Εγγραφή από το χρήστη στο Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα: Συνήθεις ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου

Το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό να εγγραφούν οι ίδιοι σε αυτό, χρησιμοποιώντας τη σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Μετά την εγγραφή, οι σπουδαστές και οι καθηγητές μπορούν να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν αμέσως το Office 365. Δείτε τις συνήθεις ερωτήσεις παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα, για σπουδαστές, για διδακτικό προσωπικό και για διοικητικό προσωπικό για τους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό του ιδρύματός σας.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς διευκολύνετε τους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό να εγγραφούν στο Office 365;

Οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό που διαθέτουν έγκυρες σχολικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Office 365, συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, του Office 365 ProPlus και του OneDrive για επιχειρήσεις. Η Microsoft θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα εγγραφής στο Office 365 για τους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό χρησιμοποιώντας απλώς τις σχολικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης 1 terabyte (TB) στο OneDrive για επιχειρήσεις ανά χρήστη για αρχεία που σχετίζονται με το σχολείο, το Office Online, το SharePoint Online και το Yammer.

Ορισμένα σχολεία πληρούν τις προϋποθέσεις για το Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο περιλαμβάνει το Office 365 ProPlus και επιτρέπει στους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό να εγκαταστήσουν την πιο πρόσφατη έκδοση του Office σε έως και πέντε υπολογιστές PC ή Mac* και σε άλλες κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Windows tablet και του iPad.

*Η Access και ο Publisher είναι διαθέσιμα μόνο σε υπολογιστές. Το OneNote για Mac διατίθεται ως ξεχωριστό στοιχείο λήψης από το Mac App Store.

Αρχή του άρθρου

Ποιες είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό για να λάβουν το Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Τα σχολεία πληρούν τις προϋποθέσεις για το Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα όταν έχουν άδεια χρήσης του Office σε όλο το ίδρυμα για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό μέσω της Πράξης εγγραφής για Εκπαιδευτικές Λύσεις, της συνδρομής Open Value Subscription για Εκπαιδευτικές Λύσεις ή μιας σχολικής σύμβασης. Αφού κριθεί κατάλληλο το σχολείο, όλοι οι ενεργοί σπουδαστές πλήρους ή μερικής φοίτησης, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό είναι επιλέξιμοι και μπορούν να λάβουν το πρόγραμμα απευθείας από τη Microsoft στην τοποθεσία Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα, εάν πληρούν και τις τρεις από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Έχουν σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από το σχολείο (για παράδειγμα, sara@contoso.edu) που μπορεί να λάβει εξωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 • Έχουν τη νόμιμη ηλικία για να εγγραφούν για μια ηλεκτρονική προσφορά προσωπικά (άνω των 13 ετών).

 • Έχουν πρόσβαση στο Internet.

Αρχή του άρθρου

Τι σημαίνει αυτό για το ίδρυμα;

Εάν το ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο για να επιτρέπει στους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό να εγγράφονται απευθείας στη Microsoft, υπάρχουν τρία σενάρια που ενδέχεται να ισχύουν για τους επιλέξιμους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό που συμμετέχουν στο ίδρυμα:

 • Σενάριο 1: Το σχολείο έχει ήδη ένα υπάρχον περιβάλλον Office 365 με λογαριασμούς σπουδαστών.    Σε αυτό το σενάριο, εάν ένας σπουδαστής, ένας μέλος του διδακτικού προσωπικού ή ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού έχει ήδη λογαριασμό (εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός) στο μισθωτή (για παράδειγμα, contoso.edu), αλλά δεν έχει ακόμη το Office365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα, η Microsoft θα ενεργοποιήσει απλώς το πρόγραμμα για αυτόν το λογαριασμό και ο σπουδαστής, το μέλος του διδακτικού προσωπικού ή το μέλος του διοικητικού προσωπικού θα ειδοποιηθεί αυτόματα για τις επιπλέον υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα λήψης του Office 365 ProPlus. Εάν ο σπουδαστής, το μέλος του διδακτικού προσωπικού ή το μέλος του διοικητικού προσωπικού έχει ήδη μια άδεια χρήσης του Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα που του έχει εκχωρηθεί από το σχολείο, θα ανακατευθυνθεί ώστε να εγγραφεί με τα υπάρχοντα διαπιστευτήριά του και θα λάβει μια ειδοποίηση που περιλαμβάνει την επιλογή Εγκατάσταση τώρα.

 • Σενάριο 2: Το σχολείο έχει ένα υπάρχον περιβάλλον Office 365 χωρίς λογαριασμούς σπουδαστών.    Σε αυτό το σενάριο, ο σπουδαστής, το μέλος του διδακτικού προσωπικού ή το μέλος του διοικητικού προσωπικού δεν έχει ακόμη πρόσβαση στις υπηρεσίες Office 365. Σε αυτή την περίπτωση, ο σπουδαστής, το μέλος του διδακτικού προσωπικού ή το μέλος του διοικητικού προσωπικού μπορεί να εγγραφεί στην τοποθεσία Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα του δοθεί αυτόματα ένας λογαριασμός. Αυτό επιτρέπει στο σπουδαστή, το μέλος του διδακτικού προσωπικού ή το μέλος του διοικητικού προσωπικού να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που περιλαμβάνονται με το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για παράδειγμα, εάν μια σπουδάστρια με το όνομα Σοφία χρησιμοποιήσει τη σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για παράδειγμα, Sophia@contoso.edu) για να εγγραφεί, η Microsoft θα προσθέσει αυτόματα την Σοφία ως χρήστη στο περιβάλλον Office 365 της contoso.onmicrosoft.com και θα ενεργοποιήσει το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα για αυτόν το λογαριασμό. Εάν η Σοφία φοιτά σε ένα σχολείο που πληροί τις προϋποθέσεις για το όφελος χρήσης από τους σπουδαστές, θα της χορηγηθεί μια άδεια χρήσης του Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα της επιτρέψει να εγκαταστήσει το Office 365 ProPlus.

 • Σενάριο 3: Το σχολείο δεν διαθέτει ένα περιβάλλον Office 365 συνδεδεμένο με τον τομέα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.    Εάν η Σοφία εγγράφει στο Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και το ίδρυμα δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει εγγραφή για τις υπηρεσίες του Office 365, η Microsoft θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον Office 365 με αυτόν τον τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα προσθέσει την Σοφία ως χρήστη και θα παράσχει αυτόματα τις υπηρεσίες στο λογαριασμό της. Όλοι οι επόμενοι χρήστες με τον ίδιο τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα προστεθούν σε αυτό το περιβάλλον και θα παρασχεθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες. Οποιαδήποτε στιγμή σε αυτό το σενάριο, το τμήμα διαχείρισης IT ή ο διαχειριστής τομέα του σχολείου μπορεί να εγγραφεί στο Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και να αρχίσει να διαχειρίζεται τους υπάρχοντες χρήστες και την υπηρεσία.

Αρχή του άρθρου

Πώς επηρεάζει αυτό την ασφάλεια και τη συμμόρφωση;

Με το OneDrive για επιχειρήσεις, όπως και με όλες τις υπηρεσίες του Office 365, οι διαχειριστές IT διατηρούν τον έλεγχο. Το Κέντρο διαχείρισης Office 365 παρέχει μια ενιαία θέση από την οποία οι διαχειριστές μπορούν να διαχειριστούν όλες τις πτυχές του OneDrive για επιχειρήσεις, όπως τη συλλογή τοποθεσιών και τη διαχείριση προφίλ χρήστη, τη ρύθμιση παραμέτρων της αναζήτησης και του εντοπισμού, τη διαχείριση δικαιωμάτων και τη δημιουργία αναφορών και πολλά άλλα. Εκτός από τον κεντρικό έλεγχο, οι διαχειριστές μπορούν να διαχειριστούν πολλές πτυχές των χρηστών και του περιεχομένου, όπως τη διαχείριση πρόσβασης, την εκχώρηση χώρου αποθήκευσης και τους περιορισμούς της κοινής χρήσης περιεχομένου.

Οι επιλογές διαχείρισης συμμόρφωσης περιλαμβάνουν επιλεκτικούς ελέγχους, e-Discovery και συνόψεις τρέχουσας χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της συμμόρφωσης και τη διερεύνηση οποιωνδήποτε περιοχών ανησυχίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης με το OneDrive για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα OneDrive για επιχειρήσεις.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούμε για να γίνει αυτή η δυνατότητα διαθέσιμη για τους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό;

Στις περισσότερες χώρες, δεν απαιτούνται διαχειριστικές εργασίες για την εγγραφή του ιδρύματός σας. (Σε ορισμένες χώρες, θα πρέπει να επιλέξετε να συμμετάσχετε, ακολουθώντας τα βήματα στην παρακάτω ενότητα Βήματα επιλογής που απαιτούνται σε ορισμένες χώρες.) Μπορείτε απλώς να γνωστοποιήσετε τη διαθεσιμότητα του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα ή του Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα στους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό σας χρησιμοποιώντας περιεχόμενο από το Κιτ εργαλείων Office 365 Campus Marketing. Το κιτ εργαλείων περιλαμβάνει πρότυπα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφίσες, πανό web και πολλά άλλα, για να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την επίγνωση των σπουδαστών, του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Microsoft με συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει το ίδρυμά σας.

Σημαντικό:  Εάν το ίδρυμα έχει πολλούς τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να θέλετε όλες οι επεκτάσεις διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να είναι στον ίδιο μισθωτή. Για να το κάνετε αυτό, πριν από την εγγραφή οποιουδήποτε σπουδαστή ή μέλους του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού στο Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημιουργήστε τον κύριο μισθωτή του Office 365 και προσθέστε όλους τους τομείς διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτόν το μισθωτή. Είναι σημαντικό να το κάνετε αυτό πρώτα, επειδή δεν υπάρχει αυτόματος τρόπος για να μετακινήσετε χρήστες μεταξύ μισθωτών από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν.

Βήματα επιλογής που απαιτούνται σε ορισμένες χώρες

Οι πελάτες σε ορισμένες χώρες πρέπει να επιλέξουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν σε νέους χρήστες να συμμετάσχουν σε υπάρχοντες μισθωτές του Office 365. Σε αυτές τις χώρες, για κάνετε διαθέσιμο το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα ή το Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα στους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση: Αυτά τα βήματα απαιτούν τη χρήση του Windows PowerShell. Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το Windows PowerShell.

 1. Εγκαταστήστε το Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services για επαγγελματίες IT (Beta). (Κάντε λήψη εδώ.)

 2. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση 64 bit για τη Λειτουργική μονάδα Azure Active Directory για Windows PowerShell.

  • Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση, επιλέξτε Εκτέλεση για να εκτελέσετε το πακέτο του προγράμματος εγκατάστασης.

 3. Ανοίξτε το Windows PowerShell και πληκτρολογήστε τις παρακάτω εντολές:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Στο παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε στο Office 365.

 5. Πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή του Windows PowerShell για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα των νέων χρηστών να συμμετέχουν αυτόματα στο μισθωτή του Office 365:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Αρχή του άρθρου

Τι σημαίνει αυτό για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό που χρησιμοποιούν ήδη το Office 365;

Δεν θα υπάρχει αλλαγή για άτομα που χρησιμοποιούν ήδη προγράμματα του Office 365 για Διδακτικό προσωπικό. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι νέοι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων της τοποθεσίας του SharePoint (εάν ισχύει).

Σημαντικό: Εάν οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό δεν είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον του Office 365, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι τοποθεσίες τους έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης ομάδας για ανάγνωση ή/και εγγραφή. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό των δικαιωμάτων, ανατρέξτε στα θέματα Κοινή χρήση εγγράφων ή φακέλων στο Office 365 και Δικαιώματα στο Office 365.

Αρχή του άρθρου

Πώς θα αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι τις ταυτότητες για τους χρήστες στο ίδρυμά μου σήμερα;

Εάν το σχολείο σας έχει ήδη ένα υπάρχον περιβάλλον Office 365 με λογαριασμούς σπουδαστών, η διαχείριση ταυτοτήτων δεν θα αλλάξει.

Εάν το σχολείο έχει ήδη ένα υπάρχον περιβάλλον Office 365 χωρίς λογαριασμούς σπουδαστών, θα δημιουργήσουμε ένα χρήστη στο μισθωτή και θα του εκχωρήσουμε άδειες χρήσης με βάση τη σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σπουδαστή. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των χρηστών που διαχειρίζεστε κάθε στιγμή θα αυξηθεί, καθώς οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό εγγράφονται στην υπηρεσία.

Εάν διαχειρίζεστε τον κατάλογό σας σε εσωτερική εγκατάσταση και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Υπηρεσίες Active Directory Federation Services (AD FS), η Microsoft δεν θα προσθέσει χρήστες στο μισθωτή και οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό που προσπαθούν να συμμετάσχουν στο μισθωτή σας θα λάβουν το μήνυμα να επικοινωνήσουν με το διαχειριστή του ιδρύματός τους.

Εάν το σχολείο δεν διαθέτει περιβάλλον Office 365 συνδεδεμένο με τον τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δεν θα υπάρχει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τις ταυτότητες. Οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό θα προστεθούν σε έναν νέο κατάλογο χρηστών μόνο για το cloud και θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να γίνετε ο διαχειριστής του μισθωτή και να τους διαχειριστείτε.

Αρχή του άρθρου

Ποια είναι η διαδικασία για τη διαχείριση μισθωτή που έχει δημιουργηθεί από τη Microsoft για τους σπουδαστές;

Εάν ένας μισθωτής δημιουργήθηκε από τη Microsoft, μπορείτε να διεκδικήσετε και να διαχειριστείτε αυτόν το μισθωτή ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Συμμετάσχετε στον μισθωτή, χρησιμοποιώντας έναν τομέα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταιριάζει με τον τομέα του μισθωτή που θέλετε να διαχειριστείτε. Για παράδειγμα, εάν η Microsoft έχει δημιουργήσει το μισθωτή contoso.edu, θα χρειαστεί να συμμετάσχετε στο μισθωτή με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τελειώνει σε @contoso.edu.

 2. Διεκδικήστε τον έλεγχο της διαχείρισης επαληθεύοντας την κατοχή του τομέα: όταν βρίσκεστε στο μισθωτή, μπορείτε να προβιβάσετε τον εαυτό σας σε ρόλο διαχειριστή επαληθεύοντας την κατοχή του τομέα. Για να το κάνετε αυτό, στο Office 365, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις , επιλέξτε Ρυθμίσεις του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γίνετε διαχειριστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Γίνετε διαχειριστής στο Office 365.

Αρχή του άρθρου

Εάν έχω πολλούς τομείς, μπορώ να ελέγξω σε ποιο μισθωτή του Office 365 προστίθενται σπουδαστές, διδακτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό;

Εάν δεν κάνετε τίποτα, θα δημιουργηθεί ένας μισθωτής για κάθε τομέα και υποτομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σπουδαστή.

Εάν θέλετε όλοι οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό να είναι στον ίδιο μισθωτή ανεξάρτητα από τις επεκτάσεις των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους:

 • Δημιουργήστε ένα μισθωτή προορισμού εκ των προτέρων ή χρησιμοποιήστε έναν υπάρχοντα μισθωτή και προσθέστε όλους τους υπάρχοντες τομείς και υποτομείς που θέλετε να ενοποιηθούν σε αυτόν το μισθωτή. Στη συνέχεια, όλοι οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τελειώνουν σε αυτούς τους τομείς και υποτομείς θα συμμετέχουν αυτόματα στο μισθωτή προορισμού κατά την εγγραφή τους.

  Σημαντικό: Δεν υπάρχει υποστηριζόμενος αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να μετακινήσετε χρήστες μεταξύ μισθωτών μετά τη δημιουργία τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη των χρηστών και του τομέα σας στο Office 365.

Αρχή του άρθρου

Εάν προσθέσω έναν τομέα στο Office 365, θα επηρεαστεί η ροή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Τι γίνεται εάν ο τομέας ορίσει το Exchange Online ως αξιόπιστο από προεπιλογή;

Οι υποτομείς προστίθενται στο Exchange Online ως "αξιόπιστοι" αποδεκτοί τομείς, εάν ο ριζικός τομέας στο Office 365 έχει ρυθμιστεί για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Exchange Online. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τον τομέα ως μη αξιόπιστο τομέα εσωτερικής μεταγωγής. Τροποποιήστε τις συνδέσεις αποστολής ανάλογα με την περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση αποδεκτών τομέων στο Exchange Online.

Έχω άδειες χρήσης τόσο για το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και για το Office 365 ProPlus τις οποίες είχα παραγγείλει παλαιότερα στο μισθωτή μου. Τώρα υπάρχουν επίσης πολλές κατηγορίες αδειών χρήσης του Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ποια κατηγορία άδειας χρήσης θα χρησιμοποιώ στο εξής;

Οποιαδήποτε κατηγορία άδειας χρήσης θα λειτουργεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία κατηγορία άδειας χρήσης για σπουδαστές και μια άλλη για το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό, για να απλοποιήσετε τα πράγματα.

Πώς μπορώ να αποτρέψω τη συμμετοχή των σπουδαστών στον υπάρχοντα μισθωτή του Office 365;

Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε ως διαχειριστής για να αποτρέψετε τη συμμετοχή των σπουδαστών, του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού στον υπάρχοντα μισθωτή του Office 365. Εάν αποκλείσετε τη συμμετοχή, οι προσπάθειες των σπουδαστών να εισέλθουν θα αποτύχουν και θα τους υποδειχθεί να επικοινωνήσουν με το διαχειριστή του ιδρύματος.

Αυτά τα βήματα απαιτούν τη χρήση του Windows PowerShell. Για να ξεκινήσετε με το Windows PowerShell, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορων αποτελεσμάτων του PowerShell.

Για να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα, πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση 64 bit για τη Λειτουργική μονάδα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του Windows Azure για το Windows PowerShell.

Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση για να εκτελέσετε το πακέτο του προγράμματος εγκατάστασης.

Απενεργοποίηση της αυτόματης διανομής αδειών χρήσης   : Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δέσμη ενεργειών Windows PowerShell για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διανομή αδειών χρήσης για τους υπάρχοντες χρήστες.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διανομή αδειών χρήσης για τους υπάρχοντες χρήστες:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διανομή αδειών χρήσης για τους υπάρχοντες χρήστες:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Απενεργοποίηση αυτόματης συμμετοχής σε μισθωτή   : Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή του Windows PowerShell για να αποτρέψετε τη συμμετοχή των νέων χρηστών σε ένα διαχειριζόμενο μισθωτή:

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη συμμετοχή σε μισθωτή για τους νέους χρήστες:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη συμμετοχή σε μισθωτή για τους νέους χρήστες:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Σημείωση: Εάν ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αποκλείσετε τη συμμετοχή των χρηστών, η τρέχουσα διαδικασία παροχής του προγράμματος Student Advantage θα διατηρηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αρχή του άρθρου

Πώς μπορώ να επαληθεύσω αν είναι ενεργοποιημένος ο αποκλεισμός στο μισθωτή;

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών του PowerShell: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα αναδυόμενα παράθυρα ειδοποιήσεων για λήψη του Office 365 ProPlus για τους χρήστες μου;

Εάν απενεργοποιήσετε την αυτόματη εκχώρηση αδειών χρήσης στο μισθωτή, θα απενεργοποιηθούν επίσης οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις για τους χρήστες σας. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη παραχώρηση αδειών, ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση της αυτόματης διανομής αδειών χρήσης στο θέμα Πώς μπορώ να αποτρέψω τη συμμετοχή των σπουδαστών και των μελών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στον υπάρχοντα μισθωτή του Office 365;

Οι σπουδαστές στο ίδρυμά μου μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν τη προσφορά, εάν αποκλείσουμε το εξωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Απαιτείται επαλήθευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εγγραφή από το χρήστη για τους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό που δεν έχουν ακόμα λογαριασμό. Ενώ αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι ένας σπουδαστής είναι επιλέξιμος, εάν δημιουργήσετε ένα μισθωτή με λογαριασμούς χρηστών (για παράδειγμα, το κάνατε αυτό χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV, ένα cmdlet του PowerShell ή το DirSync), στη συνέχεια, οι σπουδαστές σας, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό μπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα αυτόματης εκχώρησης αδειών χρήσης για να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Αρχή του άρθρου

Μπορώ να συνδυάσω πολλούς μισθωτές του Office 365;

Όχι. Από σήμερα και στο εξής, δεν μπορείτε να συνδυάζετε μισθωτές.

Αρχή του άρθρου

Οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό στο ίδρυμα αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη λήψη του Office μέσω αυτού του προγράμματος. Ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι που θα τους βοηθήσουν με αυτό;

Εάν οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εγκατάσταση του Office, οι οδηγίες εγκατάστασης είναι διαθέσιμες στο άρθρο Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac με το Office 365 για Επιχειρήσεις.

Αρχή του άρθρου

Πώς μπορώ να γνωρίζω πότε συμμετέχουν νέοι χρήστες στο μισθωτή μου;

Οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό που συμμετέχουν στο μισθωτή σας ως μέρος αυτού του προγράμματος έχουν λάβει μια μοναδική άδεια χρήσης σύμφωνα με την οποία μπορείτε να φιλτράρετε μέσα στο παράθυρο ενεργού χρήστη στον πίνακα εργαλείων διαχείρισης.

Για να δημιουργήσετε αυτή τη νέα προβολή, στο κέντρο διαχείρισης του Office 365, μεταβείτε στις επιλογές Χρήστες > Ενεργοί χρήστες και, στο μενού Επιλογή προβολής, επιλέξτε Νέα προβολή. Ονομάστε τη νέα προβολή σας και, στην περιοχή Εκχωρημένη άδεια χρήσης, επιλέξτε Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα για σπουδαστές ή Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα για διδακτικό προσωπικό. Μόλις δημιουργηθεί η νέα προβολή, θα μπορείτε να δείτε στο μισθωτή σας όλους τους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό που έχουν εγγραφεί σε αυτό το πρόγραμμα.

Αρχή του άρθρου

Αυτό αλλάζει τον τρόπο που διαχειρίζομαι την ασφάλεια στο OneDrive και το SharePoint;

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων της τοποθεσίας σας SharePoint και τις πολιτικές χρηστών (εάν ισχύει). Εάν οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό δεν είναι εξοικειωμένοι με το μισθωτή του Office 365, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι τοποθεσίες τους και το OneDrive έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα για τους σπουδαστές. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό των δικαιωμάτων, ανατρέξτε στα θέματα Κοινή χρήση εγγράφων ή φακέλων στο Office 365 και Δικαιώματα στο Office 365.

Αρχή του άρθρου

Είμαι πελάτης του SAML/Shibboleth. Εξακολουθώ να μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία εγγραφής από το χρήστη για να λάβω το πρόγραμμα-πελάτη ProPlus;

Το πρόγραμμα-πελάτης Office 2016 υποστηρίζει επί του παρόντος το SAML/Shibboleth. Αυτό θα αποτελέσει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτη από το Φεβρουάριο του 2016. Στις προηγούμενες εκδόσεις, ως διαχειριστής μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα πρώτης κυκλοφορίας για τον οργανισμό σας, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες του Office 2016.

Υπάρχουν επιπλέον πράγματα για τα οποία θα πρέπει να προετοιμαστώ;

 • Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μια αύξηση στις αιτήσεις επαναφοράς κωδικών πρόσβασης. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη.

 • Για σπουδαστές κάτω των 13 ετών, πρέπει ακόμα να παρέχετε άδειες χρήσης σπουδαστών μέσω της τυπικής διαδικασίας εκχώρησης αδειών χρήσης του προγράμματος Student Advantage.

 • Μπορείτε να καταργήσετε ένα χρήστη από το μισθωτή σας με την τυπική διαδικασία στο κέντρο διαχείρισης του Office 365. Ωστόσο, εάν ο χρήστης εξακολουθεί να είναι ενεργός σπουδαστής, μέλος του διδακτικού προσωπικού ή μέλος του διοικητικού προσωπικού με ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ίδρυμα, θα μπορεί να συμμετάσχει ξανά, εκτός αν έχετε αποκλείσει τη συμμετοχή όλων των σπουδαστών, του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού.

Αρχή του άρθρου

Επισκόπηση της διαδικασίας παραχώρησης αδειών χρήσης του Office 365

Μια άδεια χρήσης του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα ή του Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα εκχωρείται αυτόματα όταν ένας σπουδαστής ή μέλος του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού χρησιμοποιεί τη διαδικασία εγγραφής από το χρήστη. Ένας διαχειριστής του Office 365 μπορεί επίσης να εκχωρήσει άδειες χρήσης χρησιμοποιώντας τις τυπικές διαδικασίες εκχώρησης. Η διαθεσιμότητα των αδειών χρήσης δεν επηρεάζει τυχόν προτιμήσεις που είχαν ήδη οριστεί κατά την εκχώρηση της άδειας χρήσης.

Παρακάτω υπάρχουν απαντήσεις σε πρόσθετες ερωτήσεις εκχώρησης αδειών χρήσης.

 • Γιατί εμφανίστηκαν απεριόριστες άδειες χρήσης για το Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα στο μισθωτή μου του Office 365;

  Σας εκχωρήσαμε αυτές τις άδειες χρήσης στο μισθωτή του Office 365 για να είναι ευκολότερο για εσάς να προσφέρετε αυτό το όφελος στους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό σας. Για σχολεία που επιτρέπουν στους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό να κάνουν μόνοι τους εγγραφή, μπορείτε να τους κατευθύνετε στη σελίδα εισόδου και, αφού γίνει επαλήθευσή τους, θα τους εκχωρηθεί αυτόματα μία από αυτές τις άδειες χρήσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εκχωρήσετε αυτές τις άδειες χρήσης μέσω των τυπικών διαδικασιών, από την πύλη διαχείρισης του Office 365.

 • Θα πρέπει να εξακολουθώ να βλέπω τις άδειες χρήσης του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα στο μισθωτή μου, εάν έχω απενεργοποιήσει την εγγραφή από το χρήστη;

  Ναι. Η διαθεσιμότητα αυτών των αδειών χρήσης δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητά σας να διαχειρίζεστε τη διαδικασία παροχής. Εάν το ίδρυμα έχει επιλέξει να αποκλείσει την εγγραφή από το χρήστη, δεν θα γίνει καμία αυτόματη παροχή άδειας χρήσης.

 • Εφόσον η Microsoft έχει προσθέσει αυτές τις άδειες χρήσης, αυτό σημαίνει ότι τώρα θα βλέπω νέους λογαριασμούς σπουδαστών ή/και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στο μισθωτή μου;

  Όχι. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε εάν οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό μπορούν να συμμετάσχουν μόνοι τους στο μισθωτή. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή από το χρήστη, εξετάστε τις παραπάνω πληροφορίες.

 • Ποιος διαχειρίζεται την επαλήθευση της καταλληλότητας για αυτές τις άδειες χρήσης;

  • Για μη διαχειριζόμενους μισθωτές, η Microsoft είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση. Μεμονωμένοι σπουδαστές, διδακτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ακαδημαϊκό λογαριασμό που χρησιμοποίησαν για την προσφορά, για να καθοριστεί η συνεχιζόμενη καταλληλότητά τους για το πρόγραμμα.

  • Για μισθωτές διαχειριζόμενους από το τμήμα IT του σχολείου, είστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση της συνεχούς πρόσβασης στις συνδρομές και την εξασφάλιση ότι οι σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό είναι επιλέξιμοι για την προσφορά του Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα για Σπουδαστές, για Διδακτικό προσωπικό και για Διοικητικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας μετά την αποφοίτηση, της αλλαγής της κατάστασης πλήρους φοίτησης του σπουδαστή κ.λπ.

 • Εάν ένας σπουδαστής, μέλος του διδακτικού προσωπικού ή μέλος του διοικητικού προσωπικού εγγραφεί με έναν τομέα με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχει συσχετιστεί ακόμα με τον κύριο μισθωτή μου, ο πρόσφατα δημιουργημένος μισθωτής θα λάβει άδειες χρήσης;

  Ο πρόσφατα δημιουργημένος μισθωτής θα λάβει επίσης άδειες χρήσης για να εξασφαλιστεί ότι κάθε επιπλέον σπουδαστής ή μέλος του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού από αυτόν τον υποτομέα θα έχει άμεση πρόσβαση στο Office 365.

 • Ποιοι όροι χρήσης καλύπτουν τις άδειες χρήσης του Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα σε έναν διαχειριζόμενο μισθωτή;

  Οι άδειες χρήσης του Office 365 Plus για εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχονται ως τμήμα του οφέλους για τους σπουδαστές για το οποίο είναι επιλέξιμο το ίδρυμά σας μέσω της σύμβασης της Πράξης εγγραφής για Εκπαιδευτικές Λύσεις (Enrollment Education Solutions, EES) και η χρήση αυτών των αδειών διέπεται από αυτή την πράξη. Το πρόγραμμα της σύμβασης στο οποίο συμφωνούν οι χρήστες στη ροή της εγγραφής από το χρήστη αφορά τη σχετική συμφωνία για τους νέους χρήστες σε ένα νέο, μη διαχειριζόμενο μισθωτή και για τους διαχειριστές τη διεκδίκηση ενός μη διαχειριζόμενου μισθωτή. Όταν ένας διαχειριστής επαληθεύσει την κατοχή του τομέα για ένα νέο, μη διαχειριζόμενο μισθωτή, αυτός ο μισθωτής συσχετίζεται πλέον με το ίδρυμα και οι όροι της σύμβασης EES θα ισχύουν επίσης και για αυτές τις άδειες χρήσης.

 • Τι γίνεται εάν το ίδρυμά μου δεν διατηρήσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για το όφελος χρήσης για τους σπουδαστές;

  Στην περίπτωση που το ίδρυμα δεν διατηρήσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για το όφελος χρήσης για ους σπουδαστές (Απαιτήσεις καταλληλότητας προγράμματος), ο διαχειριστής ΙΤ του ιδρύματος θα είναι υπεύθυνος για την ανάκληση της πρόσβασης των σπουδαστών και των μελών του διδακτικού προσωπικού. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται η κατάργηση των αδειών χρήσης από τους χρήστες αυτών των λογαριασμών και η διαχείριση της αποστολής μηνυμάτων στους σπουδαστές και στα μέλη του διδακτικού προσωπικού σχετικά τα στοιχεία κατάργησης των λογαριασμών και της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.

Αρχή του άρθρου

Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα και Νόμος περί εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με την οικογένεια (Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA)

Ο νόμος FERPA επιβάλλει απαιτήσεις στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τη χρήση ή των αποκάλυψη των εκπαιδευτικών αρχείων των σπουδαστών, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων και των συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Microsoft συμφωνεί με τους περιορισμούς χρήσης και αποκάλυψης του FERPA που περιορίζουν τη χρήση από τη Microsoft των εκπαιδευτικών αρχείων των σπουδαστών και συμφωνεί, επιπλέον, να μην πραγματοποιεί σάρωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφων για διαφημιστικούς σκοπούς στις υπηρεσίες του Office 365.

Παρακάτω υπάρχουν απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

 • Η δυνατότητα εγγραφής από το χρήστη για το Office 365 δημιουργεί θέματα συμμόρφωσης με το νόμο FERPA, όταν ένα σχολείο έχει ήδη δημιουργήσει ένα μισθωτή του Office 365;

  Η συμμόρφωση με το νόμο FERPA δεν προκαλεί ζητήματα, όταν το σχολείο έχει έναν υπάρχοντα διαχειριζόμενο μισθωτή. Ο νόμος FERPA ισχύει για εκπαιδευτικούς οργανισμούς των Η.Π.Α. και απαιτεί από τα σχολεία να εφαρμόζουν μια διαδικασία για γονική συναίνεση. Αυτή η διαδικασία συναίνεσης ισχύει επίσης για τους νέους σπουδαστές, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τα μέλη του διοικητικού προσωπικού που συμμετέχουν σε έναν υπάρχοντα μισθωτή.

 • Η δυνατότητα εγγραφής από το χρήστη για το Office 365 δημιουργεί θέματα συμμόρφωσης με το νόμο FERPA, όταν ένα σχολείο δεν έχει ήδη δημιουργήσει ένα μισθωτή του Office 365;

  Η συμμόρφωση με το νόμο FERPA δεν προκαλεί ζητήματα, η διαχείριση του μισθωτή του Office 365 δεν γίνεται από το σχολείο. Σε αυτό το σενάριο, το σχολείο δεν έχει διαχειριστικό έλεγχο και δεν αναμένεται να αποκτά πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τα εκπαιδευτικά αρχεία των σπουδαστών, του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, συνεπώς ο FERPA δεν εφαρμόζεται.

  Ανεξάρτητα από αυτό, η Microsoft δεσμεύεται για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νέων χρηστών σε ένα μη διαχειριζόμενο μισθωτή του Office 365, όπως και για οποιονδήποτε υπάρχοντα πελάτη του Office 365.

 • Σε ένα σενάριο όπου ένα σχολείο δεν έχει δημιουργήσει μισθωτή του Office 365, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να είναι ορατές σε μη διαχειριζόμενους τομείς, όταν γίνεται κοινή χρήση εγγράφων μεταξύ των τομέων. Σε αυτό το σενάριο, τα σχολεία δεν έχουν τη δυνατότητα να το ελέγξουν αυτό. Αυτό επηρεάζει τη συμμόρφωση του σχολείου με το νόμο FERPA;

  Στο σενάριο όπου η διαχείριση του μισθωτή του Office 365 δεν γίνεται από το σχολείο, το σχολείο δεν είναι ο διαχειριστής του μισθωτή. Η Microsoft είναι ο διαχειριστής του μισθωτή του Office 365. Συνεπώς, δεν προκύπτει θέμα συμμόρφωσης του σχολείου με το νόμο FERPA.

 • Σε ένα σενάριο όπου το σχολείο αναλαμβάνει τον έλεγχο ενός μη διαχειριζόμενου μισθωτή, πώς μπορεί το σχολείο να παραμείνει σε συμμόρφωση με το νόμο FERPA;

  Σύμφωνα με το νόμο FERPA, τα σχολεία μπορούν να αποκαλύψουν, χωρίς συναίνεση, πληροφορίες "καταλόγου", όπως το όνομα ενός σπουδαστή, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τα βραβεία και τις διακρίσεις και τις ημερομηνίες παρουσίας του. Ωστόσο, τα σχολεία πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς και τους επιλέξιμους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό σχετικά με τις πληροφορίες καταλόγου και να παρέχουν στους γονείς και στους επιλέξιμους σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό εύλογο χρονικό περιθώριο για να ζητήσουν από το σχολείο να μην αποκαλύψει πληροφορίες καταλόγου σχετικά με το άτομό τους.

Αρχή του άρθρου

Χώρες στις οποίες απαιτούνται βήματα επιλογής για την προσθήκη νέων χρηστών σε υπάρχοντες μισθωτές του Office 365

Πακιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζαχστάν, Τουρκία, Υεμένη, Αζερμπαϊτζάν, Κουβέιτ, Ιορδανία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Λίβανος, Κύπρος, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Ουκρανία, Ελβετία, Σουηδία, Σβάλμπαρντ, Ισπανία, Σλοβενία, Σερβία, Άγιος Μαρίνος, Ρωσική Ομοσπονδία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Νορβηγία, Ολλανδία, Μαυροβούνιο, Μονακό, Μολδαβία, Μάλτα, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λετονία, Τζέρσεϊ, Ιταλία, Νησί Μαν, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ουγγαρία, Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Γκέρνσεϊ, Ελλάδα, Γιβραλτάρ, Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία, Νησιά Φερόες, Εσθονία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Κροατία, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Λευκορωσία, Αυστρία, Ανδόρα, Αλβανία, Νησιά Όλαντ

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×