Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι φόρμες του Microsoft InfoPath 2010 μπορούν να είναι φόρμες προγράμματος περιήγησης Web ή φόρμες του Filler. Οι φόρμες προγράμματος περιήγησης Web, που είναι ο προεπιλεγμένος τύπος φορμών, είναι διαθέσιμες για συμπλήρωση από περισσότερους χρήστες, αφού μπορούν να συμπληρωθούν σε πολλά προγράμματα περιήγησης Web. Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες και τα στοιχεία ελέγχου του InfoPath στις φόρμες προγράμματος περιήγησης. Οι φόρμες του Filler υποστηρίζουν το πλήρες σύνολο δυνατοτήτων του InfoPath, αλλά για τη συμπλήρωσή τους απαιτείται το Microsoft InfoPath Filler.

Κατά τη σχεδίαση μιας φόρμας, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση συμβατότητας ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία σχεδίασης. Για παράδειγμα, εάν ξεκίνησε με μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web, αλλά αργότερα αποφασίσετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε στοιχεία ελέγχου που δεν είναι διαθέσιμες σε μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web, αυτό μπορεί να αλλάζει σε μια φόρμα Filler.

Σε αυτό το άρθρο

Συμβατότητα στοιχείων ελέγχου

Συμβατότητα δυνατοτήτων

Συμβατότητα στοιχείων ελέγχου

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι διαφορετικά στοιχεία ελέγχου υποστηρίζονται από διαφορετικούς τύπους φόρμας κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας στο InfoPath 2010. Ως αποτέλεσμα, είναι καλύτερα να εξετάζετε τα θέματα συμβατότητας πριν αρχίσετε να σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορεί να συναντήσετε θέματα συμβατότητας όταν μετατρέπετε έναν τύπο φόρμας σε άλλον, αφού έχετε αρχίσει τη σχεδίαση της φόρμας, όπως το να μετατρέψετε μια φόρμα του Filler σε φόρμα προγράμματος περιήγησης Web.

Σημείωση: Το InfoPath ελέγχει αυτόματα για συμβατότητα σφάλματα κατά το άνοιγμα, αλλάξτε τη ρύθμιση συμβατότητας, αποθήκευση ή δημοσίευση προτύπου φόρμας. Για να επιλύσετε σφάλματα συμβατότητας, ανοίγει το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης , ανατρέξτε στο θέμα Επαλήθευση της σχεδίασης μιας φόρμας.

Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει κάθε ένα από τα στοιχεία ελέγχου που είναι διαθέσιμα σε κάθε λειτουργία συμβατότητας:

Στοιχείο ελέγχου

Πρόγραμμα περιήγησης 2010

2010 Filler

Πρόγραμμα περιήγησης 2007

2007 Filler

2003 Filler

Πλαίσιο κειμένου

X

X

X

X

X

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

X

X

X

X

X

Πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας

X

X

X

X

X

Σύνθετο πλαίσιο

X

X

X

Πλαίσιο ελέγχου

X

X

X

X

X

Κουμπί επιλογής

X

X

X

X

X

Επιλογή ημερομηνίας

X

X

X

X

X

Επιλογή Ημερομηνίας και Ώρας

X

X

X

X

X

Πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών

X

X

X

Πλαίσιο λίστας

X

X

X

X

X

Λίστα με κουκκίδες

X

X

X

X

Λίστα με αρίθμηση

X

X

X

X

Απλή λίστα

X

X

X

X

Επιλογή ατόμου/ομάδας

X

X

X

X

Επιλογή εξωτερικού στοιχείου

X

X

Κουμπί

X

X

X

X

X

Κουμπί εικόνας

X

X

Υπολογιζόμενη τιμή

X

X

X

X

X

Κατακόρυφη ετικέτα

X

X

X

Συνημμένο αρχείο

X

X

X

X

X

Εικόνα

X

X

X

X

Εικόνα μελανιού

X

X

X

Υπερ-σύνδεση

X

X

Γραμμής υπογραφής

X

Ενότητα

X

X

X

X

X

Προαιρετική ενότητα

X

X

X

X

X

Επαναλαμβανόμενη ενότητα

X

X

X

X

X

Επαναλαμβανόμενος πίνακας

X

X

X

X

X

Περιοχή κύλισης

X

X

X

Οριζόντια περιοχή

X

X

Επαναλαμβανόμενη ενότητα περιοδικότητας

X

X

X

Οριζόντιος επαναλαμβανόμενος πίνακας

X

X

X

Κύρια/Λεπτομερής προβολή

X

X

X

Ομάδα επιλογών

X

X

X

X

Επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών

X

X

X

Ενότητα επιλογών

X

X

X

X

Αρχή της σελίδας

Συμβατότητα δυνατοτήτων

Οι περισσότερες δυνατότητες του InfoPath υποστηρίζονται στις φόρμες προγράμματος περιήγησης Web αλλά και στις φόρμες του Filler. Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν κανόνες, υπολογισμούς, επικύρωση δεδομένων και άλλες δυνατότητες επιχειρηματικής λογικής. Ορισμένες δυνατότητες, ωστόσο, υποστηρίζονται μόνο στις φόρμες του Filler. Ενώ το InfoPath 2010 έχει σχεδιαστεί για να προσπαθεί να αποτρέπει τα σφάλματα επικύρωσης, όταν αντιμετωπίζεται ένα το InfoPath χρησιμοποιεί το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης για να σας ειδοποιήσει σχετικά με το σφάλμα ή το πιθανό πρόβλημα στη φόρμα.

Το InfoPath υποδεικνύει προβλήματα, εμφανίζοντας τις στο παράθυρο εργασιών " Έλεγχος σχεδίασης ". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, ανατρέξτε στο θέμα Επαλήθευση της σχεδίασης μιας φόρμας. Το InfoPath εντοπίσει και σάς ενημερώνει σχετικά με τους ακόλουθους τρεις τύπους των προβλημάτων:

Εικονίδιο

Τύπος

Περιγραφή

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Αποθήκευση σφαλμάτων αποκλεισμού

Έχουν παρουσιαστεί σφάλματα ασυμβατότητας και δεν είναι δυνατή η δημοσίευση ή η αποθήκευση της φόρμας μέχρι να επιδιορθωθούν. Αυτά τα σφάλματα παρουσιάζονται κατά την αποθήκευση προηγούμενης έκδοσης του InfoPath που δεν υποστηρίζει ένα στοιχείο ελέγχου ή μια δυνατότητα.

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Σφάλμα

Το πρότυπο φόρμας δεν λειτουργεί σωστά. Πρέπει να επιδιορθώσετε τα σφάλματα πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας.

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Προειδοποίηση

Το πρότυπο φόρμας ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμενόταν. Οι προειδοποιήσεις είναι λιγότερο σοβαρές από τα σφάλματα. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα απευθύνετε το μήνυμα πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας. Αυτές, συνήθως, είναι προειδοποιήσεις βελτιστοποίησης του διακομιστή και μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε αποφάσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση των επιδόσεων της φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει δυνατότητες που προκαλούν σφάλματα στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης και δεν υποστηρίζονται σε φόρμες προγραμμάτων περιήγησης Web.

Δυνατότητα

Τύπος προβλήματος

Λεπτομέρειες

Στοιχεία ελέγχου που επαναλαμβάνονται οριζόντια

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα αποτελείται από μια επαναλαμβανόμενη ενότητα σε έναν πίνακα διάταξης. Επαναλαμβανόμενη ενότητα έχει οριστεί να επαναλάβετε οριζόντια που προσομοιώνει μια στήλη σε έναν πίνακα. Εάν ένα πρότυπο φόρμας περιέχει οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα, εμφανίζεται ένα σφάλμα στο παράθυρο εργασιών " Έλεγχος σχεδίασης ". Κατάργηση οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα από το πρότυπο φόρμας ή ορισμός της ενότητας για να μην γίνεται επανάληψη οριζόντια πριν να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή του SharePoint.

Κείμενο που εμφανίζεται κάθετα σε πλαίσιο έκφρασης

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Οι κατακόρυφες ετικέτες είναι στοιχεία ελέγχου υπολογιζόμενης τιμής που έχουν ρυθμιστεί να εμφανίζονται κατακόρυφα. Αυτή η ρύθμιση δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web. Εάν το κείμενο στο στοιχείο ελέγχου υπολογιζόμενης τιμής έχει ρυθμιστεί να εμφανίζεται κατακόρυφα, παρουσιάζεται σφάλμα στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης.

Υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Σε πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, δεν επιτρέπονται συνδέσεις δεδομένων εκεί όπου οι χρήστες υποβάλουν δεδομένα απευθείας σε μια βάση δεδομένων. Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων και, στη συνέχεια, τροποποιήστε τη σύνδεση δεδομένων, ώστε η φόρμα να υποβάλει δεδομένα σε μια θέση και όχι στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, επιλέξτε να υποβάλετε δεδομένα σε μια υπηρεσία Web. Οι συνδέσεις δεδομένων σε βάσεις δεδομένων περιορίζονται σε πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στις βάσεις δεδομένων Microsoft SQL Server.

Υποβολή πληροφοριών αλλαγής σε μια υπηρεσία Web

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Η σύνδεση υποβολής δεδομένων σε ένα πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web δεν μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες την υποβολή πληροφοριών αλλαγής μαζί με τα δεδομένα φόρμας σε μια υπηρεσία Web που αποδέχεται ένα Microsoft ADO.NET DataSet. Οι πληροφορίες αλλαγής αποτελούνται από τις τροποποιήσεις που πραγματοποιεί ο χρήστης στα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε μια βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί μια υπηρεσία Web για τη σύνδεση χρηστών στη βάση δεδομένων. Το ADO.NET είναι δυνατό να χρησιμοποιεί πληροφορίες αλλαγής για τον καθορισμό του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων.

Επίπεδο ελεγχόμενης ασφάλειας

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Μια φόρμα που εκτελείται σε επίπεδο ασφαλείας " Με περιορισμό" μπορεί να προσπελάσει μόνο περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στην ίδια τη φόρμα. Για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, επιλέξτε μια λιγότερο περιοριστική ρύθμισή ασφαλείας στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας.

Ειδοποιήσεις (παράθυρα διαλόγου) που εμφανίζονται αμέσως μετά την καταχώριση από τους χρήστες μη έγκυρων δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Ορισμένες δυνατότητες επικύρωσης δεδομένων λειτουργούν διαφορετικά σε ένα πρόγραμμα περιήγησης του Web από ό,τι στο InfoPath. Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε επικύρωση δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου, δημιουργείτε επεξηγηματικό περιεχόμενο που εμφανίζεται όταν ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα σε εκείνο το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται αυτό το επεξηγηματικό κείμενο σε μια συμβουλή οθόνης και προαιρετικά να επιτρέπετε στους χρήστες να εμφανίζουν μια ειδοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, ή μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται την ειδοποίηση να εμφανίζεται αυτόματα όταν ο χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα. Οι ειδοποιήσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν αυτόματα για φόρμες που προβάλλονται σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web, αλλά οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τη συμβουλή οθόνης και προαιρετικά να εμφανίζουν μια ειδοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες.

Κανόνες δημιουργίας νέας φόρμας

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Εάν ένας κανόνας περιλαμβάνει την ενέργεια Άνοιγμα νέας φόρμας για συμπλήρωση, πρέπει να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε αυτόν τον κανόνα στο παράθυρο εργασιών " κανόνες " πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε ένα διακομιστή του SharePoint.

Συμβουλή: Εάν θέλετε οι χρήστες να είναι σε θέση να ανοίξουν εύκολα μια άλλη φόρμα, χρησιμοποιήστε μια υπερ-σύνδεση στην άλλη φόρμα, αντί να χρησιμοποιήσετε έναν κανόνα για το αυτόματο άνοιγμα της φόρμας.

Ψηφιακή υπογραφή ολόκληρης φόρμας

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Επιτρέπει στους χρήστες να υπογράψετε ψηφιακά μια ολόκληρη τη φόρμα δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας με πρόγραμμα περιήγησης Web. Πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε ένα διακομιστή του SharePoint, απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας".

Συμβουλή: Εάν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται συγκεκριμένες ενότητες μιας φόρμας, Προσθήκη ενότητας σε πρότυπο φόρμας του προγράμματος περιήγησης Web και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για το χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα Ψηφιακές υπογραφές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενότητας.

Καθορισμός σχετικών συνδέσεων με βιβλιοθήκες συνδέσεων δεδομένων σε περισσότερες από μία συλλογές τοποθεσιών

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Σε πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, δεν επιτρέπονται οι σχετικές διαδρομές με βιβλιοθήκες σύνδεσης δεδομένων σε διαφορετικές συλλογές τοποθεσιών. Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη σύνδεση δεδομένων ώστε η σχετική σύνδεση να κατευθύνει σε μία μόνο συλλογή τοποθεσιών.

Χρήση προσαρμοσμένου κώδικα για την αποθήκευση φορμών

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Σε ένα πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, κώδικα που εκτελείται όταν ένας χρήστης αποθηκεύει τα δεδομένα της φόρμας δεν επιτρέπεται. Εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει αυτόν τον τύπο του κώδικα, καταργήστε τον κώδικα πριν να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή του SharePoint. Για να καταργήσετε τον κωδικό, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας", καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση με τη χρήση προσαρμοσμένου κώδικα, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και, στη συνέχεια, καταργήστε όλο το σχετικό κώδικα.

Χρήση προσαρμοσμένου κώδικα για τη συγχώνευση δεδομένων φόρμας

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Η δυνατότητα Συγχώνευση με χρήση προσαρμοσμένου κώδικα δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας με πρόγραμμα περιήγησης Web. Για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας του προγράμματος περιήγησης Web σε ένα διακομιστή του SharePoint, καταργήστε οποιαδήποτε κώδικας που σχετίζεται με τη συγχώνευση φορμών και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση με χρήση προσαρμοσμένου κώδικα.

Ρόλοι χρηστών

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Ρόλοι χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πρότυπα φόρμας που έχουν σχεδιαστεί για συμπλήρωση στο InfoPath. Εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει ρόλοι χρήστη, καταργήστε όλους τους ρόλους πριν να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή του SharePoint. Πρέπει επίσης να καταργηθούν τις συνθήκες με τις παραστάσεις XPath που αναφέρονται σε ρόλοι χρήστη.

Συνάρτηση XPath xdXDocument:get-Role

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Η συνάρτηση XPath για την ανάκτηση του τρέχοντος ρόλου χρήστη δεν υποστηρίζεται σε μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web. Η συνάρτηση αυτή παρουσιάζεται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έκφρασης XPath. Για να δημοσιεύσετε τη φόρμα, τροποποιήστε την έκφραση, καταργώντας την αναφορά στη μη υποστηριζόμενη συνάρτηση.

Συναρτήσεις XPath position και last

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Οι συναρτήσεις position και last δεν υποστηρίζονται σε φόρμα προγράμματος περιήγησης Web. Οι συναρτήσεις αυτές παρουσιάζονται γενικά στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έκφρασης XPath. Για να δημοσιεύσετε τη φόρμα, τροποποιήστε την έκφραση, καταργώντας την αναφορά στη μη υποστηριζόμενη συνάρτηση.

Στοιχείο ελέγχου ActiveX

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν υποστηρίζονται σε φόρμα προγράμματος περιήγησης Web. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX συνήθως χρησιμοποιούνται σε φόρμες του Filler, όπου το InfoPath υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούν τεχνολογίες COM και ActiveX. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σε κάθε υπολογιστή χρήστη.

Κείμενο κράτησης θέσης σε στοιχεία ελέγχου

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Το κείμενο κράτησης θέσης αποτελεί κείμενο που εμφανίζεται μέσα σε ένα στοιχείο σε ένα πρότυπο φόρμας. Ένα παράδειγμα κειμένου κράτησης θέσης είναι το κείμενο "Κάντε κλικ εδώ και πληκτρολογήστε." Παρόλο που μπορείτε να διατηρήσετε ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις κειμένου κράτησης θέσης για πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, το κείμενο κράτησης θέσης δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

Προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών δεν υποστηρίζονται σε μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web. Παρόλο που μπορείτε να διατηρήσετε ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις των προσαρμοσμένων παραθύρων εργασιών σε πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, το προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών δεν εμφανίζεται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας από το χρήστη σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Ερώτηση προς τους χρήστες για την αποθήκευση των αλλαγών πριν κλείσουν τη φόρμα τους

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα, ο οποίος κλείνει αυτόματα μια φόρμα μόλις εκπληρωθεί μια συγκεκριμένη συνθήκη. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου που προτρέπει το χρήστη να αποθηκεύσει τις αλλαγές πριν από το κλείσιμο της φόρμας, επειδή αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web. Εάν διατηρήσετε ενεργοποιημένη αυτή τη ρύθμιση, εμφανίζεται το μήνυμα του παραθύρου διαλόγου μόνο όταν οι χρήστες συμπληρώνουν τη φόρμα στο InfoPath Filler.

Κανόνες για την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που χρησιμοποιεί την ενέργεια Εμφάνιση μηνύματος για την αυτόματη εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου μετά την εκπλήρωση μιας συνθήκης. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web. Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο κατά τη συμπλήρωση της φόρμας από τους χρήστες στο InfoPath Filler.

Συμβουλή: Για να επιτύχετε μια παρόμοια επίδραση σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης μορφοποίησης υπό όρους για την εμφάνιση και απόκρυψη μιας ενότητας που περιέχει το κείμενο, το οποίο θέλετε να βλέπει ο χρήστης.

Προστατευμένες προβολές

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Οι έμπειροι σχεδιαστές φορμών χρησιμοποιούν περιστασιακά προστατευμένες προβολές για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες XSL, οι οποίες δεν υποστηρίζονται απευθείας στη λειτουργία σχεδίασης. Παρόλο που μπορείτε να διατηρήσετε ενεργοποιημένες τις προστατευμένες προβολές στο πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web που διαθέτετε, η προβολή δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

Προβολές εκτύπωσης βασισμένες στο Word

Δυνατότητες του InfoPath 2010 που δεν είναι διαθέσιμες σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web

Οι προβολές εκτύπωσης του Microsoft Word δεν υποστηρίζονται σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web. Παρόλο που μπορείτε να διατηρήσετε ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις μιας προβολής εκτύπωσης του Word σε ένα πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, η προβολή παραβλέπεται κατά την εκτύπωση της φόρμας από το χρήστη.

Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει σε λίστα δυνατότητες οι οποίες, ενώ δεν υποστηρίζονται σε φόρμες προγράμματος Web, δεν επιστρέφουν μηνύματα σφάλματος στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης.

Δυνατότητα

Λεπτομέρειες

Tablet PC και δυνατότητες μελανιού

Η γραφή με μελάνι δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας προγράμματος περιήγησης Web. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική πένα ή άλλη συσκευή για να γράψουν ή να σχεδιάσουν στα πεδία της φόρμας.

Σημείωση: Εάν έχετε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath Filler που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού και μπορείτε να μετατρέψετε αυτό το πρότυπο φόρμας σε ένα πρότυπο φόρμας του προγράμματος περιήγησης Web, εμφανίζεται ένα σφάλμα στο παράθυρο εργασιών " Έλεγχος σχεδίασης ". Πρέπει να καταργήσετε το στοιχείο ελέγχου πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε ένα διακομιστή του SharePoint.

Προσωρινή αποθήκευση δεδομένων από δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων

Για να επιτρέπεται στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες ανεξάρτητα από το εάν οι υπολογιστές τους είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο ή όταν η φόρμα δεν μπορεί να συνδεθεί με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, ρυθμίστε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε να μεταφέρει στο cache (αποθήκευση) δεδομένα φόρμας στον υπολογιστή του χρήστη. Παρόλο που μπορείτε να αφήσετε ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις cache σε ένα πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, μόνο οι φόρμες που συμπληρώνονται στο InfoPath Filler μπορούν, ουσιαστικά, να μεταφέρουν δεδομένα στο cache.

Ορισμένες ρυθμίσεις επιλογής ημερομηνίας

Παρόλο που υποστηρίζονται οι επιλογές ημερομηνίας κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, το εικονίδιο ημερολογίου και η λειτουργία του αναδυόμενου ημερολογίου εμφανίζονται μ όνο σε υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Internet Explorer. Στα άλλα προγράμματα περιήγησης στο Web, η επιλογή ημερομηνίας εμφανίζεται ως πλαίσιο κειμένου όπου υποστηρίζονται οι επιλογές μορφοποίησης ημερομηνίας.

Αναίρεση και ακύρωση αναίρεσης

Δεν είναι δυνατή η αναίρεση ή ακύρωση αναίρεσης από το χρήστη κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας προγράμματος περιήγησης Web.

Ορθογραφικός έλεγχος

Οι χρήστες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ορθογραφικό έλεγχο σε ένα στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, ακόμα και εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ορθογραφικού ελέγχου για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Αυτόματη Καταχώρηση

Από προεπιλογή, η δυνατότητα "Αυτόματη Καταχώρηση" είναι ενεργοποιημένη για τα πλαίσια κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας. Όταν οι χρήστες πληκτρολογούν τους πρώτους χαρακτήρες σε ένα πλαίσιο κειμένου μιας φόρμας, βλέπουν μια λίστα πιθανών αντιστοιχίσεων με πιθανές καταχωρήσεις που είχαν πληκτρολογήσει πριν. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την καταχώρηση που θέλουν ή, σε περίπτωση που καμία από τις προτάσεις δεν συμφωνεί με αυτό που πληκτρολογούν, μπορούν να συνεχίσουν να πληκτρολογούν στο πλαίσιο κειμένου. Σε άλλα προγράμματα περιήγησης, εκτός από τον Windows Internet Explorer, δεν είναι διαθέσιμη η δυνατότητα "Αυτόματη Καταχώρηση", ακόμα και εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση Αυτόματης Καταχώρησης" για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Στο InfoPath, χρησιμοποιήστε το IRM για να περιορίσετε τα δικαιώματα σε ένα πρότυπο φόρμας και φόρμες που βασίζονται στο συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας. Το IRM δεν είναι διαθέσιμο σε ένα πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web. Εάν έχετε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath Filler που χρησιμοποιεί περιορισμένα δικαιώματα και θέλετε να το μετατρέψετε σε πρότυπο φόρμας προγράμματος περιήγησης Web, πρέπει να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιώματος σε αυτό το πρότυπο φόρμας του παραθύρου διαλόγου Δικαίωμα για να μπορέσετε να αλλάξετε με επιτυχία τη ρύθμιση συμβατότητας.

Εντολή "Αποστολή προς παραλήπτη αλληλογραφίας"

Σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web, οι δυνατότητες που σχετίζονται με την ενοποίηση με το Microsoft Outlook δεν είναι διαθέσιμες, όπως η εντολή Αποστολή προς παραλήπτη αλληλογραφίας.

Δυνατότητες ανάκτησης αρχείων

Οι δυνατότητες "Αυτόματη ανάκτηση" και "Αυτόματη αποθήκευση" επιτρέπουν στους χρήστες την ανάκτηση αρχείων σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής του InfoPath. Σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web, αυτές οι ρυθμίσεις παραβλέπονται.

Εντολή "Συγχώνευση φορμών"

Σε μια φόρμα του InfoPath, η εντολή Συγχώνευση φορμών επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλές φόρμες. Η εντολή Συγχώνευση φορμών δεν εμφανίζεται σε μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web, ακόμα και εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή συγχώνευσης δεδομένων φορμών στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας.

Εντολή "Εξαγωγή στο Microsoft Excel"

Σε μια φόρμα του InfoPath, η εντολή Εξαγωγή στο Microsoft Excel επιτρέπει στους χρήστες να εξαγάγουν δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel. Η εντολή Εξαγωγή στο Microsoft Excel δεν εμφανίζεται σε μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web, ακόμα και εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή εξαγωγής των δεδομένων φόρμας στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας.

Πρόσθετα COM

Το InfoPath παρέχει υποστήριξη για τη δημιουργία και εγγραφή πρόσθετων μοντέλου αντικειμένων στοιχείων (COM), τα οποία είναι συμπληρωματικά προγράμματα που προσθέτουν προσαρμοσμένες εντολές ή εξειδικευμένες δυνατότητες στο InfoPath. Τα πρόσθετα COM δεν είναι διαθέσιμα σε φόρμες προγράμματος περιήγησης Web.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×