Εισαγωγή ή διαγραφή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε ότι κεφαλίδες ή υποσέλιδα εμφανίζονται με τα επάνω και κάτω περιθώρια της σελίδας όταν οι χρήστες εκτυπώνουν τη φόρμα. Εάν το πρότυπο φόρμας σας έχει πολλές προβολές, πρέπει να εισαγάγετε κεφαλίδες και υποσέλιδα ξεχωριστά για κάθε προβολή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Στοίχιση στο κέντρο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου

Δεξιά στοίχιση, την κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Διαγραφή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 3. Στην περιοχή Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια κεφαλίδα στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδα.

  • Για να προσθέσετε ένα υποσέλιδο στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Υποσέλιδο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφή κεφαλίδας ή Μορφή υποσέλιδου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε στατικό κείμενο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, όπως το όνομα της εταιρείας σας, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο. Από προεπιλογή, το κείμενο θα είναι στοιχισμένος αριστερά σε κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο της εκτυπωμένης φόρμας.

  • Για να εισαγάγετε μεταβλητό κείμενο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, όπως στην τρέχουσα σελίδα ή την τρέχουσα ημερομηνία, επιλέξτε την επιλογή που θέλετε στη λίστα Εισαγωγή Αυτόματου κειμένου. Για να συμπεριλάβετε κείμενο σε συνδυασμό με τη μεταβλητή, πληκτρολογήστε το κείμενο και τη μεταβλητή απευθείας στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο. Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε "Σελίδα 1 από 3," "Σελίδα 2 από 3," και ούτω καθεξής, πληκτρολογήστε σελίδα & p από & P στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο ή Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα.

   Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλίδες και υποσέλιδα στην ενότητα Δείτε επίσης.

   Λίστα καταχωρήσεων Αυτόματου κειμένου

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου όταν δημιουργείτε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

   Για να κάνετε την εξής εργασία:

   Χρησιμοποιήστε αυτήν την καταχώρηση αυτόματου κειμένου

   Μεταβλητή

   Εκτύπωση δεδομένων από τη φόρμα

   Πεδίο

   Διαφέρει

   Εκτύπωση της τρέχουσας ημερομηνίας στη σύντομη μορφή *

   Σύντομη ημερομηνία

   & d

   Εκτύπωση της τρέχουσας ημερομηνίας στο μεγάλο μορφή *

   Πλήρης ημερομηνία

   & D

   Εκτυπώστε την τρέχουσα ώρα *

   Ώρα (τοπική μορφή)

   & t

   Εκτύπωση της τρέχουσας ώρας σε μορφή 24 ωρών

   Ώρα 24 ωρών

   & T

   Εκτύπωση τον τρέχοντα αριθμό σελίδας

   Τρέχουσα σελίδα

   & p

   Εκτύπωση τον συνολικό αριθμό των σελίδων

   Σύνολο σελίδων

   & P

   Στοίχιση κειμένου δεξιά

   Μετακίνηση κειμένου δεξιά

   & b

   Εκτύπωση ενός μόνο εμπορικό και (&) χαρακτήρα

   &

   & &

   * Όπως καθορίζεται από τις τοπικές ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου.

 5. Επιλέξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε για την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 6. Για να ελέγξετε πώς θα φαίνονται οι αλλαγές σας στην εκτυπωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων.

  Σημείωση: Κεφαλίδες και υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο σε παράθυρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης και στην εκτυπωμένη φόρμα και δεν θα εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης κανονική.

Αρχή της σελίδας

Ευθυγράμμιση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στο κέντρο

Από προεπιλογή, η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της εκτυπωμένης φόρμας. Για να κεντράρετε κείμενο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, πρέπει να περικλείσετε το κείμενο με τη μεταβλητή & b.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 3. Στην περιοχή κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 4. Στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο, τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του κεφαλίδας ή υποσέλιδου κειμένου, και τύπος & b.

 5. Τοποθετήστε το δρομέα στο τέλος του κειμένου της κεφαλίδας ή υποσέλιδου και πληκτρολογήστε & b ξανά.

  Για παράδειγμα, για να κεντράρετε το όνομα της εταιρείας σας σε μια κεφαλίδα, πληκτρολογήστε bname & b, όπου όνομα είναι το όνομα της εταιρείας σας.

 6. Για να ελέγξετε πώς θα φαίνονται οι αλλαγές σας στην εκτυπωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων.

  Σημείωση: Κεφαλίδες και υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο σε παράθυρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης και στην εκτυπωμένη φόρμα και δεν θα εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης κανονική.

Αρχή της σελίδας

Ευθυγράμμιση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στα δεξιά

Από προεπιλογή, η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της εκτυπωμένης φόρμας. Για να ευθυγραμμίσετε το κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στα δεξιά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητή &b πριν από το κείμενο.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 3. Στην περιοχή κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 4. Στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο, τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του κεφαλίδας ή υποσέλιδου κειμένου, και τύπος & b.

  Για παράδειγμα, για να δεξιά στοίχιση το όνομα της εταιρείας σας σε μια κεφαλίδα, μπορείτε να πληκτρολογήστε & b όνομα, όπου όνομα είναι το όνομα της εταιρείας σας.

 5. Για να ελέγξετε πώς θα φαίνονται οι αλλαγές σας στην εκτυπωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων.

  Σημείωση: Κεφαλίδες και υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο σε παράθυρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης και στην εκτυπωμένη φόρμα και δεν θα εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης κανονική.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 3. Στην περιοχή Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε μια κεφαλίδα από το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην κεφαλίδα.

  • Για να διαγράψετε ένα υποσέλιδο από το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή " υποσέλιδο ".

 4. Στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο, διαγράψτε το κείμενο κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 5. Για να ελέγξετε πώς θα φαίνονται οι αλλαγές σας στην εκτυπωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων.

  Σημείωση: Κεφαλίδες και υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο σε παράθυρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης και στην εκτυπωμένη φόρμα και δεν θα εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης κανονική.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×