Εισαγωγή ή σύνδεση δεδομένων με δεδομένα σε άλλη βάση δεδομένων της Access

Εισαγωγή ή σύνδεση δεδομένων με δεδομένα σε άλλη βάση δεδομένων της Access

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Access σε άλλη με πολλούς τρόπους. Αντιγραφή και επικόλληση είναι η πιο απλή μέθοδος, αλλά εισαγωγή και σύνδεση σας παρέχουν καλύτερο έλεγχο και ευελιξία επάνω από τα δεδομένα που μπορείτε να, και μέσω πώς μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα στη βάση δεδομένων προορισμού.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής ή σύνδεσης με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της εισαγωγής και σύνδεσης με δεδομένα από μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Εισαγωγή δεδομένων από μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Σύνδεση με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Κατανόηση της εισαγωγής και σύνδεσης με δεδομένα από μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Κατά την εισαγωγή από μια άλλη βάση δεδομένων, η Access δημιουργεί ένα αντίγραφο των δεδομένων στη βάση δεδομένων προορισμού χωρίς να αλλάξει την πηγή. Κατά τη λειτουργία εισαγωγής, μπορείτε να επιλέξετε τα αντικείμενα που θέλετε να αντιγράψετε, ελέγχετε τον τρόπο εισαγωγής των πινάκων και ερωτημάτων, καθορίστε εάν θα εισαχθούν σχέσεις μεταξύ πινάκων και ούτω καθεξής.

Ενδέχεται να θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε κάποιους πίνακες που είναι παρόμοια με πίνακες που υπάρχουν σε μια άλλη βάση δεδομένων. Ίσως θέλετε να αντιγράψετε ολόκληρο τον πίνακα ή μόνο τον πίνακα ορισμούς για να αποφύγετε τη σχεδίαση με μη αυτόματο τρόπο κάθε έναν από αυτούς τους πίνακες. Όταν επιλέγετε να εισαγάγετε μόνο τον ορισμό του πίνακα, θα λάβετε έναν κενό πίνακα. Με άλλα λόγια, τα πεδία και τις ιδιότητες πεδίου αντιγράφονται στη βάση δεδομένων προορισμού, αλλά όχι τα δεδομένα στον πίνακα. Ένα άλλο πλεονέκτημα της εισαγωγής (σε σύγκριση με τη λειτουργία Αντιγραφή-Επικόλληση) είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή των σχέσεων μεταξύ των πινάκων, μαζί με τους ίδιους τους πίνακες.

Εάν ο στόχος σας είναι να προσθέσετε τις εγγραφές από μια βάση δεδομένων σε έναν υπάρχοντα πίνακα σε μια άλλη βάση δεδομένων, πρέπει να εισαγάγετε τις εγγραφές σε έναν νέο πίνακα και, στη συνέχεια, τη δημιουργία ενός ερωτήματος προσάρτησης. Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε εγγραφές σε έναν υπάρχοντα πίνακα κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα προσάρτησης, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη εγγραφών σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα προσάρτησης.

Ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση δεδομένων σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί αρκετές βάσεις δεδομένων της Access, αλλά τα δεδομένα σε κάποιους πίνακες, όπως τους υπαλλήλους, πρέπει να είναι κοινόχρηστη μεταξύ διάφορων βάσεων δεδομένων. Αντί να αναπαράγετε τον πίνακα σε κάθε τέτοια βάση δεδομένων, μπορείτε να διατηρήσετε τον πίνακα σε μία βάση δεδομένων και σύνδεση σε αυτό από άλλες βάσεις δεδομένων. Μια άλλη ομάδα εργασίας ή το τμήμα που πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα στη βάση δεδομένων σας, αλλά θέλετε να συνεχίσετε να είστε κάτοχος της δομής των πινάκων.

Εισαγωγή δεδομένων από μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων ακολουθεί αυτά τα γενικά βήματα:

 • Προετοιμασία για τη λειτουργία εισαγωγής

 • Εκτέλεση του Οδηγού εισαγωγής

 • Προαιρετικά αποθήκευση των ρυθμίσεων εισαγωγής ως προδιαγραφή εισαγωγής για μελλοντική χρήση

Τα ακόλουθα σύνολα βημάτων εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης κάθε ενέργεια.

Προετοιμασία για τη λειτουργία εισαγωγής

 1. Εντοπίστε τη βάση δεδομένων προέλευσης και προσδιορίστε τα αντικείμενα που θέλετε να εισαγάγετε.

  Εάν η βάση δεδομένων προέλευσης είναι ένα αρχείο .mdb ή .accdb, μπορείτε να εισαγάγετε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές και λειτουργικές μονάδες. Εάν το αρχείο προέλευσης είναι ένα αρχείο .mde ή .accde, μπορείτε να εισαγάγετε μόνο πίνακες.

 2. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που εισαγάγετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Access, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μερικές χρήσιμες συμβουλές.

  Στοιχείο

  Περιγραφή

  Πολλά αντικείμενα

  Μπορείτε να εισαγάγετε πολλά αντικείμενα σε μία μόνο λειτουργία εισαγωγής.

  Δημιουργία αντικειμένου

  Κάθε λειτουργία εισαγωγής δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο στη βάση δεδομένων προορισμού. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον αντικείμενο ή να προσαρτήσετε εγγραφές σε έναν υπάρχοντα πίνακα με χρήση μιας λειτουργίας εισαγωγής.

  Εισαγωγή ενός συνδεδεμένου πίνακα

  Εάν ο πίνακας προέλευσης (για παράδειγμα, Υπάλληλοι1 στη βάση δεδομένων πωλήσεις) είναι στην πραγματικότητα ένα συνδεδεμένο πίνακα (ένας πίνακας που συνδέεται στον πίνακα υπάλληλοι στη βάση δεδομένων Μισθοδοσία), η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής αντικαθίσταται από μια λειτουργία σύνδεσης. Στο τέλος της λειτουργίας, θα δείτε ένα συνδεδεμένο πίνακα (που ονομάζεται, για παράδειγμα, Υπάλληλοι1) που συνδέεται με τον αρχικό πίνακα προέλευσης (υπάλληλοι στη βάση δεδομένων Μισθοδοσία).

  Παράλειψη πεδίων και εγγραφών

  Δεν μπορείτε να παραλείψετε συγκεκριμένων πεδίων ή εγγραφών κατά την εισαγωγή δεδομένων από έναν πίνακα ή ερώτημα. Ωστόσο, εάν δεν θέλετε να εισαγάγετε οποιαδήποτε από τις εγγραφές σε έναν πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε μόνο τον ορισμό του πίνακα.

  Σχέσεις

  Μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή των σχέσεων μεταξύ πινάκων προέλευσης.

  Ορισμός πίνακα

  Μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε έναν ολόκληρο πίνακα ή μόνο τον πίνακα ορισμού. Όταν εισάγετε μόνο τον ορισμό, η Access δημιουργεί έναν πίνακα που έχει τα ίδια πεδία με τον πίνακα προέλευσης, αλλά χωρίς δεδομένα.

  Πεδία αναζήτησης

  Εάν ένα πεδίο στον πίνακα προέλευσης αναζητά τιμές σε έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα, πρέπει να εισάγετε τον σχετικό πίνακα ή το ερώτημα εάν θέλετε να εμφανίζονται οι τιμές αναζήτησης στο πεδίο προορισμού. Εάν δεν εισαγάγετε τον σχετικό πίνακα ή το ερώτημα, στο πεδίο προορισμού εμφανίζονται μόνο τα αναγνωριστικά αναζήτησης.

  Ερωτήματα

  Μπορείτε να εισαγάγετε ένα ερώτημα είτε ως ερώτημα είτε ως πίνακα. Εάν κάνετε εισαγωγή ενός ερωτήματος ως ερωτήματος, στη συνέχεια, πρέπει να εισάγετε των υποκείμενων πινάκων.

 3. Κλείστε τη βάση δεδομένων προέλευσης. Βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης δεν έχει ανοίξει σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης.

 4. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων προορισμού. Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων δεν είναι μόνο για ανάγνωση και ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να προσθέσετε αντικείμενα και τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.

  Εάν η βάση δεδομένων προέλευσης προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ως προέλευση για μια λειτουργία εισαγωγής.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να εισαγάγετε τα δεδομένα σε μια νέα βάση δεδομένων, πρέπει να δημιουργήσετε μια κενή βάση δεδομένων που δεν περιέχει πίνακες, φόρμες ή αναφορές πριν να ξεκινήσετε τη λειτουργία εισαγωγής.

  Η λειτουργία εισαγωγής δεν αντικατάσταση ή τροποποίηση οποιονδήποτε από τους υπάρχοντες πίνακες ή αντικείμενα. Εάν υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το ίδιο όνομα με το αντικείμενο προέλευσης στη βάση δεδομένων προορισμού, η Access τοποθετεί έναν αριθμό (1, 2, 3 και ούτω καθεξής) στο όνομα του αντικειμένου εισαγωγής. Για παράδειγμα, εάν κάνετε εισαγωγή πίνακα θέματα σε μια βάση δεδομένων που διαθέτει ήδη έναν πίνακα που ονομάζεται θέματα, τον πίνακα που έχει εισαχθεί θα ονομαστεί "Θέματα1". Εάν το όνομα "Θέματα1" χρησιμοποιείται ήδη, ο νέος πίνακας θα ονομαστεί "Θέματα2", και ούτω καθεξής.

  Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι εάν θέλετε να προσαρτήσετε τις εγγραφές στον πίνακα προέλευσης σε έναν πίνακα σε βάση δεδομένων προορισμού, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα προσάρτησης αντί για εκτέλεση μιας λειτουργίας εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα προσάρτησης, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη εγγραφών σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα προσάρτησης.

Εισαγωγή των δεδομένων

 1. Η θέση του οδηγού εισαγωγής διαφέρει λίγο ανάλογα με την έκδοση της Access. Επιλέξτε τα βήματα που αντιστοιχούν στη δική σας έκδοση της Access:

  • Αν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της Access που παρέχεται στο πλαίσιο της συνδρομής στο Office 365, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή και σύνδεση, επιλέξτε Νέα προέλευση δεδομένων > Από βάση δεδομένων > Access.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2016, την Access 2013 ή την Access 2010, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Access.

  • Αν χρησιμοποιείτε Access 2007, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Access.

 2. Λήψη εξωτερικών δεδομένων - βάση δεδομένων της Access εισαγωγής και σύνδεσης οδηγός.

  Οδηγός εισαγωγής στιγμιότυπο οθόνης από τη λήψη εξωτερικών δεδομένων - βάση δεδομένων της Access

 3. Στο πλαίσιο κειμένου όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων προέλευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολών και λειτουργικών μονάδων στην τρέχουσα βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων.

  Επιλογή αντικειμένων για να εισαγάγετε στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων, στην καρτέλα " πίνακες ", επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να εισαγάγετε. Εάν θέλετε να εισαγάγετε τα ερωτήματα, κάντε κλικ στην καρτέλα ερωτήματα και επιλέξτε τα ερωτήματα που θέλετε να εισαγάγετε.

  Για να ακυρώσετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο, κάντε ξανά κλικ στο αντικείμενο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις.

  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο κατά τον οποίο κάθε επιλογή επηρεάζει τα αποτελέσματα της λειτουργίας.

  Στοιχείο

  Περιγραφή

  Πλαίσιο ελέγχου Σχέσεις

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε τις σχέσεις μεταξύ των επιλεγμένων πινάκων.

  Πλαίσιο ελέγχου Μενού και γραμμές εργαλείων

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε τυχόν προσαρμοσμένα μενού και γραμμές εργαλείων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων προέλευσης. Τα μενού και οι γραμμές εργαλείων εμφανίζονται σε μια καρτέλα με το όνομα Πρόσθετα.

  Πλαίσιο ελέγχου Προδιαγραφές εισαγωγής/εξαγωγής

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε τυχόν αποθηκευμένες προδιαγραφές εισαγωγής ή εξαγωγής που υπάρχουν στη βάση δεδομένων προέλευσης.

  Πλαίσιο ελέγχου Ομάδες παραθύρου πλοήγησης

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε τυχόν προσαρμοσμένες ομάδες τμήματος περιήγησης υπάρχουν στη βάση δεδομένων προέλευσης.

  Κουμπί επιλογής Ορισμός και δεδομένα

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε τη δομή και τα δεδομένα όλων των επιλεγμένων πινάκων.

  Κουμπί επιλογής Μόνο ορισμός

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε μόνο τα πεδία στους επιλεγμένους πίνακες. Οι εγγραφές προέλευσης δεν εισάγονται.

  Κουμπί επιλογής Ως ερωτήματα

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε τα επιλεγμένα ερωτήματα ως ερωτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, μην ξεχάσετε να εισαγάγετε τους υποκείμενους πίνακες μαζί με τα ερωτήματα.

  Κουμπί επιλογής Ως πίνακες

  Επιλέξτε το για να εισαγάγετε τα ερωτήματα ως πίνακες. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τους υποκείμενους πίνακες.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Η Access θα αντιγράψει τα δεδομένα και θα εμφανίσει μηνύματα σφάλματος εάν αντιμετωπίσει προβλήματα. Εάν η λειτουργία εισαγωγής δεδομένων είναι επιτυχής, η τελευταία σελίδα του οδηγού σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας ως προδιαγραφή εισαγωγής για μελλοντική χρήση.

Σύνδεση με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access

Σύνδεση σας επιτρέπει να συνδεθείτε με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων χωρίς να τα εισαγάγετε, ώστε να μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα και οι δύο της προέλευσης και προορισμού βάσεις δεδομένων χωρίς να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε δύο αντίγραφα των ίδιων δεδομένων. Μπορείτε να συνδέσετε μόνο σε πίνακες σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access. Δεν μπορείτε να συνδέσετε σε ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές ή λειτουργικές μονάδες.

Όταν συνδέετε σε έναν πίνακα σε μια βάση δεδομένων της Access, η Access δημιουργεί ένα νέο πίνακα, που ονομάζεται έναν συνδεδεμένο πίνακα, η οποία διατηρεί τη σύνδεση με την προέλευση εγγραφών και πεδίων. Οι αλλαγές που κάνετε στα δεδομένα της βάσης δεδομένων προέλευσης αντικατοπτρίζονται στον συνδεδεμένο πίνακα στη βάση δεδομένων προορισμού, και το αντίστροφο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη δομή ενός συνδεδεμένου πίνακα στη βάση δεδομένων προορισμού. Με άλλα λόγια, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε έναν συνδεδεμένο πίνακα, όπως η προσθήκη ή διαγραφή ενός πεδίου ή τροποποίηση του τύπου δεδομένων ενός πεδίου.

Σύνδεση με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access η διαδικασία ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 • Προετοιμασία για τη λειτουργία σύνδεσης

 • Εκτέλεση του Οδηγού σύνδεσης

Τα ακόλουθα σύνολα βημάτων εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης κάθε ενέργεια.

Προετοιμασία για τη σύνδεση πινάκων σε μια βάση δεδομένων της Access

 1. Εντοπίστε τη βάση δεδομένων προέλευσης.

  Η μορφή αρχείου μπορεί να είναι MDB, MDE, ACCDB ή ACCDE. Εάν η βάση δεδομένων προέλευσης προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης κατά τη λειτουργία σύνδεσης.

 2. Προσδιορίστε τους πίνακες στην οποία θέλετε να συνδέσετε. Μπορείτε να συνδέσετε σε πίνακες, αλλά δεν μπορείτε να συνδέσετε σε ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές ή λειτουργικές μονάδες. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείτε σύνδεση με πίνακες σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για μερικές χρήσιμες συμβουλές.

  Στοιχείο

  Περιγραφή

  Πολλά αντικείμενα

  Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις σε πολλούς πίνακες σε μία λειτουργία σύνδεσης. Ένα συνδεδεμένο πίνακα δημιουργείται για κάθε πίνακα προέλευσης.

  Συνδεδεμένους πίνακες ως προέλευση

  Δεν μπορείτε να συνδέσετε σε έναν πίνακα που είναι ήδη έναν συνδεδεμένο πίνακα στη βάση δεδομένων προέλευσης.

  Για παράδειγμα, εάν ο πίνακας Υπάλληλοι1 που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση στη βάση δεδομένων πωλήσεις είναι στην πραγματικότητα ένα συνδεδεμένο πίνακα που συνδέεται με τον πίνακα υπάλληλοι στη βάση δεδομένων Μισθοδοσία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα Υπάλληλοι1 στη βάση δεδομένων πωλήσεων με τον πίνακα προέλευσης. Αντί για αυτό, θα πρέπει να συνδεθείτε απευθείας στον πίνακα "Υπάλληλοι" στη βάση δεδομένων μισθοδοσίας.

  Νέο ή υπάρχοντα πίνακα

  Κάθε λειτουργία σύνδεσης δημιουργεί ένα νέο συνδεδεμένο πίνακα για κάθε πίνακα προέλευσης. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε ή να προσαρτήσετε σε έναν υπάρχοντα πίνακα, χρησιμοποιώντας μια λειτουργία σύνδεσης.

  Σχέσεις

  Εάν επιλέξετε πολλαπλούς πίνακες προέλευσης, τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων προωθούνται αυτόματα στη βάση δεδομένων προορισμού. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τη σχέση στη βάση δεδομένων προορισμού.

  Πεδία αναζήτησης

  Εάν ένα πεδίο στον πίνακα προέλευσης αναζητά τιμές σε έναν άλλο πίνακα, πρέπει να θυμάστε να συνδέσετε με το σχετικό πίνακα, εάν θέλετε να εμφανίζονται οι τιμές αναζήτησης στο πεδίο προορισμού. Εάν δεν συνδέεστε στο σχετικό πίνακα ή ερώτημα, στο πεδίο προορισμού εμφανίζονται μόνο τα αναγνωριστικά αναζήτησης.

 3. Κλείστε τη βάση δεδομένων προέλευσης. Βεβαιωθείτε ότι κανένας άλλος χρήστης δεν έχει ανοίξει σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης τη βάση δεδομένων.

 4. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων προορισμού. Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων προορισμού δεν είναι μόνο για ανάγνωση και ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να προσθέσετε αντικείμενα και τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε τις συνδέσεις σε μια νέα βάση δεδομένων, πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε μια κενή βάση δεδομένων (που δεν περιέχει πίνακες, φόρμες ή εκθέσεις) πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία σύνδεσης.

  Η λειτουργία δεν αντικατάσταση ή τροποποίηση οποιονδήποτε από τους υπάρχοντες πίνακες ή αντικείμενα. Εάν υπάρχει ήδη ένα αντικείμενο με το ίδιο όνομα με το αντικείμενο προέλευσης στη βάση δεδομένων προορισμού, η Access τοποθετεί έναν αριθμό (1, 2, 3 και ούτω καθεξής) στο όνομα του συνδεδεμένου πίνακα. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε στον πίνακα θέματα από μια βάση δεδομένων που διαθέτει ήδη έναν πίνακα που ονομάζεται θέματα, ο συνδεδεμένος πίνακας θα ονομαστεί "Θέματα1". Εάν το όνομα "Θέματα1" χρησιμοποιείται ήδη, ο νέος πίνακας θα ονομαστεί "Θέματα2", και ούτω καθεξής.

  Να θυμάστε ότι εάν θέλετε να προσαρτήσετε τις εγγραφές στον πίνακα προέλευσης σε έναν πίνακα σε βάση δεδομένων προορισμού, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα προσάρτησης αντί να εκτελέσετε μια λειτουργία σύνδεσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα προσάρτησης, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη εγγραφών σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα προσάρτησης.

Σύνδεση με τα δεδομένα

 1. Τη θέση του Οδηγού σύνδεσης διαφέρει λίγο ανάλογα με την έκδοση της Access. Επιλέξτε τα βήματα που ταιριάζουν με την έκδοση της Access:

  • Αν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της Access που παρέχεται στο πλαίσιο της συνδρομής στο Office 365, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή και σύνδεση, επιλέξτε Νέα προέλευση δεδομένων > Από βάση δεδομένων > Access.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2016, την Access 2013 ή την Access 2010, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Access.

  • Αν χρησιμοποιείτε Access 2007, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Access.

 2. Λήψη εξωτερικών δεδομένων - βάση δεδομένων της Access εισαγωγής και σύνδεσης οδηγός.

  Οδηγός εισαγωγής στιγμιότυπο οθόνης από τη λήψη εξωτερικών δεδομένων - βάση δεδομένων της Access

 3. Στο πλαίσιο κειμένου όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων προέλευσης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με το αρχείο προέλευσης δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός συνδεδεμένου πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πινάκων.

  Επιλέξτε έναν πίνακα για να συνδέσετε με στο παράθυρο διαλόγου σύνδεση πινάκων

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πινάκων, επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

  Για να ακυρώσετε μια επιλογή, κάντε ξανά κλικ στον πίνακα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Η Access δημιουργεί τους συνδεδεμένους πίνακες.

 7. Ανοίξτε τους συνδεδεμένους πίνακες σε προβολή φύλλου δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα φαίνονται σωστά.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×