Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δυνατότητες του Excel που δεν υποστηρίζονται πλήρως στο Excel Starter

Microsoft Excel Starter 2010 : Μια απλοποιημένη έκδοση του Excel που είναι προεγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Το Excel Starter περιλαμβάνει λειτουργίες που είναι βασικές για τη δημιουργία και την εργασία με έγγραφα, αλλά δεν περιλαμβάνει το πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων που υπάρχουν στην πλήρη έκδοση του Excel. Αυτό το άρθρο παραθέτει τις διαφορές στις δυνατότητες μεταξύ του Excel Starter και της πλήρους έκδοσης του Excel.

Εάν διαπιστώσετε ότι χρειάζεστε ένα πιο πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων από ό,τι παρέχει το Excel Starter, μπορείτε να κάνετε εύκολα αναβάθμιση από το Excel Starter στο Excel. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αγορά για να επισκεφθείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου μπορείτε να αγοράσετε και να πραγματοποιήσετε άμεσα λήψη του Office.

Περιεχόμενο βιβλίου εργασίας

Αυτή η δυνατότητα στο Excel ...

Υποστηρίζεται με αυτόν τον τρόπο στο Excel Starter ...

Πρόσθετα

Δεν υπάρχει

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση προσθέτων στο Excel Starter. Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που έχει δημιουργηθεί με ένα πρόσθετο του Excel, ορισμένες δυνατότητες στο βιβλίο εργασίας μπορεί να μην υποστηρίζονται.

Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει Συγκεντρωτικούς Πίνακες, μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, καθώς και να αποκόψετε, να αντιγράψετε, να επικολλήσετε ή να διαγράψετε ολόκληρο τον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Μπορείτε, επίσης, να μορφοποιήσετε τα κελιά του Συγκεντρωτικού Πίνακα και να ανανεώσετε τα δεδομένα.

Συγκεντρωτικό Γράφημα

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει Συγκεντρωτικά Γραφήματα, μπορείτε να αλλάξετε τη σχεδίαση του Συγκεντρωτικού Γραφήματος (από τις καρτέλες Σχεδίαση και Διάταξη), συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ετικέτας άξονα. Μπορείτε να αποκόψετε, να αντιγράψετε, να επικολλήσετε ή να διαγράψετε ολόκληρο τον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Μπορείτε επίσης να ανανεώσετε τα δεδομένα.

Αναλυτές

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει αναλυτές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αναλυτές για να φιλτράρετε δεδομένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε στυλ αναλυτών και μπορείτε να διαγράψετε έναν αναλυτή.

Γραφικά SmartArt

Δεν είναι διαθέσιμο για δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει γραφικά SmartArt, μπορείτε να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε το κείμενο, να μορφοποιήσετε το σχήμα και να αποκόψετε, να αντιγράψετε, να επικολλήσετε ή να διαγράψετε ολόκληρο το γραφικό SmartArt.

Γραμμής υπογραφής

Δεν είναι διαθέσιμο για δημιουργία, η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι διαθέσιμη

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει μια γραμμή υπογραφής με μια έγκυρη υπογραφή, μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες υπογραφής. Μπορείτε, επίσης, να αποκόψετε, να αντιγράψετε, να επικολλήσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε το μέγεθος της γραμμής υπογραφής.

Αντικείμενα

Τα αντικείμενα μπορούν να προστεθούν σε ένα βιβλίο εργασίας, με μεταφορά και απόθεσή τους στο φύλλο εργασίας. Ορισμένοι τύποι αντικειμένων αποδίδονται ως εικόνες, αλλά άλλα είναι διαθέσιμα κάνοντας κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, στην επιλογή Άνοιγμα, εάν το λογισμικό για το άνοιγμα του αντικειμένου είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας

Συνδέσεις προς εξωτερικά δεδομένα

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που συνδέεται με εξωτερικά δεδομένα, το Excel Starter ανανεώνει τα δεδομένα.

Επικύρωση δεδομένων

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει κανόνες για επικύρωση δεδομένων, το Excel Starter επιβάλλει τους κανόνες.

Συνολική εικόνα δεδομένων

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει δεδομένα συνολικής εικόνας, οι συνδέσεις υποστηρίζονται.

Πίνακας δεδομένων

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν πίνακα δεδομένων, μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα.

Σχόλια

Δεν είναι διαθέσιμο για δημιουργία ή διαγραφή

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει σχόλια, μπορείτε να μορφοποιήσετε και να επεξεργαστείτε το κείμενο στα σχόλια.

Αρχεία με τις παρακάτω μορφές:

  • .xla

  • .xlam

  • .dsn

  • .mde

  • .odc

  • .udl

Αυτά τα αρχεία δεν ανοίγουν στο Excel Starter.

Δυνατότητες προγράμματος

Δυνατότητα του Excel

Διαθεσιμότητα στο Excel Starter

Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Μπορείτε να εμφανίζετε τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης πάνω ή κάτω από την Κορδέλα, αλλά δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε εντολές.

Προσαρμογή Κορδέλας

Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της κορδέλας του Excel Starter, αλλά μπορείτε να την ελαχιστοποιήσετε και να την αναπτύξετε, με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F1.

Έλεγχος σφαλμάτων

Τα βήματα υπολογισμού δεν εμφανίζονται. Δεν εντοπίζονται κυκλικές αναφορές. Ωστόσο, εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει μια κυκλική αναφορά, το Excel Starter εμφανίζει τον αριθμό κελιού της κυκλικής αναφοράς στη γραμμή κατάστασης.

Προβολές

Η προβολή πλήρους οθόνης και οι προσαρμοσμένες προβολές δεν είναι διαθέσιμες.

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που έχει αποθηκευτεί σε μια προσαρμοσμένη προβολή, το Excel Starter το εμφανίζει στην προσαρμοσμένη προβολή και η προβολή δεν μπορεί να αλλάξει.

Επικεφαλίδες στηλών και γραμμών

Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση επικεφαλίδων, αλλά μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις επικεφαλίδες, επιλέγοντας ή καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου Προβολή στην ενότητα Επιλογές φύλλου της καρτέλας Διάταξη σελίδας.

Διάρθρωση

Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει ομαδοποιήσεις γραμμών, μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπτύξετε τις ομάδες, αλλά δεν μπορείτε να καταργήσετε την ομαδοποίηση.

Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου

Δεν είναι δυνατή η σταθεροποίηση παραθύρων. Εάν ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας όπου τα παράθυρα έχουν σταθεροποιηθεί, δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σταθεροποίησης παραθύρων στο Excel Starter, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας.

Απόκρυψη και επανεμφάνιση παραθύρων βιβλίου εργασίας

Δεν είναι δυνατή η απόκρυψη ή η επανεμφάνιση παραθύρων βιβλίου εργασίας, αλλά είναι δυνατή η απόκρυψη ή η επανεμφάνιση γραμμών, στηλών και φύλλων εργασίας.

Εάν ανοιχτεί ένα βιβλίο εργασίας με ένα κρυφό παράθυρο, στο Excel Starter δεν είναι δυνατή η επαναφορά του παραθύρου. Δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων και είναι δυνατή επανεμφάνιση του κρυφού παραθύρου, εάν το βιβλίο εργασίας ανοιχτεί αργότερα στο Excel.

Πακέτα γλωσσών

Υποστηρίζονται εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στην επιφάνεια εργασίας χρήστη ή στη βοήθεια.

Κοινή χρήση

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας με την αποθήκευσή του στο Windows Live OneDrive, σε μια θέση δικτύου ή με την αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, το Excel Starter δεν περιλαμβάνει μια εντολή για την αποστολή του βιβλίου εργασίας ως φαξ Internet ή για την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×