Δυνατότητες που έχουν καταργηθεί και λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί στο Microsoft SharePoint 2013

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι ακόλουθες δυνατότητες και λειτουργίες έχουν καταργηθεί ή αλλάξει στο SharePoint 2013.

Σε αυτό το άρθρο

Χώρος εργασίας εγγράφων

Κενή τοποθεσία

Χώρος εργασίας συσκέψεων

Προφίλ οργανισμού

Εισαγωγή γραμμικού κώδικα

Εκπομπή του PowerPoint από το SharePoint

Βιβλιοθήκες διαφανειών

Υπηρεσία Web Analytics

Ανανέωση συνδεδεμένων βιβλίων εργασίας με χρήση του ελέγχου ταυτότητας των Windows μέσω του διακομιστή Office Web Apps

Αναζήτηση τροφοδοσιών RSS

Προσαρμοσμένη Βοήθεια

Ομαδική εργασία

Πρότυπο τοποθεσίας εξατομίκευσης

Συγκεντρωτικά διαγράμματα του Visio με βάση λίστα εργασιών του SharePoint

Οπτική αναβάθμιση

Τμήμα Web γραφήματος

Χώρος εργασίας εγγράφων

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Το πρότυπο τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων δεν είναι διαθέσιμο κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας.

Αυτό το σενάριο συνεργασίας σε έγγραφα καλύπτεται ήδη από το πρότυπο τοποθεσίας ομάδας.

Το πρότυπο τοποθεσίας χώρου εργασίας εγγράφων δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως επιλογή τοποθεσίας.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Κενή τοποθεσία

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία, το πρότυπο τοποθεσίας κενή τοποθεσία δεν είναι διαθέσιμη.

Η λειτουργικότητα αυτό το πρότυπο που παρέχεται καλύπτεται ήδη από το πρότυπο τοποθεσίας ομάδας.

Το πρότυπο τοποθεσίας κενή τοποθεσία δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως επιλογή τοποθεσίας.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Χώρος εργασίας συσκέψεων

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Όλα τα πρότυπα τοποθεσίας χώρου εργασίας συσκέψεων ("Βασικός χώρος εργασίας συσκέψεων", "Κενός χώρος εργασίας συσκέψεων", "Χώρος εργασίας συσκέψεων για λήψη αποφάσεων", "Χώρος εργασίας συσκέψεων για κοινωνικές εκδηλώσεις" και "Χώρος εργασίας συσκέψεων πολλών σελίδων") δεν είναι διαθέσιμα κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας.

Το SharePoint 2013 και το Office 2013 παρέχουν άλλες δυνατότητες συνεργασίας: το Lync για τη διεξαγωγή ζωντανών συσκέψεων, το OneNote για τη λήψη σημειώσεων στη διάρκεια συσκέψεων και την τοποθεσία ομάδας ή τη σελίδα "Η τοποθεσία μου" στο SharePoint για την αποθήκευση κοινόχρηστων σημειώσεων για συσκέψεις.

Κανένα πρότυπο τοποθεσίας χώρου εργασίας συσκέψεων δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως επιλογή τοποθεσίας.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Προφίλ οργανισμού

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Η δυνατότητα των προφίλ οργανισμού έχει καταργηθεί στο SharePoint Server 2013. Τα Προφίλ οργανισμού περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία, όπως ομάδες, τμήματα, και άλλες πληροφορίες που περιγράφουν την ιεραρχία της εταιρείας.

Οι δυνατότητες του SharePoint που σχετίζονται με ταυτότητες συνεχίζουν να εξελίσσονται γύρω από τις βασικές έννοιες των χρηστών και των ομάδων, και το SharePoint δεν θα επενδύσει περαιτέρω σε προφίλ οργανισμού.

Οι υπάρχουσες λύσεις που βασίζονται στα προφίλ του οργανισμού θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο SharePoint 2013. Η δυνατότητα των προφίλ οργανισμού θα καταργηθεί πλήρως από την επόμενη κύρια έκδοση του SharePoint και οι λύσεις που δημιουργούνται με τη χρήση προφίλ οργανισμού δεν θα υποστηρίζονται.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή γραμμικών κωδικών

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Η εντολή Εισαγωγή γραμμικού κώδικα δεν είναι πλέον διαθέσιμη στην Κορδέλα. Η λειτουργικότητα σχετικά με την υποχρεωτική ενσωμάτωση σε έγγραφα του Microsoft Word γραμμικού κώδικα που δημιουργείται στο SharePoint έχει καταργηθεί.

Η δυνατότητα δεν πληροί τις προσδοκίες και δεν υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους χρήστες.

Συντάξτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή Open XML που λαμβάνει τον γραμμικό κώδικα από την πλευρά του διακομιστή και τον εισάγει στο έγγραφο του Word.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Η δυνατότητα δημιουργίας και ενσωμάτωσης ετικέτας που περιέχει μετα-δεδομένα σχετικά με ένα έγγραφο του Word, του Excel ή του PowerPoint δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Οι ρυθμίσεις για αυτήν τη δυνατότητα έχουν καταργηθεί.

Η δυνατότητα δεν πληροί τις προσδοκίες των χρηστών σχετικά με τη διαχείριση συμμόρφωσης και εγγραφών.

Δ/Υ

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Εκπομπή του PowerPoint από το SharePoint

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Οι διακομιστές του SharePoint δεν υποστηρίζουν πλέον τη δυνατότητα εκπομπής.

Η φιλοξενία και η εκπομπή παρουσιάσεων του PowerPoint μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά με τη χρήση άλλων εφαρμογών, όπως το Microsoft Lync 2013.

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Lync 2013. Επίσης, το PowerPoint εξακολουθεί να υποστηρίζει την εκπομπή με την υπηρεσία εκπομπής του Office (δημόσια προσφορά) ή μέσω του Lync.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Βιβλιοθήκες διαφανειών

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Οι βιβλιοθήκες διαφανειών δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

Περιορισμός σχεδίασης στον SharePoint Server 2013.

Οι χρήστες θα εξακολουθούν να μπορούν να εισαγάγουν διαφάνειες από αρχεία PowerPoint (ανατρέξτε στο θέμα εκ νέου χρήση (εισαγωγή) διαφανειών από μια άλλη παρουσίαση).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013, Office Online Server 2013

Υπηρεσία Web Analytics

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Το σύστημα Web Analytics του SharePoint δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο ή δεν θα έχει δυνατότητα αναβάθμισης στο SharePoint 2013. Δεν θα γίνει εισαγωγή προηγούμενων αναλύσεων στη νέα έκδοση.

Η υπηρεσία δεν παρείχε μέγιστη απόδοση σε επίπεδο μεγάλων εταιρειών.

Ένα νέο σύστημα αναλύσεων που παρέχεται ως τμήμα της δυνατότητας αναζήτησης αντικαθιστά την υπηρεσία που έχει καταργηθεί.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Ανανέωση συνδεδεμένων βιβλίων εργασίας με χρήση του ελέγχου ταυτότητας των Windows μέσω του Office Online Server

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Δεν είναι δυνατή η ανανέωση στο πρόγραμμα περιήγησης των βιβλίων εργασίας με συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων που χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας των Windows με ανάθεση, όταν χρησιμοποιείται ο Office Online Server για την εμφάνιση των βιβλίων εργασίας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανανέωση των βιβλίων εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης στον Office Online Server όταν έχουν αποθηκευμένα διαπιστευτήρια στην υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων ή στη συμβολοσειρά σύνδεσης.

Περιορισμός σχεδίασης στον Office Online Server 2013.

Μπορείτε ακόμη να ανοίγετε αυτά τα βιβλία εργασίας στο πρόγραμμα-πελάτη του Excel για υπολογιστή, προκειμένου να τα ανανεώσετε. Επιπλέον, ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους των υπηρεσιών Excel Services στον SharePoint Server για την προβολή των βιβλίων εργασίας αντί του Office Online Server 2013.

SharePoint Server 2013, Office Online Server 2013

Αναζήτηση τροφοδοσιών RSS

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Η δυνατότητα λήψης τροφοδοσιών RSS για τα αποτελέσματα αναζήτησης στο SharePoint δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Καλύτερη εμπειρία με τη χρήση των ειδοποιήσεων αναζήτησης και των τροφοδοσιών RSS του SharePoint.

Ειδοποιήσεις αναζήτησης και SharePoint RSS

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Αρχή της σελίδας

Προσαρμοσμένη Βοήθεια

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Το περιεχόμενο της Βοήθειας που προστίθεται μέσω της δυνατότητας "Βοήθεια για την προσαρμοσμένη συλλογή τοποθεσιών" ή του HCINSTAL.EXE δεν θα εμφανίζονται πλέον στο SharePoint Online.

Τα Wiki παρέχουν μια πιο ευέλικτη πλατφόρμα για την παράδοση προσαρμοσμένου περιεχομένου της Βοήθειας.

Περιεχόμενο Βοήθειας θα εξακολουθεί να παρέχεται μέσω σελίδων wiki ή άλλων τοποθεσιών που διαχειρίζεστε.

SharePoint Online 2013

Ομαδική εργασία

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Το πρότυπο τοποθεσίας "Ομαδική εργασία" δεν είναι πλέον διαθέσιμη ως επιλογή και η δυνατότητα "Λίστες ομαδικής εργασίας" δεν είναι πλέον διαθέσιμη ως δυνατότητα της τοποθεσίας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες δυνατότητες με το πρότυπο τοποθεσίας ομάδας.

Το πρότυπο τοποθεσίας ομαδικής εργασίας δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως επιλογή τοποθεσίας.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Πρότυπο τοποθεσίας εξατομίκευσης

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Το πρότυπο τοποθεσίας εξατομίκευσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως επιλογή τοποθεσίας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες δυνατότητες με το πρότυπο τοποθεσίας ομάδας.

Το πρότυπο τοποθεσίας εξατομίκευσης δεν είναι πλέον διαθέσιμο ως επιλογή τοποθεσίας.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Συγκεντρωτικά διαγράμματα του Visio με βάση λίστα εργασιών του SharePoint

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να δημιουργούν Συγκεντρωτικά διαγράμματα του Microsoft Visio απευθείας από λίστες εργασιών του SharePoint.

Το πεδίο Ανάθεση σε στη λίστα εργασιών είναι πλέον ένα πεδίο πολλαπλών τιμών που δεν υποστηρίζεται από το Visio.

Δ/Υ

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Οπτική αναβάθμιση

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Η δυνατότητα "Οπτική αναβάθμιση" δεν είναι πλέον διαθέσιμη, αλλά έχει αντικατασταθεί από τη δυνατότητα αναβάθμισης συλλογής τοποθεσιών.

Η νέα μετατεθειμένη αναβάθμιση συλλογής τοποθεσιών διατηρεί την εμπειρία χρήστη της έκδοσης O14 με σημαντικά υψηλότερη πιστότητα από ότι ήταν εφικτό με την οπτική αναβάθμιση, διατηρώντας επίσης τις προσαρμογές του περιβάλλοντος εργασίας και του SPFeature.

Η δυνατότητα "Οπτική αναβάθμιση" δεν είναι πλέον διαθέσιμη, αλλά έχει αντικατασταθεί από τη δυνατότητα αναβάθμισης συλλογής τοποθεσιών.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Τμήμα Web γραφήματος

Περιγραφή αλλαγής

Αιτία αλλαγής

Εναλλακτική επιλογή (εάν υπάρχει)

Ισχύει για

Το Τμήμα Web "Γράφημα" δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε παρόμοιες δυνατότητες με άλλες εφαρμογές, όπως τις υπηρεσίες Excel Services.

Εάν χρησιμοποιούσατε το Τμήμα Web "Γράφημα" στον SharePoint Server 2010, μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε στον SharePoint Server 2013. Εάν δεν χρησιμοποιούσατε το Τμήμα Web "Γράφημα" στον SharePoint Server 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του SharePoint, όπως τις υπηρεσίες Excel Services, για να εμφανίζετε γραφήματα σε τοποθεσίες του SharePoint.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Οι δείκτες κατάστασης και οι λίστες κατάστασης του SharePoint δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε παρόμοιες δυνατότητες με άλλες εφαρμογές, όπως τις υπηρεσίες Excel Services.

Εάν χρησιμοποιούσατε τους δείκτες κατάστασης του SharePoint στον SharePoint Server 2010, μπορείτε να συνεχίσετε να τους χρησιμοποιείτε στον SharePoint Server 2013. Εάν δεν χρησιμοποιούσατε τους δείκτες κατάστασης και τις λίστες κατάστασης του SharePoint στον SharePoint Server 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του SharePoint, όπως τις υπηρεσίες Excel Services, για να δημιουργείτε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×