδίου "Υπόμνημα" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Εάν είστε νέος χρήστης της Access, το φύλλο δεδομένων είναι ένα πλέγμα που μοιάζει με φύλλο εργασίας του Excel.

Προσθήκη νέου πεδίου "Υπόμνημα" σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε διπλό κλικ πάνω στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε οριζόντια στον πρώτο κενό πεδίο.

  Από προεπιλογή, η Access εμφανίζει την ένδειξη Προσθήκη νέου πεδίου στη γραμμή κεφαλίδας όλων των νέων πεδίων, ως εξής:

  Νέο πεδίο στο φύλλο δεδομένων

 5. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

  Συνήθως, σε ένα πεδίο "Υπόμνημα", εφαρμόζετε ονόματα όπως "Σχόλια" ή "Σημειώσεις".

 6. Επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή κάτω από την κεφαλίδα και καταχωρήστε ένα τμήμα κειμένου μεγαλύτερο από 256 χαρακτήρες.

  Η Access εφαρμόζει τον τύπο δεδομένων υπομνήματος στο πεδίο, επειδή το πεδίο περιέχει περισσότερους από 256 χαρακτήρες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικολλήσετε περισσότερους από 256 χαρακτήρες δεδομένων κειμένου στην πρώτη γραμμή.

 7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη ενός πεδίου "Υπόμνημα" σε νέο πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Η Access ανοίγει το νέο πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας του πρώτου πεδίου του πίνακα (αυτό με την ετικέτα Προσθήκη νέου πεδίου) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο. Συνήθως, σε ένα πεδίο υπομνήματος, εφαρμόζονται ονόματα όπως "Σχόλια" ή "Σημειώσεις".

 5. Επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή κάτω από την κεφαλίδα και πληκτρολογήστε ένα τμήμα κειμένου μεγαλύτερο από 256 χαρακτήρες. Η Access εφαρμόζει στο πεδίο τον τύπο δεδομένων "Υπόμνημα" επειδή το πεδίο περιέχει περισσότερους από 256 χαρακτήρες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικολλήσετε περισσότερους από 256 χαρακτήρες δεδομένων κειμένου στο πεδίο.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Υπόμνημα" σε προβολή "Σχεδίαση"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Σχεδίαση" όταν χρειάζεται να προσθέσετε ένα πεδίο "Υπόμνημα" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε το πεδίο ώστε να υποστηρίζει μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου. Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο προσθήκης ενός πεδίου "Υπόμνημα" σε υπάρχοντες και νέους πίνακες καθώς και τον τρόπο ρύθμισης του πεδίου "Υπόμνημα" για επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου.

Προσθήκη νέου πεδίου "Υπόμνημα" σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

 4. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και καταχωρήστε ένα όνομα για το πεδίο. Συνήθως, σε ένα πεδίο "Υπόμνημα", εφαρμόζονται ονόματα όπως "Σχόλια" ή "Σημειώσεις".

 5. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων, και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Υπόμνημα από τη λίστα.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη ενός πεδίου "Υπόμνημα" σε νέο πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

 4. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον καινούργιο πίνακα και κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης του μενού συντόμευσης.

 5. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και καταχωρήστε ένα όνομα για το πεδίο. Συνήθως, σε ένα πεδίο υπομνήματος, εφαρμόζονται ονόματα όπως "Σχόλια" ή "Σημειώσεις".

 6. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων, και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Υπόμνημα από τη λίστα.

 7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου για το πεδίο, προχωρήστε στα επόμενα βήματα.

Ενεργοποίηση της επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου

 • Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου, της καρτέλας Γενικά, εντοπίστε το πλαίσιο ιδιοτήτων Μορφή κειμένου και αλλάξτε την τιμή από Απλό κείμενο σε Εμπλουτισμένο κείμενο.

Σημείωση: Εάν συνδέσετε ένα πλαίσιο κειμένου με το πεδίο "Υπόμνημα", πρέπει επίσης να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας Μορφή κειμένου του πλαισίου κειμένου σε Εμπλουτισμένο κείμενο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση δεδομένων ως εμπλουτισμένο κείμενο, ανατρέξτε στα άρθρα Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις και Εισαγωγή ή επεξεργασία δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου ή στήλη που υποστηρίζουν εμπλουτισμένο κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή πεδίου "Υπόμνημα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Φύλλο δεδομένων" ή την προβολή "Σχεδίαση" για να καταργήσετε ένα πεδίο "Υπόμνημα" από έναν πίνακα. Ωστόσο, όταν διαγράφετε ένα πεδίο "Υπόμνημα" που περιέχει δεδομένα, τα δεδομένα αυτά χάνονται οριστικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης της διαγραφής. Για αυτό το λόγο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε πριν διαγράψετε οποιαδήποτε πεδία πίνακα ή άλλα στοιχεία βάσης δεδομένων.

Διαγραφή ενός τύπου πεδίου "Υπόμνημα" σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε διπλό κλικ πάνω στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Εντοπίστε το πεδίο "Υπόμνημα", κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας (το όνομα) και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στήλης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαγραφή ενός τύπου πεδίου "Υπόμνημα" σε προβολή "Σχεδίαση"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών (το κενό τετράγωνο) δίπλα στο πεδίο "Υπόμνημα" και πιέστε το πλήκτρο DELETE.

  -ή-

  Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά ιδιότητας πεδίου "Υπόμνημα"

Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή "Σχεδίαση" για να προσθέσετε ένα πεδίο "Υπόμνημα" σε έναν πίνακα, μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό ιδιοτήτων για το πεδίο. Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις ιδιότητες του πεδίου "Υπόμνημα" και περιγράφει τι κάνει κάθε μία από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που προκύπτουν από τον ορισμό ή την αλλαγή τους.

Ιδιότητα

Χρήση

Μορφοποίηση

Καταχωρήστε προσαρμοσμένους χαρακτήρες μορφοποίησης για να καθορίσετε μια μορφή εμφάνισης. Οι μορφές που καθορίζονται εδώ, εμφανίζονται σε φύλλα δεδομένων, φόρμες και εκθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμοσμένες μορφές, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις.

Λεζάντα

Καθορίζει το όνομα του πεδίου "Κείμενο". Η ιδιότητα δέχεται έως 2.048 χαρακτήρες. Εάν δεν καθορίσετε μια λεζάντα, η Access εφαρμόζει το προεπιλεγμένο πεδίο ονόματος.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που εμφανίζεται αυτόματα σε ένα πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να καθορίσετε μια τιμή όπως "Εισαγωγή έως 65 KB κειμένου." Με αυτόν τον τρόπο θα υπενθυμίσετε στους χρήστες ότι χρησιμοποιούν ένα πεδίο "Υπόμνημα". Μέγιστο μήκος (της προεπιλεγμένης τιμής): 255 χαρακτήρες.

Κανόνας επικύρωσης

Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δεδομένα που καταχωρούνται σε μια εγγραφή, πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Όταν καταχωρείτε δεδομένα που παραβιάζουν τον κανόνα που καθορίσατε για το πεδίο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης" για να καθορίσετε το μήνυμα σφάλματος που προκύπτει. Μέγιστο μήκος: 2.048 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Κείμενο επικύρωσης

Καθορίζει το κείμενο του μηνύματος λάθους, το οποίο εμφανίζεται όταν οι χρήστες παραβιάζουν έναν κανόνα επικύρωσης. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Απαιτείται

Όταν η τιμή της ιδιότητας οριστεί σε Ναι, πρέπει να καταχωρήσετε μια τιμή στο πεδίο ή σε οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου είναι συνδεδεμένα με το πεδίο, ενώ η τιμή δεν μπορεί να είναι "Μηδέν".

Επιτρέπονται συμβολοσειρές μηδενικού μήκους

Όταν η τιμή αυτής της ιδιότητας οριστεί σε "Ναι", μπορείτε να εισαγάγετε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους. Μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους δεν περιέχει κανένα χαρακτήρα και χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι γνωρίζετε πως δεν υπάρχει καμία τιμή για ένα πεδίο. Η συμβολοσειρά μηδενικού μήκους καταχωρείται πληκτρολογώντας δύο διπλά εισαγωγικά χωρίς κενό ανάμεσά τους ("").

Με ευρετήριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ευρετήρια για να επιταχύνετε την εκτέλεση των λειτουργιών ερωτημάτων, ταξινόμησης και ομαδοποίησης που αφορούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ευρετήρια για να εμποδίσετε τους χρήστες να καταχωρήσουν διπλές πληροφορίες. Επιλογές:

 • Όχι    Απενεργοποιεί τη λειτουργία ευρετηρίου

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)    Καταχωρεί το πεδίο σε ευρετήριο και επιτρέπει τις διπλότυπες τιμές. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε διπλά ονόματα και επώνυμα.

 • Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα)    Καταχωρεί το πεδίο σε ευρετήριο και δεν επιτρέπει τις διπλότυπες τιμές.

Συμπίεση Unicode

Η Access χρησιμοποιεί τη μορφή Unicode για να απεικονίσει δεδομένα σε πεδία κειμένου, υπομνήματος και υπερ-σύνδεσης. Η μορφή Unicode καταλαμβάνει περισσότερο χώρο αποθήκευσης, επειδή χρησιμοποιεί 2 byte ανά χαρακτήρα αντί για ένα. Για να μπορέσετε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου, η προεπιλεγμένη τιμή της ιδιότητας Συμπίεση Unicode για ένα πεδίο κειμένου, υπομνήματος ή υπερ-σύνδεσης έχει οριστεί σε Ναι. Όταν αυτή η τιμή είναι Ναι, οποιοσδήποτε χαρακτήρας του οποίου το πρώτο byte είναι 0 συμπιέζεται όταν αποθηκεύεται και αποσυμπιέζεται όταν ανακτάται.

Τα δεδομένα ενός πεδίου "Υπόμνημα" δεν συμπιέζονται, εκτός αν απαιτούνται 4.096 byte χώρου αποθήκευσης ή λιγότερα μετά τη συμπίεση. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα ενός πεδίου "Υπόμνημα" μπορεί να είναι συμπιεσμένα σε μία εγγραφή, αλλά δεν μπορεί να είναι συμπιεσμένα σε άλλη εγγραφή.

Λειτουργία IME

Καθορίζει μια λειτουργία Input Method Editor (IME), που είναι ένα εργαλείο για τη χρήση αγγλικών εκδόσεων της Access με αρχεία που δημιουργήθηκαν στην Ιαπωνική ή την Κορεατική γλώσσα. Προεπιλεγμένη τιμή: Χωρίς έλεγχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιδιότητας, πιέστε το πλήκτρο F1.

Λειτουργία πρότασης IME

Καθορίζει τον τύπο των δεδομένων που μπορείτε να καταχωρήσετε με το εργαλείο Input Method Editor. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιδιότητας, πιέστε το πλήκτρο F1.

Έξυπνες ετικέτες

Καθορίστε μία ή περισσότερες "Έξυπνες ετικέτες" για το πεδίο και για οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το πεδίο. Οι "Έξυπνες ετικέτες" είναι στοιχεία που αναγνωρίζουν τους τύπους των δεδομένων σε ένα πεδίο και σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσετε ενέργειες με βάση αυτόν τον τύπο. Για παράδειγμα, σε ένα πεδίο διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια "Έξυπνη ετικέτα" είναι δυνατό να ξεκινήσει ένα νέο μήνυμα αλληλογραφίας ή να προσθέσει τη διεύθυνση σε μια λίστα επαφών.

Κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" για να δείτε μια λίστα των διαθέσιμων έξυπνων ετικετών.

Μορφοποίηση κειμένου

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου.

Σημείωση: Εάν ενεργοποιήσετε την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου για το πεδίο και, στη συνέχεια, συνδέσετε ένα πλαίσιο κειμένου στο πεδίο, πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου για το στοιχείο ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ενεργοποίηση επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου για ένα στοιχείο ελέγχου και, στη χρήση της μορφοποίησης σε γενικές γραμμές, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει τη στοίχιση των δεδομένων σε ένα πεδίο "Υπόμνημα". Έχετε τις εξής επιλογές:

 • Γενικά    Στοιχίζει το κείμενο αριστερά και τους αριθμούς και τις ημερομηνίες δεξιά

 • Αριστερά    Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα αριστερά

 • Κέντρο    Στοιχίζει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στο κέντρο

 • Δεξιά    Στοιχίζει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα δεξιά

 • Κατανομή    Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές του πεδίου ή του πλαισίου κειμένου

Μόνο προσάρτηση

Καθορίζει εάν θέλετε να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην τιμή του πεδίου. Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις:

 • Ναι   Εντοπίζει τις αλλαγές. Για να προβάλετε το ιστορικό τιμών του πεδίου, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ιστορικού στήλης.

 • Όχι   Δεν εντοπίζει τις αλλαγές.

  Προειδοποίηση: Ο ορισμός αυτής της ιδιότητας σε Όχι διαγράφει οποιοδήποτε υπάρχον ιστορικό τιμών πεδίου.


Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×