Δυνατότητες που έχουν καταργηθεί και λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί στην Access 2013

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις αλλαγές σε δυνατότητες και λειτουργίες μεταξύ Microsoft Access 2013 και Access 2010. Επίσης, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τη βάση δεδομένων της Access και παρέχει εναλλακτικές λύσεις για ορισμένες από τις καταργημένες δυνατότητες και λειτουργίες.

Σημείωση:  Στην περίπτωση μετάβασης από την Access 2007, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητες που έχουν καταργηθεί και λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί στην Access 2010, το οποίο καλύπτει τις σημαντικές αλλαγές μεταξύ της Access 2007 και της Access 2010.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητα

Περιγραφή

Αντικατάσταση

Πρόσθετες πληροφορίες

Δημιουργία βάσης δεδομένων Web της Access 2010

Η Access 2010 εισήγαγε τις βάσεις δεδομένων web Access που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε βάσεις δεδομένων web και να τις δημοσιεύσετε σε μια τοποθεσία του SharePoint. Οι επισκέπτες του SharePoint μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή βάσης δεδομένων σας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Στην Access 2013, μπορείτε να ανοίξετε, να σχεδιάσετε και να δημοσιεύσετε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων Web της Access 2010, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες βάσεις δεδομένων Web της Access 2010.

Στην Access 2013, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες εφαρμογές web της Access όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα και αντικείμενα βάσης δεδομένων στον SQL Server ή μια Microsoft Azure βάση δεδομένων SQL, ώστε να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων εντός του οργανισμού με χρήση εσωτερικής εγκατάστασης του SharePoint 2013 ή Office 365 για Επιχειρήσεις.

Έργα δεδομένων της Access (ADP)

Η δυνατότητα για το άνοιγμα αρχείων Access Data Project έχει καταργηθεί πλήρως.

Οι βάσεις δεδομένων σε μορφή SQL-based της Access 2013 θα αντικαταστήσουν πολλά από τα οφέλη των αρχείων ADP.

Ακολουθούν μερικές εναλλακτικές λύσεις για τα αρχεία ADP:

  • Μετατρέψτε το αρχείο ADP σε λύση εφαρμογής της Access.

  • Μετατρέψτε το αρχείο ADP σε μια συνδεδεμένη βάση δεδομένων υπολογιστή της Access.

  • Μετατρέψτε το αρχείο ADP σε μια πλήρη λύση μορφής SQL-based.

  • Εισαγάγετε αντικείμενα σε ένα αρχείο ACCDE και, στη συνέχεια, δημιουργήστε συνδεδεμένους πίνακες σε υπάρχοντα δεδομένα, χρησιμοποιώντας μια προηγούμενη έκδοση της Access.

Αλλαγές στην Access 2013

Υποστήριξη του προγράμματος οδήγησης Jet 3.x IISAM από την Access

Δεν μπορείτε πλέον να ανοίξετε μια βάση δεδομένων της Access 97 στην Access 2013. Θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το αρχείο. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το στην Access 2010 ή στην Access 2007, αποθηκεύστε το σε μορφή αρχείου .accdb και, στη συνέχεια, ανοίξτε το στην Access 2013.

Αυτή η αλλαγή επηρεάζει επίσης τις βάσεις δεδομένων που συνδέονται με βάσεις δεδομένων της Access 97.

Το ACCDB είναι η προτεινόμενη μορφή για βάσεις δεδομένων υπολογιστή.

Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων της Access 97 σε μια έκδοση μεταγενέστερη της Access 97 αλλά πριν από την Access 2013 και μετατρέψτε το σε έκδοση που δεν έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα από την Access 2000. Η Access 2013 υποστηρίζει την Access 2000 και τις μεταγενέστερες εκδόσεις, έως την Access 2010.

Η υποστήριξη καταργήθηκε επειδή το πρόγραμμα οδήγησης Jet 3.x IISAM δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Συγκεντρωτικά Γραφήματα και Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Στην Access 2013 δεν υπάρχουν επιλογές για να δημιουργήσετε Συγκεντρωτικά Γραφήματα και Συγκεντρωτικούς Πίνακες, επειδή τα στοιχεία ελέγχου Office Web Component δεν υποστηρίζονται πλέον.

Χρησιμοποιήστε τις βελτιωμένες δυνατότητες Συγκεντρωτικών Γραφημάτων και Συγκεντρωτικών Πινάκων στο Excel.

Τα γραφήματα που δεν ανήκουν στα Συγκεντρωτικά Γραφήματα και τα οποία χρησιμοποιούν το στοιχείο MSGraph εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στην Access 2013. Τα γραφήματα που δημιουργούνται με το στοιχείο "Οδηγός γραφημάτων" εξακολουθούν να υποστηρίζονται.

Για το φόντο κύκλο ζωής των Office Web Components, ανατρέξτε στην παρακάτω καταχώρηση ιστολογίου: Office Web Components "Χάρτης".

Τύποι δεδομένων "Κείμενο" και "Υπόμνημα"

Οι τύποι δεδομένων "Κείμενο" και "Υπόμνημα" έχουν μετονομαστεί και διαθέτουν λειτουργίες που έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς.

Ο τύπος δεδομένων "Κείμενο" έχει μετονομαστεί σε "Σύντομο κείμενο". Ένα πεδίο σύντομου κειμένου μπορεί να περιέχει έως 255 χαρακτήρες σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή. Σε μια εφαρμογή Access, το προεπιλεγμένο όριο χαρακτήρων είναι 255, αλλά μπορεί να αυξηθεί σε 4000 στο πεδίο ιδιοτήτων.

Ο τύπος δεδομένων "Υπόμνημα" έχει μετονομαστεί "Μεγάλο κείμενο". Ένα πεδίο μεγάλου κειμένου μπορεί να περιέχει έως περίπου 2 GB δεδομένων σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή και έως 2 ^30 - 1 byte σε μια εφαρμογή της Access.

Σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή, τα πεδία μεγάλου κειμένου μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να περιέχουν εμπλουτισμένο κείμενο. Ωστόσο, η επιλογή "Εμπλουτισμένο κείμενο" δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές της Access.

Κατάργηση υποστήριξης dBASE από την Access

Η υποστήριξη dBASE έχει καταργηθεί - δεν μπορείτε πλέον να συνδεθείτε με μια εξωτερική βάση δεδομένων dBASE.

Ιδιότητα "Έξυπνες ετικέτες"

Οι "Έξυπνες ετικέτες" (Ετικέτες ενεργειών) δεν υποστηρίζονται πλέον.

Συλλογή δεδομένων της Access

Η Access 2013 δεν υποστηρίζει τη δημιουργία νέων φορμών συλλογής δεδομένων. Ωστόσο, συνεχίζει να επεξεργάζεται τις φόρμες συλλογής δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της Access.

Δ/Υ

Η δυνατότητα συλλογής δεδομένων επέτρεπε στους πελάτες τη δυνατότητα δημιουργίας φορμών συλλογής δεδομένων και αποστολής αυτών των φορμών ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν οι πελάτες επέστρεφαν αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δεδομένα υποβάλλονταν σε επεξεργασία και αποθηκεύονταν σε μια βάση δεδομένων της Access.

Γραμμή εργαλείων και μενού της Access 2003

Δεν μπορείτε πλέον να παρακάμψετε το περιβάλλον εργασίας της Κορδέλας και να εμφανίζετε τις γραμμές εργαλείων και τα μενού της Access 2003 στην Access 2013, όπως στην περίπτωση της έκδοσης 2007 και της Access 2010. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνισή τους στην καρτέλα "Πρόσθετα" ή να τα προσθέσετε σε μια προσαρμοσμένη ομάδα της Κορδέλας ή στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Οι γραμμές εργαλείων και τα μενού της Access 2003 εμφανίζονται στην καρτέλα "Πρόσθετα" στην Κορδέλα. Υποστηρίζεται επίσης η προσθήκη τους σε μια προσαρμοσμένη ομάδα της Κορδέλας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το RibbonX και τη μορφή XML για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη Κορδέλα για τη βάση δεδομένων υπολογιστή.

Επιλογές αναπαραγωγής της Access

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο .mdb στην Access 2010 ή παλαιότερη έκδοση, οι "Επιλογές αναπαραγωγής" εμφανίζονται στην καρτέλα "Εργαλεία βάσης δεδομένων". Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες στην Access 2013.

Δ/Υ

Η υποστήριξη για την αναπαραγωγή έχει καταργηθεί πλήρως από την Access 2013.

Στοιχείο ελέγχου πηγαίου κώδικα της Access

Το πρόσθετο "Στοιχείο ελέγχου πηγαίου κώδικα" επιτρέπει την ενοποίηση του Microsoft Visual SourceSafe ή άλλων συστημάτων στοιχείων ελέγχου πηγαίου κώδικα, ώστε να γίνει δυνατή η μεταβίβαση/ανάληψη ελέγχου ερωτημάτων, φορμών, εκθέσεων, μακροεντολών, λειτουργικών μονάδων και δεδομένων. Το στοιχείο ελέγχου πηγαίου κώδικα "Προγραμματιστής" δεν είναι διαθέσιμο ως πρόσθετο για την Access 2013.

Δ/Υ

Ροή εργασίας τριών φάσεων της Access

Τα σημεία εισόδου για τη ροή εργασίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις μακροεντολές περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, οι εντολές της ροής εργασίας δεν είναι διαθέσιμες. Εάν ανοίξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων της Access 2010 με μακροεντολές περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που διαθέτει εργασίες StartNewWorkFlow ή ροής εργασίας, η Access 2013 εμφανίζει μια προειδοποίηση.

Δ/Υ

Οδηγός αναβάθμισης της Access

Ο "Οδηγός αναβάθμισης" σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε πίνακες βάσεων δεδομένων της Access σε μια νέα ή υπάρχουσα βάση δεδομένων Microsoft SQL Server. Αυτός ο οδηγός έχει καταργηθεί από την Access 2013.

Για να κάνετε αυτήν την ενέργεια, εκτελέστε τον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής του SQL Server (σε SQL Server Management Studio) για να εισαγάγετε τους πίνακες της Access σε μια βάση δεδομένων SQL Server.

Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια νέα προσαρμοσμένη εφαρμογή web της Access και εισαγάγετε τους πίνακες από τον SQL Server στην εφαρμογή web.

Οδηγός λύσης πακέτου Access

Ο Οδηγός λύσης πακέτου έχει καταργηθεί. Ο Οδηγός λύσης πακέτου σάς επιτρέπει να συσκευάσετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων υπολογιστή Access μαζί με το Access Runtime και να διανείμετε τα αρχεία σε άλλους.

Αντί να συσκευάσετε μια βάση δεδομένων υπολογιστή για διανομή σε άλλους, ο καλύτερος τρόπος στην Access 2013 είναι να δημιουργήσετε μια εφαρμογή της Access. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εφαρμογή Access ως πακέτο για υποβολή στο Office App Marketplace ή σε εσωτερικό εταιρικό κατάλογο.

Εάν δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων υπολογιστή που αποφασίσετε ότι θέλετε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους χρήστες που μπορεί να μην έχετε μια πλήρη έκδοση της Access 2013 εγκατεστημένη, μπορείτε να δώσετε στη βάση δεδομένων σε άλλους χρήστες και να κάνετε λήψη του Microsoft Access 2013 Runtimeλάβετε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×