Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Εγγραφή ήχου για την παρουσίαση του PowerPoint

Μπορείτε να καταγράψετε την αφήγηση για μια παρουσίαση ακριβώς μέσα σε PowerPoint.

Για την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου, ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείτε άλλες εφαρμογές εγγραφής ήχου, όπως η αναγνώριση ομιλίας, κατά την εγγραφή.

Εγγραφή ήχου και προσθήκη του σε μια διαφάνεια

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Σύνδεση.

 2. Επιλέξτε Εγγραφή Ήχου.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τμήμα ήχου, επιλέξτε εγγραφή και, στη συνέχεια, αρχίστε να μιλάτε.

  Σημείωση: Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει μικρόφωνο προκειμένου να καταγράφει ήχο.

 4. Για να εξετάσετε την εγγραφή σας, επιλέξτε διακοπή και, στη συνέχεια, επιλέξτε αναπαραγωγή .

 5. Επιλέξτε Εγγραφή για να καταγράψετε ξανά ένα απόσπασμα ή επιλέξτε OK εάν είστε ικανοποιημένοι.

 6. Για να μετακινήσετε το απόσπασμα, επιλέξτε και σύρετε το εικονίδιο ήχου στη θέση που θέλετε στη διαφάνεια.

  Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα αρχεία ήχου ανά διαφάνεια, συνιστάται να τοποθετείτε το εικονίδιο ήχου στο ίδιο σημείο σε μια διαφάνεια για να το βρίσκετε εύκολα.

 7. Επιλέξτε Αναπαραγωγή.

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Επιλέξτε το εικονίδιο ήχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία αναπαραγωγής ήχου. Στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

 • Για να περικόψετε τον ήχο, επιλέξτε Περικοπή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το πράσινο ρυθμιστικό για να περικόψετε το αρχείο ήχου αναλόγως.

 • Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον ήχο σταδιακά, αλλάξτε τον αριθμό στα πλαίσια Διάρκεια σβησίματος.

 • Για να ρυθμίσετε την ένταση, επιλέξτε Ένταση και επιλέξτε τη ρύθμιση που προτιμάτε.

 • Για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει το αρχείο ήχου, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος έναρξης και ορίστε μια επιλογή:

  Επιλογή

  Περιγραφή

  Σε ακολουθία κλικ

  Αναπαράγει αυτόματα το αρχείο ήχου με ένα κλικ.

  (Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε PowerPoint για το Office 365 και PowerPoint 2019. Είναι επίσης διαθέσιμο σε PowerPoint 2016 έκδοση 1709 ή νεότερη έκδοση.)

  Σε ακολουθία κλικ

  Αναπαράγεται αυτόματα μόλις προχωρήσετε στη διαφάνεια στην οποία βρίσκεται το αρχείο ήχου.

  Με κλικ

  Αναπαράγει ήχο μόνο όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο.

 • Για να επιλέξετε πώς θα αναπαράγεται ο ήχος στην παρουσίασή σας, ενεργοποιήστε μια επιλογή:

  • Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών: Αναπαράγει ένα αρχείο ήχου σε όλες τις διαφάνειες.

  • Επανάληψη μέχρι τη διακοπή: αναπαράγει ένα αρχείο ήχου επανειλημμένα μέχρι να διακοπεί με μη αυτόματο τρόπο, κάνοντας κλικ στο κουμπί αναπαραγωγή/παύση .

 • Για συνεχή αναπαραγωγή ήχου σε όλες τις διαφάνειες, στο παρασκήνιο, επιλέξτε Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο.

Εγγραφή ήχου και προσθήκη του σε μια διαφάνεια

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ήχο.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ήχοςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε εγγραφή ήχου.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εγγραφή ήχου.

 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή εγγραφή Κουμπί "Εγγραφή" .

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή διακοπή Κουμπί "Διακοπή" .

 5. Για να ακούσετε τον ήχο που μόλις καταγράψατε, κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή Κουμπί "Αναπαραγωγή εγγεγραμμένου ήχου" .

 6. Στο πλαίσιο όνομα , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον ήχο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Στη διαφάνεια εμφανίζεται ένα εικονίδιο ήχου.

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο αποσπάσματος ήχου Το εικονίδιο ήχου υποδεικνύει την παρουσία του αποσπάσματος ήχου σε μια διαφάνεια στο PowerPoint 2016 για Mac .

 2. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα αναπαραγωγή , κάντε τα εξής, ανάλογα με τις ανάγκες:

  • Προσδιορίστε πότε θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου: στη λίστα Έναρξη , επιλέξτε αυτόματα ή όταν κάνετε κλικσε αυτό.

  • Για την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος ήχου συνεχώς μέχρι να διακοπεί (αντί να αναπαράγεται μόνο μία φορά), επιλέξτε Loop μέχρι να διακοπεί. (Όταν χρησιμοποιείται μόνη της, αυτή η επιλογή σημαίνει ότι ο επαναλαμβανόμενος ήχος διαρκεί όσο εμφανίζεται η διαφάνεια στην οποία βρίσκεται. Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Επανάληψη μέχρι τη διακοπή μαζί με την Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών, η επανάληψη ήχου συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης).

  • Για να αναπαραγάγετε το απόσπασμα ήχου ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες της παρουσίασής σας, επιλέξτε αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών.

  • Επιλέξτε Απόκρυψη κατά τη διάρκεια της προβολής , εάν θέλετε το εικονίδιο ήχου να μην είναι ορατό κατά την προβολή παρουσίασης.

Προεπισκόπηση ήχου

 • Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγή/παύση κάτω από το εικονίδιο ήχου.

Απόκρυψη του εικονιδίου ήχου

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσπάσματος ήχου. Το εικονίδιο ήχου υποδεικνύει την παρουσία του αποσπάσματος ήχου σε μια διαφάνεια στο PowerPoint 2016 για Mac

 2. Στην κορδέλα του PowerPoint, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη κατά την παρουσίαση.

  Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου. Σημειώστε ότι το εικονίδιο ήχου είναι πάντοτε ορατό, εκτός και εάν το σύρετε έξω από τη διαφάνεια.

Εγγραφή ήχου και προσθήκη του σε μια διαφάνεια

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ήχο.

  1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια.  Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα επώνυμων διαφανειών και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση" .

 2. Στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή πολυμέσακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εγγραφή ήχου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"
 3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή εγγραφή Κουμπί "Εγγραφή" .

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή διακοπή Κουμπί "Διακοπή" .

 5. Για να ακούσετε τον ήχο που μόλις καταγράψατε, κάντε κλικ στην επιλογή αναπαραγωγή Κουμπί "Αναπαραγωγή εγγεγραμμένου ήχου" .

 6. Στο πλαίσιο όνομα , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον ήχο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Στη διαφάνεια εμφανίζεται ένα εικονίδιο ήχου Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια .

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο αποσπάσματος ήχου Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια .

 2. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα μορφοποίηση ήχου , επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές έναρξης :

  • Αυτόματα: κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο ήχος θα ξεκινά αμέσως μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η διαφάνεια στην οποία ζει. (Αυτή η ρύθμιση μπορεί να συνδυάζεται με τις επιλογές αναπαραγωγής = Απόκρυψη κατά τη διάρκεια της προβολής , έτσι ώστε το εικονίδιο ήχου να μην είναι ορατό από τους θεατές της παρουσίασης.)

  • Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή: κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο ήχος θα ξεκινήσει όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο ήχου.

  • Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών: από προεπιλογή, ο ήχος που είναι αποθηκευμένος σε μια διαφάνεια διακόπτεται όταν κάνετε μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, αλλά αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στον ήχο να συνεχίσει να αναπαράγεται. (Αυτή η ρύθμιση μπορεί να συνδυάζεται με τις επιλογές αναπαραγωγής = Loop μέχρι να διακοπεί εάν θέλετε.

  • Επιλέξτε Απόκρυψη κατά τη διάρκεια της προβολής , εάν θέλετε το εικονίδιο ήχου να μην είναι ορατό κατά την προβολή παρουσίασης.

 3. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα μορφοποίηση ήχου , επιλέξτε μία ή περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής:

  • Για την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος ήχου συνεχώς μέχρι να διακοπεί (αντί να αναπαράγεται μόνο μία φορά), επιλέξτε Loop μέχρι να διακοπεί. (Όταν χρησιμοποιείται μόνη της, αυτή η επιλογή σημαίνει ότι ο επαναλαμβανόμενος ήχος διαρκεί όσο εμφανίζεται η διαφάνεια στην οποία βρίσκεται. Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Επανάληψη μέχρι τη διακοπή μαζί με την Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών, η επανάληψη ήχου συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης).

  • Για να αναπαραγάγετε το απόσπασμα ήχου ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες της παρουσίασής σας, επιλέξτε αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών.

  • Επαναφορά μετά την αναπαραγωγή

Προεπισκόπηση ήχου

 • Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγή/παύση κάτω από το εικονίδιο ήχου.

  Αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου

Απόκρυψη του εικονιδίου ήχου

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσπάσματος ήχου. Εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια

 2. Στην κορδέλα PowerPoint, στην καρτέλα μορφοποίηση ήχου , ανοίξτε τη λίστα επιλογές αναπαραγωγής και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη εικονιδίου κατά τη διάρκεια της προβολής .

  Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου. Σημειώστε ότι το εικονίδιο ήχου είναι πάντοτε ορατό, εκτός και εάν το σύρετε έξω από τη διαφάνεια.

Η προσθήκη ήχου σε μια διαφάνεια δεν υποστηρίζεται στο PowerPoint για το Web.

Εάν θέλετε να προστεθεί αυτή η δυνατότητα στο PowerPoint για το Web, μεταβείτε στο πλαίσιο προτάσεων και ψηφίστε για αυτό.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Δείτε επίσης

Εγγραφή προβολής παρουσίασης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×