Εισαγάγετε ένα αρχείο .pst στο Outlook για Mac από το Outlook για Windows

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να σας βοηθήσει να μεταφοράς μηνυμάτων και άλλων στοιχείων από έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows για Mac, Outlook 2016 για Mac να εισαγάγετε αρχεία δεδομένων του Outlook (.pst) που έχουν δημιουργηθεί στο Outlook για Windows.

 1. Μεταφέρετε το αρχείο .pst από υπολογιστή με Windows στο Mac σας.

 2. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Outlook για Windows αρχειοθέτηση αρχείο (.pst) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Continue.

 4. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 5. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων του Outlook (.pst) για την αποθήκευση πληροφοριών

Για να σας βοηθήσει να μεταφοράς μηνυμάτων και άλλων στοιχείων από έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows για Mac, Outlook 2016 για Mac να εισαγάγετε αρχεία δεδομένων του Outlook (.pst) που έχουν δημιουργηθεί στο Outlook για Windows.

 1. Μεταφέρετε το αρχείο .pst από υπολογιστή με Windows στο Mac σας.

 2. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Outlook για Windows αρχειοθέτηση αρχείο (.pst) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Continue.

 4. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 5. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων του Outlook (.pst) για την αποθήκευση πληροφοριών

Εισαγωγή αρχείου .pst από το Outlook για Windows

Για να σας βοηθήσει να μεταφέρετε μηνύματα και άλλα στοιχεία από έναν υπολογιστή Windows σε έναν υπολογιστή Macintosh, το Outlook για Mac μπορεί να εισάγει αρχεία δεδομένων του Outlook (.pst) που έχουν δημιουργηθεί στο Outlook για Windows.

 1. Μεταφέρετε το αρχείο .pst στον υπολογιστή σας Macintosh.

 2. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο δεδομένων του Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 4. Επιλέξτε Αρχείο δεδομένων του Outlook για Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 5. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 6. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

Σημείωση: Το Outlook για Mac έχει δυνατότητα εισαγωγής μόνο αρχείων .pst που βασίζονται σε Unicode, την τυπική μορφή για αρχεία προσωπικών φακέλων του Outlook (για Windows) 2003 και νεότερες εκδόσεις. Τα αρχεία .pst με μορφοποίηση ANSI, γνωστά επίσης ως αρχεία προσωπικών φακέλων του Outlook 97-2002, αποτελούσαν την τυπική μορφή προσωπικών φακέλων για την αποθήκευση δεδομένων στο Outlook για Windows στις εκδόσεις 97-2002. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγής αυτής της μορφής αρχείου στο Outlook για Mac. Εάν έχετε την παλαιότερη έκδοση του αρχείου .pst με μορφοποίηση ANSI, δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία για να μετατρέψετε αυτό το αρχείο στη νεότερη μορφή αρχείου. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) στο Microsoft Outlook για Windows 2003 ή νεότερη έκδοση και, στη συνέχεια, να κάνετε εισαγωγή των στοιχείων από το παλαιότερο αρχείο στο νέο αρχείο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε το νέο αρχείο .pst στο Outlook για Mac. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αρχείων .pst και την εισαγωγή στοιχείων, ανατρέξτε στη Βοήθεια για την έκδοση του Outlook για Windows που έχετε.

Ανοίξτε το αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst ή .olm)

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο δεδομένων του Outlook για Windows (.pst) ή ένα Αρχείο δεδομένων του Outlook για Mac (.olm). Αυτά τα αρχεία δεδομένων μπορούν να περιέχουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων από πολλούς τύπους στοιχείων. Τα αρχεία δεδομένων του Outlook χρησιμοποιούνται συχνά ως αρχειοθήκη ή για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ υπολογιστών.

 1. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο δεδομένων του Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 3. Επιλέξτε έναν τύπο αρχείου δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος.

 4. Εντοπίστε το αρχείο δεδομένων στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 5. Όταν η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης στην περιοχή Στον υπολογιστή μου.

  Σημείωση: Το Outlook για Mac έχει δυνατότητα εισαγωγής μόνο αρχείων .pst που βασίζονται σε Unicode, την τυπική μορφή για αρχεία προσωπικών φακέλων του Outlook (για Windows) 2003 και νεότερες εκδόσεις. Τα αρχεία .pst με μορφοποίηση ANSI, γνωστά επίσης ως αρχεία προσωπικών φακέλων του Outlook 97-2002, αποτελούσαν την τυπική μορφή προσωπικών φακέλων για την αποθήκευση δεδομένων στο Outlook για Windows στις εκδόσεις 97-2002. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγής αυτής της μορφής αρχείου στο Outlook για Mac. Εάν έχετε την παλαιότερη έκδοση του αρχείου .pst με μορφοποίηση ANSI, δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία για να μετατρέψετε αυτό το αρχείο στη νεότερη μορφή αρχείου. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) στο Microsoft Outlook για Windows 2003 ή νεότερη έκδοση και, στη συνέχεια, να κάνετε εισαγωγή των στοιχείων από το παλαιότερο αρχείο στο νέο αρχείο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε το νέο αρχείο .pst στο Outlook για Mac. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αρχείων .pst και την εισαγωγή στοιχείων, ανατρέξτε στη Βοήθεια για την έκδοση του Outlook για Windows που έχετε.

Άνοιγμα στοιχείων του Entourage από αρχειοθήκη ή προηγούμενη έκδοση

Μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και συμβάντα από το Entourage 2004, το Entourage 2008 ή το Entourage 2008 Web Services Edition. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πληροφορίες από μια αρχειοθήκη του Entourage, η οποία έχει επέκταση .rge.

 1. Στο μενού Αρχείο του Outlook για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες του Entourage από αρχειοθήκη ή προηγούμενη έκδοση, κάντε κλικ στο δεξιό βέλος και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

  Σημειώσεις: 

  • Αν χρησιμοποιήθηκε ένας λογαριασμός του Microsoft Exchange με το Entourage, όλα τα στοιχεία στο λογαριασμό του Exchange λαμβάνονται από το διακομιστή Exchange μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. Όλοι οι κανόνες ή τα χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με το λογαριασμό του Exchange θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου στο Outlook.

  • Εάν κάνετε εισαγωγή στοιχείων από το Entourage 2004 ή το Entourage 2008, οι πληροφορίες κατηγορίας για τα στοιχεία ενός λογαριασμού του Exchange δεν εισάγονται στο Outlook. Ωστόσο, με το Entourage 2008, Web Services Edition, θα γίνει λήψη των πληροφοριών κατηγορίας από τον Exchange Server.

  • Το Outlook δεν περιλαμβάνει το Κέντρο έργων. Εάν χρησιμοποιούσατε το Κέντρο έργων στο Entourage και, στη συνέχεια, κάνετε εισαγωγή των πληροφοριών του Entourage στο Outlook, οι συσχετίσεις του Κέντρου έργων μετατρέπονται σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν έχετε προσθέσει στοιχεία σε ένα έργο με τίτλο "Έγγραφο έρευνας" στο Entourage, αυτά τα στοιχεία αντιστοιχίζονται με μια κατηγορία που ονομάζεται "Έγγραφο έρευνας" στο Outlook. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες του Outlook που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την οργάνωση έργων, ανατρέξτε στο θέμα Το Κέντρο έργων δεν είναι διαθέσιμο στο Outlook.

  • Οι προσαρμοσμένες προβολές, οι ρυθμίσεις αναζήτησης και οι πληροφορίες χρόνου ταξιδιών για συμβάντα από το Entourage δεν εισάγονται στο Outlook. Τα συμβάντα του Outlook δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες χρόνου ταξιδιών.

Μετακίνηση ενός στοιχείου από ένα φάκελο αρχειοθέτησης σε άλλο φάκελο στο Outlook

 1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελος.

 3. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση.

  Συμβουλή: Για να αντιγράψετε ένα στοιχείο από έναν φάκελο αρχειοθέτησης σε έναν άλλο φάκελο στο Outlook, μπορείτε απλώς να σύρετε το στοιχείο στο φάκελο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το αντίγραφο.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή πληροφοριών στο Outlook

Εισαγωγή iCal ή το βιβλίο διευθύνσεων στοιχείων στο Outlook

Εξαγωγή ή μη αυτόματη αρχειοθέτηση στοιχείων του Outlook

Αυτόματη αρχειοθέτηση ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των στοιχείων του Outlook

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×