Δυνατότητες προσβασιμότητας στο Microsoft Office Starter 2010

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Microsoft Office Starter 2010 περιλαμβάνει δυνατότητες που κάνουν το λογισμικό προσβάσιμο για ένα ευρύτερο πλήθος χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με περιορισμένη επιδεξιότητα, περιορισμένη όραση ή άλλες ειδικές ανάγκες.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση featurs προσβασιμότητας στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση των Windows για την εμπειρία του Office προσβάσιμα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Ορισμός μεγέθους και ζουμ επιλογές

Αλλαγή του χρώματος κειμένου

Συλλογή και επικόλληση στοιχείων μεταξύ των προγραμμάτων του Office Starter

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας νέο ή ενημερωμένο

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για την εκτέλεση των περισσότερων εργασιών.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ορισμένων συντομεύσεων πληκτρολογίου στις "Συμβουλές οθόνης"

Χρήση του πληκτρολογίου

 1. Πιέστε Alt+F, I για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word ή Επιλογές του Excel.

 2. Πιέστε Κάτω βέλος, για να επιλέξετε το στοιχείο Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο τμήμα παραθύρου Επιλογές για προχωρημένους….

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές, μέχρι να επιλέξετε Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης στις συμβουλές οθόνης στην περιοχή Εμφάνιση.

 4. Πατήστε το Πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

Χρήση του ποντικιού

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Word ή την περιοχή Excel, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 4. Στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης στις συμβουλές οθόνης.

Σημαντικό: Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης θα επηρεάσει όλα τα προγράμματα του Microsoft Office.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών μεγέθους και ζουμ

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση εγγράφου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση για να δείτε το έγγραφό σας από πιο κοντά ή σμίκρυνση για να δείτε μεγαλύτερο μέρος της σελίδας σε μικρότερο μέγεθος.

Χρήση του πληκτρολογίου

 1. Πιέστε F6 μέχρι να εστιαστεί η γραμμή κατάστασης.

 2. Πιέστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να εστιαστεί το Επίπεδο ζουμ.

 3. Πιέστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ζουμ.

 4. Πιέστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να επιλεγεί το πλαίσιο Ποσοστό και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα ποσοστό ή πιέστε Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για την επιλογή ποσοστού.

Χρήση του ποντικιού

 1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, επιλέξτε και σύρετε το ρυθμιστικό ζουμ ή πληκτρολογήστε ποσοστό στο πλαίσιο Ποσοστό.

Ζουμ με χρήση του Microsoft IntelliMouse ή άλλης συσκευής κατάδειξης

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο.

 2. Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ περιστρέφετε τον τροχό.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή κατάδειξης.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του χρώματος κειμένου

Χρήση του πληκτρολογίου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Πιέστε Alt+H, F, C.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Χρήση του ποντικιού

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα , στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα που χρησιμοποιήσατε τελευταίο για το κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς.

  • Για να εφαρμόσετε διαφορετικό χρώμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς και μετά επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Συλλογή και επικόλληση στοιχείων μεταξύ προγραμμάτων του Office Starter

Συλλογή στοιχείων για επικόλληση

Χρήση του πληκτρολογίου

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο εργασιών "Πρόχειρο του Microsoft Office".

  Πώς γίνεται;

  • Πιέστε Alt+H και, στη συνέχεια, πιέστε F, O.

 2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο F6 μέχρι να μεταβείτε στο έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που θέλετε να αντιγράψετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για να αντιγράψετε το στοιχείο.

 4. Συνεχίστε την αντιγραφή στοιχείων από τα έγγραφα οποιουδήποτε προγράμματος του Office έως ότου συγκεντρώσετε όλα τα στοιχεία που θέλετε (έως και 24).

Χρήση του ποντικιού

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο εργασιών "Πρόχειρο του Microsoft Office".

  Πώς γίνεται;

  • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Πρόχειρο.
   Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου

 2. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που θέλετε να αντιγράψετε.

 3. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 4. Συνεχίστε την αντιγραφή στοιχείων από τα έγγραφα οποιουδήποτε προγράμματος του Office έως ότου συγκεντρώσετε όλα τα στοιχεία που θέλετε (έως και 24).

Επικόλληση συγκεντρωμένων στοιχείων στο Office Starter

Χρήση του πληκτρολογίου

 1. Άνοιγμα του Word Starter ή του Excel Starter.

 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο εργασιών "Πρόχειρο του Microsoft Office".

  Πώς γίνεται;

  • Πιέστε Alt+H και, στη συνέχεια, πιέστε F, O.

  • Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο F6 μέχρι να μεταβείτε στο έγγραφο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε τα στοιχεία.

  • Πιέστε F6 για να μεταβείτε στο παράθυρο εργασιών "Πρόχειρο του Microsoft Office".

  • Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να επικολλήσετε στοιχεία ένα κάθε φορά, στο παράθυρο εργασιών "Πρόχειρο του Microsoft Office", πατήστε το Κάτω βέλος για να επισημάνετε το στοιχείο που θέλετε να επικολλήσετε και, στη συνέχεια πιέστε Enter.

   • Για να επικολλήσετε όλα τα στοιχεία που έχετε αντιγράψει, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab, μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο Επικόλληση όλων και, στη συνέχεια πιέστε Enter.

   • Πιέστε το πλήκτρο ESC, για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

Χρήση του ποντικιού

 1. Άνοιγμα του Word Starter ή του Excel Starter.

 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο εργασιών "Πρόχειρο του Microsoft Office".

  Πώς γίνεται;

  • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Πρόχειρο.
   Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε τα στοιχεία.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επικολλήσετε τα στοιχεία, ένα προς ένα, στο Πρόχειρο του Office, κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε να επικολλήσετε και πιέστε Enter.

  • Για να επικολλήσετε όλα τα στοιχεία που αντιγράψατε, κάντε κλικ στο κουμπί Επικόλληση όλων.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες για νέες ή ενημερωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας

Microsoft Office Starter 2010 συνεχίζει την εξυπηρέτηση των δύο κάνουν προϊόντα του Microsoft Office περισσότερο διαθέσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εκτός από τη Βοήθεια για όλους τους χρήστες που δημιουργούν πιο προσβάσιμο περιεχόμενο. Εκτός από πολλές δυνατότητες που ενδέχεται να είναι εξοικειωμένοι, Office Starter 2010 περιλαμβάνει πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας νέα και ενημερωμένα.

Προβολή Backstage του Microsoft Office

Μία από τις πιο εμφανή αλλαγές στο Office 2010 είναι ότι ενέργειες που βρίσκονται ήδη στο μενού αρχείο ή το Κουμπί του Microsoft Office τώρα μπορείτε να βρείτε στο το Προβολή Backstage του Microsoft Office. Αυτό είναι όπου θα βρείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για να κάνετε πράγματα που πρέπει να ολόκληρου αρχείου, αντί για το περιεχόμενο που περιέχει, όπως η Εκτύπωση και Αποθήκευση. Εμφανίζοντας περισσότερο χώρο και παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες εντολές, προσβασιμότητας χρημάτων οι χρήστες θα έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές και περιβάλλοντος. Επιπλέον, παρακολουθώντας εκμεταλλευτείτε τις περισσότερες χώρο στην οθόνη, εντολές παρουσιάζονται πιο λογικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Περιβάλλον εργασίας χρήστη του Microsoft Fluent (Κορδέλα)

Office 2010 έχει εφαρμοστεί το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent ή της κορδέλας, όλες τις εφαρμογές του Office, παρέχοντας συνεπούς εμφάνισης σε εφαρμογές. Επιπλέον, για να βοηθήσει τους χρήστες που μετακινηθείτε μέσα στην κορδέλα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, είναι τώρα δυνατή η μετάβαση στις διαφορετικές ενότητες από μια καρτέλα της κορδέλας (που ονομάζεται ομάδες) πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή CTRL + ΑΡΙΣΤΕΡΌ ΒΈΛΟΣ σε μια καρτέλα της κορδέλας για να μετακινηθείτε στην επόμενη/προηγούμενη ομάδα.

Έλεγχος προσβασιμότητας

Office Starter περιλαμβάνει μια έλεγχος προσβασιμότητας για να δημιουργήσετε πιο προσβάσιμο περιεχόμενο. Έλεγχος προσβασιμότητας εκτελείται αυτόματα όταν συντάσσετε το αρχείο σας, προσδιορίζοντας περιοχές που μπορεί να είναι δύσκολη για χρήστες με ειδικές ανάγκες να προβάλετε ή να το χρησιμοποιήσετε. Μέσω του παραθύρου εργασιών έλεγχος προσβασιμότητας, ανοίξει από το Προβολή Backstage, μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε πιθανά προβλήματα με το περιεχόμενό σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτή η νέα δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος προσβασιμότητας.

Άλλες βελτιώσεις

 • Είναι, πλέον, δυνατή η προσθήκη περιγραφής σε πίνακες, εικόνες, σχήματα κ.λπ. Αυτή η περιγραφή μοιάζει με ένα δεύτερο επίπεδο εναλλακτικού κειμένου, και βοηθάει τους συντάκτες να περιγράφουν σύνθετο περιεχόμενο σε αναγνώστες με ειδικές ανάγκες ή άλλες ανάγκες που ενδέχεται να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν ανάγνωση του εγγράφου.

 • Πιέστε Alt+F10 στο Word Starter ή στο Excel Starter για να ανοίξει το τμήμα παραθύρου επιλογής, το οποίο διευκολύνει την επιλογή των κινητών αντικειμένων στο αρχείο σας.

 • Έχουν προστεθεί συντομεύσεις πληκτρολογίου ώστε να είναι δυνατή περιστροφή και η αλλαγή μεγέθους των σχημάτων στο αρχείο σας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×