Εισαγάγετε ή να αντιγράψετε τη λίστα αυτόματης καταχώρησης σε άλλον υπολογιστή

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η λίστα αυτόματης καταχώρησης είναι μια δυνατότητα που εμφανίζει προτάσεις για ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς αρχίζετε να πληκτρολογείτε. Αυτές οι προτάσεις είναι πιθανές αντιστοιχίες από μια λίστα με ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε στείλει.

Λίστα Αυτόματης Καταχώρησης

Στο Microsoft Outlook 2010, τη λίστα αυτόματης καταχώρησης δεν είναι πλέον αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με επέκταση .nk2. Τις καταχωρήσεις της λίστας αυτόματης καταχώρησης τώρα αποθηκεύονται στο γραμματοκιβώτιο του Microsoft Exchange Server ή στο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) για το λογαριασμό σας. Ωστόσο, εάν θέλετε να αντιγράψετε τη λίστα αυτόματης καταχώρησης (.nk2) από έναν άλλο υπολογιστή που χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 ή το Outlook 2007, πρέπει να εισαγάγετε το αρχείο.

Βήμα 1: Αντιγράψτε το αρχείο αυτόματης καταχώρησης από τον παλιό υπολογιστή

 1. Επειδή ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι κρυφό φάκελο, ο ευκολότερος τρόπος για να ανοίξετε το φάκελο είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή %APPDATA%\Microsoft\Outlook στο μενού Έναρξη.

  • Windows 7    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Δίπλα στο κουμπί Τερματισμός, στο παράθυρο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε %APPDATA%\Microsoft\Outlook και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Windows 7 - Μενού Έναρξη με πλαίσιο Αναζήτηση

  • Τα Windows Vista    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Δίπλα στο κουμπί Τερματισμός, στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε %APPDATA%\Microsoft\Outlook και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Windows Vista - Κουμπί Έναρξη και πλαίσιο Αναζήτηση

  • Windows XP    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε %APPDATA%\Microsoft\Outlook και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Windows XP - Κουμπί Έναρξη και εντολή Εκτέλεση

 2. Αφού πατήσετε το πλήκτρο Enter, ανοίγει ο φάκελος όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο λίστας αυτόματης καταχώρησης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, οι επεκτάσεις αρχείων είναι κρυφές στα Windows. Για να αλλάξετε το αν επεκτάσεις αρχείου εμφανίζονται στο παράθυρο Εξερεύνηση στο μενού Εργαλεία (στα Windows 7 ή Windows Vista, πατήστε το πλήκτρο ALT για να δείτε το μενού Εργαλεία ), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων.

 3. Αντιγράψτε το αρχείο στο νέο υπολογιστή. Το αρχείο είναι μικρό και μπορούν να τεθούν σε ένα αφαιρούμενο μέσο, όπως σε μια συσκευή μνήμης USB.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Αντιγραφή του αρχείου αυτόματης καταχώρησης στο νέο υπολογιστή

 1. Στο νέο υπολογιστή, στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ ή διπλό κλικ αλληλογραφίας.

  Η αλληλογραφία εμφανίζεται σε διαφορετικές θέσεις του πίνακα ελέγχου ανάλογα με την έκδοση του Microsoft Windows λειτουργικού συστήματος, την επιλεγμένη προβολή του πίνακα ελέγχου και αν έχει εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα 32 bit ή 64 bit ή έκδοση του Outlook 2010.

  Ο ευκολότερος τρόπος για να εντοπίσετε την Αλληλογραφία είναι να ανοίξετε τον Πίνακα Ελέγχου στα Windows και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Αναζήτηση, στο επάνω μέρος του παραθύρου, να πληκτρολογήσετε τη λέξη Αλληλογραφία. Στον Πίνακα Ελέγχου για τα Windows XP, πληκτρολογήστε τη λέξη Αλληλογραφία, στο πλαίσιο Διεύθυνση.

  Σημείωση: Το εικονίδιο Αλληλογραφία εμφανίζεται αφού γίνει εκκίνηση του Outlook για πρώτη φορά.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση προφίλ.

 3. Σημειώστε το όνομα του προφίλ. Θα πρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου .nk2 ώστε να ταιριάζει με το όνομα αργότερα.

 4. Αντιγράψτε το αρχείο .nk2 στο νέο υπολογιστή στο φάκελο όπου το Outlook αποθηκεύονται ρυθμίσεις παραμέτρων. Επειδή αυτός ο φάκελος είναι κρυφό φάκελο, ο ευκολότερος τρόπος για να ανοίξετε το φάκελο είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή %APPDATA%\Microsoft\Outlook στο μενού Έναρξη.

  • Windows 7    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Δίπλα στο κουμπί Τερματισμός, στο παράθυρο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε %APPDATA%\Microsoft\Outlook και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Τα Windows Vista    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Δίπλα στο κουμπί Τερματισμός, στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε %APPDATA%\Microsoft\Outlook και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Windows XP    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε %APPDATA%\Microsoft\Outlook και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Αφού το αρχείο είναι coped στο φάκελο, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και αλλάξτε το όνομα ώστε να ταιριάζει με το όνομα του προφίλ που εμφανίζονταν στο βήμα 3.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Εισαγωγή της λίστας αυτόματης καταχώρησης

Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το Outlook και να εισαγάγετε το αρχείο, αλλά πρέπει να ξεκινήσετε το Outlook με μια ειδική εντολή εφάπαξ.

 • Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Windows 7    Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη {εικόνας}. Δίπλα στο κουμπί Τερματισμός, στο παράθυρο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων, πληκτρολογήστε outlook /importnk2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Τα Windows Vista    Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη {εικόνα}. Δίπλα στο κουμπί Τερματισμός, στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε outlook /importnk2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Windows XP    Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη {εικόνα}, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε outlook /importnk2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Λίστα αυτόματης καταχώρησης τώρα θα πρέπει να έχει τις καταχωρήσεις από τον άλλο υπολογιστή όταν συνθέτετε ένα μήνυμα και αρχίστε να πληκτρολογείτε στα πλαίσια προς, Κοιν ή ιδιαίτερη κοινοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Στο Outlook 2007, μπορείτε να αντιγράψετε τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα αυτόματης καταχώρησης από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε αναβάθμιση σε ένα νέο υπολογιστή και δεν θέλετε να χάσετε όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στη λίστα αυτόματης καταχώρησης, μπορείτε να αντιγράψετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον παλιό υπολογιστή στο νέο υπολογιστή σας.

Σημαντικό: Πρέπει να τερματίσετε το Microsoft Outlook πριν να ξεκινήσετε την ακόλουθη διαδικασία. Τα ονόματα θα συμπεριληφθούν στη λίστα αυτόματης καταχώρησης όταν κάνετε επανεκκίνηση του Outlook.

Αντιγράψτε το αρχείο αυτόματης καταχώρησης από τον παλιό υπολογιστή

 1. Στον παλιό σας υπολογιστή, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Windows, Windows 7 και Vista     Μεταβείτε στη μονάδα δίσκου: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Microsoft Windows XP     Μεταβείτε στη μονάδα δίσκου: \Documents και ρυθμίσεις\όνομα_χρήστη\δεδομένα εφαρμογών\microsoft\outlook.

   Σημείωση: Ανάλογα με τις ρυθμίσεις αρχείου που διαθέτετε, αυτός ο φάκελος ενδέχεται να είναι κρυφός.

   Για να εμφανίσετε τους κρυφούς φακέλους σε WIndows 7 και Windows Vista

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και Εξατομίκευση.

    Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε κλασική προβολή του πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλων και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα d.

   3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλου.

   4. Στην καρτέλα Προβολή, στην περιοχή Ρυθμίσεις για προχωρημένους, στην περιοχή Αρχεία και φάκελοι, στην περιοχή Κρυφά αρχεία και φάκελοι, επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων.

   Για να εμφανίσετε τους κρυφούς φακέλους στα Windows XP

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

   2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλου.

   3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και κατόπιν στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων .

 2. Κάντε δεξί κλικ name.nk2 προφίλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αντιγράψετε το αρχείο σε αφαιρούμενο μέσο, όπως μια πολυμέσων στικ USB, και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το αρχείο στη σωστή θέση στο νέο υπολογιστή σας. Ή μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στείλτε το μήνυμα στον εαυτό σας. Στο νέο υπολογιστή, ανοίξτε το συνημμένο στο Outlook και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στη σωστή θέση.

 3. Στον υπολογιστή όπου θέλετε να συμπληρώσετε τη λίστα αυτόματης καταχώρησης, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Windows 7 και Windows Vista     Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη μονάδα δίσκου: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση για να αποθηκεύσετε name.nk2 προφίλ.

  • Microsoft Windows XP     Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη μονάδα δίσκου: \Documents και ρυθμίσεις\όνομα_χρήστη\δεδομένα εφαρμογών\microsoft\outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση για να αποθηκεύσετε name.nk2 προφίλ.

 4. Εάν το όνομα προφίλ χρήστη του Outlook είναι διαφορετικό στον υπολογιστή στον οποίο μετακινείτε το αρχείο .nk2, πρέπει να μετονομάσετε το αρχείο, με το όνομα προφίλ χρήστη του Outlook, το οποίο θα χρησιμοποιείται στο νέο υπολογιστή, αφού αντιγράψετε το αρχείο στο σωστό φάκελο. Για παράδειγμα, αν μετακινείτε το αρχείο Kim Akers.nk2 από τον αρχικό υπολογιστή με ένα όνομα προφίλ χρήστη του Outlook Kim Akers και αντιγράψτε το αρχείο Kim Akers.nk2 στο νέο υπολογιστή, πρέπει να μετονομάσετε το αρχείο με το όνομα προφίλ του Outlook το οποίο θα χρησιμοποιείται στο νέο υπολογιστή.

 5. Όταν ερωτηθείτε σχετικά με την αντικατάσταση του υπάρχοντος αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 6. Ανοίξτε το Outlook για να προβάλετε τις αλλαγές στη λίστα αυτόματης καταχώρησης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×