Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εγγραφή σύσκεψης στο Teams

Καταγράψτε τις συσκέψεις σας στο teams για να καταγράψετε δραστηριότητα ήχου, βίντεο και κοινής χρήσης οθόνης. Η εγγραφή γίνεται στο cloud και αποθηκεύεται στη ροή της Microsoft, ώστε να μπορείτε να την μοιραστείτε με ασφάλεια σε ολόκληρη την εταιρεία σας.

Σημείωση: Οι πίνακες και οι κοινόχρηστες σημειώσεις δεν καταγράφονται αυτήν τη στιγμή σε εγγραφές σύσκεψης.

Μπορείτε να καταγράψετε συσκέψεις και ομαδικές κλήσεις, αλλά δεν υποστηρίζεται ακόμα η εγγραφή κλήσεων μίας προς μία.

Σε αυτό το άρθρο

Εγγραφή σύσκεψης ή ομαδικής πρόσκλησης

Ποιος μπορεί να ξεκινήσει ή να σταματήσει μια εγγραφή;

Privacy

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγγραφών

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Εγγραφή σύσκεψης ή ομαδικής πρόσκλησης

 1. Έναρξη ή συμμετοχή στη σύσκεψη.

 2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, μεταβείτε στα στοιχεία ελέγχου της σύσκεψης και επιλέξτε περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Έναρξη εγγραφής.

  Κουμπί "εγγραφή σύσκεψης"

  Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη ειδοποιούνται ότι έχει ξεκινήσει η εγγραφή.

  Ειδοποίηση εγγραφής σύσκεψης σε συμμετέχοντα

  Η ειδοποίηση σύσκεψης καταχωρείται επίσης στο ιστορικό συνομιλίας.

  Ειδοποίηση εγγραφής σύσκεψης στη συνομιλία συσκέψεων

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να κάνετε πολλές ηχογραφήσεις της ίδιας σύσκεψης την ίδια στιγμή. Εάν ένα άτομο ξεκινήσει την εγγραφή μιας σύσκεψης, αυτή η εγγραφή θα αποθηκευτεί στο cloud και θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες.

 3. Για να διακόψετε την εγγραφή, μεταβείτε στα στοιχεία ελέγχου της σύσκεψης και επιλέξτε περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Διακοπή εγγραφής

  Διακοπή εγγραφής στο κουμπί "σύσκεψη"
  1. Στη συνέχεια, γίνεται επεξεργασία της εγγραφής (η οποία μπορεί να διαρκέσει λίγο) και να αποθηκευτεί στη ροή της Microsoft και, στη συνέχεια, είναι έτοιμη για αναπαραγωγή.

  2. Το άτομο που ξεκίνησε την εγγραφή λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Microsoft Stream όταν η εγγραφή είναι διαθέσιμη. Εμφανίζεται επίσης στη συνομιλία συσκέψεων — ή στο κανάλι, εάν συζητάτε σε ένα κανάλι.

Σημείωση: Εκτός από την αποθήκευση της εγγραφής στο Microsoft Stream, θα παράσχουμε μια σύνδεση για την εγγραφή στη συνομιλία συσκέψεων, η οποία είναι διαθέσιμη για επτά ημέρες. Όλοι όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη σύνδεση και να κάνουν λήψη της εγγραφής.

Ποιος μπορεί να ξεκινήσει ή να σταματήσει μια εγγραφή;

Οποιοσδήποτε πληροί τα παρακάτω κριτήρια μπορεί να ξεκινήσει ή να διακόψει μια εγγραφή, ακόμα και αν δεν υπάρχει ο διοργανωτής της σύσκεψης.

 • Έχει άδεια χρήσης του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, E3 ή E5.

 • Έχει άδεια εγγραφής από διαχειριστή IT.

 • Δεν είναι επισκέπτης ή από άλλον οργανισμό.

Σημείωση: Εάν ένας διαχειριστής έχει καθορίσει μια πολιτική εταιρείας για την αποθήκευση στο Microsoft Stream, πρέπει να την αποδεχθείτε πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

Τύπος χρήστη

Μπορεί να ξεκινήσει η εγγραφή;

Μπορεί να διακοπεί η εγγραφή;

Διοργανωτής σύσκεψης

Ναι

Ναι

Άτομο από το ίδιο org

Ναι

Ναι

Άτομο από άλλο org ή εταιρεία

Όχι

Όχι

Τα

Όχι

Όχι

Ανώνυμος

Όχι

Όχι

Σημειώσεις: 

 • Η εγγραφή συνεχίζεται ακόμη και αν το άτομο που ξεκίνησε την εγγραφή έχει αποχωρήσει από τη σύσκεψη.

 • Η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα όταν όλοι αποχωρήσει από τη σύσκεψη.

 • Εάν κάποιος ξεχάσει να αποχωρήσει από τη σύσκεψη, η εγγραφή τελειώνει αυτόματα μετά από τέσσερις ώρες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όταν ξεκινά μια εγγραφή σύσκεψης, οι ομάδες εμφανίζουν μια ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες στην επιφάνεια εργασίας του teams, στο Web και στις εφαρμογές για κινητές συσκευές, καθώς και στα άτομα που συμμετέχουν μέσω τηλεφώνου.

Σε ορισμένα σημεία, πρέπει νόμιμα να λάβετε την άδεια όλων για να μπορέσετε να τα καταγράψετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους κανόνες πριν από την έναρξή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγγραφών

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγγραφή μιας σύσκεψης, θα χρειαστείτε πιθανώς τη βοήθεια ενός διαχειριστή IT για να εργαστείτε μέσω αυτών. Λάβετε υπόψη αυτά τα πράγματα καθώς προχωράτε προς τα εμπρός:

 • Ο διοργανωτής της σύσκεψης και η συσκευή εγγραφής πρέπει να διαθέτουν άδειες χρήσης του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1, E3 ή E5.

 • Ένας διαχειριστής IT πρέπει να παρέχει μια άδεια εγγραφής τόσο στον διοργανωτή της σύσκεψης όσο και στη συσκευή εγγραφής.

 • Οι επισκέπτες ή οι ομόσπονδη χρήστες δεν μπορούν να καταγράψουν συσκέψεις ή κλήσεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Αναπαραγωγή και κοινή χρήση εγγραφής σύσκεψης

Διαγραφή εγγραφής σύσκεψης

Επεξεργασία αντιγράφου εγγραφής

Μπορείτε να ξεκινήσετε, να διακόψετε και να προβάλετε εγγραφές σύσκεψης στην εφαρμογή teams για κινητές συσκευές. 

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, μεταβείτε στα στοιχεία ελέγχου της σύσκεψης και επιλέξτε περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Έναρξη εγγραφής.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη θα ειδοποιηθούν ότι η εγγραφή έχει ξεκινήσει.

Για να διακόψετε την εγγραφή, μεταβείτε στα στοιχεία ελέγχου της σύσκεψης και επιλέξτε περισσότερες επιλογές Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" διακοπή της εγγραφής.

Θα γίνει επεξεργασία της εγγραφής (η οποία μπορεί να διαρκέσει λίγο) και θα αποθηκευτεί στη ροή της Microsoft και, στη συνέχεια, θα είναι έτοιμη για αναπαραγωγή.

Το άτομο που ξεκίνησε την εγγραφή θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Microsoft Stream όταν η εγγραφή είναι διαθέσιμη. Θα εμφανίζεται επίσης στη συνομιλία σύσκεψης — ή στο κανάλι, εάν συζητάτε σε κανάλι.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×