Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο Microsoft Power Query για Excel

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Το Microsoft Power Query για Excel είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των λειτουργιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκτός από την ενσωμάτωση δυνατοτήτων προσβασιμότητας που είναι συμβατές με το Microsoft Excel 2013, το Power Query περιλαμβάνει υποστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες για συνηθισμένα σενάρια και παρέχει λύσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Σε αυτό το άρθρο

Κορδέλα του Power Query

Πρόσβαση στην κορδέλα μέσω του πληκτρολογίου

Πλήκτρα του πληκτρολογίου

Κορδέλα "Αναζήτηση"

Αναζήτηση ερωτήματος

Περιήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης

Εισαγωγή στοιχείου αποτελέσματος αναζήτησης

Κορδέλα του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Υψηλή αντίθεση των Windows 7

Αφηγητής των Windows 7

Πρόσθετες πληροφορίες και συντομεύσεις πληκτρολογίου

Το Power Query ενσωματώνει την υποστήριξη προσβασιμότητας συνεπή με τα Windows 7 και τις εφαρμογές του Office 2013.

Η κορδέλα του Power Query

Το Office 2013 έχει εφαρμόσει το περιβάλλον εργασίας χρήστη με ευχέρεια ή την κορδέλα σε όλες τις εφαρμογές του Office, παρέχοντας μια συνεπή εμφάνιση σε όλες τις εφαρμογές. Με την κορδέλα του Power Query , μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες χρήστη.

Πρόσβαση στην Κορδέλα μέσω του πληκτρολογίου

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την Κορδέλα, οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μοντέλο συντομεύσεων πληκτρολογίου της Κορδέλας. Η κορδέλα συνοδεύεται από συντομεύσεις, που ονομάζεται συμβουλές πλήκτρων. Για να εμφανιστούν οι συμβουλές πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο Alt.

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας του Power Query

Για να εμφανίσετε μια καρτέλα στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο για την καρτέλα. Πατήστε τα γράμματα Y2 για την καρτέλα Power Query . Εμφανίζονται τα σήματα συμβουλών πλήκτρων για τα κουμπιά της καρτέλας. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κουμπί που θέλετε. Για παράδειγμα, πατήστε το γράμμα F για το κουμπί Αναζήτηση στο Internet .

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας εξερεύνησης δεδομένων 2

Επιπλέον, για να ενισχύσετε τους χρήστες που μετακινούνται στην κορδέλα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό τους, τώρα είναι δυνατό να μεταπηδήσετε από ομάδα σε ομάδα, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ σε μια καρτέλα κορδέλας για να μετακινηθείτε στην επόμενη/προηγούμενη ομάδα.

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα του πληκτρολογίου

Δεν υπάρχει υποστήριξη για συντομεύσεις/πλήκτρα συντόμευσης στο Power Query Editor.

Κορδέλα "Αναζήτηση"

Στην καρτέλα Power Query , πατήστε το γράμμα F για να εμφανιστεί το παράθυρο Αναζήτηση στο Internet .

Συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης στην κορδέλα του Power Query

Αναζήτηση ερωτήματος

  1. Πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης.

  2. Πατήστε ENTER ή πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Περιήγηση στα αποτελέσματα αναζήτησης

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB για να μετακινηθείτε προς τα πίσω.

  • Για να μετακινηθείτε σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι η εστίαση να βρίσκεται σε ένα κουμπί σελίδας αποτελεσμάτων. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να επιλέξετε μια σελίδα αποτελεσμάτων και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, μεταβείτε με το πλήκτρο Tab στο Επόμενο ή το προηγούμενο και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιστρέψετε Βέλος πίσω και πατήστε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο διαστήματος.

Εισαγωγή στοιχείου αποτελέσματος αναζήτησης

  1. Μεταβείτε σε ένα στοιχείο αποτελέσματος αναζήτησης.

  2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο διαστήματος.

Αρχή της σελίδας

Κορδέλα του Προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Με την κορδέλα του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος , μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες μετασχηματισμού δεδομένων. Στο παράθυρο διαλόγου πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος , πατήστε Y01 για να αποκαλύψετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου " κεντρική " καρτέλα ή το Y02 για να αποκαλύψετε τα πλήκτρα πληκτρολογίου της καρτέλας " Προβολή ".

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Καρτέλα " κεντρική "

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Καρτέλα " Εισαγωγή "

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Καρτέλα " Προβολή "

Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας του προγράμματος επεξεργασίας ερωτήματος

Υψηλή αντίθεση των Windows 7

Το Power Query υποστηρίζει τη χρήση του προϊόντος ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία υψηλής αντίθεσης των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υψηλή αντίθεση στα Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υψηλής αντίθεσης.

Αρχή της σελίδας

Αφηγητής των Windows 7

Μπορείτε να διαβάσετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τον Αφηγητήτων Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Αφηγητή στα Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και χρήση του Αφηγητή.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετες πληροφορίες και συντομεύσεις πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε τα Windows για να κάνετε την εμπειρία του Office πιο εύκολα προσβάσιμη

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Τοποθεσία προσβασιμότητας της Microsoft

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×